Нака з
Скачати 225.58 Kb.
НазваНака з
Сторінка2/3
Дата конвертації07.03.2013
Розмір225.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3

призначеного старшого керівника. У цьому разі всім керівникам

зараховується досвід керівництва подорожжю.

3.4. При проведенні місцевих походів та експедицій 1 ступеня

складності або ж інших місцевих некатегорійних походів тривалістю

до 4 днів включно адміністрація навчального закладу або іншої

організації освіти, що проводить подорож, за згодою керівника

туристської групи (подорожі) та за умови забезпечення безпеки

учасників, замість заступника керівника може призначити помічника

(помічників) керівника з числа старшокласників (для груп

учнівської молоді) або студентів (для груп студентської молоді),

які мають досвід участі в таких самих подорожах.

3.5. При проведенні екскурсій (крім автобусних) з учнівською

та студентською молоддю в межах населеного пункту, де проживають

або навчаються екскурсанти, призначення заступника керівника групи

(подорожі) не є обов'язковим.

При проведенні екскурсій з учнівською молоддю (крім

автобусних) та з студентською молоддю на будь-яких видах

транспорту, пов'язаних з виїздом за межі населеного пункту, де

проживають або навчаються екскурсанти, склад керівників та

заступників керівників (помічників керівників) групи (подорожі)

комплектується відповідно до вимог, що висуваються до складу

керівників місцевих некатегорійних походів.

При проведенні автобусних екскурсій з учнівською молоддю

склад керівників екскурсійної групи комплектується згідно з

вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного

транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

18.02.97 р. N 176 ( 176-97-п ).

3.6. Кількісний склад туристської групи учнів, студентів, що

беруть участь у поході, експедиції визначається керівником групи

спільно з адміністрацією навчального закладу або іншої організації

освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

Кількісний склад екскурсійної групи учнів, студентів

визначається адміністрацією навчального закладу або іншої

організації освіти, що проводить екскурсію, та кількістю місць для

сидіння в автобусі з урахуванням вимог цих Правил.

3.7. У туристських подорожах можуть брати участь альпіністи,

які мають відповідний технічний та експедиційний досвід,

достатній, за висновками МКК, для проходження маршруту.

3.8. Для учнів, що отримали теоретичну та практичну

підготовку протягом не менше одного року занять у туристських

гуртках позашкільних навчальних закладів і оволоділи програмним

матеріалом, віковий ценз для участі в категорійних та ступеневих

походах та відповідних експедиціях з активними способами

пересування може бути знижений на один рік за наявності медичного

дозволу.

3.9. Учасники та керівники комбінованих походів, що включають

ділянки маршруту з різних видів туризму, повинні мати відповідний

туристський досвід проходження таких ділянок.

3.10. Учасники та керівники походів, що проводяться в

міжсезоння (час з несприятливими для даного виду туризму

природними умовами), повинні мати відповідний туристський досвід

участі (керівництва) в походах, проведених у міжсезоння, або в

походах тієї ж категорії складності, які здійснені у звичайних

умовах.

3.11. Учасники походів, у яких передбачається проходження

класифікованих локальних перешкод, повинні мати досвід проходження

таких самих локальних перешкод на півкатегорію (для водного та

спелеотуризму - на категорію) складності нижче від максимальної

для заявленого походу. Одна третина учасників таких походів (крім

походів IV - VI категорії складності) можуть мати досвід

проходження таких же локальних перешкод на дві півкатегорії

складності нижче.

Керівник походу, у якому передбачається проходження

класифікованих локальних перешкод, повинен мати досвід керівництва

при проходженні локальних перешкод на півкатегорію (для водного та

спелеотуризму - на категорію) складності нижче від максимальної

для заявленого походу. Керівник, крім того, повинен мати досвід

проходження локальної перешкоди такого самого типу і такої самої

складності.

3.12. Учасниками походів II - VI категорій складності можуть

бути учні та студенти відповідного віку, які мають досвід участі в

походах на одну категорію складності нижче заявленого у будь-якому

виді туризму, якщо вони мають досвід подолання локальних перешкод,

характерних для заявленого маршруту на одну півкатегорію

складності нижче.

3.13. Керівники походів II - VI категорій складності повинні

мати досвід участі в поході тієї самої категорії складності в

будь-якому виді туризму, а також досвід керівництва походом на

одну категорію складності нижче у будь-якому виді туризму і при

цьому повинні мати досвід участі та керівництва в подоланні

локальних перешкод, характерних для заявленого походу, тієї самої

категорії складності або на одну півкатегорію складності нижче.

3.14. До участі в походах до II категорії складності включно,

крім основного складу групи, допускаються діти, молодші

визначеного цими Правилами віку (але не більше 20 % від загальної

чисельності туристської групи), які беруть участь у поході зі

своїми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими особами, що

несуть за них повну юридичну відповідальність. Туристський досвід

їм зараховується лише з віку, вказаного в додатку 4 цих Правил.

3.15. У походах III - V категорій складності одну третину

членів групи можуть становити туристи з досвідом участі в походах

на дві категорії складності нижче, у походах I та II категорій

складності - з досвідом участі в походах 2 та 3 ступеня складності

відповідно. При цьому дві третини учасників повинні мати

відповідні туристський досвід та вік.

3.16. У походах вище III категорії складності при можливому

поділі групи на екіпажі, штурмові групи тощо в кожній підгрупі

повинен бути учасник віком старше 18 років, який має відповідний

туристський досвід.

3.17. Учасники та керівники некатегорійних походів та

експедицій з активними способами пересування, що включають

елементи категорійних походів, а також категорійних походів, що

включають елементи більш високих категорійних походів, повинні

відповідати вимогам, які висуваються до учасників та керівників

походів вищих категорій складності, елементи яких включені в дану

подорож.

3.18. Усі учасники категорійних походів з будь-якого виду

туризму, а також учасники ступеневих водних походів повинні вміти

плавати.

3.19. Туристський досвід керівників та учасників походів, що

включають сходження на вершини або траверси хребтів, повинен

відповідати категорії складності цих сходжень або траверсів.

3.20. Учасники водних походів I - III категорій складності

повинні мати відповідний досвід походів у будь-якому класі човнів,

а починаючи з IV категорії складності - у тому самому класі човнів

або на байдарках.

Керівники водних походів повинні мати відповідний досвід

участі і керівництва в тих самих класах човнів, що і у

запланованому поході.

3.21. Усі учасники лижних категорійних походів повинні мати

досвід організації ночівель у зимових умовах (досвід "холодних"

ночівель) та вміти надавати долікарську допомогу при простудних

захворюваннях та обмороженнях.

3.22. Для участі в спелеопоходах допускаються учасники:

у спелеопоходах I категорії складності: у горизонтальних

необводнених печерах - з 13 років, у вертикальних печерах - з 14

років;

у спелеопоходах II категорії складності: у горизонтальних - з

14 років, у вертикальних - з 15 років;

у спелеопоходах III категорії складності: у горизонтальних -

з 15 років, у вертикальних - з 16 років.

Проходження печер, у яких передбачається застосування

апаратів для автономного дихання, дозволяється учасникам походів

старше 18 років. Учасники та керівники таких походів повинні мати

посвідчення пловця-підводника. Керівник, крім того, повинен мати

досвід роботи у сифонах.

Тимчасовий поділ туристської групи учнів або студентів, які

здійснюють спелеопохід будь-якої категорії складності, на підгрупи

допускається тільки при роботі в одній печері. У цьому разі кожна

підгрупа повинна очолюватись керівником або його заступниками і

мати комплект життєзабезпечення, розрахований на непередбачені

обставини в печері, не менш ніж на 2 доби. При проходженні

вертикальних печер, починаючи з II категорії складності, та

горизонтальних печер, починаючи з III категорії складності, у

групі повинно бути не менше одного керівника (заступника

керівника) на чотирьох учасників.

3.23. Керівники та учасники походів, у яких використовуються

технічні засоби пересування (автотуризм, мотоциклетний туризм),

повинні мати відповідний досвід керівництва або участі у походах

на таких самих засобах пересування.

4. Обов'язки і права керівника та заступників керівника

туристської групи (подорожі) учнівської та студентської

молоді

4.1. Керівник, його заступник (заступники), а також старший

керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентської

молоді несуть, відповідно до чинного законодавства,

відповідальність за життя, здоров'я учасників подорожі, а також за

виконання плану заходів, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної

роботи, правил протипожежної безпеки, охорони природи, пам'яток

історії і культури тощо.

4.2. Обов'язки керівника та заступника (заступників)

керівника туристської групи (подорожі) учнівської та студентської

молоді:

4.2.1. При підготовці та проведенні будь-яких туристських

подорожей з учнівською та студентською молоддю керівник та

заступник (заступники) керівника зобов'язані:

забезпечити підбір учасників подорожі відповідного віку та

туристського досвіду;

ознайомити учасників подорожі з Правилами проведення

туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

України;

провести цільовий інструктаж учасників з техніки безпеки у

туристській подорожі з обов'язковою реєстрацією в журналі

відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони

праці та порядок розслідування нещасних випадків у

навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства

освіти України від 30 листопада 1993 року N 429 ( z0178-93 ) і

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.93 за N 178

(додаток 6);

отримати необхідну документацію та дозволи на проведення

туристської подорожі;

при потребі розв'язати питання страхування учасників

туристської подорожі;

провести збори батьків учасників туристської подорожі (для

подорожей учнів та студентів віком до 18 років);

забезпечити під час подорожі додержання учасниками належного

громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил

дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання

туристського спорядження, а також інших правил безпеки

життєдіяльності.

4.2.2. При підготовці туристських подорожей з активними

способами пересування керівник та заступник (заступники)

керівника, крім заходів, викладених у пункті 4.2.1 цих Правил,

зобов'язані:

до початку проведення туристської подорожі проконтролювати

проходження медичного огляду всіма її учасниками, враховуючи, що

до подорожей з активними способами пересування допускаються

фізично здорові учасники;

при підборі групи врахувати туристську кваліфікацію

учасників, їх фізичну, технічну та спеціальну підготовку, а також

психологічну сумісність;

розробити план підготовки подорожі і розподілити між

учасниками обов'язки згідно з цим планом, ознайомити учасників

подорожі з їх правами та обов'язками;

організувати всебічну підготовку учасників подорожі,

перевірити необхідні знання, вміння та навички, в т.ч. і вміння

плавати, надавати долікарську допомогу та використовувати

туристське спорядження, організувати необхідні тренування групи;

провести запобіжне інформування учасників подорожі про

фактори ризику в запланованій подорожі і про відповідні заходи

щодо запобігання травматизму (травмонебезпечність,

психофізіологічне навантаження, вплив навколишнього середовища,

пожежонебезпечність, небезпечні біологічні фактори, небезпечні

види випромінювання тощо);

разом з учасниками всебічно ознайомитись з районом подорожі,

розробити раціональні основний і запасний варіанти маршруту

подорожі та вивчити їх складні ділянки, способи та засоби їх

подолання, а також аварійні варіанти виходу з маршруту;

підготувати відповідний картографічний матеріал, розробити

план та графік подорожі, визначити контрольні пункти та терміни

проходження маршруту, заходи з техніки безпеки, ознайомити з цими

матеріалами учасників подорожі;

при потребі отримати консультації щодо маршруту в туристських

МКК освіти або федерації туризму;

узгодити з адміністрацією навчального закладу або іншої

організації освіти, що проводять туристську подорож, та

туристською МКК освіти порядок дій при планових (у разі потреби)

поділах групи на підгрупи, а також кандидатури керівників,

заступників керівників (помічників) підгруп, туристська

кваліфікація яких відповідає вимогам даних Правил;

організувати підбір та підготовку якісного групового та

індивідуального спорядження, в т.ч. і спорядження для страховки, з

урахуванням вимог техніки безпеки та специфічних особливостей

конкретної подорожі (району подорожі, виду туризму, категорії

(ступеня) складності походу, часу проведення подорожі тощо);

організувати підготовку та підбір продуктів харчування,

складання кошторису витрат, з'ясувати можливості поповнення запасу

продуктів на маршруті;

одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування району з

обмеженим доступом (прикордонна зона, заповідники тощо);

оформити в установленому порядку маршрутні документи;

розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної

роботи та інших заходів на маршруті, якщо такі заплановано

проводити;

не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту з активними

способами пересування направити у відповідний підрозділ

пошуково-рятувальної або контрольно-рятувальної служби

повідомлення встановленого зразка, завірене туристською МКК. Якщо

маршрут проходить територією, що обслуговується декількома

підрозділами, - направити повідомлення в кожний з них;
1   2   3

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Затвердити Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка