Книга третя
Скачати 452.33 Kb.
НазваКнига третя
Сторінка1/4
Дата конвертації17.03.2013
Розмір452.33 Kb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Право > Книга
  1   2   3   4
КНИГА ТРЕТЯ
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВАРозділ I
ПРАВО ВЛАСНОСТІГлава 23
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІСтаття 316. Поняття права власності

1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона
здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі
інших осіб.

2. Особливим видом права власності є право довірчої
власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління
майном.

( Стаття 316 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )Стаття 317. Зміст права власності

1. Власникові належать права володіння, користування та
розпоряджання своїм майном.

2. На зміст права власності не впливають місце проживання
власника та місцезнаходження майна.

Стаття 318. Суб'єкти права власності

1. Суб'єктами права власності є Український народ та інші
учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу.

2. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.

Стаття 319. Здійснення права власності

1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм
майном на власний розсуд.

2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,
які не суперечать закону.

При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник
зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства.

3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх
прав.

4. Власність зобов'язує.

5. Власник не може використовувати право власності на шкоду
правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства,
погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

6. Держава не втручається у здійснення власником права
власності.

7. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або
власника може бути зобов'язано допустити до користування його
майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених
законом.

8. Особливості здійснення права власності на національні,
культурні та історичні цінності встановлюються законом.

Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення
підприємницької діяльності

1. Власник має право використовувати своє майно для
здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених
законом.

2. Законом можуть бути встановлені умови використання
власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності.

Стаття 321. Непорушність права власності

1. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути
протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його
здійсненні.

2. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у
його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

3. Примусове відчуження об'єктів права власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на
підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови
попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків,
встановлених частиною другою статті 353 цього Кодексу.

Стаття 322. Тягар утримання майна

1. Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить,
якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового
пошкодження майна

1. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження
(псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено
договором або законом.

Стаття 324. Право власності Українського народу

1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

2. Від імені Українського народу права власника здійснюють
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

3. Кожен громадянин має право користуватися природними
об'єктами права власності Українського народу відповідно до
закону.

Стаття 325. Право приватної власності

1. Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні
особи.

2. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками
будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно
до закону не можуть їм належати.

3. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у
власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної
ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

Стаття 326. Право державної власності

1. У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти,
яке належить державі Україна.

2. Від імені та в інтересах держави Україна право власності
здійснюють відповідно органи державної влади.

3. Управління майном, що є у державній власності,
здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених
законом, може здійснюватися іншими суб'єктами.

{ Статтю 326 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 185-V
( 185-16 ) від 21.09.2006 }Стаття 327. Право комунальної власності

1. У комунальній власності є майно, у тому числі грошові
кошти, яке належить територіальній громаді.

2. Управління майном, що є у комунальній власності,
здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею
органи місцевого самоврядування.

Глава 24
^ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІСтаття 328. Підстави набуття права власності

1. Право власності набувається на підставах, що не заборонені
законом, зокрема із правочинів.

2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше
прямо не випливає із закону або незаконність набуття права
власності не встановлена судом.

Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою
публічного права

1. Юридична особа публічного права набуває право власності на
майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у
власність на підставах, не заборонених законом.

Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності
на майно, відчужене особою, яка не мала на це
права

1. Якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права,
добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо
відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути
витребуване у нього.

( Стаття 330 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно
та об'єкти незавершеного будівництва

( Назва статті 331 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )1. Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена)
особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або
законом.

Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на
підставі договору, є власником цієї речі.

2. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові
будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення
будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого
майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його
прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону
підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту
державної реєстрації.

3. До завершення будівництва (створення майна) особа
вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були
використані в процесі цього будівництва (створення майна).

У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї
частини, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного
будівництва, право власності на який реєструється органом, що
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі
документів, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна,
проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять
опис об'єкта незавершеного будівництва. ( Частину третю статті 331
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
( Частину четверту статті 331 виключено на підставі Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ

1. Переробкою є використання однієї речі (матеріалу), в
результаті чого створюється нова річ.

2. Особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право
власності на нову річ і зобов'язана відшкодувати власникові
матеріалу його вартість.

3. Право власності на рухому річ, створену особою шляхом
переробки з матеріалу, що їй не належить, набувається власником
матеріалу за його бажанням, якщо інше не встановлено договором або
законом.

4. Якщо вартість переробки і створеної нової речі істотно
перевищує вартість матеріалу, право власності на нову річ набуває
за її бажанням особа, яка здійснила таку переробку. У цьому разі
особа, яка здійснила переробку, зобов'язана відшкодувати
власникові матеріалу моральну шкоду.

5. Власник матеріалу, який набув право власності на
виготовлену з нього річ, зобов'язаний відшкодувати вартість
переробки особі, яка її здійснила, якщо інше не встановлено
договором.

Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи

1. Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу
або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо
вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або загального
дозволу власника відповідної земельної ділянки.

Стаття 334. Момент набуття права власності за договором

1. Право власності у набувача майна за договором виникає з
моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або
законом.

2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або
перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення,
пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання
доставки.

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або
іншого товарно-розпорядчого документа на майно.

3. Право власності на майно за договором, який підлягає
нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого
посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про
визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

4. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній
реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої
реєстрації.

Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ

1. Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої
невідомий.

2. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою
органу місцевого самоврядування, на території якого вони
розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться
оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної
нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти
майном відповідної територіальної громади, може бути передана за
рішенням суду у комунальну власність.

3. Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за
набувальною давністю, крім випадків, встановлених статтями 336,
338, 341 і 343 цього Кодексу.

Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої
власник відмовився

1. Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої власник
відмовився (стаття 347 цього Кодексу), набуває право власності на
цю річ з моменту заволодіння нею.

Стаття 337. Знахідка

1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно
повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і
повернути знайдену річ цій особі.

Особа, яка знайшла загублену річ у приміщенні або
транспортному засобі, зобов'язана передати її особі, яка
представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу.
Особа, якій передана знахідка, набуває прав та обов'язків особи,
яка знайшла загублену річ.

2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої
речі, або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла
загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку міліції або
органові місцевого самоврядування.

3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у
себе або здати на зберігання міліції, або органові місцевого
самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали.

Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої
є непропорційно великими порівняно з її вартістю, може бути
продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що
підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу
знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати
її повернення.

4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату,
знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого
умислу або грубої необережності.

Стаття 338. Набуття права власності на знахідку

1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності
на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку
міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:

1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право
вимагати повернення загубленої речі;

2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення
загубленої речі, не заявить про свої право на річ особі, яка її
знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.

2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові
місцевого самоврядування письмову заяву про відмову від набуття
права власності на неї, ця річ переходить у власність
територіальної громади.

3. Знайдені транспортні засоби передаються на зберігання
міліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової
інформації.

Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього
оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати
повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не
заявлять про свої права на транспортний засіб, міліція має право
продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у
банку. Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного
засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума
переходить у власність територіальної громади, на території якої
було знайдено транспортний засіб.

Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на
винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із
знахідкою

1. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від
особи, якій вона повернута, або особи, яка набула право власності
на неї, відшкодування необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою
(зберігання, розшук власника, продаж речі тощо).

2. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від
її власника (володільця) винагороду за знахідку в розмірі до
двадцяти відсотків вартості речі.

3. Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за
знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки.

4. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка
знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу
приховати її.

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина

1. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину,
зобов'язана негайно повідомити про це власника і повернути її.
Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його
перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов'язана
протягом трьох днів заявити про це міліції або органові місцевого
самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника.

2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на
час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в
користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа може
забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням
ветеринарних правил, або передати її міліції або органові
місцевого самоврядування.

3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина,
відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише
у разі свого умислу або грубої необережності.

Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню
тварину

1. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про
затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і
протягом двох місяців - щодо інших домашніх тварин не буде
виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на
них, право власності на ці тварини переходить до особи, у якої
вони були на утриманні та в користуванні.

2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина
була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності
на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади,
на території якої її було виявлено.

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної
домашньої тварини та виплата винагороди

1. У разі повернення бездоглядної домашньої тварини
власникові особа, яка затримала тварину, та особа, якій вона була
передана на утримання та в користування, мають право на
відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням тварини, з
вирахуванням вигод, здобутих від користування нею.

2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, має
право на винагороду відповідно до статті 339 цього Кодексу.

Стаття 343. Набуття права власності на скарб

1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом
гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий
або за законом втратив на них право власності.

2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на
нього.

Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві
власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна,
у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право
спільної часткової власності на нього.

3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки
чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був
прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.

4. У разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії та
культури, право власності на нього набуває держава.

Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від
держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його
вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції
або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його
відповідному державному органові або органові місцевого
самоврядування.

Якщо пам'ятка історії та культури була виявлена у майні, що
належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб,
мають право на винагороду у розмірі до десяти відсотків від
вартості скарбу кожна.

5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили
скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до
їхніх трудових або договірних обов'язків.

Стаття 344. Набувальна давність

1. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і
продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом
десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває
право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не
встановлено цим Кодексом.

Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною
давністю регулюється законом.

Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній
реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної
реєстрації.

2. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати
до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном
володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є.

3. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його
власником, який після закінчення строку договору не пред'явив
вимоги про його повернення, вона набуває право власності за
набувальною давністю на нерухоме майно через п'ятнадцять, а на
рухоме майно - через п'ять років з часу спливу позовної давності.

Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває
набувальної давності у разі повернення майна протягом одного року
або пред'явлення протягом цього строку позову про його
витребування.

4. Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно,
транспортні засоби, цінні папери набувається за рішенням суду.

Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації
державного майна та майна, що є в комунальній
власності

1. Фізична або юридична особа може набути право власності у
разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній
власності.

2. Приватизація здійснюється у порядку, встановленому
законом.

  1   2   3   4

Схожі:

Книга третя iconКнига-перелік рідких тварин та рослин
Кроссворд по предмету "Тварини та рослини (укр.)" на тему "Червона книга України"
Книга третя iconКнига як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга»
«Менеджмент організацій та адміністрування», спеціалізація «Книгознавство І організація розповсюдження друкованої продукції»
Книга третя iconПершим винаходом, що дозволив зрушити навчання в часі І просторі,...
Книга — головне джерело навчальної інформації, проте необхід­ний ще один обов'язковий компонент навчання — комунікація між вчителем...
Книга третя iconТретя особа на стороні Відповідача

Книга третя iconДитяча книга в родині
Читання художньої літератури — дуже важливий аспект у підготовці дитини до школи. Книга — це те чисте джерело, яке живить допитливість...
Книга третя iconКнига. Матеріал уроку
Матеріал уроку. «З історії книг», «Як з´явилася друкована книга» за Віктором Дацкевичем
Книга третя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Як її тільки не називали: І джерелом мудрості, І цілителькою душі, сонячним сяйвом І рікою, що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась...
Книга третя iconКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
Книга третя iconКнига, про бережне відношення до неї, як до свого товариша, порадника
Мета. Ознайомити дітей з тим, як народилась перша книга, поглибити їх знання про книги. Розвивати інтерес до читання. Виховувати...
Книга третя iconАмбарна книга
Амбарная книга рода Петренковых – это родовой имущественный реестр рода Петренковых, предназначенный для учёта общей совместной и...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка