Затверджено
Скачати 338.84 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/5
Дата конвертації03.03.2013
Розмір338.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра теорії та історії держави і права

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________Колот А.М.

«___”__________ р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

"Нормотворча діяльність"

для спеціальності 6601 "Правознавство"

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

всіх форм навчання
УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

теорії та історії держави і права

протокол № __7 від _19.02. 10 р.
Завідувач кафедри ____________Шульженко Ф.П.
Декан ____________ Опришко В.Ф.


ПОГОДЖЕНО:

Начальник науково-методичного відділу ________________ Субіна О.О.

КИЇВ 2010

І^ . ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ

МОДУЛЬ 1:

 1. Поняття і походження права

 2. Поняття і види правових систем світу

 3. Правова система і система права

 4. Основні елементи правової системи

 5. Поняття і види соціальних норм

 6. Соціальні норми та правові норми.

 7. Поняття, ознаки і види норм права

 8. Поняття і види джерел права

 9. Поняття та ознаки нормативно-правового акту.

 10. Види нормативно-правових актів

 11. Поняття і види нормотворчості.

 12. Народна нормотворчість, поняття та основні різновиди.

 13. Санкціонована нормотворчість, поняття та основні різновиди.

 14. Нормотворчість і нормоутворення

 15. Суб`єкти нормотворчої діяльності

 16. Система та загальна характеристика джерел законодавства, які регулюють нормотворчість в Україні

 17. Процедура нормотворчої діяльності

 18. Система факторів впливу на нормотворчість

 19. Регуляторна політика і видання регуляторних актів.

 20. Співвідношення джерел права та локальних нормативних актів в Україні

 21. Колізії між нормативними актами та їх вирішення

 22. Кодифікація, інкорпорація, консолідація як способи систематизації законодавства.

 23. Поняття та основні правила юридичної техніки.

 24. Вимоги юридичної техніки щодо мови правового документа.

 25. Чинники впливу на нормотворчість в Україні і передумови її вдосконалення.

МОДУЛЬ 2:

 1. Термін «законодавство» у правовій системі України

 2. Інститут референдуму в Україні

 3. Законодавча діяльність та законодавчий процес. Джерела законодавства, які регулюють законодавчу діяльність в Україні.

 4. Суб`єкти законодавчої діяльності та суб`єкти, які беруть участь у законодавчій діяльності.

 5. Місце правової експертизи нормативно-правових актів у процесі розробки нормативно-правових актів.

 6. Адаптація законодавства України та Європейського Союзу

 7. Внесення законопроектів і процедура прийняття законів

 8. Право вето та його зміст.

 9. Сутність та принципи адміністративної нормотворчості.

 10. Порядок промульгації законопроектів.

 11. .Вимоги до проекту закону, що подається на розгляд Верховної Ради України.

 12. Нормотворча діяльність Президента України.

 13. Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України.

 14. Нормотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 15. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

 16. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів.

 17. Момент набрання чинності основними видами нормативно-правових актів та інших нормативних документів.

 18. Нормотворча діяльність як форма здійснення народовладдя в Україні. Поняття та основні різновиди.

 19. Об`єктивні та суб`єктивні чинники нормотворчості. Морально-етичні цінності народу як чинник нормотворчості

 20. Термін «законодавство» у правовій системі України

 21. Походження права

 22. Процедурний порядок нормотворчої діяльності.

 23. Обговорення проектів регуляторних актів в Україні

 24. Тлумачення закону

 25. Основні прийоми нормотворчої діяльності

 26. Консолідація, як спосіб систематизації законодавства

 27. 0.Науково-методичні основи нормотворчої діяльності.

 28. Вимоги юридичної техніки щодо мови та стилю правового документа

 29. Передумови технічного вдосконалення сучасної нормотворчості.

 30. Місце правової експертизи нормативно-правових актів у процесі розробки нормативно-правових актів.

 31. Народна нормотворчість: поняття та основні різновиди.

 32. Порядок проведення референдуму в Україні

 33. Законотворча діяльність на рівні пленарних засідань Верховної Ради України.

 34. Право вето та його зміст.

 35. Суб`єкти законодавчої діяльності та суб`єкти, які беруть участь у законодавчій діяльності.

 36. Вимоги щодо структури, викладу змісту та оформлення проекту закону, що подається на розгляд Верховної Ради України.

 37. Сутність та принципи адміністративної нормотворчості.

 38. Порядок промульгації законопроектів.

 39. Санкціонована нормотворчість, поняття та основні різновиди.

 40. Співвідношення джерел права та локальних нормативних актів в Україні

 41. Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні.

 42. Набрання договорами та рішеннями суду своєї юридичної сили.

 43. Колізії між нормативними актами та їх вирішення.

ІІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Окрім аудиторних занять навчальним планом передбачено навчальний час для самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту; ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики; виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань, що передбачають роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу, підбір матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінку правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності тощо, а також систематизацію навчального матеріалу перед заліком.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ

Тема 1. Нормотворча діяльність як форма здійснення народовладдя в Україні. Поняття та основні різновиди.

1. Об`єктивні та суб`єктивні чинники нормотворчості. Морально-етичні цінності народу як чинник нормотворчості

2. Термін “законодавство” у правовій системі України

3. Походження права

Тема 2. Процедурний порядок нормотворчої діяльності.

1. Обговорення проектів регуляторних актів в Україні

2. Тлумачення закону

3. Основні прийоми нормотворчої діяльності

4. Консолідація, як спосіб систематизації законодавства

Тема 3. Науково-методичні основи нормотворчої діяльності.

1. Вимоги юридичної техніки щодо мови та стилю правового документа

2. Передумови технічного вдосконалення сучасної нормотворчості.

3. Місце правової експертизи нормативно-правових актів у процесі розробки нормативно-правових актів.

Тема 4. Законодавчий процес.

1. Народна нормотворчість: поняття та основні різновиди.

2. Порядок проведення референдуму в Україні

2. Законотворча діяльність на рівні пленарних засідань Верховної Ради України.

3. Право вето та його зміст.

4. Суб`єкти законодавчої діяльності та суб`єкти, які беруть участь у законодавчій діяльності.

5. Вимоги щодо структури, викладу змісту та оформлення проекту закону, що подається на розгляд Верховної Ради України.

Тема 5.^ Підзаконна нормотворчість.

Сутність та принципи адміністративної нормотворчості.

Порядок промульгації законопроектів.

Санкціонована нормотворчість, поняття та основні різновиди.

Співвідношення джерел права та локальних нормативних актів в Україні
Тема 6. ^ Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні.

Набрання договорами та рішеннями суду своєї юридичної сили.

Колізії між нормативними актами та їх вирішення
^ ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової навчальної дисципліни „Нормотворча діяльність"

для спеціальності 6601 «Правознавство» денної форми навчання


^ Види самостійної роботи
  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка