Умови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Скачати 55.13 Kb.
НазваУмови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Дата конвертації31.07.2013
Розмір55.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Додаток 1

до рішення 31 сесії 6 скликання

Тростянецької міської ради

№ 66 від 28.03.2013 року
Умови

купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Продавець), з однієї сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «СБТК», яка(е) зареєстрована(е) державним реєстратором виконавчого комітету Сумської міської ради 14.04.2011 року, № запису 16321020000008374 в особі директора Крисько Григорія Вікторовича, яке діє на підставі Статуту (далі - Покупець), з іншої сторони (Покупець та Продавець або сторони), уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Мета та предмет цього Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві об'єкт незавершеного будівництва 90-квартирний житловий будинок, який розташовується за адресою: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,

вул. Б. Хмельницького, 15а на земельній ділянці площею 0,9163 га, яка належить Тростянецькій міській раді на праві постійного користування на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 275783, виданий 17.11.2008 року та зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 030863500143, а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт незавершеного будівництва виключно для добудови і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

1.2. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва виникає у Покупця з моменту підписання акта приймання-передачі.

1.3. Відповідно до рішення виконавчого комітету № 523 від 24.12.2012 року, вартість продажу об'єкта незавершеного будівництва шляхом викупу без ПДВ становить 1 236 658 грн. 00 коп. (один мільйон двісті тридцять шість тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок).

1.4. Указаний в цьому Договорі об'єкт незавершеного будівництва продано без урахування ПДВ.
2. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт незавершеного будівництва

2.1. Покупець зобов'язаний внести:

- до 28.05.2013 року платіж у сумі 618 329 грн. (шістсот вісімнадцять тисяч триста двадцять дев’ять гривень 00 копійок)

- до 01.07.2013 року платіж у сумі 309164,5 грн. (триста дев’ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 50 копійок);

- до 01.08.2013 року платіж у сумі 309164,5 грн. (триста дев’ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 50 копійок).
2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт незавершеного будівництва здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування суми зі свого рахунку на рахунок Продавця.
3. Передача об'єкта незавершеного будівництва

3.1. Передача об'єкта незавершеного будівництва здійснюється Продавцем Покупцю у 5-денний термін після оплати Покупцем повної вартості об'єкта незавершеного будівництва.

Передача Продавцем і прийняття об'єкта незавершеного будівництва Покупцем здійснюється за актом приймання-передачі, який підписується сторонами.
4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

5. Обов'язки Покупця

5.1. В установлений цим Договором термін сплатити вартість продажу об'єкта незавершеного будівництва.

5.2. В установлений цим Договором термін прийняти об'єкт незавершеного будівництва.

5.3. У тримісячний термін з моменту підписання цього Договору підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об'єкт незавершеного будівництва.

5.4. Завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію у строк до 01.01.2015 року.

5.5. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об'єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

5.6. На вимогу Продавця Покупець зобов'язаний протягом добудови до моменту введення об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов цього Договору надавати Продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.

5.7. Не здійснювати відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
6. Обов'язки Продавця

6.1. Продавець зобов'язаний:

6.1.1. Передати Покупцю об'єкт незавершеного будівництва у встановлений в цьому Договорі термін;

6.1.2. У разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів на право користування земельною ділянкою;

6.1.3. Повідомляти Покупця у разі несвоєчасного внесення платежів за об'єкт незавершеного будівництва;

6.1.4. Контролювати виконання умов цього Договору.
7. Відповідальність

7.1. У разі порушення терміну оплати за об'єкт незавершеного будівництва Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення платежу.

7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору не сплатить повну суму, яка зазначена в умовах договору за об'єкт незавершеного будівництва, то він зобов'язаний сплатити Продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від вартості купленого об'єкта незавершеного будівництва.

7.3. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець має право у встановленому порядку на розірвання цього Договору та повернення об'єкта незавершеного будівництва у комунальну власність за рішенням суду.

7.4. Сплата штрафів не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору.

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об'єкт незавершеного будівництва не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає.

8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту обстеження будівельного майданчика.

9. Ризик випадкової загибелі об'єкта незавершеного будівництва

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування об'єкта незавершеного будівництва несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

10. Вирішення спорів

Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

11. Зміни умов цього Договору та його розірвання

11.1. Зміни умов цього Договору здійснюються за погодженням сторін згідно із законодавством України.

11.2. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду або господарського суду, а об'єкт незавершеного будівництва повернутий у державну власність.

12. Витрати

Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації та реєстрації у відповідному органі місцевої ради.

13.2. Цей Договір складений у 3 примірниках, які мають однакову юридичну силу.

13.3. Один примірник цього Договору зберігається у справах

________________________________________________________________,

(назва органу нотаріату)

а інші видаються сторонам.
14. ПОВНІ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:

Продавець Покупець

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

Продавець Покупець

_____________________ _____________________

(підпис) (підпис)

Схожі:

Умови купівлі-продажу об\Умови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі...
Умови купівлі-продажу об\Платник податку самостійно визначає суму податку І сплачує його до...
Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної...
Умови купівлі-продажу об\Закон україни
Цей Закон встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження...
Умови купівлі-продажу об\Договір купівлі-продажу

Умови купівлі-продажу об\Типова форма договору купівлі-продажу акцій

Умови купівлі-продажу об\Проект луганська міська рада
...
Умови купівлі-продажу об\Правове регулювання договору купівлі-продажу зміст
Договір поставки
Умови купівлі-продажу об\Г законодавчі основи
Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі чи продажу товару чи nослуги називають
Умови купівлі-продажу об\Договір купівлі-продажу цінних паперів
Товариства з обмеженою відповідальністю "фінансова група „консалтинг та інвестиції"
Умови купівлі-продажу об\Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних
Порядок) визначає порядок підготовки, проведення та встановлення результатів аукціонів з набуття права власності на вільні земельні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка