Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх
Скачати 367.71 Kb.
НазваСтруктура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх
Сторінка1/4
Дата конвертації17.03.2013
Розмір367.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
СТРУКТУРА

РОБОТИ З ПИТАНЬ ПРАВ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХОРГАН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ (райдержадміністрація)

۟
Комісія з питань захисту прав дітей

۟
Служба у справах дітей Сквирської райдержадміністрації

^ Відділ освіти (адміністрації навчально-виховних закладів)

۟
^ Управління соціального захисту населення


Медицина (дитяча поліклініка, СЕС, лікувальне відділення, лікарі-педіатри)

^ Відділ сім’ї та молоді

Правоохоронні органи (начальник УМВС України, кримінальна міліція, суд, прокуратура, відділ розшуку, дільничні інспектори)

Громадськість^ Відділ освіти


Адміністрації навчальних закладів

^ Спеціаліст з охорони дитинства

Класні керівники, вихователі, керівники гуртківДіти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків

Діти-напівсироти


^ Діти з багатодітних сімей


Діти, які перебувають у надзвичайно складних умовах
Інваліди дитинства


^ Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Діти з не благо-

получних сімей


^ Діти матерів-одиначок

Діти з неповних сімей


Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

^ Районний методичний кабінет

Методичний бюлетень з питань

соціально-педагогічного захисту дитинства

(на допомогу соціальному педагогу загальноосвітнього навчального закладу)
^ Мета діяльності соціального педагога щодо захисту дитинства – сприяння реалізації конституційних прав і законних інтересів неповнолітніх, їх фізичному, інтелектуальному, психічному, духовному і моральному розвитку, самореалізації та реабілітації.

^ Завдання щодо покращення соціально-правового захисту дітей, рівня знань ними своїх прав:

- освоєння положень конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, процесуального права в частині охорони дитинства;

- сприяння процесу соціалізації дитини через налагодження співпраці педагогів, громадськості, батьків та активного залучення до цього процесу працівників соціальних служб, правоохоронних органів та інших установ і організацій;

- здійснення безпосереднього виховного впливу, спрямованого на допомогу дитині в її самореалізації, самоствердженні, навчання неповнолітніх користуватися своїми правами;

- усунення перешкод у процесі соціалізації дітей;

- реалізація психологічного підходу, організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на подолання недоліків у формуванні особистості неповнолітніх.

^ У діяльності соціального педагога безпосереднє виконання поставлених завдань щодо реалізації прав дітей вимагає:

- знати та впроваджувати державну політику, спрямовану на захист дітей в усіх сферах їх життєдіяльності. Так, в Україні за роки незалежності прийнято закони та врегульовано нормативно-правову базу з метою захисту прав й інтересів дітей. Соціальна політика в галузі охорони дитинства базується на міжнародних положеннях у цій сфері, оскільки нашою державою ратифіковано Конвенцію ООН про права дитини, виконуються інші міжнародні нормативи з питань охорони дитинства;

- законодавча база щодо захисту прав дітей передбачає в діяльності соціального педагога використовувати всі реальні можливості. На сьогодні в Україні функціонують різноманітні заклади й установи з надання допомоги та здійснення соціально-правового захисту неповнолітніх. Налагоджено систему охорони дитинства, яка охоплює нормативно-правову базу, діяльність установ, організацій та закладів, які тією чи іншою мірою здійснюють захист прав дітей, розроблену технологію застосування заходів із забезпечення законності в сфері охорони дитинства, міжнародне співробітництво з питань, що стосуються прав неповнолітніх.

- сприяння реалізації прав дітей, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією та іншими законами, нормативно-правовими актами України, обумовлює необхідність знати механізм захисту прав дитини.

Процедура його реалізації потребує урахування важливих елементів:


- особливості звернення неповнолітнього, його батьків чи педагогів про необхідність соціально-правового захисту;

- шляхи залучення до охорони прав дітей працівників відповідних установ, організацій та закладів;

- форми співпраці та взаємодії фізичних осіб, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, різних суспільних інститутів з питань, що стосуються захисту законних інтересів і прав дітей;

- методи соціально-педагогічної роботи в сфері охорони дитинства;

- засоби контролю за правильною реалізацією та дотриманням прав дітей різними соціальними структурами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, фізичними особами.


- забезпечувати дотримання гарантованих державою правових норм щодо дитини. Надзвичайно необхідною є робота соціального педагога в конкретній ситуації з дитиною, її батьками, безпосереднім мікросоціальним середовищем, що її оточує. Слід забезпечити широкий спектр соціальних, педагогічних, психологічних, організаційних послуг. Це також передбачає організацію діяльності з державними та недержавними інститутами, фізичними особами, які тією чи іншою мірою займаються охороною прав дітей;

- підвищувати рівень правових знань. Потрібна систематична робота з покращення професійної культури, складовою частиною якої виступає правова обізнаність, висока правосвідомість. Це сприятиме підвищенню авторитету та довіри до соціальних педагогів й зростанню бажання батьків, дітей звернутись по захист і допомогу.
^ Для реалізації функції захисту прав дітей необхідно знати:

- основні права неповнолітніх, законодавчо гарантовані державою;

- особливості діяльності працівників установ, організацій та закладів, у повноваження яких входить охорона дитинства;

- технології захисту прав дитини.
^ Необхідними вміннями соціального педагога для реалізації прав дітей є:
- використовувати правові норми в інтересах дитини;

- володіти механізмами та технологіями надання допомоги неповнолітньому при порушенні його прав;

- здійснювати просвітницько-інформаційну та правовиховну роботу серед неповнолітніх, батьків, педагогів, громадськості;

- сприяти соціалізації дитини шляхом налагодження співпраці з суспільними і державними інститутами;

- здійснювати профілактичну й координаційну роботу з питань, що стосуються попередження порушенням й відновлення прав дитини.
^ Принципи здійснення соціально-педагогічної діяльності з питань охорони дитинства:

- принцип клієнтоцентризму – розгляд соціальної ситуації, в якій перебуває клієнт, з точки зору його інтересів і прав;

- принцип “ненанесення шкоди” – заходи з охорони прав та інтересів особи ні в якому випадку не повинні призводити до негативних наслідків для неї;

- принцип обгрунтованості – рішення повинні бути валідними, відповідати положенням законодавчих та нормативно-правових актів;

- принцип ефективності – соціально-педагогічна робота з питань захисту прав та законних інтересів дітей не повинна призводити до небажаних чи непередбачуваних наслідків;

- принцип системності й всебічного підходу – вирішення проблеми неповнолітніх у діяльності соціального педагога потребує аналізу мікросоціального та сімейного оточення, особливостей умов проживання, виховання й розвитку особистості, урахування всіх факторів у життєдіяльності кожного індивіда;

- принцип зв’язку теорії з практикою суспільного життя – урахування особливостей системи охорони дитинства, організації та управління соціальною, правовою сферами в державі;

- принцип інтеграції – здійснення діяльності шляхом об’єднання зусиль й скоординованої роботи усіх осіб, причетних до охорони дитинства.

Зміст соціально-педагогічної діяльності з охорони дитинства:

  • технологія соціального діагнозу,

  • -забезпечення різних видів соціального патронажу й обслуговування,

  • здійснення форм і методів роботи з питань захисту прав дітей,

  • профілактика негативних проявів щодо них,

  • підвищення рівня правосвідомості та правове виховання неповнолітніх,

  • просвітницько-інформаційна робота серед батьків, населення,

  • соціальне прогнозування загалом та у кожній конкретній ситуації дитини.


^ Змістом діяльності соціального педагога в сфері охорони дитинства повинні забезпечуватися:

- стабілізація становища дітей та зниження рівня порушень прав дітей;

- підвищення правосвідомості дітей, їхніх батьків;

- забезпечення гарантій прав дітей, а отже дієвості права в суспільстві;

- підвищення потенціалу сім’ї, суспільних інститутів у соціально-правовому захисті дітей.
^ Специфіка, форми і методи, які застосовуються у діяльності соціально педагога з питань охорони дитинства

Соціологічні методи:

- метод аналізу документів – дозволяє оперативно одержати фактографічні дані про неповнолітнього та його мікрооточення, які у більшості випадків носять об'єктивний характер;

- метод експертних оцінок – заснований на опитуванні або інтерв'юванні, за допомогою яких виявляється інформація, що відображає знання, думки, ціннісні орієнтації і установки клієнтів, їх відношення до подій, явищ дійсності; використовується в ситуаціях, коли та або інша проблема потребує оцінки компетентних осіб — експертів, що мають глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження;

- біографічний метод – використання соціальних біографій, що дозволяє на основі аналізу особистих документів та характеристик досліджувати суб'єктивні сторони суспільного життя особи; вивчаються стосунки неповнолітнього, в які він був включений опосередковано або безпосередньо;

- спостереження – як емпіричний метод дослідження використовується для збору інформації та відомостей про неповнолітнього, його сім’ю, мікросоціальне оточення, при вивченні зовнішніх проявів поведінки особи без втручання в протікання його діяльності.

^ Педагогічні методи:

- бесіда: використовується протягом всього процесу соціальної роботи з неповнолітнім. Налагодження співпраці, контакту можливе тільки за умови проведення ефективної бесіди, з урахуванням усіх вимог, які її підвищують. Допомагає тактовність, ініціативність, комунікабельність, професіоналізм соціального педагога.

Особливо значущою є перша бесіда. Під час її проведення встановлюються дані, інформація, якими необхідно буде володіти протягом часу, потрібного для вирішення проблеми.

Метод бесіди застосовується стосовно неповнолітнього, його батьків, а також усіх, задіяних до профілактичного процесу.

Результативною буде бесіда, тема, план, мета, завдання якої продумані попередньо. Місце, час, умови проведення мають також особливе значення для ефективності бесіди. Вони повинні бути відповідними цілям її тематики.

- Диспут: має місце при вирішення доцільності застосування того чи іншого методу, профілактичного заходу в роботі з неповнолітнім, його оточенням. Учасниками диспуту можуть виступати педагоги, медики, працівники правоохоронних органів, служби у справах неповнолітніх, соціальних служб, а також фізичні особи. Особливо цінним було б залучення до диспуту самого неповнолітнього, що є показником високого рівня розвитку його правосвідомості.

- Лекція на правовиховну тематику ефективно проходить із залученням працівників правоохоронних органів, фахівців інших державних та суспільних сфер. На ефективність її проведення впливає актуальність обраної тематики, місце, умови і час, відведений для висвітлення проблемного питання. Краще сприйматиметься інформаційний матеріал, якщо лекція проходитиме у формі відеолекторію. У заходах плану виховної роботи багатьох навчальних закладів ще практикується проведення кінолекторію за визначеною тематикою.

^ Серед методів формування досвіду суспільної поведінки у сфері охорони дитинства слід назвати вправу, привчання, попередження, доручення.

Вправа має місце через засвоєння дитиною вимог щодо захисту прав і законних інтересів неповнолітньої особи і застосовується до тих пір, поки її поведінка не набуває автоматичності.

Привчання як профілактичний метод повинен застосовуватися, починаючи з раннього віку дитини, а також мати місце у всіх сферах життєдіяльності дитини.

Доручення у соціально-педагогічній діяльності має застосування в індивідуальній роботі з неповнолітніми і повинне характеризуватися посильністю, стимулюючим впливом.

Попередження застосовується у випадку неправомірної поведінки самої дитини чи з метою застерегти від порушення правових суспільних норм.
  1   2   3   4

Схожі:

Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconПро усунення порушень законодавства про попередження злочинності...
Подання Броварської міжрайонної прокуратури від 10. 10. 2012 року за №2807 вих про усунення порушень законодавства про попередження...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconУказ президента україни №312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення...
...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconПам’ятка по вивченню питань щодо створення умов для забезпечення...
Виконання чинного законодавства з питань охорони дитинства І захисту прав неповнолітніх
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconМетодичні рекомендації директорам загальноосвітніх навчальних закладів району
З метою створення сприятливих умов для захисту інтересів неповнолітніх та мінімізації негативних тенденцій у становищі дітей заклади...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Миколаївської облдержадміністрації від 08. 05. 01 №289-р „Про захист прав неповнолітніх, які працюють у сезонних сільськогосподарських...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconНаказ
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 08. 06 р. №632 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconСтатут (витяг)
Організація є добровільною, неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів для спільної...
Структура роботи з питань прав та захисту інтересів неповнолітніх iconЗатверджено
Ліга захисту громадянських прав, надалі Організація, є добровільним громадським формуванням, яке створено на основі єдності інтересів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка