У реферативній базі даних «Україніка наукова»*
Скачати 75.02 Kb.
НазваУ реферативній базі даних «Україніка наукова»*
Дата конвертації26.02.2013
Розмір75.02 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Право > Реферат
Орієнтований перелік журналів, що індексуються

у реферативній базі даних «Україніка наукова»* 1. Авіаційно-космічна техніка і технологія

 2. Автоматическая сварка

 3. Автомобильный транспорт

 4. Аграрний вісник Причорномор'я

 5. Адаптивні системи автоматичного управління

 6. Актуальні проблеми державного управління

 7. Актуальні проблеми економіки

 8. Акустичний вісник

 9. Альгология

 10. Артиллерийское и стрелковое вооружение

 11. Археологія

 12. Архів клінічної медицини

 13. Астма і алергія

 14. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития

 15. Бібліотечна планета

 16. Бібліотечний вісник

 17. Біологія тварин

 18. Буковинський медичний вісник

 19. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

 20. Вестник зоологии

 21. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

 22. Вища освіта України

 23. Відбір і обробка інформації

 24. Військова медицина України

 25. Вісник аграрної науки

 26. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

 27. Вісник Вінницького політехнічного інституту

 28. Вісник геодезії та картографії

 29. Вісник двигунобудування

 30. Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки

 31. Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки

 32. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право

 33. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

 34. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 35. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка

 36. Вісник Книжкової палати

 37. Вісник Львівського університету

 38. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків

 39. Вісник Національного авіаційного університету

 40. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

 41. Вісник Національної академії наук України

 42. Вісник Полтавської державної аграрної академії

 43. Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: "Технічні науки"

 44. Вісник Прикарпатського університету

 45. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України

 46. Вісник стоматології

 47. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 48. Вісник Харківського національного університету

 49. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

 50. Вісник Харківської державної академії культури

 51. Восточно-Европейский журнал передовых технологий

 52. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал "Інфекційні хвороби"

 53. Галицький лікарський вісник

 54. Геоінформатика

 55. Геологічний журнал

 56. Геологія і геохімія горючих копалин

 57. Геофизический журнал

 58. Гідробіологічний журнал

 59. Держава і право

 60. Директор школи, ліцею, гімназії

 61. Довкілля та здоров'я

 62. Доповіді Національної академії наук України

 63. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу

 64. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності

 65. Економіка і прогнозування

 66. Економіка промисловості

 67. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем

 68. Економічна теорія

 69. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

 70. Ендокринологія

 71. Журнал європейської економіки

 72. Журнал математической физики, анализа, геометри

 73. Журнал Національної академії медичних наук України

 74. Журнал обчислювальної та прикладної математики

 75. Журнал органічної та фармацевтичної хімії

 76. Залізничний транспорт України

 77. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

 78. Запорожский медицинский журнал

 79. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ)

 80. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил

 81. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики

 82. Здоровье женщины

 83. Искусственный интеллект

 84. Інтродукція рослин

 85. Катализ и нефтехимия

 86. Київська старовина

 87. Клінічна анатомія та оперативна хірургія

 88. Клінічна фармація

 89. Клінічна хірургія

 90. Ліки України

 91. Математичні машини і системи

 92. Математичні методи та фізико-механічні поля

 93. Медицина транспорту України

 94. Международный научный журнал "Прикладная механика"

 95. Металл и литье Украины

 96. Металлофизика и новейшие технологии

 97. Металлургическая и горнорудная промышленность

 98. Металознавство та обробка металів

 99. Механика твердого тела

 100. Мікробіологічний журнал

 101. Мікробіологія і біотехнологія

 102. Мінералогічний журнал

 103. Містобудування та територіальне планування

 104. Мовознавство

 105. Морський гідрофізичний журнал

 106. Мультиверсум. Філософський альманах

 107. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

 108. Народна творчість та етнологія

 109. Народознавчі зошити

 110. Наука і освіта

 111. Наука та інновації

 112. Наука та наукознавство

 113. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

 114. Науковий вісник Ужгородського університету

 115. Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

 116. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса

 117. Наукові записки НаУКМА

 118. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 119. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія

 120. Наукові праці Національного університету харчових технологій

 121. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

 122. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту

 123. Науково-технічна інформація

 124. Нелінійні коливання

 125. Неперервна професійна освіта: теорія і практика

 126. Онкология

 127. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології

 128. Ортопедия, травматология и протезирование

 129. Освіта і управління

 130. Патологія

 131. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

 132. Педагогічний пошук

 133. Перинатологія і педіатрія

 134. Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів

 135. Полімерний журнал

 136. Політичний менеджмент

 137. Правова держава. Щорічник наукових праць

 138. Правове, нормативне та метролічне забезпечення систем захисту інформації в Україні

 139. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

 140. Прикладна гідромеханіка

 141. Прикладні проблеми механіки і математики

 142. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

 143. Проблеми загальної енергетики

 144. Проблеми інженерно-педагогічної освіти

 145. Проблеми історії України XIX — початку XX ст.

 146. Проблеми машинобудування

 147. Проблеми міцності

 148. Проблеми програмування

 149. Проблемы криобиологии

 150. Проблемы старения и долголетия

 151. Процессы лиття

 152. Радиотехника

 153. Радіоелектронні і комп'ютерні системи

 154. Радіофізика і радіоастрономія

 155. Радіофізика та електроніка

 156. Реєстрація, зберігання і обробка даних

 157. Розведення і генетика тварин

 158. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета

 159. Сверхтвердые материалы

 160. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

 161. Серце і судини

 162. Системи обробки інформації

 163. Системи озброєння і військова техніка

 164. Системні дослідження та інформаційні технології

 165. Системні технології

 166. Слобожанський науково-спортивний вісник

 167. Слово і час

 168. Современная стоматология

 169. Соціальна психологія

 170. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України

 171. Соціологія: теорія, методи, маркетинг

 172. Спортивна медицина

 173. Строительство. Материаловедение. Машиностроение

 174. Сучасна гастроентерологія

 175. Сучасна педіатрія

 176. Сучасні інфекції

 177. Східний світ

 178. Теорія і методика фізичного виховання і спорту

 179. Термоелектрика

 180. Техническая механика

 181. Технічна електродинаміка

 182. Технология и конструирование в электронной аппаратуре

 183. Торгівля і ринок України

 184. Травма

 185. Украинский химический журнал

 186. Україна. Здоров’я нації

 187. Український біохімічний журнал

 188. Український ботанічний журнал

 189. Український географічний журнал

 190. Український журнал дерматології, венерології, косметології

 191. Український журнал з проблем медицини праці

 192. Український журнал телемедицини та медичної телематики

 193. Український історичний журнал

 194. Український кардіологічний журнал

 195. Український математичний журнал

 196. Український медичний часопис

 197. Український неврологічний журнал

 198. Український радіологічний журнал

 199. Український ревматологічний журнал

 200. Український терапевтичний журнал

 201. Український фізичний журнал

 202. Управління проектами та розвиток виробництва

 203. Управляющие системы и машины

 204. Урологія

 205. Успехи физики метал лов

 206. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

 207. Фармаком

 208. Фармацевтичний журнал

 209. Физика и техника высоких давлений

 210. Физика низких температур

 211. Физиология и биохимия культурных растений

 212. Физическое воспитание студентов

 213. Фізика і хімія твердих тіл

 214. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

 215. Фізико-хімічна механіка матеріалів

 216. Фізіологічний журнал

 217. Філософія освіти

 218. Філософська думка

 219. Хімія і технологія води

 220. Хірургія України

 221. Цитология и генетика

 222. Шпитальна хірургія

 223. Электроника и связь

 224. Электронное моделирование

 225. Юридичний журнал "Право України"

 226. Ядерна та радіаційна безпека

 227. Ядерна фізика та енергетика
 1. Biopolymers and cell

 2. Condensed matter physics

 3. Experimental Oncology

 4. Methods of Functional Analysis and Topology

 5. Photoelectronics

 6. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics

 7. Ukrainian Journal of Physical Optics

 8. Ukrainica Bioorganica Acta


Примітка. Інформація про індексування серійних видань подана в такій формі, як вона вказана на порталі «Наукова періодика України» (відображення даних на загальній сторінці видання і на сторінках окремих серій цього ж видання не завжди співпадає).


_______________________
* Перелік складено співробітниками НБ МДУ за матеріалами порталу «Наукова періодика України» станом на 20 липня 2012 р. (використовувалась інформація, вказана у рядку «Представлення в системах реферування» на сторінках окремих видань).

Схожі:

У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconУроку
Тема уроку Бази даних. Фактографічні І документальні бази даних. Ієрархічна, мережевна, реляційна модель бази даних. Основні об’єкти...
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconЛекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації
Дані, що зберігаються в базі, мають певну логічну структуру, тобто представлені деякою моделлю, підтримуваною субд. До числа найважливіших...
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconНа базі статистичних даних економічного показника
Побудувати модель тренду змінної, вибравши форму лінійної однофакторної регресії
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconНа базі статистичних даних певного регіону
Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання () від рівня доходів (), збережень () І заробітної плати ()
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
Достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних....
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconЛекція №23 Тема: Банки даних
Банком даних (БнД) називають систему спеціальним чином організованих баз даних, програмних, технічних, мовних І організаційно методичних...
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
У реферативній базі даних «Україніка наукова»* icon4Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка