Розпорядження
Скачати 194.44 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації13.08.2013
Розмір194.44 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон


УКРАЇНА

ДИКАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

08.01.2010
№ 4Про план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік
Відповідно до Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”, Указу Президента України від 11.09.2006 №742/2006 „Про Концепцію подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08.12.2009 №470 „Про план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік” та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції:
1.Затвердити план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік в районній державній адміністрації (додається).
2.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 08.01.2009 №1-к „Про план заходів щодо попередження корупції на 2009 рік в районній державній адміністрації”.
3.Відповідальним виконавцям інформувати райдержадміністрацію у встановлені планом заходів терміни.
4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова

районної державної

адміністрації Л.ЛЕЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

08.01.2010 № 4
ПЛАН

заходів щодо попередження корупції

на 2010 рік в районній державній адміністрації.


№ п/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.Організаційні заходи.

1.1.

Розробити та затвердити плани заходів щодо попередження корупції на 2010 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві та місцевих умов і особливостей.

Закон України від 11.06.2009 №1506-VI „Про засади запобігання та протидії корупції”, Указ Президента України від 11.09.2006 №742/2006 „Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності”.

До 15 січня 2010 року.

Управління, відділи, служби райдержадміністрації

1.2

Продовжити практику обов’язкових і систематичних заслуховувань керівників структурних підрозділів на засіданнях колегій, виробничих нарадах щодо комплексного вико-нання антикорупційного законо-давствва, визначати відповідальним за ведення цієї роботи конкретні завдання і строки усунення недоліків.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Управління, відділи, служби райдержадміністрації

1.3

При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань – враховувати дотримання ними вимог Законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 657–р, наказ Головдержслужби України від 31 жовтня 2003 року № 122.

Січень – лютий 2010 року.

Заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, служб райдержадміністрації.

1.4

Узагальнювати практику реагування керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо осіб, притягнутих судами до адміністративної відповідальності за корупційні діяння. Результати аналізу використовувати з профілактичною метою та для вжиття необхідних заходів на засіданнях колегії, виробничих нарадах, зборах трудових колективів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року №83 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 року №1785”.

Протягом року.

Управління, відділи, служби райдержадміністрації

1.5

Аналізувати скарги та звернення громадян до районної державної адміністрації, в яких вбачається порушення державними службовцями існуючого антикорупційного законодавства.

Отримані результати розглядати, з відповідними висновками та рекомендаціями, на виробничих нарадах.

Закон України „Про звернення громадян”.

Протягом року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації управління, відділи, служби райдержадміністрації

1.6

Провести нараду у голови райдержадміністрації „Про запобігання проявам корупції серед державних службовців за підсумками 2009 року”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №1013-р „Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року №657”.

Березень 2010 року.

Відділ взаємодії з правоохоронними ор-ганами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації

1.7

Провести підсумкову антикорупційну нараду з державними службовцями, відповідальними за організацію та ведення профілактичної роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”, план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік в районній державній адміністрації.

Квітень 2010 року.

Відділ взаємодії з правоохоронними ор-ганами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації

1.8

Активізувати проведення спільної антикорупційної роботи з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та контролю-вати процес усунення виявлених недоліків.

Доручення Президента України від 10 травня 2007 року №1/711.

Протягом року.

Керівництво РДА, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

1.9

Постійно проводити планові цільові перевірки структурних підрозділів щодо виконання Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”. Визначати конкретні завдання та строки усунення недоліків відповідальним за ведення антикорупційної роботи, систематично заслуховувати їхні звіти на виробничих нарадах.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.10

Надавати обласній державній адміністрації:

- аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” за перше півріччя 2009 року.

- аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” за друге півріччя 2009 року.Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року №83 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 року №1785”.До 15 липня 2010 року.

До 15 січня 2011 року.Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.11

Надавати райдержадміністрації цифрову і текстову інформацію щодо організованих і проведених антикорупційних заходів.

Наказ Головного Управління державної служби України від 25.01.2005 №38 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації”.

Щоквар-тально, до 5 числа наступного за кварта-лом місяця.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.12

Надавати облдержадміністрації (для подальшого інформування Секретаріату Президента України) інформаційно-аналітичні довідки щодо забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері державної служби.


Доручення Президента України від 10 травня 2007 року № 1-1/711.

Щоквар-тально, до 05 числа наступного за кварта-лом місяця.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.13

Надавати райдержадміністрації інформацію про увесь комплекс проведеної антикорупційної роботи у відповідності з рекомендаціями міжнародної антикорупційної організації GRECO.

Доручення Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2007 року №41915/5/1- 07.

Щомісяч

но, до 5 числа наступного за звітним місяця.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.14

Організувати необхідну підготовчу роботу та забезпечити своєчасне декларування доходів державними службовцями за 2009 рік, надати відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації необхідну інформацію.

Указ Президента України від 4 лютого 2003 року №73 „Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави”.

До 25 квітня 2010 року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату, управління, відділи, служби райдержадміністрації

1.15

Висвітлювати кожен факт корупцій-них діянь, вчинений державними службовцями, та своєчасно інформу-вати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних адміністративних заходів з метою надання прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої влади.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”, Закон України „Про державну службу”.

Протягом року.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату, управління, відділи, служби райдержадміністрації

1.16

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією («телефон довіри», «правова консультація», «гаряча телефонна лінія», тощо).

Доручення Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2007 №41915/5/1-07 щодо рекомендацій міжнародної антикорупційної організації GRECO.

Протягом року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.17

Систематично поновлювати різножанрові антикорупційні матеріали рубрики „Запобігання проявам корупції” на офіційному сайті райдержадміністрації.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №1013-р „Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року №657”.

Протягом року.

Відділи взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної ро-боти, організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.18

Запланувати комплекс ідеологічних та масово-політичних заходів, спрямо-ваних на співпрацю з провідними політичними силами району у сфері активізації державної і громадської антикорупційної діяльності.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

До 15 лютого 2010 року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.19

Проаналізувати роботу з профілактики корупції у 2009 році, розглянувши її результати на засіданні колегії райдержадміністрації та нарадах в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Січень - лютий 2010 року

Відділ взаємодії з правоохоронними ор-ганами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації

1.20

Сприяти відновленню престижного статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компе-тентності, наявності управлінського досвіду.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

ІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та державного майна.

2.1.

Розглядати на засіданнях колегій і службових нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері.

За результатами розгляду визначити конкретні заходи, які будуть спрямовані на усунення недоліків.

Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №125/2001 „Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері”.

Протягом року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату,

управління, відділи,

служби райдержадміністрації.

2.2

Здійснювати моніторинг порушень фінансової дисципліни державними службовцями виконавчої влади, аналізувати і узагальнювати отримані факти та інформувати голову районної державної адміністрацій для вжиття відповідних заходів.

Указ Президента України від 25 грудня 2001 року № 125/2001 „Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері”.

Липень 2010 року, грудень 2010 року.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

2.4

Аналізувати використання коштів резервного фонду районного бюджету.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”

Щоквар-тально

Відділ з питань НС, фінансове управління райдержадміністрації

2.4.

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджет-них коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері. З цією метою контрольно-ревізійному відділу в Диканському районі продовжити щоквартальні перевірки державних установ і організацій, про результати яких повідомляти керівництво райдержадміністрації.

Указ Президента України від 16 листопада 2000 року №1242/2000 „Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів”.

Щоквар-тально.

Управління, відділи, служби райдержадміністрації спільно з контрольно-ревізійним відділом у Диканському районі.

2.5.

Проводити моніторинг по орендній платі за майнові та земельні паї. Здійснювати перевірки сільсько-господарських підприємств району по дотриманню законодавства в процесі реформування аграрного комплексу району.

Указ Президента України від 2 лютого 2002 року № 92/2002 „Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток(паїв)”.

Протягом року.

Управління агропро-мислового розвитку райдержадміністрації спільно з органами внутрішніх справ, районним відділом земельних ресурсів.

2.6.

Здійснювати постійний контроль за ефективним та повним використанням бюджетних коштів, виділених на підтримку сільгоспвиробників.

Постанова Кабінету міністрів України від 26 лютого 2009 року №153.

Протягом року.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

2.6

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах.

Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №125/2001 „Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері”.

Протягом року.

Управління, відділи, служби райдержадміністрації

2.7.

Для аналізу, підготовки необхідних довідок та вжиття відповідних заходів надавати облдержадміністрації інформаційно - текстові звіти щодо запобігання порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях.

Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №1251/2001 „Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері”.

Щоквар-тально, до 5 числа наступного за кварта-лом місяця

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

ІІІ. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики корупційних проявів.

3.1

Включати до навчальних програм з питань запобігання та протидії корупції для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування ґрунтовне вивчення Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

3.2

Організувати навчання з антикорупційної тематики керівників управлінь, відділів, служб райдержадміністрації, а також осіб, відповідальних за роботу по протидії корупції структурних підрозділів райдержадміністрації

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

3.3.

Організувати навчання в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо правильності заповнення декларацій держслужбовцями.

Указ Президента України від 4 лютого 2003 року №73 „Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави”.

Березень 2010 року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

3.4.

Регулярно проводити навчання, а також спеціальні семінари і тренінги з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості державних службовців.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №1013-р „Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року №657”.

Протягом року.

Управління, відділи, служби райдержадміністрації

3.5.

При проведенні єдиних днів інформування населення висвітлювати правові і практичні аспекти найбільш актуальних проблем боротьби з корупцією.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату,

управління, відділи,

служби райдержадміністрації.

3.6

Формувати у державних службовців усвідомлення про важливість і відповідальність державної служби, роз’яснювати їм правову відповідальність за корупційні правопорушення, інформувати про основні положення українського та міжнародного законодавства щодо протидії корупції.

Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Протягом року.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації О.М.Тертицький

^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

„Про план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік”.

1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Підставою для розроблення даного розпорядження є Закони України „Про засади запобігання та протидії корупції”, „Про державну службу”.

Розроблення даного розпорядження не обумовлено необхідністю врегулювання проблемного питання у тій чи іншій сфері суспільних відносин.

2.Мета і шляхи її досягнення.

Метою даного розпорядження є реалізація державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції.

3.Правові аспекти.

Закони України „Про засади запобігання та протидії корупції”, „Про державну службу”.

4.Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація даного розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5.Позиція заінтересованих органів.

Даний проект розпорядження створить систему взаємодії між структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування щодо запобігання і протидії проявам корупції.

6.Регіональний аспект.

Даний проект не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7.Громадське обговорення.

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

8.Прогноз результатів.

Прийняття та реалізація даного розпорядження забезпечить реалізацію державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції.
Начальник відділу взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації О.М.Тертицький
08.01.2010

РЕЄСТР


розсилки розпорядження голови

Диканської райдержадміністрації


  1. Назва документа: розпорядження голови райдержадміністрації.
  1. Номер і дата документа: № 4 від 08.01.2010.
  1. Заголовок документу: Про план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік.
  1. Дата розсилки, вихідний номер документа _________________________
  1. Куди надіслано документ:

1.Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

2.Керівник апарату райдержадміністрації .

3.Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

4.Фінансове управління райдержадміністрації.

5.Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

6.Відділ культури та туризму райдержадміністрації.

7.Відділ освіти райдержадміністрації.

8.Відділ економіки райдержадміністрації.

9.Служба у справах дітей райдержадміністрації.

10.Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

11.Сектор контролю апарату райдержадміністрації .

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації О.М.Тертицький
08.01.2010


Розпорядження голови райдержадміністрації підготовлено відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.
Начальник відділу взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації О.М.Тертицький

08.01.2010

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови райдержадміністрації В.І.Скрипник

08.01.2010

Заступник голови райдержадміністрації Ю.С.Пугач

08.01.2010

Заступник голови райдержадміністрації З.Г.Присяжнюк

08.01.2010

Керівник апарату райдержадміністрації В.Г.Лашко

08.01.2010

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Л.Б.Фролова

08.01.2010

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Є.М.Фесенко

08.01.2010

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації М.В.Постернак

08.01.2010

Начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Н.В.Крюченко

08.01.2010

Начальник відділу освіти райдержадміністрації П.М.Черкащенко

08.01.2010

Начальник відділу економіки райдержадміністрації В.В.Дейнека

08.01.2010

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації І.М.Кудінова

08.01.2010

Начальник відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації А.М.Нарізький

08.01.2010

Начальник юридичного сектору апарату райдержадміністрації І.В.Деркач

08.01.2010

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації С.В.Джювене

08.01.2010

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації Л.О.Васерук

08.01.2010

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка