Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти»
Скачати 256.19 Kb.
НазваПравила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти»
Дата конвертації31.07.2013
Розмір256.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ФАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

на 2013-2014 навчальний рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Фастівський центр професійно-технічної освіти» (далі – правила прийому) розроблені на основі Типових правил до професійно-технічних навчальних закладів України (затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499), відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240); статуту центра.
1.2.До Державного професійно-технічного навчального закладу «Фастівський центр професійно-технічної освіти» (далі - центр) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття

професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються

Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом до центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної форми власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних та (або) юридичних осіб.
^ 2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до центру здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор центру, який своїм наказом, не пізніше, ніж за два тижні до початку прийому документів, визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

- проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення особливого соціального захисту учнів слухачів, наступного працевлаштування;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення працівниками навчального закладу професійної орієнтації населення на підготовку та отримання робітничої професії у центрі;

- приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі;

- вирішує інші питання пов’язані з прийомом;
2.4. Правила прийому до центру доводяться до відома вступника через засоби масової інформації та (або) інформаційний стенд та Web-сайт центру.
2.5. Строк повноважень приймальної комісії – один календарний рік.
2.6. У 2013 році центр здійснює прийом учнів та слухачів для навчання за такими професіями:

2.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5122 Кухар

5123 Офіціант

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Кухар 4-го розряду, Офіціант 3-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Кухар

Офіціант

^ Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження
3.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5122 Кухар

7412 Кондитер

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Кухар 4-го розряду, Кондитер 3-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Кухар

Кондитер

^ Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження4.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

^ 7124 Столяр будівельний

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Столяр будівельний 3-го розряду,

Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 4-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Столяр будівельний

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 16 років

Стать: жіноча, чоловіча,

Медичні обмеження


5.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

^ 7231 Слюсар з ремонту автомобілів

8211 Токар

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду, Токар 3-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Слюсар з ремонту автомобілів

Токар

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча,

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 16 років

Стать: жіноча чоловіча,

Медичні обмеження


6.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7133 Електрогазозварник

7233 Слюсар-ремонтник

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Електрогазозварник 3-го розряду,

Слюсар-ремонтник 3-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Електрогазозварник

Слюсар-ремонтник

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча,

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання - 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження
7.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7133 Штукатур

7141 Маляр

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Штукатур 3-го розряду, Маляр 5-го розряду

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Штукатур

Маляр

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: по закінченню терміну навчання - 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження


8.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

^ 4112 Оператор комп’ютерного набору

4222 Адміністратор

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

0світній рівень вступника

Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Оператор комп’ютерного набору 2-ої категорії, Адміністратор, Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Термін навчання за професіями

3 роки

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Оператор комп’ютерного набору

Адміністратор

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча,

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

 • 9.

  Код за ДК 003-2010 та назва професії

  ^ 7231 Слюсар з ремонту автомобілів


  0світній рівень вступника

  Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

  Плановані обсяги прийому

  25 осіб

  Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

  Кваліфікований робітник

  Кваліфікація випускника

  Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду,

  Термін навчання за професіями

  1 рік

  Форма навчання

  Денна

  Умови навчання

  Державне замовлення


  Спеціальні

  вимоги

  Слюсар з ремонту автомобілів

  ^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

  Стать: жіноча, чоловіча,

  Медичні обмеження • 10.

  Код за ДК 003-2010 та назва професії

  ^ 5220 Продавець продовольчих товарів,

  4211 Контролер-касир


  0світній рівень вступника

  Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

  Плановані обсяги прийому

  25 осіб

  Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

  Кваліфікований робітник

  Кваліфікація випускника

  Продавець продовольчих товарів – 3-го розряду,

  Контролер-касир – ІІІ категорія

  Термін навчання за професією

  5 місяців

  Форма навчання

  Вечірня

  Умови навчання

  Понад державне замовлення. Відповідно до укладених угод з юридичними та фізичними особами (за кошти замовника)


  Спеціальні

  вимоги

  Продавець продовольчих товарів

  Контролер-касир

  ^ Вік: після закінчення терміну

  навчання - не менше 18 років

  Стать: жіноча, чоловіча

  Медичні обмеження

  Вік: після закінчення терміну

  навчання - не менше 18 років

  Стать: жіноча, чоловіча

  Медичні обмеження
11.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7212 Електрогазозварник


0світній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Електрогазозварник 3-го розряду,

Термін навчання за професією

1 рік

Форма навчання

Денна

Умови навчання

Державне замовлення


Спеціальні

вимоги

Електрогазозварник

^ Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження12

Код за ДК 003-2010 та назва професії

^ 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)


0світній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

30осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Водій автотранспортних засобів категорії «В»

Термін навчання за професією

9 місяців

Форма навчання

Вечірня

Умови навчання

Понад державне замовлення. Відповідно до укладених угод з юридичними та фізичними особами (за кошти замовника)


Спеціальні

вимоги

^ Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим обмеженням на право використання посвідчення водія з 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження13

Код за ДК 003-2010 та назва професії

^ 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)


0світній рівень вступника

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

30осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

Водій автотранспортних засобів категорії «С"

Термін навчання за професією

9 місяців

Форма навчання

Вечірня

Умови навчання

Понад державне замовлення. Відповідно до укладених угод з юридичними та фізичними особами (за кошти замовника)


Спеціальні

вимоги

^ Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим обмеженням на право використання посвідчення водія з 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження2.7. Іногородні учні центру, на підставі поданої заяви, забезпечуються місцем у кімнатах прилаштованих для тимчасового проживання учнів. Проживання у кімнатах для учнів центру, що навчаються за державним замовленням, є безкоштовним. Поселення у кімнати прилаштовані для проживання здійснюється відповідно до наказу директора центру.
2.8. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця; з 8-00 до 16-30 год.; субота, неділя – вихідні дні.

^ 3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до центру із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал та її завірену копію), із висновком лікаря щодо придатності до навчання за обраною професією за станом здоров’я (оригінал, ксерокопія);

- довідка (Ф 086-1/о) про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду із зазначенням групи занять фізичною культурою (оригінал)

- 6 фотокарток розміром 3х4 см;

- довідку з місця проживання (оригінал);

- 2 копії свідоцтва про народження;

- 2 копії ідентифікаційного коду;

- санітарну книжку(для груп торгівлі та громадського харчування);

- 2 копії чорнобильського посвідчення;

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11).

Усі копії завіряються в навчальному закладі при наявності оригіналу.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги в строки, визначені для подання документів.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.2. Копії документів можуть засвідчуватися (за оригіналами) приймальною комісією центру або в установленому законодавством порядку. Не засвідчені копії документів, без пред’явлення оригіналів, до розгляду не приймаються.
3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.4. Прийом документів від вступників розпочинається 28 травня 2013 року та завершується не раніше, ніж за 15 днів до початку навчальних занять.
3.5. При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації, та (або) інформаційний стенд та Web-сайт центру. Початок занять на платних курсах по мірі комплектування груп.

^ Примітка: додатково подають

 • діти-сироти:

1) свідоцтва про смерть батьків (копії);

2) рішення опікунської ради про призначення піклувальника (копія);


 • діти позбавлені батьківського піклування:

 1. рішення суду про позбавлення батьківських прав, чи документ, який

підтверджує статус дитини відповідно до чинного законодавства (копія);

2) рішення опікунської ради про призначення піклувальника (копія);

 • діти-інваліди:

 1. документ, що підтверджує належність дитини до цієї категорії (копія);
 • діти-напівсироти:

 1. свідоцтво про смерть одного з батьків (копія);
 • діти з багатодітних сімей:

 1. довідка про склад сім’ї (троє дітей і більше до 18 років), копія посвідчення

багатодітної родини;


 • діти з малозабезпечених сімей:

 1. довідка про одержання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості;
 • діти загиблих батьків МВС та військовослужбовців:

 1. свідоцтво про смерть одного з батьків (копія), чи документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
 • діти, які знаходяться на диспансерному обліку подають:

 1. довідка про рішення лікарської консультативної комісії (ЛКК), завірена трьома

печатками та штампом ЦРЛ.
3.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним згоди на оприлюднення наявності підстав для вступу поза конкурсом, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
^ 4. Умови прийому та зарахування

4.1. Прийом до центру проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню

освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

- за результатами співбесіди;

- за рейтинговим списком вступників.
4.2. Середній бал документа обчислюється за дванадцятибальною шкалою

з округленням до десятих бала. При необхідності – до сотих. Результати встановлення середнього бала документів про освіту оформляються окремим протоколом засідання приймальної комісії.
4.3. Конкурсний відбір проводиться поетапно упродовж усього періоду

прийому документів.
4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може

здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та

навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до центру поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до центру за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до центру здійснюється наказом директора центру.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до центру на навчання за рахунок видатків , що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.
^ 6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням

поширюється на вступників, які не мають базової середньої освіти і подають довідку про навчання в основний середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) центр може проводити додатковий прийом (відповідно наказу МОН України від 14.05.2013 р. № 499).
6.3. Особам, які не були зараховані до центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробовувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням Типових правил професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.
Розглянуто на засіданні приймальної

Комісії ДПТНЗ «Фастівський центр

професійно-технічної освіти»

(протокол № 2 від 11.06.2013 р.)
Секретар приймальної комісії

Голуб А.А.

Схожі:

Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconПравила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу...
До професійно-технічного навчального закладу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в...
Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconЗатверджую
До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються...
Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» icon"Затверджено" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу
Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – Типові правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconТипова програма комплексної перевірки професійно-технічного навчального...
Розділ І. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності суб’єкта професійно-технічної освіти
Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconДиректор Державного професійно-технічного навчального закладу "Криворізький...

Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconПравила прийому до державного навчального закладу кіровоградське
Правила прийому до днз «Кіровоградське вище професійне училище №4» на 2013-2014 навчальний рік розроблено згідно із «Типовими правилами...
Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconПравила прийому до дптнз «Кам'янець-Подільське вище професійне училище»
До Державного професійно технічного навчального закладу Кам'янець-Подільське вище професійне училище приймаються громадяни України,...
Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconДиректор Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське...

Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconДиректор Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське...

Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «фастівський центр професійно-технічної освіти» iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Відповідно до статті 32 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та з метою подальшого розвитку професійно-технічної освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка