Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні»
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні»
Сторінка10/11
Дата конвертації02.03.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розвиток сексуальності

Дехто думає, що сексуальність з'являється лише тоді, коли люди­на усвідомлює свою привабливість для протилежної статі і сама від­чуває інтерес до неї. Насправді, сексуальність — це вроджена харак­теристика, і, щойно з'явившись на світ, людина починає сексуально розвиватися.

У дитинстві — це усвідомлення власної статі, різниці між статями, гендерних ролей і стереотипів.

У підлітковому віці відбувається статеве дозрівання, під час яко­го організм отримує здатність до розмноження. У цей період з'явля­ється інтерес до протилежної статі, виникає потреба в романтичних стосунках.

Після завершення статевого дозрівання в людини з'являються нові потреби, пов'язані зі шлюбом, народженням і вихованням дітей. ^ Про стать, тендер і тендерні стереотипи

«Хлопчик чи дівчинка?» — це було перше запитання про тебе, щойно ти з'явився на світ, хоч твоя стать визначилася набагато рані­ше, ще в момент зачаття.

Стать визначає, є людина чоловіком чи жінкою. Вона зумовлена структурою твоїх генів і є поняттям біологічним. Від статі залежить будова статевих органів, можливість стати матір'ю чи батьком, а та­кож деякі особливості рис обличчя, статури, тембру голосу.Гендер (статева роль) визначає риси характеру й особливості по­ведінки, які вважаються характерними для чоловіків і жінок у дано­му суспільстві. Тендер — це поняття психологічне, культурне і соці­альне.

Які з цих тверджень є ознакою: а) статі, б) тендеру:

 1. Хлопчики переважно жвавіші за дівчаток.

 2. Дівчатка люблять бавитися ляльками, а хлопчики — машинками.

 3. Жінки можуть народжувати дітей, а чоловіки — ні.

 4. Жінки можуть годувати немовлят грудним молоком, а чолові­ки — ні.

 5. У хлопців-підлітків «ламається» голос, а в дівчат — ні.

Кожне суспільство має власні уявлення щодо рис характеру і пове­дінки, які притаманні дівчатам і хлопцям, жінкам і чоловікам. Напри­клад, у Стародавньому Єгипті жінки повинні були займатися сімей­ним бізнесом, а чоловіки — хатнім господарством.
Поведінка людини може відповідати гендерній ролі, прийнятій у суспільстві, а може, навпаки, вважатися характерною для проти­лежної статі. Так, чоловіки можуть виявляти як мужність, так і ніж­ність, а жінки — як турботливість, так і енергійність. У цьому немає нічого поганого.

Навпаки, вважається, що поєднання в одній людині традиційно чо­ловічих і жіночих рис характеру робить її повноцінною і надзвичайно дієздатною особистістю, яка обирає стиль поведінки залежно від кон­кретної ситуації, а не обмежується тим, що відведено для її статі.

Гендерні стереотипи — це спрощені уявлення, що існують у сус­пільстві, стосовно поведінки людей різної статі, приміром стосовно одягу, роду занять тощо.

Завдання:

1. Розділіться на дві групи: хлопці й дівчата. У групах визначте спільну позицію щодо таких тверджень:

 • «Хлопці мають бути енергійними й мужніми, а дівчата — чарів­ними й поступливими».

 • «Спорт важливіший для хлопців, ніж для дівчат».

 • «Дівчині треба знайти гарного чоловіка, а хлопцеві — добру ро­боту».

 • «Дівчата більше прагнуть шлюбу, ніж хлопці».

 • «Догляд за дітьми — суто жіноча робота».

 • «Хлопець, який любить куховарити, — недостатньо мужній».

2. Поясніть свій вибір класові. Чи відрізняються позиції хлопців і дівчат?

З*. Розділіться на кілька змішаних за статтю груп і обговоріть ідеї щодо тендерної рівності, наприклад обгрунтуйте, чому спорт однако­во важливий для хлопців і для дівчат. Гендерні стереотипи, як і будь-які інші спрощені уявлення, не вра­ховують індивідуальних особливостей людини. Вони можуть змуси­ти когось займатися тим, що не відповідає його природним нахилам і не дає задоволення. Щоб довести це, проведіть експеримент.

1. Запишіть на невеличких аркушах паперу нібито суто чоловічі
і жіночі обов'язки, професії, хобі (по одному на кожному аркуші), на­
приклад, такі:

 • жіночі — мити посуд, доглядати за дітьми, прати, куховарити, прибирати, вишивати, в'язати, шити, домогосподарка, друкарка, кухо­варка, медсестра;

 • чоловічі — забивати цвяхи, ремонтувати сантехніку, замінювати лампи, копати, читати газети, дивитися футбол, бізнесмен, політик, лікар, шахтар, слюсар, водій.

 1. За командою вчителя починайте передавати одне одному арку­ші, поки не пролунає сигнал «Стоп».

 2. Уявіть свої почуття, якби суспільство нав'язувало вам саме той обов'язок (професію чи хобі), що вам дістався. Незалежно від статі хтось може відчути дискомфорт.

 3. По черзі висловіть свої почуття.

Гендерні стереотипи можуть спричинити дискримінацію — об­рази чи обмеження прав. Так, емоційному хлопчикові можуть забо­роняти висловлювати свої почуття: «Чого ти рознюнявся, як дівчин­ка?», а дівчинці — грати у футбол чи ходити на карате: «Це не дівчача справа». Статеве дозрівання (пубертатний період)

Початок підліткового віку збігається з початком статевого дозрі­вання.

Це відбувається не одночасно. Придивися до своїх однолітків, і ти побачиш, що дехто має набагато доросліший вигляд, а хтось виглядає ще зовсім дитиною (мал.). Усе це нормально.У середньому пубертат починається після десяти років у дівчат і на один-два роки пізніше у хлопців.

Тривалість пубертату також різна. У когось він триває приблизно два роки, в інших може продовжуватися чотири або п'ять. Завдання:

Деякі фізіологічні й психологічні зміни, що відбуваються з хлоп­цями, відрізняються від тих, що у дівчат, а деякі є спільними для обох статей.

1. Встанови відповідність. Які фізіологічні й психологічні зміни
характерні: 1) для хлопців; 2) для дівчат; 3) для обох статей:

а) ти починаєш швидко рости;

б) грубішає голос — настає мутація, коли кажуть, що голос «ла­мається»;

в) волосся більш масне;

г) плечі стають ширшими;

д) збільшується об'єм стегон;

є) ти більше пітнієш, змінюється запах поту; є) іноді з'являються прищі;

ж) збільшуються молочні залози;

з) починає рости волосся на обличчі;
и) з'являються менструації;

і) трапляються полюції;

й) з'являється волосся під пахвами і навколо статевих органів;

к) виникає інтерес і симпатія до протилежної статі;

л) ти стаєш більш романтичним (любиш слухати музику, насліду­єш кумирів).

2. Які фізіологічні і психологічні зміни ти спостерігаєш у себе
і твоїх друзів? ^ Етапи встановлення стосунків між статями

Стосунки між статями бувають різними. Це і спілкування людей різної статі (хлопців і дівчат у твоєму класі, братів і сестер, приятелів, друзів, колег), і романтичні стосунки між хлопцем і дівчиною, й ін­тимні сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою.

Щоб уникнути непорозумінь, домовимося, як ми називатимемо їх у цьому матеріалі і на уроках.

Завдання:

1. Методом «розумового штурму» доповніть таке: а) міжстатеві стосунки, ділові стосунки, дружба між людьми різної статі, братерські стосунки...

б) романтичні стосунки, платонічні стосунки, симпатія, емоційна близькість*, кохання...

в) сексуальні стосунки, фізична близькість, інтимна близькість, ін­тимні стосунки, статеві зв'язки, сексуальна активність, секс, статевий акт, статевий контакт, сексуальний контакт...

2. Впорядкуйте статеві стосунки за рівнем сексуального складни­ка, починаючи з найбільш нейтральних:

а) симпатія, б) кохання, в) цікавість, г) емоційна близькість, д) дружба, є) фізична близькість.

Стосунки між людьми різної статі встановлюються з раннього ди­тинства і зазвичай проходять кілька етапів. Зовсім маленькі діти гра­ються разом, потім вони починають надавати перевагу своїй статі: ді­вчатка граються з дівчатками, хлопчики з хлопчиками.

У підлітковому віці щось змінюється. Дівчата і хлопці відчувають цікавість одне до одного, починають дружити, разом проводити віль­ний час — розмовляти, слухати музику, танцювати, ходити в кіно.

Нарешті дехто починає відчувати симпатію до когось одного. Як­що ця симпатія взаємна, люди мають схожі мрії, погляди й інтереси, між ними виникає емоційна близькість, яка з часом може перерости в кохання.

Обговоріть:

 1. Існує безліч варіантів того, як люди розуміють кохання. Цьому присвячено твори мистецтва, вірші, пісні, кінофільми. Прочитайте й обговоріть таке визначення: «Кохання особливо сильне почуття, яке характеризується добровільною готовністю людини діяти в ін­тересах іншої».

 2. А як ви розумієте це почуття? Запропонуйте свої варіанти.

*** Яку істину сьогоднішнього уроку ви взяли собі до уваги?

*** Анкетування «Статевий розвиток та сексуальні стосунки підлітків»

*** Потисніть один одному руки і подякуємо за співпрацю, щире висловлювання думок, уважність та повагу один до одного.

^ ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ

ХРИСТИЯНСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

« ДА УБОЇТЬСЯ ЖОНА,,,?»
(для учнів 7- 9 класів)

І. Організаційна частина.

Вправа «Мікрофон» - «Я дівчинка (хлопчик) тому, що…»

ІІ. Мозковий штурм «Чи нерівність чоловіка й жінки – це Божа данність? І чи справедливо це: “Да убоїться жона…”?»

ІІІ. Пояснення теми.

*** Коли здійснює священик чин вінчання в таїнстві шлюбу, то обов’язково читається уривок з Послання святого апостола Павла до ефесян, у якому, зокрема, є і такі слова:
“Дружини, – коріться своїм чоловікам, як Господеві, – бо чоловік – голова дружини, як і Христос – Голова Церкви… Чоловіки, – любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву…
Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, – і будуть обоє вони одним тілом… Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка!”


*** Робота з Біблією (До Ефесян, 5 розділ, 22–33 вірші).


*** Як бачимо, сказано однозначно: чоловіки – любіть своїх дружин; дружини – коріться своїм чоловікам. Виникає закономірне запитання (здебільшого, у жінок – чоловіків такий стан речей, звісно, цілком влаштовує…): чи не занадто категорично сказано? І де ж тоді справедливість? Адже “одне тіло” означає однакові, рівні? Як зрозуміти таке розділення, і чи дійсно Господь допустив тут таку собі “дискримінацію за статевими ознаками”? Як пов’язати це з тим, що Бог, як сказано у Писанні, “не дивиться на особу” (тобто однаково справедливий до всіх)? Спробуймо разом розібратися у цих непростих запитаннях, грунтуючись на основі основ мудрості, Книзі книг – Святому Письмі Біблії. Для цього пориньмо у ті давні часи, коли створив Бог людину – точніше першу цивілізацію людей, символічно зображену в Писанні під образами Адама (“Адам” – означає земний) і Єви (“Єва” – життя).
У першій книзі Біблії, Буття, читаємо:
“І сказав Бог: «Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі».
І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх…
І сказав Бог: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього»…
І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, – і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.
І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама.
І промовив Адам: «Оце тепер вона – кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою
(“чоловікова”, “чоловічиця” – жінка) буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, – і стануть вони одним тілом»…
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: «Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!..”


*** Робота з Біблією (див. Буття, 1.26–28; 2.18–24).

*** Навіть якщо розглядати буквальний зміст наведених віршів, то й тут кожне слово пронизане глибокою символікою. Нас цікавить: чи допустив Бог нерівність при створенні чоловіка та жінки? Ні! Недаремно ж жінка створена саме “з ребра” Адамового. “З ребра” – тобто з боку, як рівна йому. У даному випадку ребро Адамове відіграє роль алегорії і служить емблемою рівності, одноістотності, єднання в гармонії любові.
“Кість від костей…” Бо якби жінка була створена з “кістки”, скажімо, ноги, то чоловік міг би сказати: “Схилися до ноги моєї, бо ти з ноги моєї…” Якби ж “кістка” взята була з голови, то жінка могла б закинути: “Я з голови, а отже, маю головувати”. Ні. Не з голови і не з ноги. З ребра! Як рівна… І цей штрих не випадковий на сторінках Святого Письма. Втім, як немає випадкової в Біблії жодної букви, жодної йоти (найменшого значка: йота – це найменша буква єврейського алфавіту, як у нас апостроф), бо за кожною буквою Писання лежить глибокий морально-етичний, духовно-символічний та містичний зміст.
Отже, як бачимо, жінка була створена рівною своєму чоловікові. Звідки ж взялася нерівність? Як і коли була порушена ця Богом дана споконвічна гармонія? Тут нам доведеться перегорнути іще одну сторінку історії цивілізації – сторінку початку великої драми людства. І назва їй – гріхопадіння...
Всесвітня гармонія, що в ній перебували перші люди віри, змальована в Біблії у вигляді земного раю, Едему (“Едем”, “Еден” – приємність, насолода, ніжність). Едем це гармонія в людині, гармонія в природі, гармонія між людиною, природою і Богом. Гармонія, осінена “деревом життя” – вічним законом Любові, древом благодаті Божої з благословенними плодами добра, миру, щастя, що дарують життя вічне. І саме ці, духовні плоди з містичного древа життя, і вкушало людство на зорі свого існування…
“І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив.
І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево Життя посеред раю, і дерево пізнання добра й зла…
І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.
І наказав Бог Адамові, кажучи: «Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла – не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!..” (Буття, 2.8–16).

Як ми пам’ятаємо, Господь створив людину на образ Свій: “Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою…” У чому ж образ і подоба Божі в людині? Не зовнішня, безумовно, ця подоба, не фізична! Адже, як сказано в Євангелії, “Бог є Дух…” (див. Євангеліє від Івана, 4.24). Тож образ і подоба Божі – це поняття духовні. Бог є Любов – і людина створена здатною любити. Бог є Премудрість – і людина створена розумною. Бог є Сущий (Той, Хто має сутність Сам у Собі, Хто не залежить ні від кого) – і людина, за образом Божим, створена вільною.
Дійсно, Господь створив людину не роботом-виконавцем волі Його, але вільною істотою, яка сама обирає собі шлях. Особистістю, що має змогу вільно йти до світла, вільно виконувати волю Божу, вільно скеровувати свій життєвий шлях до правди, добра і любові. Але ця свобода вимагає від неї певної відповідальності, адже людина може так само вільно обрати собі шлях і до темряви; може споживати плоди як з древа життя, так і з дерева пізнання добра й зла, тобто пізнавати добро через зло. І таке “древо” було в раю. І таку можливість Господь залишив людині. Людині, а не роботу. Людині, сотвореній за образом Його…
І людина зробила свій вибір.

*** Вправа « Міні-розповідь» Що сталося, коли б людина не скуштувала гріховного плоду?
*** Гріхопадіння

Коли лікар попереджає нас про те, що якась важка хвороба, наприклад СНІД, є смертельною, і що скуштувавши цього “плоду”, допустивши в кров свою згубний вірус, ми обов’язково помремо, – то ми віримо йому. Віримо лікарю як фахівцю своєї справи, і нам і на думку не спаде перевіряти його слова на власному досвіді, практично переконуватися в істинності цієї остороги, “вкушати заборонений плід”. Не так сталося з першими людьми – першою цивілізацією людей, змальованою у першій книзі Біблії, “Буття”, під образами Адама та Єви. Бо хоч вони й знали волю Божу, хоч і звучали в їхніх серцях слова Господні: “Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра й зла – не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!”, – але спокуса одержала верх над вірою. Змій стародавній, отой диявол і сатана, дух гордині людської, дух злоби і лукавства – знайшов шлях до людського розуму, посіявши недовіру до слів Творця.
У Біблії цей ворог і супротивник, цей вселенський обманець (“диявол” – обманець; “сатана” – супротивник) зображений в образі хитрого змія. Чому саме змія? І в чому вона, зміїна хитрість? Хіба вуж чи гадюка – такі уже хитрі тварини? Тут ми знову спостерігаємо глибоку символіку Святого Письма. Хитрість змія в його гнучкості, у здатності тихо й непомітно заповзати в душу, сіяти зерна недовіри у полі людських сердець – недовіри до волі Божої, до слова Господнього. У здатності жалити смертельним своїм жалом – жалом гріха.
Лукавий змій поступово підводить Єву до гріха – до порушення Закону, волі Божої (гріх – це і є беззаконня), сіючи сумнів у правоті Творця: “Чи правду сказав Бог?..”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconДовідка щодо результатів проведення профорієнтаційної діагностичної...
В анкетуванні прийняло участь 528 (91%) учнів 9 класів та 487 (93%) учнів 11 класів
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації до оформлення письмових робіт з математики
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених рекомендацій щодо оформлення учнями...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconРекомендації щодо підготовки учнів до дпа з української мови за курс основної школи
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку для учнів 1-4 класів, присвяченого
Головне управління освіти І науки україни черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання...
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 31. 10. 2011р. №1243 затверджено Основні орієнтири виховання учнів...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconДаний методичний посібник схвалений
Представлений проект етичного кодексу українського вчителя та методичні рекомендації щодо індивідуальної форми навчання для учнів...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconКонкурс на кращий урок з питань ґендерної рівності серед вчителів 5-11 класів
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні спільно з Міністерством освіти І науки України оголошує конкурс на кращий урок...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
У 2011-2012 н. р олімпіада з педагогіки І психології буде проведена для учнів 11 класів знз. Її організація має певні особливості,...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» icon«Україна наш спільний дім», «Мій рідний край у незалежній Україні» 01. 09. 2011 р
Урок може бути проведений одночасно для всіх учнів 9-11 класів, або для паралелей класів у актовій залі, читальній залі бібліотеки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка