Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації
НазваВідділ освіти Шполянської районної державної адміністрації
Сторінка1/7
Дата конвертації03.03.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

(за новою програмою)

Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Топильнянський НВК

«Дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»

Кобець Лариса Петрівна
Загальнорозвиваючі вправи та рухливі народні ігри на уроках фізичного виховання та у позакласній роботі з молодшими школярами

Матеріали розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради НВК,

протокол № 1 від 11 січня 2012 року

Рецензент: Назаренко С.Г., методист районного методичного кабінету.

Топильнянський НВК, Кобець Л. П., вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

Загальнорозвиваючі вправи та рухливі народні ігри на уроках фізичного виховання та у позакласній роботі з молодшими школярами: методичні рекомендації (для вчителів початкових класів). – 2012. – 70 с.

Матеріали укладені відповідно Програми розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт» з урахуванням наступності між дошкільною і початковою ланкою освіти.

У даному посібнику можна ознайомитися з методикою школи культури рухів, постави, пересування, стрибків, активного відпочинку.

Автором подані рекомендації щодо виконання загальнорозвиваючих вправ без предметів для рук і плечового пояса, вправи для тулуба, ніг та цікаві імітаційні вправи.

Користуючись цим посібником, учитель отримує чудову можливість урізноманітнити свої уроки, зробити їх цікавішими та змістовнішими й заохотити дітей до спортивних занять.

Дані матеріали стануть в пригоді вчителям початкових класів, особливо доречними вони будуть молодим учителям.

Зміст

1. Вступ……………………………………………………………………………6

2. Методика проведення загальнорозвиваючих вправ……………...….……....9

3. Основні положення і рухи рук, тулуба, голови……………………....…….11

4. Школа культури рухів………………………………………………………..14

5. Школа постави………………………………………………..………………16

6. Школа пересувань. Школа стрибків…………………………………………17

5. Використання предметів у загальнорозвиваючих вправах………………...19

6. Вказівки до виконання загальнорозвиваючих вправ……………………….20

7. Зразок вправ без предметів на місці …………………………………...……20

7.1. Вправи для рук і плечового пояса……………………………………20

7.2. Вправи для тулуба…………………………………………………….22

7.3. Вправи для ніг…………………………………………………………25

7.4. Школа розвитку фізичних здібностей…………………………….…29

8. Школа активного відпочинку……….………………………………………..30

8.1. Підготовка до гри…………………………………………………….30

8.2. Пояснення гри……………………………………………...…………32

8.3. Проведення гри ………………………………………………………32

8.4 Підсумки гри…………………………………………………………..33

9. Українські народні та рухливі ігри для дітей 1 – 4 класів………………….34

10. Перелік рухливих народних ігор…………………………………………...60

11. Додатки……………………………………………………………………….63

12. Висновок……………………………...………………………………………65

13. Бібліографія…………………………………………………………………..67

Важливо, щоб виконання фізичних вправ давало насолоду, стало потребою організму. Людина повинна займатися спортом не для досягнення успіху в змаганні, а для формування фізичної досконалості.

^ В.О. Сухомлинський
Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості.

В.О. Сухомлинський

ВСТУП

Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 р. № 462 затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти.

Відповідно до нього розроблено навчальні програми для 1-4 класів, у тому числі з фізичної культури.

На відмінність від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

^ До школи культури рухів увійшли вправи основної гімнастики, стройові вправи і команди, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.

^ До школи пересувань увійшли життєзабезпечуючі способи пересувань: ходьба, біг, танцювальні кроки, лазіння та перелазіння, пересування на лижах та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної, ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються для вивчення інших складових програми.

^ Школа м’яча включає вправи з малим і великим м’ячем. Пропоновані вправи дозволять школярам в подальшому оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.

^ Школа стрибків об’єднує види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, висоту, довжину, опорні стрибки.

До школи активного відпочинку (рекреації) увійшли рухливі й народні ігри, які систематизовані за відповідними «школами». Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних «шкіл». Крім того, ця «школа» містить основи туризму. Всі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.

У школі розвитку фізичних здібностей запропоновано вправи, що систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей.

^ Школа постави спрямована на формування стереотипу правильної постави. Виховання відчуття правильної постави досягається за умови багаторазового повторення правильного положення тіла з різних вихідних положеннях та під час пересування.

Порушення постави визначається візуально: під час зовнішнього огляду перевіряють висоту розміщення плечових ліній, нижніх кутів лопаток. Асиметрію лопаток визначають і за допомогою вимірів сантиметровою стрічкою методом «трикутник»: дитина перебуває у своїй звичайній позі, а вимірюють сантиметровою стрічкою такі показники: від VII шийного хребця (який найбільше виступає) до нижнього кута лівої та правої лопатки. Якщо постава фізіологічно нормальна, то ці відстані рівні.

До школи постави увійшли вправи, що сприяють вихованню координації рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.

^ Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.

Підібрані загальнорозвиваючі вправи та рухливі народні ігри допоможуть педагогам організовувати уроки фізичної культури, ранкову гімнастику, проведення фізкультхвилинок, перерв з учнями, починаючи з першого дня приходу дітей до школи.
^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ

Кожен комплекс загальнорозвиваючих вправ потре­бує спеціального вивчення і засвоюється на належному рівні після декількох повторень.

Зміст цих комплексів повинен бути різноманітним і цікавим для учнів. Тому вчителю необхідно використо­вувати різні способи їх виконання, форми шикування, учнів, прийоми впливу на їх емоційний стан за допомо­гою змін темпу і ритму роботи.

У початкових класах рекомендуються такі способи проведення загальнорозвиваючих вправ:

  1. Роздільне виконання вправ у розімкнутому строю на місці.

  2. Виконання вправ у русі.

  3. Ігровий.

  4. Комплексний.

  5. Виконання вправ потоком.

Спосіб роздільного виконання загальнорозвиваючих вправ застосовується в усіх класах і характеризується тим, що кожна вправа розподіляється на елементи (ви­хідне положення, початок і кінцеве положення). Цей спосіб передбачає включення в комплекс вправ з пред­метами і без них, в парах і на приладах різних типів.

Під час проведення загальнорозвиваючих вправ роз­дільним способом доцільно використовувати такі варіа­нти шикування класу:

а) у колону по три – п’ять чоловік, у шахматному порядку або уступами;

б) у дві – чотири шеренги;

в) в один або два кола, стоячи обличчям (спиною) до центру;

г) квадратом, прямокутником або буквою «П».

Більш складним для учнів початкових класів є спо­сіб виконання загальнорозвиваючих вправ у русі. Учи­телю необхідно включити в комплекс нескладні, відомі учням вправи, які виконуються у надзвичайних, пов’я­заних а рухом, умовах. Під час руху дітей в колоні учитель спочатку показує вправу, а потім подає команду «Вправу – починай!». Закінчення виконання вправ від­бувається після команди «Звичайним кроком – руш!».

Ігровий спосіб проведення загальнорозвиваючих вправ має два напрямки:

1) виконання окремих вправ на «швидкість»; виконання окремих вправ на «якість»; виконання вправ пов’язаних з визначенням переможця;

2) використання рухливих ігор.

Комплексний спосіб проведення загальнорозвиваючих вправ передбачає використання певних комплексів фізичних вправ у визначній послідовності і кількості разів виконання.

Поточний спосіб виконання загальнорозвиваючих вправ передбачає виконання рухів дітьми за вчителем без попереднього словесного пояснення правил виконання і практичного показу.

Під час проведення усіх загальнорозвиваючих вправ необхідно дотримуватися певних правил. Показ може бути «дзеркальним», коли вчитель стоїть обличчям до дітей або навпаки – учитель показує вправи декілька разів, стоячи спиною до дітей, а потім повертається до них обличчям для спостереження за учнями і виправ­лення помилок. Іноді, коли учні розташовані у колі, учитель знаходиться також в колі, а не в його центрі.

Кожна вправа супроводжується підрахунком з пер­шої вправи і до останньої. Якщо використовується му­зичний супровід, то підрахунок використовується тіль­ки на початку певної вправи.

Підрахунок передбачає зміну інтонації, тембру і рит­му в залежності від характеру вправ, які виконуються. Учителю необхідно вивчати з учнями такі комплек­си загальнорозвиваючих вправ, які діти у подальшому могли використовувати як комплекси ранкової гімнас­тики.

^ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І РУХИ РУК, ТУЛУБА, ГОЛОВИ

Основна стійка – відповідає стройовій стійці (тулуб прямий, плечі розвернуті, руки опущені, напівзігнуті пальці торкаються стегон, ноги прямі, п’ятки разом, носки нарізно розведені на ширину ступні). Основну стійку учні приймають за командою «Струнко!» І після кожної попередньої частини будь-якої команди, якщо до цього була подана команда «Вільно!». Основна стійка під час виконання загальнорозвиваючих вправ відрізняється від стройової тим, що положення рук може бути різним: руки на пояс, руки до плечей, руки за голову, руки вперед та ін.

^ Стійка ноги нарізно – ноги на ширині плечей, вага тіла рівномірно розподілена на обидві ноги, (а)

Вузька стійка ноги нарізно (ноги на ширині ступні), (в)

Широка стійка ноги нарізно (ноги ширше плечей), (б)

При цих стійках положення рук може бути різним.


А.
^ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РУК

Руки вперед – руки підняти на висоту і ширину плечей, долонями всередину.

Руки вгору – руки підняти вгору паралельно одна другій і відвести їх назад до відказу, долоні всередину, голову підняти так, щоб можна було бачити кисті рук.

^ Руки в сторони – руки підняти в сторони на висоту плечей, долонями донизу.

Руки за голову – руки зігнути в ліктях і підняти в сторони, долоні повернути вперед, пальці торкаються потилиці, голова прямо, лікті відведені в сторони.

^ Руки на голову – руки зігнути в ліктях і підняти в сторони, долоні на голові.

Руки на пояс – руки зігнути в ліктях і поставити на пояс (великий палець повернути назад, інші чотири – вперед), плечі розведені, лікті трохи відведені назад.


^ Руки за спину – руки, зігнуті в ліктях, торкаються передпліччям спини, кисті тримають перед передпліччя якомога ближче до ліктів.

Руки до плечей – руки зігнути в ліктях і напівзігнутими пальцями торкатися плечей, плечі розвести, лікті притиснуті до боків.

Руки перед грудьми – руки зігнути в ліктях і підняти передпліччя та кисті до рівня плечей, кисті долонями вниз, пальці разом.

^ Колові рухи обома руками – виконуються у лицьовій і боковій площинах. Коли учні виконують колові рухи обома руками в лицьовій площині, їм слід підказувати положення рук «Права перед лівою» або «Ліва перед правою» та колові рухи можна виконувати всією рукою, передпліччям та кистями рук.

^ Асиметричні рухи – спочатку виконують однією рукою, а потім обома руками одночасно. Наприклад, права рука за голову, ліва в сторону.

Махи ногою вперед, назад і в сторони. Учні виконують, відтягуючи носок, не згинаючи ногу і не нахиляючи тулуб. Вправу виконують спочатку в повільному темпі, а потім у швидкому. Навчання доцільно проводити в такій послідовності: сидячи або лежачи на гімнастичній лаві (на підлозі), стоячи з опорою обома або однією рукою. У положенні стоячи спочатку вивчається відведення ноги в трьох напрямах на всю ступню, потім на носок, а після мах ногою.

^ Опускання на одне коліно – можна виконати кроком назад або вперед. Наприклад, виставляючи праву (ліву) ногу на великий крок назад. Опуститися на праве (ліве) коліно або зробити крок правою (лівою) ногою вперед і опуститися на ліве (праве) коліно. Положення буде правильним, якщо гомілка однієї ноги і стегно другої будуть розташовані перпендикулярно до підлоги. Доцільно, щоб на початку навчання учні тримали руки в сторони для забезпечення рівноваги.

^ Піднімання та опускання випростаних ніг у положенні сидячи – виконується спочатку на підлозі в упорі сидячи, а потім на гімнастичній лаві сидячи поздовжньо, тримаючись руками за передній край лави. Вчитель має стежити, щоб учні не згинали ніг і відхиляли назад тулуб.

^ Згинання і розгинання ніг в положенні сидячи – виконується так: не відриваючи від підлоги п’ятки зігнути ногу в колоні, підтягнути її до грудей так, щоб ступня була на рівні коліна другої ноги, а потім ковзаючи п’яткою по підлозі випростати ногу у вихідне положення. Руки під час виконання вправи можуть бути в будь-якому положенні, спину тримати прямо. Після виконання вправи почергово кожною ногою можна переходити до виконання її одночасно обома ногами.

^ Упор присівши – виконується з основної стійки, присідають на носках, тримаючи коліна разом і спираючись руками на підлогу.

Упор зігнувшись стоячи – нахилитись, торкатися руками підлоги, ноги прямі.

Присідання – виконується з основної стійки з різним положенням рук (вперед, в сторони, вгору, на пояс і т.д.) на носках, коліна розведені, тулуб тримати рівно.

^ Перехід з упору присівши в упор присівши на одній нозі або упор лежачи – виконується відведенням ноги в бік або назад.

Переступання ногою вперед і назад через зчеплені пальці рук – виконують, сильно згинаючи ногу і нахиляючи тулуб спочатку вперед, а потім у зворотному напрямку.

^ Нахили тулуба – вперед, назад, направо, наліво. Починають вивчати з положення стійки ноги нарізно. Нахиляючись ніг не згинати. Нахили направо виконувати в боковій площині.

^ Повороти тулуба – направо, наліво також починають вивчати зі стійки ноги нарізно.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний...
Матеріали розглянуто І схвалено на засіданні педагогічної ради школи, протокол №1 від 11 січня 2012 року
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації iconРайдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення
Відділ освіти уманської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка