Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець
Скачати 131.08 Kb.
НазваПравила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець
Дата конвертації31.07.2013
Розмір131.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


«Погоджено» «Затверджую»

Заступник начальника управління- Голова приймальної комісії,

Начальник відділу професійно-технічної директор училища

та вищої освіти

_________________П.М.Коржевський _________________М.І. Дмитрієв

_________________2013 р. Наказ №127 від «14» червня 2013 р.


Правила прийому

до Вищого професійного училища № 24 м.Корець
І. Загальна частина

1.1. До Вищого професійного училища № 24 м.Корець приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до професійно-технічного навчального закладу здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

  • організовує прийом заяв та документів;

  • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

  • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

  • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди. Набір учнів на денну форму навчання на 2013-2014 н. р. приймальна комісія здійснює з таких професій :

- І. На другу ступінь навчання:

А. На базі повної загальної середньої освіти (11 кл.):Код

Назва професії

Кваліфікаційний розряд (категорія)

^ Термін навчання

К-сть осіб

5122

Кухар

ІІІ- ІV р.

1,5р

30

7122.2
7133.2
7132.2

Муляр
штукатур
лицювальник-плиточник

ІІ-ІV р.;
ІІ р.

ІІ р.

1,5р

30

7231,2

8332,2

Слюсар з ремонту автомобіля ІІ-V розряду
водій автотранспортних засобів категорії „С”

ІІ-ІV р


Водій кат. С1, С

1,5р

30

Б. На базі базової загальної середньої освіти (9 кл.):


Код

Назва професії

Кваліфікаційний розряд (категорія)

Термін навчання

К-сть осіб

8331.2


72332.2

8322.2

тракторист-машиніст с/г
виробництва (категорії «А», «В», «С», «Д»);
слюсар з ремонту с/г машин та устаткування;
водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

Водій кат. А1, А2, В1


І-ІІ, ІІІ р.


Водій кат. С1, С

3 р

30

7241.1

8322.2

електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування;
водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

І-ІІ, ІІІ, ІV р.


Водій кат. С1, С

3 р

30

7122.2
7133.2
7132.2

Муляр
штукатур
лицювальник-плиточник

І-ІІ р., ІІІ р., ІV р.
ІІ р.
ІІ р.

3 р

30

7433.2

Кравець

ІІ-ІV р.

3 р

30

5122
7412.2

Кухар
Кондитер

ІІІ-ІV р.
ІІІ р.

3 р

60ІІ. На третю ступінь навчання:

В. На базі професійної підготовки:


Код

Назва професії

Кваліфікаційний розряд (категорія)

^ Термін навчання

5122

Кухар

V р.7122.2

Муляр

V р.7231,2

Слюсар з ремонту автомобіля

V р8331.2

Тракторист-машиніст

Водій кат. В27241.1

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування

V р7433.2

Кравець

V р
На навчання приймаються особи чоловічої та жіночої статі, які на
момент зарахування мають не менше 14 років, не мають обмежень за
медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Зарахування проводиться шляхом конкурсного відбору вступників за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, дипломів кваліфікованого робітника II ступеня навчання та результатами співбесід.

Співбесіда проходить в усній формі з метою встановлення професійної придатності вступника, його здібностей, психологічних особливостей, соціального стану.

Оскарження щодо рішень приймальної комісії подаються управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у триденний термін після оголошення списків осіб, що можуть бути зараховані на навчання до училища.

Порядок роботи приймальної комісії з прийому документів:

  1. на другу ступінь навчання: з 1 червня по 21 серпня 2013 року, щоденно з 09:00 до 17:00 години. Співбесіди проводитимуться 16 липня 2013 р. та 20 серпня 2013 р.

  2. на третю ступінь навчання:
Код

Назва професії

Дата

К-сть осіб

5122

Кухар

21 серпня 2013р

45

7122.2

Муляр

21 серпня 2013р

27 грудня 2013р

15

15

7231,2

Слюсар з ремонту автомобіля

27 грудня 2013р

30

8331.2

Тракторист-машиніст

21 серпня 2013р

15

7241.1

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування

21 серпня 2013р

15

7433.2

Кравець

21 серпня 2013р

15


Всі учні училища забезпечуються безкоштовно місцями для проживання в учнівському гуртожитку.


ІІІ. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 4 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-за рейтинговим списком вступників;

-за результатами співбесіди;

-за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних результатів співбесіди;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора ВПУ-24 м.Корець. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ВПУ-24 м.Корець здійснюється управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Правила прийому до ВПУ-24 м.Корець розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013р. за №499. Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.


Розглянуто та ухвалено на засіданні педагогічної ради ВПУ № 24,

протокол № 6

від «10» червня 2013р.Схожі:

Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами...
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець icon25. 06. 2012 м. Київ №920
Мнс від 24. 04. 2012 № 506/713, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 15. 05. 2012 №758/21071, та з метою забезпечення...
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconПравила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік
Правила прийому до пту №53 с. Войниха є обов’язковими для дотримання І виконання усіма посадовими особами училища та вступниками
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconС.І. Пундіков Активні методи навчання
З досвіду роботи майстра виробничого навчання ІІ категорії Макіївського вищого професійного училища
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconДогов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії...

Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconЧас Найменування заходу та місце проведення
Заїзд, реєстрація учасників конкурсу та супроводжуючих осіб, поселення в гуртожиток Міжрегіонального вищого професійного училища...
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconПравила прийому
До Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею приймаються громадяни України
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconПравила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею
Миколаївської облдержадміністрації а відповідно розроблені до типових правил, затверджених Наказом Міністерства освіти науки, молоді...
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconПравила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
До Слов’янського професійного машинобудівного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
Правила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець iconОбстеження готовності робочих місць для проходження виробничої практики...
Висновок комісії: комісія вважає умови організації та проходження практики придатними, такими, що забезпечують відпрацювання програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка