Розпорядження
Скачати 60.97 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації22.08.2013
Розмір60.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 24 травня 2011 року № 167
Про затвердження Положення про

відділ у справах сім’ї та молоді

районної державної адміністрації


З метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації, приведення Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Великобурлуцької районної державної адміністрації у відповідність до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись статтями 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Великобурлуцької районної державної адміністрації у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 квітня 2009 року № 87 “Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації ”

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Пащенко Т.О.

Голова районної державної

адміністрації В. КРИНИЧАНСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 24 травня 2011 р. № 167
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
1. Відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації і управлінню у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї та молоді;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді;

забезпечення пропаганди здорового способу життя.

^ 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

2) розробляє і подає на розгляд державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді;

3) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4) залучає молодіжні, дитячі громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

5) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

6) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

7) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

8) організовує та проводить конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня виховання дітей і молоді;

9) координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

10) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

11) проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

12) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

13) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

14) порушує в установленому порядку клопотання про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

15) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді;

16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

18) Забезпечує доступ до публічної інформації Великобурлуцької районної державної адміністрації, надає інформацію, яка відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

^ 5. Відділ має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації і з начальником управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

- затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

- розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, директора центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

10. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених коштів.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи апарату

райдержадміністрації Л.ЛЕВЧЕНКО
Молчан

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка