Нака з
Скачати 225.58 Kb.
НазваНака з
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2013
Розмір225.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 96 від 06.04.99 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

20 травня 1999 р.

за N 320/3613

Про затвердження Правил проведення туристських

подорожей з учнівською та студентською молоддю України

З метою забезпечення виконання Закону України "Про освіту"

( 1060-12 ), відповідно до Положення про Міністерство освіти

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

08.07.92 N 384 ( 384-92-п ), та з метою створення умов для

безпечного проведення туристських подорожей з учнівською і

студентською молоддю України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила проведення туристських подорожей з

учнівською та студентською молоддю України (додаються).

2. Українському державному центру туризму і краєзнавства

учнівської молоді (Штангей Ю.В.) в установленому порядку подати

Правила на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам

управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій, ректорам, директорам вищих,

професійно-технічних та інших навчальних закладів та організацій

освіти забезпечити дотримання зазначених Правил та контроль за

проведенням туристських подорожей в педагогічних, учнівських,

студентських колективах.

4. Визнати такою, що не застосовується в Україні, Інструкцію

з організації та проведення туристських походів, експедицій і

екскурсій з учнями на території СРСР, затверджену наказом

Міністерства освіти СРСР від 19.06.86 N 140, додаток 1.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника міністра освіти Андрущенка В.П.

Міністр В.О.Зайчук

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

України 06.04.99 N 96

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 травня 1999 р.

за N 320/3613

Правила

проведення туристських подорожей з учнівською і

студентською молоддю України

1. Загальні положення

1.1. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та

студентською молоддю України розроблено з метою забезпечення

виконання Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та відповідно до

Положення про Міністерство освіти України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92 N 384

( 384-92-п ).

1.2. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та

студентською молоддю України є обов'язковими для всіх навчальних

закладів, установ та організацій освіти незалежно від

підпорядкування і форм власності, що проводять туристські подорожі

з учнівською та студентською молоддю.

1.3. Дія цих Правил поширюється на учнівські та студентські

туристські групи незалежно від місця проведення подорожі, для яких

навчальний заклад або інша організація освіти виступає як

організація, що проводить подорож.

Учасники та організатори туристських подорожей з учнівською

та студентською молоддю під час підготовки та проведення

туристських подорожей керуються Законом України "Про освіту",

Законом України "Про туризм" ( 324/95-вр ), іншими законодавчими

та підзаконними актами України, а також цими Правилами.

1.4. До туристських подорожей з учнівською та студентською

молоддю належать спортивні туристські походи, експедиції,

екскурсії (далі - туристські подорожі), що проводяться за

заздалегідь розробленими маршрутами у конкретні терміни.

1.5. Спортивні туристські походи (групове або командне

проходження туристського спортивного маршруту визначеної

протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів,

печер тощо) різної категорії або ступеня складності за нормативний

час, далі - походи) можуть бути організовані з таких видів

туризму: пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного,

спелео, автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення

комбінованих походів з елементами різних видів туризму.

1.6. Залежно від технічної складності, кількості природних

перешкод, протяжності, тривалості походи поділяються на

категорійні - з I до VI категорії складності та некатегорійні. До

некатегорійних походів належать походи, що мають складність,

протяжність або тривалість, меншу від установленої для маршрутів I

категорії складності, - 1 - 3-денні походи та походи 1, 2, 3

ступеня складності (додаток 1).

Категорія складності походу визначається відповідно до

класифікації маршрутів (переліку класифікованих туристських

спортивних маршрутів), перевалів, печер тощо.

1.7. Експедиції з учнівською та студентською молоддю

(подорожі пошукового, дослідницького характеру) проводяться з

метою вивчення, дослідження певного маршруту, території, одного чи

декількох об'єктів з використанням будь-яких технічних засобів

пересування або ж без них. Залежно від мети та напрямку роботи

можуть проводитись туристсько-спортивні, краєзнавчі, наукові

експедиції тощо.

Ділянки маршрутів експедицій, що відповідають вимогам до

походів з певного виду туризму або ж під час проходження яких

долаються локальні перешкоди, характерні для походів,

розглядаються як маршрути з активними способами пересування.

Категорія складності для таких маршрутів установлюється як і для

походів. Туристський досвід та вік керівників, заступників

керівників та учасників таких експедицій повинні відповідати

вимогам, що висуваються до відповідних категорій учасників

походів. Оформлення документів і випуск групи на маршрут

відбуваються за тих самих умов, що й у похід відповідної

складності.

1.8. Тривалість активної частини походів може бути збільшена

проти вказаної в додатку 1 при збільшенні протяжності маршруту,

кількості і складності локальних перешкод, проведенні краєзнавчої

роботи, а також за рахунок днів, потрібних для проведення розвідки

маршруту та резервного часу на випадок непогоди. У будь-якому разі

проходження маршрутів повинне бути компактним за часом. Розриви

між окремими частинами походу більше 3 днів не допускаються.

Збільшення тривалості походів за рахунок краєзнавчої роботи

на маршруті допускається лише для походів, складність яких не

перевищує II категорії.

1.9. Походи та експедиції в залежності від території

проведення поділяються на місцеві та дальні.

До місцевих належать походи та експедиції, що проводяться в

межах області (автономної республіки), в якій проживають

(навчаються) учні та студенти. При цьому допускається вихід у

сусідні території, якщо це обумовлено

адміністративно-територіальним розташуванням навчального закладу

або іншої організації освіти, що проводить подорож,

фізико-географічними особливостями місцевості та логічністю

побудови маршруту.

Усі інші походи та експедиції вважаються дальніми.

1.10. Для проведення категорійних, дальніх ступеневих

походів, а також місцевих ступеневих походів тривалістю більше 4

днів туристські групи учнівської та студентської молоді повинні

обов'язково отримати позитивний висновок щодо можливості

здійснення подорожі від туристської маршрутно-кваліфікаційної

комісії (далі - МКК), що має відповідні повноваження. Для

туристських груп учнівської та студентської молоді первинний

розгляд маршрутних документів проводиться в своїх територіальних

маршрутно-кваліфікаційних комісіях навчальних закладів (далі - МКК

освіти).

Для місцевих походів тривалістю до 4 днів включно, а також

екскурсій (подорожей тривалістю до 24 годин, що забезпечують

задоволення пізнавальних, інформаційних, духовних та оздоровчих

потреб учнівської та студентської молоді) отримання позитивного

висновку МКК не потрібне.

1.11. Туристські групи учнівської та студентської молоді, що

використовують для руху автомобільні дороги та вулиці, судноплавні

водні шляхи, території заповідників, заказників, національних

парків, прикордонну зону тощо, зобов'язані діяти у відповідності

до вимог, що визначають порядок користування цими шляхами та

пересування на зазначених територіях.

1.12. Під час проведення туристських подорожей з учнівською

та студентською молоддю забороняється безпідставний поділ груп на

підгрупи. Підставами для мотивованого поділу можуть бути: потреба

проведення розвідки окремих ділянок маршруту; організація базового

табору, проміжних пунктів зберігання продуктів харчування та

спорядження; проведення радіальних виходів на маршруті з

поверненням до початкового пункту виходу; запобігання виникненню,

виникнення та ліквідація наслідків аварійної ситуації, потреба

надання допомоги іншим туристським групам або окремим громадянам.

2. Повноваження адміністрації навчальних закладів та

інших організацій освіти, що проводять туристські

подорожі з учнівською та студентською молоддю

2.1. Адміністрації навчальних закладів та інших організацій

освіти, що проводять туристські подорожі з учнівською та

студентською молоддю, здійснюють випуск туристських груп у

туристські подорожі самостійно, без погодження з органами

державного управління освітою.

Адміністрація несе відповідальність за підготовку та успішне

проведення туристських подорожей, їх педагогічну доцільність та

результативність.

2.2. У разі прийняття позитивного рішення про проведення

туристської подорожі з учнівською та студентською молоддю

адміністрація навчального закладу або іншої організації освіти

зобов'язана:

2.2.1. Сприяти успішній роботі туристської групи з підготовки

та проведення подорожі, систематично контролювати хід її

підготовки.

2.2.2. Видати наказ про проведення туристської подорожі, в

якому:

визначити мету, район, терміни та складність (ступінь,

категорію) проведення подорожі; призначити керівника та заступника

(заступників, помічників) керівника туристської групи (туристської

подорожі - походу, експедиції, екскурсії); обумовити

відповідальність керівника та заступника (заступників) керівника

групи (подорожі) за збереження життя та здоров'я учасників на весь

час подорожі; визначити основні заходи безпеки проведення

подорожі; затвердити персональний склад учасників, маршрут та план

проведення подорожі; визначити, у разі потреби, порядок дій

керівника групи (подорожі) при плановому поділі групи на підгрупи,

а також кандидатуру керівників та заступників (помічників)

керівників підгруп тощо.

Для місцевих походів та експедицій з активними способами

пересування тривалістю більше 4 днів, дальніх походів та

відповідних експедицій з активними способами пересування наказ

видається після отримання позитивного висновку МКК.

2.2.3. Ознайомити керівника та заступника (заступників,

помічників) керівника туристської групи (подорожі) з їх

обов'язками згідно з цими Правилами, провести з ними інструктаж з

питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з

оформленням у журналі відповідної форми згідно з Положенням про

організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних

випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом

Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429 ( z0178-93 ) і

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за N 178

(додаток 5).

2.2.4. Після отримання позитивного висновку туристської МКК

про можливість проведення групою туристської подорожі видати

керівнику підписані і завірені печаткою: наказ про проведення

туристської подорожі, посвідчення про відрядження керівника та

його заступника (заступників), а також завірити печаткою закладу

туристські маршрутні документи групи (маршрутний листок - для

некатегорійних походів, маршрутну книжку - для категорійних

походів).

2.2.5. При проведенні подорожей, що вимагають отримання

позитивного висновку туристської МКК, контролювати відправлення

групою повідомлення встановленого зразка у відповідні

територіальні підрозділи пошуково-рятувальної

(контрольно-рятувальної) служби (при наявності останніх) не

пізніше ніж за 10 днів до виїзду групи на маршрут; вести контроль

за дотриманням групою термінів проходження маршруту.

2.2.6. У разі порушення групою встановлених контрольних

термінів проходження маршруту терміново встановити зв'язок з

територіальними органами освіти, відповідними підрозділами

туристської пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби

району походу для з'ясування місцезнаходження групи та надання їй,

при потребі, допомоги.

2.2.7. Після завершення туристської подорожі заслухати

повідомлення керівника та заступників керівника туристської групи

(подорожі) на педагогічній раді, розмістити кращі матеріали,

зібрані під час подорожі, в навчальних кабінетах, музеях, на

виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортивних

розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників

врахувати при атестації і заохоченні.

3. Вимоги щодо формування туристських груп учнівської

та студентської молоді

3.1. Туристські групи формуються з учнів та студентів, які

об'єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають

відповідний вік, туристський досвід і здійснюють підготовку

запланованої туристської подорожі.

Основні вимоги до учасників, керівників та заступників

керівників туристських груп (подорожей), а також до складу груп

наведені в додатках 2, 3, 4.

3.2. Керівник, заступник (заступники) керівника туристської

групи (подорожі) учнівської і студентської молоді призначаються

адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти,

що проводить подорож. У походах та експедиціях з учнями та

студентами повинен бути заступник керівника віком старше 18 років.

Досвід заступника керівника повинен відповідати вимогам, які

висуваються до досвіду учасників. Керівник і заступник

(заступники) керівника повинні мати знання і навички з надання

першої долікарської допомоги. Кількість заступників керівника

визначається навчальним закладом або іншою організацією освіти, що

проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

3.3. Якщо в поході чи експедиції беруть участь 3 або більше

туристських груп із загальною кількістю не менше 30 учнів або

студентів (для походів II - VI категорій складності - не менше 20)

і їх маршрути та графіки руху в цілому збігаються, то можливе

покладання загального керівництва цими групами на спеціально
  1   2   3

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Затвердити Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка