Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Скачати 282.2 Kb.
НазваЗакон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2013
Розмір282.2 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
ПОРЯДОК

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА СТАНОМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
1. Галузь застосування
1.1. Порядок здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.02 № 1446.

Порядок визначає організацію та здійснення посадовими особами територіальних та місцевих органів державного нагляду у сфері цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій державного нагляду за дотриманням чинного законодавства у сфері техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах (далі - ПНО) та об'єктах підвищеної небезпеки (далі - ОПН), незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, а також на всіх ПНО та ОПН, які заплановано розпочати будівництвом або на яких планується проведення реконструкції.
^ 2. Нормативні посилання
Закон України від 24 червня 2004 року № 1859-IV "Про правові засади цивільного захисту".

Закон України від 18 січня 2003 року № 2245-Ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Закон України від 14 грудня 1999 року № 1281-Х1V "Про аварійно-рятувальні служби".

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 "Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки", "Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1788 "Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 "Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів";

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.12.2000 № 338 "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів";

ДНАОП 0.00-4.33-99 "Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій";

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.10.03 № 397 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188і* Кодексу України про адміністративні правопорушення";

Наказ Міністерства -України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.03.02 № 61 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх- готовності до реагування на надзвичайні ситуації"";

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 155 "Про затвердження Методичних рекомендацій".

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.02.99 № 39 "Про затвердження тимчасової інструкції з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання".
^ 3. Терміни та визначення
Об'єкт підвищеної небезпеки (ОПН) - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти, на яких є реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям

Порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів.

Потенційно небезпечний об'єкт (ПНО) - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами.

Транскордонний вплив аварії - шкода, заподіяна населенню та довкіллю однієї держави внаслідок аварії, яка сталася на території іншої держави.

Ризик - ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки або за його межами.

Прийнятний ризик - ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня небезпеки на території об'єкта або за його межами.

Управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

Декларація безпеки - документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків.

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті (далі – об’єкти і території), спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Зона надзвичайної ситуації — територія, де склалася надзвичайна ситуація.

Небезпечні режими роботи устаткування - режими, які характеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів від регламентних значень, за яких може виникнути аварійна ситуація та статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.
^ 4. Загальні положення
4.1. Головною метою Державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки ПНО та ОПН є визначення стану дотримання чи недотримання суб'єктами господарської діяльності вимог законодавства у сфері

безпеки експлуатації, будівництва та реконструкції потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, готовність сил та засобів для ліквідації (локалізації) надзвичайних ситуацій для своєчасного вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та попередження негативного впливу об'єкта на навколишнє середовище, попередження надзвичайних ситуацій.

При проведенні перевірок уповноважена особа органу Державного нагляду у сфері цивільного захисту повинна мати при собі службове посвідчення, а за необхідності - відповідну форму допуску до державної
таємниці встановленого зразка.

Згідно з діючим законодавством керівництво (власник) об’єкта зобов'язане надавати інспектору всю необхідну інформацію: статистичну звітність, результати попередніх актів перевірок, проектні матеріали, акти
прийняття об'єкта в експлуатацію тощо, а також всіляко сприяти проведенню і перевірки, надаючи допомогу транспортом і, за необхідності, спецодягом та спецспорядженням.
^ 5. Порядок обліку та планування перевірок потенційно небезпечних об'єктів
5.1. Порядок обліку потенційно небезпечних об'єктів.

5.1.1 Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту визначають об’єкти, що підпадають під термін ПНО (схема порядку визначення, обліку та перевірки ПНО викладені в додатку 1).

5.1.2. Місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту щороку до 1 жовтня подають перелік визначених ПНО на затвердження до секретаріату комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія з питань ТЕБ та НС) місцевих органів виконавчої влади та надають до територіальних органів державного нагляду у сфері цивільного захисту.

5.1.3. Територіальні органи державного нагляду у сфері цивільного захисту зведений перелік ПНО щорічно до 1 листопада подають на затвердження до секретаріату комісії з питань ТЕБ та НС територіальних органів виконавчої влади.

5.1.4. Зведений перелік ПНО, затверджений на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, щороку до 1 грудня подається до Державного департаменту страхового фонду документації (далі - Державний департамент СФД).

5.1.5. Облік ПНО здійснюється територіальними та місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту у спеціальному журналі обліку потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки (додаток 2) на підставі переліків, затверджених на засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС.

5.2. Планування та періодичність перевірок потенційно небезпечних об’єктів.

5.2.1. Планування та періодичність перевірок ПНО здійснюється на основі аналізу надзвичайних ситуацій, стану техногенної безпеки на підприємствах з урахуванням сезонних профілактичних заходів та періодичності перевірок об'єктів.

5.2.2. У територіальних та місцевих органах державного нагляду у сфері цивільного захисту розробляються плани роботи:

у територіальних - на квартал, крім того, розробляються основні напрямки профілактичної роботи на рік (календарні плани), які надсилаються до місцевих органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та затверджуються головним державним інспектором з нагляду у сфері цивільного захисту відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

у місцевих - на квартал, які затверджуються керівником вищого за статутом органу державного нагляду у сфері цивільного захисту. Кожний державний інспектор повинен складати місячний план-графік роботи та перевірок ПНО, який затверджується головним державним інспектором з нагляду у сфері цивільного захисту району.

Перевірки об'єктів повинні плануватися рівномірно протягом року. Після проведення комплексних переревірок, встановлюється контроль за виконанням , запропонованих заходів.

У місцевих органах державного нагляду у сфері цивільного захисту складаються річні плани - графіки перевірок об'єктів. Це планування може здійснюватись у журналі обліку ПНО та ОПН.

5.2.3. За змістом перевірки поділяються на комплексні, контрольні та оперативні (цільові).

При комплексних перевірках розглядаються всі питання діяльності об'єктів.

У ході контрольних перевірок розглядається ступінь усунення порушень, виявлених за результатами комплексних перевірок.

Метою оперативних (цільових) перевірок є тільки ті питання, з яких отримані завдання від керівництва центрального, територіальних та місцевих органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, перевірки аварійних ситуацій, а також ті, що проводяться за сигналами і скаргами населення.

Комплексні та контрольні перевірки здійснюються за планом, а цільові -одноразово. Перевірки діяльності об'єктів можуть проводитись із залученням спеціалістів інших органів нагляду та контролю, науково-дослідних установ, представників місцевих органів виконавчої влади і громадськості, у тому числі громадських інспекторів.

5.2.4. Періодичність комплексних перевірок планується залежно від обставин у районі та регіоні розташування об'єкта, але не менше одного разу на рік. Комплексні перевірки проводяться бригадним методом, спільно з
працівниками органів державного пожежного нагляду та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

З метою контролю за виконанням рішень (приписів, постанов) уповноважених осіб органів державного нагляду у сфері цивільного захисту, готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій, утримання в постійній готовності на ПНО локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення, що проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цих об'єктів проводяться контрольні перевірки.

Корівники територіальних та місцевих органів державного нагляду у сфері цивільного захисту здійснюють контроль за своєчасним виконанням планів робіт. Про виконання заходів у планах робляться відповідні відмітки. Позапланова робота обліковується додатково.

Місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту постійно здійснюють контроль за повнотою обліку ПНО та ОПН, вносять зміни до журналу обліку ПНО та ОПН.
^ 6. Підготовка до перевірки
У ході підготовки до перевірки об'єктів необхідно:

відповідно до чинного законодавства повідомити керівництво (власника) об'єкта про початок проведення перевірки, її мету, завдання і обсяги;

ознайомитися з матеріалами попередніх перевірок та виявленими недоліками;

підготувати нормативно-правові документи за напрямком перевірки;

ознайомитися з нормативними документами організації або підприємства, що перевіряється;

оформити відповідні документи для відрядження, а за необхідності - спеціальний допуск встановленого зразка.
^ 7. Перевірка об'єкта
7.1. Перевірка об'єкта проводиться після представлення керівництву підприємства.

Робота спеціально уповноваженої особи органу державного нагляду у сфері цивільного захисту продовжується з особою, визначеною керівником (власником) підприємства.

7.2. Для здійснення перевірки необхідно ознайомитися з основними правилами техніки безпеки і промислової санітарії, дотримання яких при огляді об'єктів дозволить уникнути нещасних випадків. Огляд території здійснюється тільки в супроводі відповідального представника об'єкта.

7.3 Основні питання, які підлягають розгляду при перевірці ПНО або ОПН:

проведення паспортизації ПНО та реєстрація в Державному реєстрі ПНО, що веде Державний департамент страхового фонду документації;

результати проведення ідентифікації ПНО;

наявність декларації безпеки ОПН та результатів експертизи;

наявність договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на ОПН;

ступінь виконання заходів, викладених у матеріалах за результатами попередніх перевірок; наявність аварійно-рятувальних підрозділів, положення про них;

відповідність фактичного стану об'єкта проектній та технічній документації;

накази і розпорядження щодо забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, призначення відповідальних посадових осіб за організацію їх виконання;

стан виконання постанов органів державного нагляду у сфері цивільного захисту щодо обмеження, тимчасової заборони експлуатації об'єкта;

наявність та зміст планів локалізації та ліквідації аварій;

стан організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

готовність до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

накопичення, збереження і цільове використання матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

додержання вимог будівельник норм і правил у частині інженерно-технічних заходів щодо цивільного захисту;

наявність та утримання в постійній готовності на ПНО локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення населення, передусім того, що проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цих об'єктів;

наявність і готовність до використання за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та ведення обліку;

Крім цього, зважаючи на особливості об'єкта, розгляду підлягають інші питання.
  1   2   3

Схожі:

Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ...
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України постановляє
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Кабінет міністрів україни постанова
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2245-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Перелік видів робіт підвищеної небезпеки
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування...
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок
Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної...
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників
Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Наказ
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці,...
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Закон україни
У тексті Закону слова "виконавець", "виконавці" у всіх відмінках замінено словами "учасник", "учасники" у відповідних відмінках згідно...
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Закон України Про страхування
З 1 січня 2001 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 6 квітня 2000 року n 1642-iii
Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш \"Про об\Закон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка