Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Скачати 94.25 Kb.
НазваПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Дата конвертації18.08.2013
Розмір94.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

31 липня 2013 року № 201

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки

районної державної адміністрації
1. Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Великобурлуцького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Відділ економіки підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.
3. Відділ економіки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказами директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу економіки є участь у:

- реалізації державної політики економічного та соціального розвитку району;

- реалізації державної регуляторної політики та державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

- формуванні проведенні державної регіональної політики;

- проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

- проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики;

- забезпеченні реалізації державної цінової політики;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки;

- організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

- організаціі діяльності Центру надання адміністративних послуг при Великобурлуцької районній державній адміністрації
5. Відділ економіки відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави;

3) разом з іншими структурними підрозділами районної держаної адміністрації виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку району, розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період і програми економічного та соціального розвитку на короткостроковий період;

4) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм;

5) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

6) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, проводить моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на території району конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об’єктів ринкової інфраструктури;

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання цін, забезпечує реалізацію державної цінової політики;

8) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з іншими структурними підрозділами районні програми щодо підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню;

9) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання району;

11) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

12) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району;

13) визначає інвестиційний попит району та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень;

14) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації готує пропозиції про фінансування об'єктів району за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

15) вживає заходів до розширення міжрегіональних економічних зв’язків, готує проекти відповідних угод;

16) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

17) здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності, за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції – підприємств, що перебувають у державній власності;

18) бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;

19) готує голові районної державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;

20) готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

21) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

22) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель;

23) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

24) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи територіального устрою;

25) бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку району;

26) бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

27) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

28) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в відділі економіки;

29) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу економіки, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

30) готує пропозиції до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо скасування чинних регуляторних актів, які стримують розвиток підприємництва в районі;

31) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до керівництва районної державної адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

32) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

33) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

34) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

35) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

37) забезпечує організацію пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

38) забезпечує формування автобусної мережі та ведення реєстру приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території району;

39) залучає на конкурсних умовах за договором оренди підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету.

40) забезпечує організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг;

41) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
6. Відділ економіки для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4) видавати накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, які підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства Юстиції.
7. Відділ економіки в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Відділ економіки очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з директором Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
9. Начальник відділу економіки:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу економіки, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ економіки;

3) затверджує посадові інструкції головних спеціалістів відділу економіки та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу економіки, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу економіки;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ економіки завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії з питань, що належать до компетенції відділу економіки, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу економіки;

11) забезпечує керівництво та організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг при Великобурлуцькій районній державній адміністрації;;
12) вирішує інші питання діяльності відділу економіки в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.
10. Відділ економіки утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Андрущенко


Схожі:

Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconРозпорядження
«Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації»...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про відділ економіки районної державної адміністрації iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка