Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок
Скачати 68.29 Kb.
НазваЗатверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок
Дата конвертації08.07.2013
Розмір68.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови районної державної адміністрації

06 лютого 2013 року № 33


ПОРЯДОК


проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату районної державної адміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15 лютого 2001 року №169 (далі Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією районної державної адміністрації на посади державних службовців апарату районної державної адміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “ Про засади запобігання і протидії корупції ”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання:

- Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “ Про засади запобігання і протидії корупції ” (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

- законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та відділів апарату районної державної адміністрації наведені у додатку 2 до цього Порядку.

- законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації наведений у додатку 3 до цього Порядку.
1.7. Порядок проведення іспиту в районній державній адміністрації та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів затверджуються головою районної державної адміністрації відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України “Про державну службу”, Закону України “ Про засади запобігання і протидії корупції ” та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів – всього 5 питань.
1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку (додаток 1), питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації, відділів апарату районної державної адміністрації (додаток 2) та її структурних підрозділів (додаток 3), затвердженого керівником державного органу, в якому проводиться конкурс.
1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповіді районної державної адміністрації та її структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.14. Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.
ІІІ. СКЛАДАННЯ ІСПИТУ
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білету мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
^ IV. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ІСПИТУ
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “ Про засади запобігання і протидії корупції ” та успішно справилися із запитанням на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “ Про засади запобігання і протидії корупції ” і достатньо володіють законодавством з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА

ВасиленкоСхожі:

Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconЗатверджено розпорядження голови районної державної адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень І доручень голови обласної...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconУкраїна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації...
Новомиргородської районної державної адміністрації від 25 квітня 2007 року №275-р, на виконання розпорядження голови Новомиргородської...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconРозпорядження
Харківської області на 201–2013 роки, затвердженої рішенням V сесії VІ скликання Великобурлуцької районної ради від 18 лютого 2011року...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації 06 лютого 2013 року №33 порядок iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка