Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська
Скачати 133.11 Kb.
НазваДержавний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська
Дата конвертації18.08.2013
Розмір133.11 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
ЗВІТ

директора НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» м. Славути

Тетяни Миколаївни Матвійко

за 2012-2013 навчальний рік
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» знаходиться в комунальній власності міста. Відповідно до концепції школи набір учнів проводиться з п'ятого класу. У 2012-2013 н. р. у школі навчалося 301 дитина, функціонувало 13 класів.

У 2013-2014 н.р. планується функціонування 13 класів, серед них - 4 клас, яких переведено із НВО №1. Із школи випущено 62 учні, набрано до 5 класу 40 учнів, що забезпечить функціонування двох п'ятих класів. Загальна кількість учнів у школі у 2013-2014 н.р. передбачається 305.

За звітний період зі школи вибуло 8 учнів, з них перейшло до інших шкіл – 4 учні, виїхало за межі міста – 4 учні. Прибуло 6 учнів. З них з інших шкіл міста – 3 учнів.

В основному зберігається стабільність у класних колективах.

Налагоджено чергування, складено графіки чергування вчителів, класів, учнів, адміністрації. Для чіткої організації роботи у школі затверджено режим роботи закладу. Складено розклад уроків, проведення факультативів, гуртків. Визначено час початку роботи вчителів-предметників, чергових вчителів, режим прибирання навчальних приміщень. У кожному навчальному кабінеті та класній кімнаті за учнями закріплено постійні робочі місця. Ведення щоденників є обов'язковим. За здоров'я і життя дітей під час навчально-виховного процесу відповідальність несуть вчителі.

Заклад складається із двох навчальних корпусів, які знаходяться за адресою вул. Соборності, 9 та Козацька, 36. Проведено атестацію навчальних кабінетів англійської мови, української мови, математики, географії, зарубіжної літератури, інформатики, біології, майстерень з обслуговуючої та технічної праці. У закладі працюють медичний кабінет, бібліотека, є учительська, кабінет директора, кабінет виховної роботи, кабінет заступників директора, лінгафонний кабінет.

Гімназія надає освітні послуги: державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання - українська.

Мета: забезпечити науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку здібних і обдарованих дітей; формування української національної інтелігенції з високим духом, інтелектуальним та творчим потенціалом, чітко вираженою громадянською позицією, готовністю до вибору свого місця в житті.

Мета досягається:

навчальним та соціально-психологічним діагностуванням учнів; інноваційними розвиваючими технологіями та комп'ютеризацією навчального процесу; корекцією пізнавальних інтересів учнів; профільним навчанням; індивідуалізацією навчання; моніторингом навчальної діяльності.

На що спрямовано роботу директора: забезпечення подальшого розвитку навчального закладу як повноцінного освітнього простору для навчання, виховання і розвитку учнів з максимальним урахуванням при цьому їх природних особливостей та обдарувань; створення безпечних і комфортних умов для учнів та працівників навчального закладу; зміцнення матеріально-технічної бази школи.

У школі працює 30 вчителів. Якісний склад вчителів:

- вища категорія – 49%;

- І категорія – 38%;

- ІІ категорія – 10%;

- спеціаліст - 3%.

Вищу педагогічну освіту мають – 30. Заклад перейшов на самостійний бухгалтерський облік.

Усі педагоги працюють за фахом, отриманим у вищому навчальному закладі. З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації в школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів на 2012-2017 роки. На його основі щороку складається план курсової перепідготовки, подається відповідно заявка до міського інформаційно-методичного центру. Вчителями школи використовуються різні форми післядипломної педагогічної освіти.

Майже всі вчителі школи пройшли навчання на курсах за програмою „Intel", «Партнерство в навчанні», «Цифрові технології у навчанні».

Курсова перепідготовка організується так, що передує атестації педагогічного працівника.

^ НАУКОВА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ВЧИТЕЛІВ

Науково - методична робота у гімназії спрямована на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, на розвиток і досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу, оптимального рівня навчання, виховання і розвитку школярів. Зміст цієї роботи обумовлюється: основними державними документами про освіту: законами „Про освіту", „Про мови", „Про загальну середню освіту" і державними програмами „Освіта", „Діти України, „Творча обдарованість"; навчальними планами та програмами, змістом підручників і навчальних посібників; інструктивно-методичними документами державних органів освіти. Педагогічний колектив працює над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти, забезпечує супровід модернізації змісту освіти та технологій навчання, впроваджує мультимедійні засоби навчання у навчально-виховний процес. Координатором роботи із запровадження інноваційних технологій є методична рада школи, яку очолює Хлудєєва Л.В., заступник директора з навчально-методичної роботи. Рада складається із найдосвідченіших вчителів. Радою розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечує підвищення рівня методичної підготовки вчителів, практичне опрацювання науково-методичної проблеми школи.

Так, визначена робота з проблеми на п'ять років, кожен з років - певний етап її реалізації. На даному етапі школа працює над проблемою: «Розвиток життєвих компетенцій гімназистів через застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках».

Методична рада розглядає теоретичні питання, визначає основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводить аналіз їх доцільності та результативності, затверджує плани роботи МО, завдання для проведення тематичних атестацій.

Основні форми наукової і методичної роботи у гімназії: індивідуальна розробка теми, консультації педагогів, самоосвіта. Крім традиційних форм науково-методичної роботи у гімназії, використовуються й нестандартні, як-от: «мозковий штурм» з пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу або вирішення певних проблем; «методичний ринг» з ведення нових педагогічних технологій або інновацій, вернісаж педагогічних ідей з проблеми добору форм і методів роботи з обдарованими учнями.

У гімназії проводяться й масові форми науково-методичної роботи: методичні наради, виставки. Однією з результативних форм роботи є методичні тижні, предметні декади.

Зміст методичної роботи визначається діагностуванням та анкетуванням вчителів. Важливим аспектом впровадження нових технологій навчання є оновлена структура уроку.

Вчителі використовують різні форми роботи, віддаючи перевагу активним методам навчання, здійснюють діалог з учнями, пропонують різні форми самостійної і творчої роботи. Популярності набули проблемно-пошуковий метод, створення ситуацій успіху на уроці, використання інтерактивних та інформаційних технологій.


Зміст

технології організації діяльності

Використання інноваційних педагогічних технологій

Впровадження:

 • елементів технологій розвивального навчання;

 • технології УДО;

 • технології використання опорних схем, таблиць, алгоритмів;

 • елементів лекційно-семінарської системи;

 • інтерактивних технологій; проектні технології;

 • інформаційних технологій навчання;

 • технології кооперативного навчання;

 • елементів технології рівневої диференціації;

 • інтегральні технології.У школі працюють фахові методичні об'єднання: вчителів гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, іноземної мови, практично-естетичного циклу.

Вчителі школи працюють не тільки в шкільних осередках, а й беруть участь у роботі міських семінарів-практикумів. Про результативність методичного менеджменту говорить динаміка зростання якісного складу педпрацівників, спрямованість форм і методів роботи на особистісно орієнтовану творчу педагогічну діяльність.

^ Результативність навчання

Згідно з навчальним планом роботи школи був проведений аналіз успішності та якості знань за 2012-2013 н.р. на підставі зведених відомостей класних керівників.

Аналіз середнього балу у порівнянні з І семестром, а також у порівнянні з середнім балом протягом останніх 5 років показав, що успішність зросла, як і середній бал. Це є свідченням того, що переважна більшість учнів засвоюють програму з базових дисциплін на достатньому і високому рівні.Навч. рік

Успішність

Якість

С.б.

С.б. 2013 р.

І сем.

рік

1

2008-2009

91,7%

79,2%

8,0

-

-

2

2009-2010

90,6%

76,6%

8,25

-

-

3

2010-2011

96,7%

83,1%

8,48

-

-

4

2011-2012

95%

86%

8,59

8,36

8,59

5

2012-2013

98,2%

81,9%

8,64

8,43

8,64


Аналізуючи результативність навчання за 2012-2013 н.р. взято до уваги середній бал за 2011-2012 н.р. та за 2012-2013 н.р.; предмети, з яких учні виявляють знання на середньому рівні; виявлено учнів, які з одного предмета мають бали середнього рівня. Аналіз показав, що середній бал з англійської мови як профільного предмета за І семестр був нижчий у порівнянні з предметами суспільно-гуманітарного циклу. З німецької та англійської мов учні 6а, 6б, 8б, 7б, 8а класів виявили знання середнього рівня.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень з предметів природничо-математичного циклу, встановлено, що учні виявили знання, в основному, на середньому рівні.

Найвищий рейтинг з успішності у учнів 11а класу (с.б. 9,7), кл. керівник Сахман Т.В. Друге місце у учнів 4 кл. (с.б. – 9,3; кл. кер. Семенюк Н.А.. Третє місце 5б кл. (с.б. – 9,0; кл. кер. Гурська О.Й.), 5а кл. (с.б. – 9,0; кл.кер. Ніщетюк Н.В.

На кінець навчального року у школі 24 відмінники.

У міських змаганнях з предметних олімпіад гімназія здобула 22 призових місця, що забезпечило їй ІІ місце серед шкіл міста.

На рівні області 4 учнів закладу здобули призові місця:

 • Чайка Тетяна, 8-А кл. – ІІІ місце з української мови (вч. Цабека Ж.А.);

 • Гловацька Олеся, 9 кл. – ІІІ місце з німецької мови (вч. Ніщетюк Н.П.);

 • Дуднікова Анастасія, 10 кл. – ІІІ місце з німецької мови (вч. Ніщетюк Н.П.);

 • Гедзюк Анастасія, 11а кл. – ІІІ місце з англійської мови (вч. Філонюк О.А.).

В рамках роботи наукового товариства була організована науково-дослідницька робота учнів. Були визначені теми наукових робіт за секціями, керівники та учні, що писали ці роботи. Науково-дослідницькі роботи були представлені тільки секціями української та іноземної філології. А саме:

- Гедзюк Анастасія – «Особливості мови спортивних коментарів» (українська мова). Науковий керівник: Конончук Г.А.

- Дуднікова Анастасія – «Лексична вербалізація жестів в сучасній англійській мові» (англійська мова). Науковий керівник: Мулярець Л.Г.

Роботи були заслухані на засіданні шкільного наукового товариства і були рекомендовані для захисту на міському етапі. Після презентації та захисту роботи були відзначені дипломами І ступенів і направлені на захист в обласному етапі МАН, де були представлені гідно і посіли четверті місця.

За минулий навчальний рік учні школи взяли участь у традиційних інтерактивних природничих, математичних, фізичних та філологічних конкурсах («Колос», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», «Гринвіч», «Орлятко»). Вже вдруге школа взяла участь у конкурсі «Космос. Людина. Всесвіт». Цього разу учениця 10 кл. Рабчун Анастасія представила роботу у номінації «Краса врятує світ» (науковий керівник Боркалюк Н.В.) і посіла І місце в обласному заочному етапі та ІІІ місце у Всеукраїнському етапі, який проходив у м. Ужгород.

Протягом року було сплановано та проведено предметні тижні, декади, в рамках яких проводились нестандартні уроки, вікторини, інсценізації, тематичні вечори, випускалися стіннівки.

Традиційно учні брали участь у тестуванні міжнародної програми «Flex» та стипендійного фонду ім. Сутаруків. В цьому навчальному році 12 випускників пройшли співбесіду на встановлення стипендій.

В останній тиждень березня відбулися змагання «Інтелектуальний марафон», за результатами якого дипломи отримали учні: Гущіна А., Панасюк М. (ІІ ст.), Олінійчук К., Радішевська Я., Євсенін О., Коваль О., Хоменко А., Лавренюк Ю., Квітка Н., Гедзюк А., Власюк О. (ІІІ ст.).

У травні було проведено шкільне свято «Травневий зорепад», на якому було підведено підсумки навчальної та виховної роботи за рік й нагородження гімназистів-переможців предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань та творчих конкурсів.

^ Найголовнішими напрямками з вирішення завдань виховної робот є:

- формування ціннісного ставлення до суспільства і держави;

- до сім’ї, родини, людей;

- до суспільства і держави;

- до праці;

- до мистецтва;

- до себе та свого здоров'я.

Традиційними в школі є заходи з відзначення Дня Соборності України, заходи з вшанування памяті українських політв’язнів, а також проводяться виховні години-зустрічі з учасниками бойових дій на території інших держав. Проводяться виховні години у міському краєзнавчому музеї.

У цьому році учні закладу взяли активну участь у акції «Нащадки перемоги».

До Дня Захисника Вітчизни відбулися змагання між 7 класами «Наші спритні хлопці».

Команда гімназії посіла ІІІ призове місце у всеукраїнській грі «Зірниця».

З метою національного виховання традиційними є заходи «Українські вечорниці», «Різдвяний вертеп». Систематично проводяться декади та тижні правових знань та правової пропаганди. Розроблені і виконуються заходи з профілактики правопорушень та злочинів серед учнів на період до 2015 року. Питання правової тематики постійно розглядаються на батьківських зборах.

З вересня 2012 р. по травень 2013 р. в школі діяли гуртки:

1. Драмгурток (вч. Гурська О.Й.) – 26 уч. – 9%.

2. «Вишивка» (вч. Токарева Л.М.) – 17 уч. – 6%.

3. «Ми малюємо світ» (вч. Коробчук І.В.) – 19 уч. – 7%.

4. «Інтелектуальна хімія» (вч. Соколова А.П.) – 50 уч. – 17%.

5. «Вокалісти» (вч. Блага А.М.) – 16 уч. – 6%.

6. «Баскетбол. Волейбол» (вч. Іванюк Ю.О.) – 20 уч. – 7%.

7. «Спортивний туризм (вч. Лук’янчук О.В.) – 19 уч. – 7%.

8. «Зірниця» (вч. Пузир М.П.) – 50 уч. – 17%.

Заняття проводяться згідно з розкладом в ІІ половині дня. Вчителі – керівники гуртків ведуть облік відвідування учнів в окремих зошитах. Заняття гуртків проводяться відповідно до календарного та поурочного планування (згідно з програмою). Гуртки відвідують учні 5-11 класів. Є учні, які відвідують по 2-3 гуртки. Тому в середньому від загальної кількості учнів школи гуртки відвідують 23% гімназистів.

За 2012-2013 н.р. гуртківці неодноразово себе презентували. Так, драмгурток «Маски Мальпомени» підготували вистави: «Ріпка», «Коза-дереза», Андріївські вечорниці, взяли участь у конкурсі колядок та щедрівок.

Гуртківці Токаревої Л.М. вражають всіх своєю творчістю, особливо це стосується старшокласників (картина з бісеру Пігольчук Тетяни та Марії).

Члени гуртка зі спортивного туризму досягли перемог як на рівні міста, так і на рівні області. Члени гуртка з баскетболу, дівчата 9-10 кл., посіли ІІІ місце в спартакіаді міста з волейболу. Гуртківці гуртка «Ми малюємо світ» не лише розвивають свою творчість, а й здобувають прихильність мешканців міста своїм хистом, розмальовуючи лавку міста.

^ Співпраця з батьками має таку структуру:

- вивчення соціального складу сім'ї, матеріального становища, педагогічної культури, індивідуально-психологічних особливостей батьків, сімейного мікроклімату за допомогою індивідуальних бесід, анкетування, тренінгів та ін.;

- педагогічний всеобуч батьків в школі проводиться за системою покласного всеобучу;

- батьківські збори, які мають різновікову тематику і проводяться 4 рази на рік;

- батьківські комітети;

- консультпункти, індивідуальні, групові консультації, які проводять педагоги, психолог, запрошені до школи працівники правоохоронних органів, установ охорони здоров'я.

Форми роботи з батьківською громадськістю: лекції (загальношкільні для батьків, учнів класу); бесіди: групові, індивідуальні, колективні.

Класні кімнати та рекреації школи прикрашено вазонами. Усі навчальні кабінети та майстерні утримуються в належному стані, їх обладнання відповідає програмі та типовим перелікам.

Сьогодні в школі функціонує комп’ютерний клас із загальною кількістю 8 комп'ютерів, його було обладнано у 2003 році на кошти місцевого бюджету.

Крім того, встановлено комп’ютери в кабінетах директора, секретаря, бухгалтера. У 2006 році школа перейшла на користування мережею Internet.

У цьому навчальному році за кошти із обласного бюджету придбано класну дошку, електродуховку, ноутбук. Всього на суму 7394 гривні. За залучені кошти школа придбала 2 ноутбуки, проектор, кулер, принтер, спортивний інвентар. Всього на суму 12265 гривень.

Схожі:

Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconУроку
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconЗа програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська icon1-30 листопада – реєстрація на пробне зно. 2012 24 березня
Предмети: українська мова І література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconНа конкурс від закладів освіти району було подано 47 заявок, взяли участь 44 педпрацівника з 15
В листопаді грудні 2011 року відбувся районний етап ХVІI всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінаціях: «Українська мова та...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...
Державний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка