Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ
Скачати 61.51 Kb.
НазваВідділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ
Дата конвертації07.03.2013
Розмір61.51 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Відділ освіти

Білоцерківської районної державної адміністрації
НАКАЗ

с. Мала Вільшанка
від 30 травня 2012 року №

«Про підсумки методичної роботи

школи за 2011-2012 навчальний рік»
Відповідно до річного плану роботи школи у 2011-2012 навчальному році школа працювала над методичною темою «Впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес».

Робота над темою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня індивідуальної роботи над методичною темою.

Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Педагоги школи забезпечували реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. Вони прагнули надавати учням глибокі і міцні знання основ наук, виробити навички, уміння застосовувати їх на практиці.

Для реалізації основних напрямків та завдань, які накреслили Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), у річному плані школи на 2011-2012 навчальний рік було сплановано методичну роботу, від успішності якої здебільшого залежить ефективність навчально-виховної роботи в цілому.

При розробці змісту внутрішкільної методичної роботи бралась до уваги специфіка масових, групових та індивідуальних форм підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів.

В 2012 році було атестовано – 6 педагогічних працівників.

Ними були проведені відкриті заходи, підготовлені папки з досвіду роботи, на нараді при директорові заслуховувалися їхні творчі звіти.

За результатами атестації:

 • Атестовано на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» - 4

 • На відповідність звання «Старший вчитель» - 2

 • На присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії» - 1

 • На присвоєння 8 тарифного розряду – 1

Пройшли курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК – 4 працівників школи.

Найоптимальнішим варіантом післядипломної та між курсової освіти педагогів є реалізація самоосвіти через методичну роботу. Всі педагоги працювали над індивідуальними методичними темами, які були обрані залежно підрівня їхньої педагогічної майстерності, інтересів та відповідали таким критеріям:

 • Зв'язок теми з освітніми потребами учнів;

 • Відповідність теми пізнавальним потребам вчителя;

 • Зв'язок теми з проблемою, над якою працює школа.

Педагоги школи – активні учасники районних секційних засідань вчителів-предметників, семінарів, конференцій.

Плідно працювали методична рада та три методичні об’єднання: вчителів початкових класів, вчителів-словесників та класних керівників.

При складанні планів методичних підрозділів дотримувались таких вимог:

 • Зв'язок методичної роботи з курсовим підвищенням кваліфікації, самоосвітою та атестацією вчителів;

 • Для розвитку творчого потенціалу кожного вчителя створювався хороший морально-психологічний клімат у колективі;

 • Збагачення змісту методичної роботи застосуванням активних форм і методів роботи.

Порівняно з попереднім роком поширення набули нетрадиційні форми проведення засідань методичних об’єднань: круглий стіл, семінар-тренінг, творчий звіт.

Питання оновлення методів та прийомів навчання, залучення інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей в умовах сучасного уроку були в центрі уваги методичних об’єднань.

На їх засіданнях обговорювались найактуальніші проблеми методології:

 • Формування в учнів початкових класів компетенцій шляхом використання сучасних методик та підвищення ефективності уроку на основі інформаційно-комунікаційних технологій (МО вчителів початкових класів);

 • Особливості навчання і виховання обдарованих дітей (МО класних керівників);

 • Використанні інтерактивних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні гуманітарних дисциплін (МО вчителів-словесників);

У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією школи були проведені індивідуальні методичні консультації, оперативні інструктивно-методичні наради з вчителями, огляди новинок педагогічної літератури.

Вчителями була почата робота по створенню портфоліо.

Протягом року проводились предметні тижні: історії та правознавства, української мови та літератури, фізкультури, інформатики.

Проведені вони були на достатньому методичному рівні.

Планомірній роботі над проблемою школи підпорядковані масові форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, психолого-педагогічний семінар, методичні семінари.

Ефективними були засідання педагогічної ради: «Ефективність та перспективність запровадження освітніх технологій навчання», «Передові педагогічні технології – запорука ефективності сучасного уроку», «Розвиток учнівського самоврядування в умовах демократизації школи».

Плідно працював психолого-педагогічний семінар.

Слід відзначити роботу психолога школи Хомчук О.П., яка керувала семінаром, проводила тренінги, дослідження.

У центрі уваги практичного психолога були питання адаптації першокласників до школи, психолого-педагогічний супровід учнів 5 класу, розвиток особистісної зрілості і соціальної компетентності старшокласників, профорієнтаційна робота з учнями старших класів.

Протягом року нею надавалася консультативна допомога і підтримка педагогам у пошуку оптимального розв’язання різноманітних проблемних ситуацій, які виникають при навчанні та вихованні дітей.

Було організовано роботу «Школа молодого вчителя». Видано наказ про призначення педагога-наставника, складено план роботи з молодим фахівцем, організовано взаємовідвідування уроків молодим вчителем та наставником.

Вивчено систему роботи вчителів, що атестувалися: Білецької Т.А., Компанієць Г.В., Саженюк З.Д., Пташник Ю.Г.

Як підсумок атестації педагогічних кадрів було проведено творчий звіт вчителів у формі «Круглого столу».

Учні школи успішно виступили на Всеукраїнських предметних олімпіад. Вони вибороли – 4 призових місць на ІІ етапі (географії, образотворчого мистецтва, біології). Учениці Ковальчук Лада, Король Олена брали участь в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (з географії, образотворчого мистецтва).

Навчальний рік закінчився з такими результатами:

 • Високий рівень – 8 уч. (8,9%)

 • Достатній рівень – 27 уч. (30%)

 • Середній рівень – 46 уч. (51%)

 • Початковий рівень – 5 уч. (5,6%)

Окрім того протягом 2011-2012 навчального року педагоги школи спонукали учнів до участі в різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах. Вони брали участь у Міжнародному дитячому конкурсі з української мови імені П.Яцика, у конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», в турнірах «Інтелектуальний олімп» (математика), «Найрозумніший фізик». За програмою «Intel Навчання для майбутнього» завершили — педагогів.

Поряд з досягненнями слід вказати і на ряд суттєвих недоліків, а саме: погіршились результати учнів на районних олімпіадах з української мови, англійської мови, історії України, правознавства.

У вчителів початкових класів відсутня система індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями.

Не проведено заплановану конференцію за результатами роботи колективу над єдиною методичною темою.

На підставі вищесказаного
НАКАЗУЮ:

 1. Визначити методичну роботу школи оптимальною для забезпечення ефективного навчально-виховного процесу, підвищення педагогічної майстерності вчителів.

 2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Саженюк З.Д.:

  1. Всю методичну роботу в 2012-2013 навчальному році спрямувати на розвиток творчості вчителя і учнів.

  2. Спланувати роботу з педагогічними кадрами школи на 2012-2013 навчальний рік з урахуванням позитивного досвіду та рекомендацій теорії і практики сучасної педагогічної науки. (до 15.08.2012 року).

  3. Сприяти активізації творчої діяльності вчителів, стимулюванню неперервної фахової та загальної освіти, підвищенню їхньої персональної відповідальності за результатами навчання й виховання дітей. (Постійно).

 3. Вчителям-предметникам:

  1. Керівникам методичних підрозділів спланувати тематику засідань на 2012-2013 навчальний рік. (до 25.06.2012 р.).

  2. Спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2012-2013 навчальний рік. (до 01.09.2012 р.)

  3. Розробити заходи по подоланню недоліків методичної роботи, обговорити шляхи усунення на засіданні методичної ради школи. (до 30.08.2012 р.)

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Саженюк З.Д.


Директор школи І.Ю.Борзенко

Схожі:

Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconВідділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ
На основі аналізу результативності методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconУкраїна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації...
Новомиргородської районної державної адміністрації від 25 квітня 2007 року №275-р, на виконання розпорядження голови Новомиргородської...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації наказ iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка