Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
НазваРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Сторінка1/5
Дата конвертації08.07.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5
                                           

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 19 січня 2011 р. N 35
КиївПро затвердження Технічного регламенту
безпеки обладнання, що працює під тиском
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Технічний регламент безпеки обладнання, що працює
під тиском, та план заходів з його застосування, що додаються.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 35

^ ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки обладнання, що працює під тиском
Загальні положення

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги до
безпеки, проектування, виготовлення, оцінки відповідності,
маркування та введення в обіг обладнання, що працює під тиском, а
також визначає порядок нагляду за дотриманням зазначених вимог.

Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог
Директиви Ради Європи від 29 травня 1997 р. N 97/23/ЄС про
обладнання, що працює під тиском.

2. Наведені у цьому Технічному регламенті терміни
використовуються у такому значенні:

1) автоклав - герметична посудина для проведення
фізико-хімічних процесів при підвищеній температурі та під тиском,
що вище атмосферного, яка має технологічну кришку із затвором;

2) агрегат - кілька одиниць обладнання із взаємопов'язаними
функціями, що працюють під тиском та об'єднані виробником в одну
конструкцію;

3) дозволені матеріали - основні матеріали, що допущені до
застосування для виготовлення, монтажу і ремонту обладнання, що
працює під тиском, відповідно до вимог, наведених у
нормативно-правових актах з питань охорони праці;

4) експлуатаційний тиск (PS) - максимально допустимий
надлишковий тиск, зазначений виробником, під яким може працювати
обладнання. У цьому Технічному регламенті використовується
розмірність тиску у барах.

Такий тиск може виникнути у певному місці обладнання,
зазначеному виробником, зокрема у місці з'єднання запобіжних
та/або обмежувальних пристроїв або у найвищій точці обладнання,
або у будь-якому іншому місці за умови нормальної експлуатації;

5) елемент обладнання, що працює під тиском, - складова
частина, призначена для виконання однієї з основних функцій та
з'єднана з іншими складовими частинами в єдине ціле;

6) запобіжні пристрої - засоби, призначені для захисту
обладнання, що працює під тиском, від перевищення припустимих
параметрів, зокрема пристрої для безпосереднього обмеження тиску
(запобіжні клапани, розривні мембрани, гнучкі стрижні, системи
аварійного скидання тиску та обмежувальні пристрої); пристрої та
приладдя, які приводять у дію коригувальні пристрої або
забезпечують відсікання або відсікання з одночасним блокуванням
роботи обладнання у неприпустимих режимах (реле тиску чи
температурні перемикачі або поплавцеві вимикачі);
контрольно-вимірювальні та регулювальні пристрої (SRMCR);

7) категорія обладнання, що працює під тиском, -
характеристика, яка визначає рівень його небезпеки залежно від
групи робочого середовища, тиску, місткості, номінального діаметра
та добутку тиску на місткість чи тиску на номінальний діаметр, а
також технічні вимоги до нього та порядок проведення оцінки
відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту;

8) котел - пристрій, що має топку і призначений для отримання
гарячої води або пари під тиском вище атмосферного, що
використовується як теплоносій поза самим пристроєм;

9) мінімально (максимально) допустима температура (TS) -
зазначена виробником мінімальна (максимальна) температура для
роботи обладнання. У цьому Технічному регламенті використовується
розмірність мінімально (максимально) допустимої температури у
градусах Цельсія;

10) місткість (V) - внутрішній об'єм камери, що вимірюється у
літрах, включаючи об'єм патрубків до першого з'єднання, але за
винятком об'єму постійних (вбудованих) внутрішніх деталей;

11) нерознімне з'єднання - з'єднання, яке може бути
роз'єднане лише шляхом руйнування;

12) номінальний діаметр (DN) - загальний критерій, що
використовується для характеристики всіх компонентів трубопроводу,
крім тих, що характеризуються зовнішнім діаметром або діаметром
нарізки. Загальний критерій не має розмірності та дорівнює
приблизно внутрішньому діаметру трубопроводу в міліметрах,
заокругленому до найближчої величини із стандартного ряду;

13) обладнання, що працює під тиском (далі - обладнання), -
посудини, котли, автоклави, трубопроводи та їх елементи, прилади,
агрегати, запобіжні пристрої і приладдя, що працюють під тиском;

14) посудина, що працює під тиском, - герметично закрита
ємність для проведення фізико-хімічних процесів або розміщення
робочого середовища, включаючи її приладдя, за допомогою якого
вона безпосередньо з'єднана з іншим обладнанням. Одна посудина
може складатися з кількох робочих ємностей, що використовуються за
різних або однакових умов;

15) прилади, що працюють під тиском, - устатковання з робочою
функцією, на яке діє робочий тиск;

16) робоче середовище - газ, рідина або пара у чистому
вигляді чи у вигляді суміші. Робоче середовище може містити
суспензію твердих речовин і поділяється на газоподібне (гази,
зріджені гази, розчинені під тиском гази, пара) і рідке.

Газоподібне та рідке робоче середовище поділяється на дві
групи.

До першої групи належить вибухонебезпечне, дуже
легкозаймисте, легкозаймисте, займисте (якщо максимально допустима
температура вище точки спалаху), дуже отруйне, отруйне,
пожежонебезпечне середовище.

До другої групи належать усі інші робочі середовища, не
зазначені у першій групі;

17) складальна одиниця - виріб, елементи якого підлягають
з'єднанню між собою виробником, зокрема нарізному, або шляхом
зварювання, розвальцьовування тощо;

18) розрахунковий тиск - максимально допустимий надлишковий
тиск в обладнанні, який ураховується під час розрахунку міцності
для обґрунтування основних розмірів, що забезпечують надійну
роботу протягом розрахункового ресурсу;

19) трубопровід - сукупність деталей і складальних одиниць із
труб з елементами, що є їх складовими частинами (трійники,
перехідники, відводи, трубопровідна арматура), які призначені для
транспортування робочого середовища від джерела до споживачів.

Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в
Законах України "Про стандартизацію" ( ^ 2408-14 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про акредитацію органів
з оцінки відповідності" ( 2407-14 ), "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( ^ 3164-15 ) та у
постанові Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687
( 687-2004-п ) "Про затвердження Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1434).

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на обладнання,
що працює під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5
бара, а саме на:

1) посудини, що працюють під тиском, надлишковим відносно
атмосферного більше ніж на 0,5 бара;

2) прилади та агрегати місткістю понад два літри для
одержання пари або гарячої води з температурою понад 110 град.C ,
що підігріваються полум'ям або іншим чином і яким загрожує
небезпека перегріву (в тому числі автоклави та скороварки), або
інше обладнання та агрегати, якщо виробник має намір вводити їх в
обіг як обладнання, що працює під тиском;

3) трубопроводи;

4) агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище
110 град.C, які вручну забезпечуються твердим паливом і добуток
експлуатаційного тиску на місткість (PS x V) яких перевищує 50 бар
на літр;

5) запобіжні пристрої та прилади, що працюють під тиском,
надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бара.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) трубопроводи і системи труб, що спроектовані для
транспортування робочого середовища до берегової чи прибережної
установки або від неї, включно до останнього перекривального
пристрою на території установки, включаючи допоміжне обладнання,
призначене спеціально для такого трубопроводу (крім обладнання, що
працює під тиском, яке може використовуватися на станціях, які
регулюють тиск, або на компресорних станціях);

2) мережі водопостачання і водовідведення, а також
функціонально пов'язане з ними обладнання, зокрема підвідні
водоводи гідросилових установок на гідроелектростанціях, напірні
труби, напірні шахти, напірні тунелі для води та спеціальне
приладдя, функціонально пов'язане з ними;

3) обладнання, спеціально сконструйоване для застосування на
підприємствах ядерної енергетики, несправність якого може
призвести до вивільнення радіоактивності;

4) обладнання, що використовується для здійснення контролю за
свердловинами, призначеними для промислової розвідки та
експлуатації родовищ нафти, природного газу, природного тепла, а
також підземних резервуарів (сховищ), для того, щоб підтримувати
або регулювати рівень тиску у свердловинах, включаючи фонтанну
арматуру нафтових свердловин, їх трубопроводи і розподільні
системи, а також функціонально пов'язані з ними пристрої;

5) ємності для аерозолів;

6) обладнання, призначене для використання у транспортних
засобах;

7) обладнання, категорія якого нижче першої та на яке
поширюється сфера дії технічних регламентів:

безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268
( 268-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 748);

безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 933
( 933-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст.
2765);

ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р., N 465 ( 465-2009-п ) (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 36, ст. 1227);

безпеки низьковольтного електричного обладнання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня
2009 р. N 1149 ( 1149-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 83, ст. 2822);

щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 536 ( 536-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1415);

приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856
( 856-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73,
ст. 2459);

обладнання та захисних систем, призначених для застосування в
потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 898
( 898-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 78,
ст. 2612);

8) прилади в оболонках і деталі машин, розміри, вибір
матеріалу і конструкції яких визначаються, в першу чергу, вимогами
щодо достатнього рівня міцності, жорсткості і стабільності
відносно статичного і динамічного виробничого впливу або іншими
пов'язаними з виробництвом критеріями, для конструкції яких тиск
не є істотним фактором. До зазначених приладів, зокрема, належать:

двигуни, включаючи турбіни і двигуни внутрішнього згоряння;

парові машини, газові і парові турбіни, турбогенератори,
компресори, насоси, виконавчі механізми;

доменні печі із системою охолодження включно, рекуперативні
повітронагрівачі (каупери), пиловловлювачі, пристрої для очищення
колосникового газу, печі шахтного типу із системою охолодження,
газові конвертори та котли для плавлення, переплавлення, видалення
газів, лиття сталі та кольорових металів;

оболонки для електричного високовольтного обладнання
(розподільні пристрої та розподільні механізми, трансформатори і
машини з частинами, що обертаються);

оболонки та кожухи, які працюють під тиском, призначені для
укриття компонентів електричних і телефонних кабелів;

судна, ракети, літаки або рухомі плавучі морські платформи, а
також обладнання, спеціально призначене для встановлення на борту
або в ракетному двигуні;

обладнання, що працює під тиском і складається з еластичної
оболонки, зокрема, пневматичні шини, повітряні подушки, м'ячі,
повітряні кулі, надувні човни;

глушники шуму від вихлопів або від всмоктування газів;

пляшки або сифони для газованих напоїв;

посудини для транспортування і розподілу напоїв, у яких
добуток експлуатаційного тиску на місткість (PS x V) не перевищує
500 бар на літр і максимально допустимий тиск не перевищує 7 бар;

обладнання, на яке поширюється дія Закону України "Про
приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє
перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)" ( 1511-14 );

радіатори і трубопроводи водяних систем опалення;

посудини для зберігання рідини, тиск газу на яку становить не
більш як 0,5 бара;

обладнання, оцінка відповідності якого регулюється іншими
технічними регламентами.

Категорії обладнання

5. У цьому Технічному регламенті обладнання класифікується за
чотирма категоріями, позначеними римськими цифрами I, II, III і
IV. Критерії віднесення обладнання до відповідної категорії
зазначені у таблиці та додатках 1-9 ( 35а-2011-п ).

------------------------------------------------------------------

| Посудини, що працюють під тиском більше ніж | Обладнання |

| 0,5 бара | для |

| | одержання |

| | пари або |

| |гарячої води|

|---------------------------------------------------+------------|

| газоподібне робоче | рідке робоче середовище | робоче |

| середовище | |середовище -|

|-------------------------+-------------------------| пара чи |

|перша група |друга група |перша група |друга група |перегріта |

| | | | |вода |

|----------------------------------------------------------------|

| I категорія |

|----------------------------------------------------------------|

|V більше 1 |V більше 1 |PS = 0,5-10 |1) V = 0,1- |V = 2-20 |

|PS x V = |PS x V = |PS x V |10 |PS x V менше|

|25-50 |50-200 |більше 200 |PS більше |50 |

| | | |1000 | |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| | |(V більше |2) PS = 10- | |

| | |20) |500 | |

| | | |PS x V | |

| | | |більше | |

| | | |10000 | |

|----------------------------------------------------------------|

| II категорія |

|----------------------------------------------------------------|

|V більше 1 |V більше 1 |1) V більше |V більше 10 |V = 2-400 |

|PS x V = 50-|PS x V = |1 |PS більше |PS = 0,5-32 |

|200 |200-1000 |PS = 10-500 |500 |PS x V = 50-|

| | |PS x V |PS x V |200 |

| | |більше 200 |більше | |

| | |2) V = 0,1-1|10000 | |

| | |PS більше | | |

| | |500 | | |

|----------------------------------------------------------------|

| III категорія |

|----------------------------------------------------------------|

|1) V = 0,1-1|1) V = 0,1-1|V більше 1 | |V = 6,25- |

|PS = 200- |PS = 1000- |PS більше | |1000 |

|1000 |3000 |500 | |PS = 0,5-32 |

|2) V |2) V більше | | |PS x V = |

|більше 1 |1 | | |200-3000 |

|PS x V = |PS x V = | | | |

|200-1000 |1000-3000 | | | |

| |3) V більше | | | |

| |750 | | | |

| |PS = 0,5-4 | | | |

| |PS x V | | | |

| |більше 3000 | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| IV категорія |

|----------------------------------------------------------------|

|1) V = 0,1-1|1) V = | | |1) V = 2-94 |

|PS більше |0,1-1 | | |PS більше 32|

|1000 |PS більше | | |2) V = 94- |

|2) V |3000 | | |1000 |

|більше 1 |2) V = | | |PS x V |

|PS x V |1-750 | | |більше 3000 |

|більше 1000 |PS x V | | |3) V більше |

| |більше 3000 | | |1000 |

| |3) V більше | | | |

| |750 | | | |

| |PS більше 4 | | | |

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

6. Категорія посудин, запобіжних пристроїв та приладів, що
працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж
на 0,5 бара, визначається:

1) для газоподібного робочого середовища і рідкого робочого
середовища, тиск пари якого при максимально допустимій температурі
перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) більше ніж на
0,5 бара:

для робочого середовища першої групи, якщо місткість
перевищує один літр і добуток експлуатаційного тиску на місткість
(PS x V) перевищує 25 бар на літр або якщо тиск перевищує
200 бар, - згідно з таблицею та додатком 1 ( 35а-2011-п ). При
цьому посудини, що використовуються для нестабільних газів, які
згідно з додатком 1 ( 35а-2011-п ) підпадають під I або II
категорію, відносяться до категорії не нижче III;

для робочого середовища другої групи, якщо місткість
перевищує один літр і добуток експлуатаційного тиску на місткість
(PS x V) перевищує 50 бар на літр або якщо тиск перевищує 1000
бар, а також для всіх переносних вогнегасників і балонів для
засобів індивідуального захисту органів дихання - згідно з
таблицею та додатком 2 ( 35а-2011-п ). При цьому переносні
вогнегасники і ємності у складі засобів індивідуального захисту
органів дихання відносяться до категорії не нижче III;

2) для рідкого робочого середовища, тиск пари якого при
максимально допустимій температурі перевищує нормальний
атмосферний тиск (1013 мбар) не більше ніж на 0,5 бара:

для робочого середовища першої групи, якщо місткість
перевищує один літр і добуток експлуатаційного тиску на місткість
(PS x V) перевищує 200 бар на літр або якщо тиск перевищує 500
бар, - згідно з таблицею та додатком 3 ( 35а-2011-п );

для робочого середовища другої групи, якщо тиск перевищує 10
бар і добуток експлуатаційного тиску на місткість (PS x V)
перевищує 10000 бар на літр або якщо тиск перевищує 1000 бар, -
згідно з таблицею та додатком 4 ( 35а-2011-п );

3) якщо посудина складається з кількох камер, її відносять до
найвищої категорії, з числа тих, до яких належать камери. Якщо
одна камера містить різні робочі середовища, класифікація
здійснюється відповідно до того робочого середовища, що належить
до найвищої категорії.

7. Категорія обладнання для одержання пари або гарячої води
визначається:

1) для приладів та агрегатів місткістю понад два літри, що
призначені для одержання пари або гарячої води з температурою
понад 110 град.C, які підігріваються полум'ям або іншим чином і
яким загрожує небезпека перегріву (включаючи всі автоклави та
скороварки), - згідно з таблицею та додатком 5 ( 35а-2011-п );

2) для агрегатів для одержання гарячої води з температурою не
вище 110 град.C, які вручну забезпечуються твердим паливом і
добуток експлуатаційного тиску на місткість (PS x V) яких
перевищує 50 бар на літр, - згідно з таблицею та додатком 5
( 35а-2011-п ).

Автоклави після проведення перевірки проектної документації
відносяться до III категорії.

8. Категорія трубопроводу визначається:

1) для газоподібного робочого середовища і рідкого робочого
середовища, тиск пари якого при максимально допустимій температурі
перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) більше ніж на
0,5 бара:

для середовища першої групи, якщо його номінальний діаметр
перевищує 25, - згідно з додатком 6 ( 35а-2011-п ). При цьому
трубопровідна арматура, яка згідно з додатком 6 ( 35а-2011-п )
відноситься до I або II категорії і призначена для транспортування
нестабільних газів, повинна бути віднесена до категорії не нижче
III;

для середовища другої групи, якщо його номінальний діаметр
перевищує 32 і добуток експлуатаційного тиску на номінальний
діаметр (PS x DN) перевищує 1000 бар, - згідно з додатком 7
( 35а-2011-п ). При цьому трубопровідна арматура, яка згідно з
додатком 7 ( 35а-2011-п ) належить до II категорії і призначена
для робочих середовищ з температурою більш як 350 град.C, повинна
бути віднесена до категорії не нижче III;

2) для рідкого робочого середовища, тиск пари якого при
максимально допустимій температурі перевищує нормальний
атмосферний тиск (1013 мбар) не більше ніж на 0,5 бара:

для середовища першої групи, якщо його номінальний діаметр
перевищує 25 і добуток експлуатаційного тиску на номінальний
діаметр (PS x DN) перевищує 2000 бар, - згідно з додатком 8
( 35а-2011-п );

для середовища другої групи, якщо його тиск перевищує 10 бар,
номінальний діаметр перевищує 200 і добуток експлуатаційного тиску
на номінальний діаметр (PS x DN) перевищує 5000 бар, - згідно з
додатком 9 ( 35а-2011-п ).

9. Запобіжні пристрої, які виконують захисні функції,
відносяться до IV категорії. Дозволяється визначати категорію
запобіжних пристроїв, які виконують захисні функції та
встановлюються на складальних одиницях обладнання, зазначеного у
пунктах 6-8 цього Технічного регламенту, а також складальних
одиницях агрегатів, відповідно до категорії одиниці обладнання, на
яку вони встановлюються.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Затвердити Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів, що додається
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Затвердити Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, що додається
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Затвердити Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (додається)
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до ліфтів І запобіжних комплектувальних виробів, які є обов'язковими для виконання юридичними...
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconЗакону України Про стандарти, технічні регламенти та процедури
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України...
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconЦінових пропозицій), допущених до процедури оцінки : фоп уманець...
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconЗаконодавство України
Законами n 3164-iv ( 3164-15 ) від 01. 12. 2005, ввр, 2006, n 12, ст. 101 N 2289-vi ( 2289-17 ) від 01. 06. 2010, ввр, 2010, n 33,...
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconКарты с описанием: Увеличивает базовое производство Древесины всеми...
...
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconТема. Процедури І функції
Описати процедуру PowerA3(А, В), яка обчислює третю степінь числа а І повертає її змінній в (А – вхідний, в – вихідний параметр;...
Регламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15 iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка