Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом
Скачати 179.68 Kb.
НазваСистема діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом
Дата конвертації07.03.2013
Розмір179.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом.
ДНЗ «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» здійснює освітньо-професійну підготовку за другим атестаційним рівнем Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ», іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, власним Статутом, затвердженим Міністерством освіти та науки України від 16.03.2010року. Ліцей занесений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Ідентифікаційний код 21319289.

Державний акт на право постійного користування землею серія ЯЯ № 333808, площа 4,9 га

Наказом Міністерства освіти та науки України від 26.01.2005 року №48 Кам’янець-Подільський будівельний ліцей перейменовано на Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей».

В ході реорганізації закладів професійно-технічної освіти Кам’янець-Подільське вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва було приєднано до ДПТНЗ «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» (наказ Міністерства освіти і науки України № 755 від 18.08.2009 року). В зв’язку з припиненням юридичної особи Кам’янець –Подільського вищого професійного училища автомобільного транспорту і будівництва (наказ МОН України від 04.02.2010р №755) ДНЗ «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» є правонаступником ВПУ АТБ.

Відповідно до кожної професії розроблені навчальні плани і програми, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, адаптовані до конкретних умов виробництва та передбачають до 70% годин виробничого навчання, яке складається з двох етапів. Перший етап слухачі проходять у виробничих майстернях навчального закладу, а ІІ етап – на виробництві. Для цього ліцей укладає угоди про надання робочих місць з різними організаціями, установами, підприємствами, які мають сучасне технологічне оснащення та можуть забезпечити виконання навчальних програми. Такі угоди можуть бути укладені й за місцем проживання учнів .

Основними плануючими документами навчально виробничого процесу в ліцеї є: навчальні плани з усіх професій та програми , складені відповідно до нових Державних стандартів ПТО методичною службою ліцею, з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання, поурочно-тематичні плани, плани уроків, переліки навчально-виробничих робіт з професій та інші документи що передбачені Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.

Робочі навчальні плани і програми розроблені відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик професій з урахуванням між предметних зв’язків та змісту регіонального компоненту. Робоча навчально-програмна документація розробляється методично обґрунтовано, відповідає вимогам Державних стандартів ПТО, та погоджена з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.

Робочі навчальні плани і програми з усіх професій і предметів виконуються в повному обсязі.

В навчальний процес впроваджуються нові виробничі та педагогічні технології, такі як, оздоблення внутрішніх приміщень сухими будівельними сумішами; . лицювальні роботи з застосуванням клеєвих сумішей; утеплення фасадів з використанням сучасних технологій; встановлення труб для водопостачання та опалювальних систем на основі екопласта, металопласта; газозварювання металу за допомогою газу МАФ тощо. Інноваційні педагогічні технології це: впровадження проектної технології в навчально-виробничий процес ; особистісно-зорієнтована педагогіка навчання; інтерактивні методи навчання.

Відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ліцеї проводиться поетапна (ступенева) кваліфікаційна атестація учнів з інтегрованих професій.

В ліцеї відпрацьована система розробки, погодження, та затвердження робочих навчальних планів і програм, налагоджений контроль за їх виконанням.

Уроки виробничого навчання проводяться в майстернях ліцею на спеціально обладнаних робочих місцях індивідуальним і бригадним методами. Всі учні забезпеченні робочими місцями.

Виробнича практика учнів організовується на підприємствах - замовниках робітничих кадрів: БВП «РОКОР» ЛТД, АПЗП, «Кам’янець-Подільська реставрація», ВАТ «Гіпсовик» та інш. Місця виробничої практики підбираються із врахуванням програм виробничої практики та вимог кваліфікаційних характеристик, можливості подальшого працевлаштування випускників на даному підприємстві після закінчення навчання у ліцеї.

По закінченню ліцею видаються «Дипломи кваліфікованого робітника» з присвоєнням відповідного робітничого розряду, та , „Свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації” з відповідних професій при поетапній атестації .

Ефективність роботи ліцею вимірюється такими показниками:

- обсяги професійного навчання;

- відсоток працевлаштування випускників після проходження навчання;

- виконання обсягів державного замовлення по набору учнівської молоді на навчання.

Найкраще працевлаштовуються штукатури, лицювальники-плиточники, маляри, зварювальники, перукарі. Гірше становище у реставраторів пам’яток дерев’яної архітектури, що зумовлено низьким попитом роботодавців на цю професію.

^ Упродовж червня-серпня 2010 року було проведено опитування роботодавців:


 • Штукатури – 15 роботодавців

 • Монтажники с/т систем та устаткування; електрозварювальник ручного зварювання – 4 роботодавця

 • Муляри – 15 роботодавців

 • Перукарі – 9 роботодавців

 • Лицювальники-плиточники – 7 роботодавців

 • Маляри – 18 роботодавців


Загальна кількість опитаних не дає підстав робити репрезентативні прогностичні висновки щодо об'ємів потреби на ринку праці, однак дозволяє загалом оцінити якісні потреби у кадрах у відповідній економічний сфері, а також стосунки опитаних роботодавців з професійним будівельним ліцеєм
^ 87% опитаних мали досвід співпраці з ліцеєм
Досвід співпраці опитаних роботодавців з ДНЗ «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей»


Перукарі

Зварювальники

Оператори

Столяри

Муляри

Реставратори

Штукатури

Дуже ефективний

26

16

45

21

11

24

18

Скоріше ефективний

36

28

24

33

34

22

32

Скоріше не ефективний

4

8,5

2

2,3

2

0,2

0

Не ефективний

0

2

0

0

0

0

0


^ Зацікавленість роботодавців у наданні робочих місць учням ліцею для проходження виробничого навчання та практики


Перукарі

Зварювальники

Оператори

Столяри

Муляри

Реставратори

Штукатури

Незнаю

15

25

22

12

11

14

8

Так

46

28

24

34

44

52

62

Ні

4

3,5

2

2,3

1,2

0,2

0


Згідно прямих угод нашого навчального закладу з підприємствами – замовниками робітничих кадрів, надаємо динаміку вакансій на ринку праці Кам’янець-Подільського району.


Професії
2009 рік

2010 рік

2011рік

Оператор комп’ютерного набору; секретер керівника.

Незайнятих
Вакансій

17

19

22

Монтажник санітарно технічних систем і устаткування; Електрозварювальник ручного зварювання.

Незайнятих
Вакансій

4655

57

Реставратор пам’яток дерев’яної архітектури

НезайнятихВакансій


21


20


22

Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів; Маляр

Незайнятих
Вакансій

17

19

19

Муляр; Штукатур

НезайнятихВакансій


78


91


99

Штукатур; Лицювальник-плиточник; Маляр

НезайнятихВакансій


69


78


77

Перукар (Перукар ІІ і І класу)

НезайнятихВакансій


61


64


67
Динаміка працевлаштування випускників

ДНЗ «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» в розрізі професій:


Професії, які готує ліцей
2006-2007

н. рік

2007-2008

н. рік

2008-

2009

н. рік

2009-2010

н. рік

Оператор комп’ютерного набору; секретер керівника.

Випускників

-

-

10

15

Працевлаштованих9

15

Монтажник санітарно технічних систем і устаткування; Електрозварювальник ручного зварювання.

Випускників

25

24

27

23

Працевлаштованих

20

24

16

23

Реставратор пам’яток дерев’яної архітектури

Випускників

17

15

17

13

Працевлаштованих

17

11

13

13

Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів; Маляр

Випускників

16

25

50

46

Працевлаштованих

14

24

30

46

Муляр; Штукатур

Випускників

30

37

19

21

Працевлаштованих

18

28

11

21

Штукатур; Лицювальник-плиточник;

Випускників

84

89

87

28

Працевлаштованих

62

73

76

28

Перукар

Випускників

59

60

66

51

Працевлаштованих

43

40

46

51

Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Випускників

-

-

-

25

Працевлаштованих

-

-

-

25

Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів категорії «С»; Машиніст крана автомобільного

Випускників

-

--

-

38


Працевлаштованих

-

-

-

38

Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів категорії «С»; Машиніст крана автомобільного

Випускників


-

-

-

25

Працевлаштованих

-

-

-

25

Електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж; електромонтажник силових систем та електроустаткування

Випускників

-

-

-

21

Працевлаштованих

-

-

-

21

Лицювальник-плиточник; лицювальник-мозаїст

Випускників

-

-

-

28

Працевлаштованих

-

-

-

28

Лицювальник-плиточник

Випускників

-

-

-

28

Працевлаштованих

-

-

-

28

Столяр

Випускників

-

-

-

16

Працевлаштованих

-

-

-

16


^ Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання у ПТНЗ
Вже більше двадцяти років наш навчальний заклад ДНЗ «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» готує кваліфікованих робітників. Випускники ліцею працюють на теренах нашої Батьківщини, примножуючи славу рідного ліцею.
Але час не стоїть на місці. Педагоги ліцею, продовжуючи традиції давніх майстрів, оволодівають сучасними педагогічними технологіями, нетрадиційними формами і методами навчання. Напрацьовано багато цікавих розробок з питань впровадження сучасних виробничих технологій. Молода людина, яка вийшла з сучасного навчального закладу, повинна бути обізнаною, володіти інноваційними технологіями, адже головним арбітром сьогодення є ринок праці.

Cаме сьогодення висуває нові вимоги до професійної освіти. Частіше виникають потреби у взаємній інтеграції підприємства і навчального закладу. Наявність конкретних та стабільних партнерів є найголовнішим стимулом для вдосконалення системи підготовки фахівців.

Однією з таких ознак сьогодення є створення Консультативних та фахових рад. Ці Ради є дорадчими органами адміністрації ліцею. Метою діяльності Рад є участь у формуванні стратегії розвитку навчального закладу; забезпечення його ефективної співпраці з соціальними партнерами: роботодавцями, міськвиконкомом, Центром зайнятості м. Кам’янця-Подільського, громадськими організаціями; здійснення громадського контролю за діяльністю ліцею.

Основними завданнями діяльності Рад є:

  • визначення тенденцій розвитку ринку праці регіону і на його основі надання пропозицій адміністрації ліцею щодо формування стратегії розвитку навчального закладу;

  • пошук шляхів та засобів оптимальної співпраці між навчальним закладом та роботодавцями, міським Центром зайнятості, громадськістю, іншими соціальними партнерами;

  • визначення джерел забезпечення життєдіяльності ліцею, удосконалення матеріально-технічної бази;

  • сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб ліцею;

  • проведення аналізу ефективності діяльності навчального закладу.

Ради відповідно до покладених завдань:

  • аналізують зміни, що відбуваються в галузях економічної діяльності регіону;

  • інформують адміністрацію ліцею про наявні і очікуванні вакансії за певними професіями, інноваційні технології, що використовуються чи впроваджуються на виробництві;

  • надають пропозиції щодо змін у навчальних планах і програмах;

  • надають консультативну, методичну, матеріально-технічну та інші види допомоги;

  • аналізують ефективність використання ліцеєм додатково залучених Радою коштів, матеріалів, обладнання тощо.

До складу рад увійшли наші надійні спонсори-роботодавці та досвідчені педагоги ліцею.

Надійним партнером і спонсором, який активно співпрацює у Радах є підприємство ВАТ «Гіпсовик», потужної вітчизняної компанії “Polirem”. Працівники цього підприємства разом з нашими педагогами брали участь у розробці Державних стандартів ПТО, рецензували їх. Підприємство приймає на практику наших учнів, забезпечує сучасними будівельними матеріалами, інструментами, приладами, на яких за новітніми виробничими технологіями ми навчаємо майбутніх фахівців.


Підприємство ВАТ «Гіпсовик» кампанії «Polirem»
Майстри виробничого навчання та їх вихованці проводять апробацію сухих будівельних сумішей компанії, педагоги проходять стажування на підприємстві. Адже не можливо навчити молодь інноваційним технологіям, не маючи підготовленого педагога, майстра, який з успіхом опанував би інноваційні будівельні технології та матеріали. Завдяки матеріальній підтримці ВАТ «Гіпсовик» у ліцеї відремонтовані за новітніми технологіями класи: «Охорони праці», «Живопису та малюнку», «Економіки», «Методичний кабінет», «Приймальня», «Спецтехнології реставраційних робіт», майстерні перукарів, штукатурів тощо.
Методичний кабінет

Кабінет «Охорони праці»

В ході оптимізації навчальних закладів відбуваються великі перетворення у навчальному закладі, і наш спонсор надає нам велику допомогу.

Для кращого засвоєння учнями інноваційних виробничих технологій введено регіональний компонент (20%) до робочих навчальних програм та переліків навчально - виробничих робіт. Але на сучасному етапі немає посібників, які б розкривали питання впровадження регіонального компоненту в навчально-виробничий процес. Тому досвідчений викладач з багаторічним виробничим та педагогічним досвідом Кошман Василь Іванович взявся за перо, щоб поділитися своїм баченням впровадження інноваційних виробничих технологій в систему навчання майбутніх будівельників. Методична розробка «Опорядження поверхонь новими будівельними матеріалами» подається у додатках.

Схожі:

Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconКам'янець подільський професійний будівельний ліцей м. Кам'янець-Подільський,...
Державний навчальний заклад "кам'янець подільський професійний будівельний ліцей"
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconПлан роботи Державного навчального закладу «Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей»
Законом України «Про освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах,...
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом icon«кам’янець-подільський хотин» Прибуття в м. Кам’янець-Подільський....
Про красу приміщень замку дають уяву кахлі з рослинними орнаментами або сюжетними рельєфами. Серед них привертають увагу зображення...
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconЗвіт Директора дптнз «Путивльський професійний ліцей» Новобранного...
Навчально-виробничий, навчально-виховний процес, фінансово-господарська діяльність Державного професійно-технічного навчального закладу...
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconПравила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу...
До професійно-технічного навчального закладу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в...
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconПоче́сний громадяни́н Кам'янця́-Поді́льського району
Почесні громадяни Кам’янець-Подільсь- кого району: біобібліографічний покажчик. Кам’янець-Подільський, 2013. 20 с
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconПравила прийому до дптнз «Кам'янець-Подільське вище професійне училище»
До Державного професійно технічного навчального закладу Кам'янець-Подільське вище професійне училище приймаються громадяни України,...
Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconКам'янець-Подільський скельний район

Система діяльності Державного навчального закладу «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» щодо інтеграції з виробництвом iconХарківський професійний будівельний ліцей
Матеріально-технічне забезпечення: Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, магнітна дошка, макети тіл обертання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка