Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист»
НазваМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист»
Сторінка7/7
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

^ 1.5.Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами індивідуального захисту

Забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами хімічного і радіаційного захисту здійснюється центральними, регіональними і місцевими органами виконавчої влади у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1200 від 19 серпня 2002 року "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 від 29.10.2009 року. Цей Порядок визначає механізм забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту у випадку застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану або у випадках виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного часу.

В умовах воєнного стану, у випадку застосування зброї масового знищення проти України, населення і особовий склад невоєнізованих формувань забезпечується засобами індивідуального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання.

^ Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення здійснюється регіональними і місцевими органами виконавчої влади за рахунок субвенцій з державного бюджету. Для працюючого населення (крім працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів), особового складу об'єктових невоєнізо-ваних формувань - підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування - за рахунок власних коштів. Особовий склад територіальних невоєнізованих формувань забезпечується засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин обласними, міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів Працівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечуються центральними органами викона-вчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету

Порядок видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин в умовах воєнного стану встановлений Наказом МНС України № 59 від 3 лютого 2005 року. Видача непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин (РХЗ) здійснюється обласними державними адміністраціями і територіальними підрозділами МНС України після введення воєнного стану в окремих місцевостях України або на всій її території. Загальний термін видачі засобів РХЗ непрацюючому населенню не може перевищувати одну добу з моменту прийняття рішення про видачу засобів РХЗ.

У режимі повсякденної діяльності з метою своєчасної видачі засобів РХЗ територіальні підрозділи МНС України разом з обласними державни-ми адміністраціями розробляють графіки видачі засобів РХЗ і створюють пункти видачі засобів РХЗ, а також завантажувально-розвантажувальні команди (групи) та забезпечують своєчасне їх прибуття на склади зберіган-ня цих засобів. Пункти видачі засобів РХЗ поділяються на:

- районні (міські) - пункти видачі, які створюються безпосередньо на складах, де зберігаються засоби РХЗ, для видачі на локальні або об'єктові пункти видачі засобів РХЗ у штатних упаковках;

- локальні - пункти видачі, які створюються у місцях розподілу засобів РХЗ для видачі їх на об'єктові пункти видачі;

- об'єктові - пункти видачі, які створюються на об'єктах господарювання, в установах та організаціях для безпосередньої видачі засобів РХЗ населенню.

Для видачі непрацюючому населенню засобів РХЗ об'єктові пункти видачі створюються на об'єктах житлово-комунального господарства, у клубах та інших об'єктах з можливістю масового перебування людей. Видача непрацюючому населенню засобів РХЗ здійснюється безкоштовно і вони не підлягають поверненню.

В умовах мирного часу, у випадках виникнення НС на хімічно і радіаційно небезпечних об'єктах господарювання населення і особовий склад невоєнізованих формувань забезпечується засобами хімічного і радіаційного захисту за рахунок рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, та за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання.

^ Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних речовин непрацюючого населення, яке проживає в прогнозова-ній зоні хімічного і радіаційного забруднення, здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів хімічно небезпеч-них об'єктів. Населення, яке працює в зоні можливого хімічного забруднен-ня - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів. Особовий склад територіальних невоєнізованих формувань забезпечується обласними держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів. Особовий склад об'єктових невоєнізованих формувань забезпечується промисловими засобами захисту органів дихання суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів. Працівники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення забезпечуються промисловими засобами захисту органів дихання централь-ними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету.

Забезпечення спеціальними промисловими приладами хімічної і радіаці-йної розвідки (або уніфікованими приладами розвідки) особового складу територіальних невоєнізованих формувань здійснюється обласними держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів. Особовий склад об'єктових невоєнізованих формувань забезпечується суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів.

Обсяги забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного і радіаційного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються обласними та міськими держадміністраціями за погодженням з МНС. Обся-ги забезпечення населення, яке працює в зоні можливого хімічного забруд-нення (крім працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів), та особового складу об'єктових невоєнізованих формувань засобами хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються суб'єктами господарювання за погодженням з територіальним органом МНС.
Таблиця 8.

^ Номенклатура та норми забезпечення

засобами радіаційного і хімічного захисту


^ Категорія населення

Найменування або тип засобу радіаційного та хімічного захисту

Норма забезпечення

У випадку застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану

^ 1.Непрацююче населення:

1.1.Дорослі, зокрема пенсіонери

Фільтрувальний протигаз для захисту населення

1 протигаз на особу і додат-ково 2 % від загальної кілько-сті непрацюючогонаселення

1.2.Діти віком:до 1,5 року

камера захисна типу КЗД-6

1 камера захисна

1.3.Діти віком:від 1,5 до 6 років включно

Протигаз дитячий фільтру-вальний типу ПДФ-Д

1 протигаз дитячий фільтру-вальний на дитину і додат-ково 2 % від загальної кількості дітей цього віку.

1.4.Діти віком:від 7 до 16 років включно

Протигаз дитячий фільтру-вальний типу ПДФ-Ш

1 протигаз дитячий фільтру-вальний на дитину і додат-ково2 % від загальної кількості дітей цього віку

^ 2.Працююче населення

2.1.Працююче населення, крім особового складу невоєнізованих формувань

Фільтрувальний протигаз для захисту населення

1 протигаз і 1 респіратор на особу і додатково 2 % від загальної кількості працюючого населення

2.2. Особовий склад невоєнізованих формувань

Фільтрувальний протигаз для захисту населення

1 протигаз і 1 респіратор на особу і додатково 5 % від загальної кількості особо-вого складу у цих формуваннях

Засіб захисту шкіри Л-1

1 костюм захисний на особу і додатково 10 відсотків від загальної кількості особово-го складу у формуваннях

Прилади радіаційної розвід-ки для виміру потужності експозиційної дози гамма-випромінювання в межах від 0,1 мкЗв до 10 Зв (10 мкР/г , до 1000 Р/г) або комплекти

1 прилад на кожне формування у складі від 11 до 50 осіб; 2 прилади на кожне формування у складі від 51 до 80 осіб

Приладів,які охоплюють зазначений діапазон


3 прилади на кожне формування у складі понад 80 осіб

Прилад військової хімічної розвідки типу ВПХР, МПХР (ПХР-МВ)


1 прилад типу ВПХР на кожне немедичне формуван-ня; 1 прилад типу МПХР (ПХР-МВ) на кожне медич-не формування

Прилад дозиметричного контролю для виміру поглиненої людиною дози з межею вимірів цієї дози від 0,05 до 1х10 мкЗв або комплекти приладів, які охоплюють зазначений діапазон

1 дозиметр на особу


Джерела живлення і засоби індикації за типами згідно з

технічними характеристи-ками приладів

На кожний прилад і додат-ково 5 відсотків загальної кількості за типами джерел та засобів індикації

^ 3.Особовий склад територіальних, об'єктових невоєнізованих формувань

3.1.Особовий склад територіальних, об'єктових невоєнізованих формувань

Засіб захисту шкіри Л-1

1 костюм захисний на особу і додатково 10% загальної кількості особового складу у цих формуваннях

Прилади військової хімічної розвідки типу ВПХР, МПХР (ПХР-МВ)

1 прилад типу ВПХР на кожне немедичне формуван-ня;1 прилад типу МПХР (ПХР-МВ) на кожне медичне формування

^ 4.У випадках виникнення радіаційної аварії на атомній електростанції і об'єкті ядерно-паливного циклу

4.1.Непрацююче населення

Респіратори протипилові, ватно-марлеві пов'язки


1 респіратор (ватно- марлева пов'язка) на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості непрацюючого населення

^ 5.У випадках виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними

хімічними речовинами

5.1. Непрацююче населення, яке проживає у прогнозова-ній зоні хімічного забруднення

Засоби індивідуального

захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від небез-печних хімічних речовин або комплекти засобів

захисту з аналогічними

захисними властивостями)

1 протигаз (комплект засобів захисту) на особу і додатково 10% від загальної кількості непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення

5.2 Населення, яке працює у зоні можливого хімічного забруднення включаючи радіаційно та хімічно небезпечні об'єкти)

Засоби індивідуального

захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від небез-печних хімічних речовин або комплекти засобів

захисту з аналогічними

захисними властивостями)

1 протигаз (комплект засобів захисту) на особу і додатково 2% від загальної кількості населення, яке працює у зоні можливого хімічного забруднення

З М І С Т
1.Основи планування і застосування медичних сил і засобів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій………………………………….5

1.1. Порядок планування медичного забезпечення постраждалого населення в умовах надзвичайних ситуацій ……………………………………………5

1.2.Планування заходів щодо попередження занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб……………………………………………. 8

1.3. Засоби колективного захисту, їх призначення та класифікація………..18

1.4.Засоби індивідуального захисту населення……………………………... 34

1.5.Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами індивідуального захисту …………………………….43


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка