Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р
НазваРедакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р
Сторінка1/4
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4

Порівняльна таблиця до Податкового кодексу УкраїниРедакція Податкового кодексу, проголосована 18.10.2010 р.

Пропозиції Президента України

Стаття 8. Види податків та зборів


8.3. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.


Стаття 8. Види податків та зборів


8.3. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.


Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів

12.1. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає:

12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;

12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад;

12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;

12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1,7.2 статті 7 цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать:

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних податків та зборів, зазначених у підпунктах 9.1.5 і 9.1.9 (крім плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення) пункту 9.1 статті 9 цього Кодексу, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок податків та зборів, передбачених у підпункті 12.2.1 пункту 12.2 цієї статті, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать:

12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених статтею 294 цього Кодексу;
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів

12.1. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає:

12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;

12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, селищних та міських рад;

12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;

12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1,7.2 статті 7 цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать:

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавного збору, зазначеного у підпункті 9.1.9 (крім плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення) пункту 9.1 статті 9 цього Кодексу, у межах його граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок збору, передбаченого підпунктом 12.2.1 пункту 12.2 цієї статті, у межах його граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;


12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать:

12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених актом законодавства;
Стаття 14. Визначення понять


14.1.139. особа для цілей розділу V цього Кодексу  будь-яка із зазначених нижче осіб:

суб’єкт господарювання  юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб’єктом господарювання;

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва відповідно до розділу XІV цього Кодексу), та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом державної податкової служби;


14.1.167. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу  єдиний податок, платник єдиного податку, обкладення єдиним податком, ставка єдиного податку;


14.1.173. податкове роз’яснення – оприлюднення узагальненої позиції контролюючого органу щодо практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;


14.1.195. працівник  фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

Для цілей розділу IV цього Кодексу до працівника прирівнюється фізична особа, у тому числі самозайнята особа, якій нараховується (виплачується, надається) дохід за виконання нею певної роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими.


14.1.226. самозайнята особа  платник податку, який є фізичною особою  підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність  участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою  підприємцем та використовує найману працю не більш як однієї фізичної особи;


14.1.239. спрощена система оподаткування, обліку та звітності  система оподаткування, що передбачає заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку і на умовах, визначених розділом ХІV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (далі  спрощена система оподаткування);

Стаття 14. Визначення понять


14.1.139. особа для цілей розділу V цього Кодексу  будь-яка із зазначених нижче осіб:

суб’єкт господарювання  юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб’єктом господарювання;

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва відповідно до законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом державної податкової служби;


виключити
виключити


14.1.195. працівник  фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

виключити

14.1.226. самозайнята особа  платник податку, який є фізичною особою  підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність  участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою  підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;


виключити

Стаття 16. Обов’язки платника податків


16.1.8. давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;


Стаття 16. Обов’язки платника податків


16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;Стаття 20. Права органів державної податкової служби
20.1. Органи державної податкової служби мають право:20.1.2. під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків  фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків  юридичних осіб документи, що посвідчують особу;


20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання, а також продовження строку адміністративного арешту майна платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;

20.1.13. звертатися до суду щодо визнання недійсними правочинів, виконання яких пов’язано з оподаткуванням;

20.1.14. звертатися до суду щодо стягнення до бюджету коштів та/або майна, отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими зобов’язаннями, що визнані судом недійсними;

20.1.15. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:

20.1.15.1. відмови платника податків від проведення перевірки або від допуску до перевірки за наявності законних підстав для її проведення, якщо факт такої відмови підтверджений відповідним актом;20.1.23. у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання пояснень та засвідчених належним чином копій документів;

Стаття 20. Права органів державної податкової служби
20.1. Органи державної податкової служби мають право:20.1.2. під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків  фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків  юридичних осіб документи, що посвідчують особу;20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання;
виключити

виключити

виключити
20.1.23. у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів


21.3. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів


21.3. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.


^ РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

  1   2   3   4

Схожі:

Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconНезаконними, скасування
Податкового кодексу України №7101-1з пропозиціями Президента України, визнання нечинним Податкового кодексу України №2755-vi від...
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconПроект
На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст Закону України «Про внесення мін до Податкового кодексу України та деяких...
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України Верховна...
Репо. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції репо (строк репо) не може перевищувати одного...
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconШостого скликання
На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст. 293 Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких...
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconВідображаємо продаж основних засобів, отриманих безоплатно
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-vi із змінами та доповненнями (далі – пку)
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р icon4 листопада 2010 року в 10. 00 в Києві під стінами Верховної Ради...
Відхилити проект Податкового кодексу №7101-1 як такий, що знищує підприємництво в Україні
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconСільський голова                                    В. М. Дяченко
Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України від 21. 05. 1997 р. №280/97-вр «Про...
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconШостого скликання
Земельного кодексу України, ст. 288 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 03. 03. 2004р. №220 «Про...
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconСпрощена система оподаткування, обліку та звітності
Документ 2755-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 13. 11. 2013, підстава 657-18
Редакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р iconЗаконодавчими актами 15
Розділ І. Загальні положення 13 Стаття Сфера дії Податкового кодексу України 13
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка