Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради
Скачати 100.26 Kb.
НазваПро питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради
Дата конвертації28.08.2013
Розмір100.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Шевченківська сільська рада

Броварського району, Київської області
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 31 травня 2013 року № 28

Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради


З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості у селі Шевченкове та створення єдиного реєстру адрес, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Шевченківської сільської ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території села Шевченкове Броварського району Київської області.

2. Виконавчому комітету Шевченківської сільської ради, забезпечити створення єдиного реєстру адрес на території села на підставі топографічних планів та проведення методологічної роботи з провадження єдиної системи просторової орієнтації.

3. Доручити секретарю Шевченківської сільської ради Герасименко Г.М.. забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

Сільський голова В.М.Дяченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Шевченківської сільської ради «Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території села Шевченкове»

№ 28
ПОРЯДОК

присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території села Шевченкове Броварського району Київської області

1. Загальні положення

1.1. Порядок присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території села Шевченкове Броварського району Київської області (далі - Порядок) вводиться тимчасово до запровадження адресної бази містобудівного кадастру та встановлює на території населених пунктів сільської ради єдиний функціональний механізм надання поштових адрес, закріплює основні принципи ведення єдиного реєстру адрес населеного пункту (далі - реєстр адрес).

1.2. Порядок діє на території населеного пункту сільської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на його території органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами.

1.3. Ведення реєстру адрес здійснює виконавчий комітет Шевченківської сільської ради.

1.4. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

- адреса (поштова адреса) - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);

- тимчасова адреса земельної ділянки - це адреса, яка використовується для тимчасової ідентифікації земельних ділянок, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування;

- будівельна адреса - це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період будівництва;

- нерухоме майно - земельні ділянки, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;

- будинок - жила чи нежила будівля;

- домоволодіння - два і більше жилих будинки, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надається єдина адреса;

- іменований об'єкт - частина (масив) населеного пункту сільської ради, що склалася історично або виходячи зі специфіки об’єкта, також садові товариства/кооперативи, природоохоронна установа тощо та місця в яких знаходяться будівлі без визначення вулиць;

- комплекс нежилих будинків - дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надається єдина адреса;

- корпус - окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;

- нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

- приміщення службового, допоміжного та технічного призначення: комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, вентиляційні камери та інші приміщення, які є частиною будівель, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону

1.5. Присвоєння адреси (поштової адреси, тимчасової адреси земельної ділянки, будівельної адреси) чи її зміна допускається щодо:

- вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;

- об’єктів, що будуються на земельній ділянці;

- новостворених об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці;

- об’єктів нерухомого майна у зв'язку з виділенням окремого об’єкта нерухомого майна із складу об'єкта нерухомого майна (при поділі об’єктів нерухомого майна шляхом відокремлення окремої поштової адреси);

- існуючих об’єктів нерухомого майна (впорядкування нумерації).

1.6. Поштові адреси не присвоюються спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малим архітектурним формам, а також наступним об’єктам нерухомого майна:

- об’єктам незавершеного капітального будівництва (можливе присвоєння будівельної адреси в установленому порядку);

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам;

- об’єктам, які відносяться до самочинного будівництва (можливе присвоєння тимчасової адреси земельної ділянки в установленому порядку).

1.7. Надання адреси об’єктам нерухомого майна (капітальним спорудам), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради.

1.8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття сільською радою рішення за відповідним поданням виконавчого комітету сільської ради.

1.9. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється за клопотаннями заявників у встановленому порядку.

1.10. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території населених пунктів, присвоєні до набранні чинності цим Порядком, зберігаються та за зверненням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєння нової адреси відповідно до цього Порядку.

1.11. У разі виявлення невідповідності адреси вимогам зазначених у нормативно-правових актах прийнятих відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та цьому Порядку виконавчий комітет Шевченківської сільської ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту та орган державної реєстрації прав на нерухоме майно.

1.12. Фінансування заходів, пов’язаних із зміною адрес об’єктів нерухомості за ініціативою виконавчого комітету сільської ради проводиться за рахунок коштів сільського бюджету, в інших випадках за рахунок коштів власника (балансоутримувача) цього об’єкту нерухомості.

^ 2. Порядок розгляду документів щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

2.1. Присвоєння тимчасових адрес земельним ділянкам, які в установленому порядку надаються (передаються) у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів будівництва, здійснюється виконавчим комітетом сільської ради за попереднім погодженням постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, землекористування, соціального розвитку села, благоустрою та екології під час опрацювання клопотання про надання (передачу) земельної ділянки поданого до Шевченківської сільської ради.

Тимчасова адреса земельної ділянки присвоюється шляхом затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в якому зазначається відповідна адреса.

2.2. Будівельна адреса об’єкта визначається виконавчим комітетом сільської ради на підставі поданої заявником заяви.

В декларації про початок будівельних робіт або в заяві на отримання дозволу на виконання будівельних робіт заявником в установленому порядку зазначається будівельна адреса (інформація про місцезнаходження об’єкта будівництва).

До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до сільської ради, додаються такі документи:

- завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи - копія паспорта та копія документа, що засвідчує реєстрацію у  Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - фізичної особи);

- для юридичної особи - копія виписки з Єдиного державного реєстру;

- затверджена в установленому порядку проектна документація об’єкта будівництва (у випадках передбачених Законом).

2.3. Виконавчий комітет розглядає заяву про присвоєння будівельної адреси об’єктам нерухомого майна та направляє запит до КП КОР «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» (далі — БТІ).

БТІ надає погодження щодо присвоєння будівельної адреси або відмовляє у погодженні із зазначенням підстав.

Виконавчий комітет сільської ради після отримання інформації з БТІ опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння будівельної адреси об’єкту нерухомого майна та заносить її до відповідного реєстру будівельних адрес.

2.4. Тимчасова адреса земельної ділянки, а також будівельна адреса об’єктів нерухомого майна чинні до завершення будівництва та введення їх в експлуатацію в установленому порядку.

2.5. Присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, гаражним, садовим, дачним товариствам (кооперативам) та іншим об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом Шевченківської сільської ради на підставі поданої заявником заяви.

2.6. До заяви про присвоєння поштової адреси додаються такі документи:

- завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи - копія паспорта та копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - фізичної особи);

- для юридичної особи - копія виписки з Єдиного державного реєстру;

- копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна або відповідний документ про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (для новозбудованих об’єктів);

- копія документу, що підтверджує сплату пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населеного пункту Шевченківської сільської ради (для новозбудованих об’єктів)

- копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна, виготовленого БТІ;

2.7. Виконавчий комітет розглядає заяву про присвоєння адреси (поштової адреси) об’єктам нерухомого майна та направляє запит до КП КОР «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» (далі — БТІ).

БТІ надає погодження щодо присвоєння поштової адреси або відмовляє у погодженні із зазначенням підстав.

Виконавчий комітет сільської ради після отримання інформації з БТІ опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна та заносить її до реєстру адрес.

2.8. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п.2.6. цього Порядку, відсутності підстав та неможливості присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси заявнику надається вмотивована відмова.

2.9. Адреса вважається присвоєною з моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради та внесенням її до реєстру адрес. Рішення про надання поштової адреси направляється або надається нарочно заявникові, українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта», БТІ та уповноваженому органу, який здійснює адміністрування Реєстру прав власності на нерухоме майно.

^ 3. Види адрес та особливості їх надання

3.1. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць - непарними номерами починаючи з номера 1.

3.2. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різної категорії, присвоюється адреса по вулиці вищої категорії.

3.3. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

3.3.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутні в наявності). Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Шкільна, будинок 27, корпус 2, квартира 75.

Скорочена адреса: вул. Шкільна, буд. 27, корп. 2, кв. 75.

3.3.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від А до Я.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Шкільна, будинок 29-А.

Скорочена адреса: вул. Шкільна, буд. 29-А.

3.3.3. При наданні адрес окремій частині будинку, нежилому приміщенню надається номер арабськими цифрами після номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса:

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Шкільна, будинок 29, нежитлове приміщення 6.

Скорочена адреса: вул. Шкільна, буд. 29, нежитлове приміщення 6.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

3.4. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи найменування:

- вулиця;

- провулок;

- проспект;

- бульвар;

- площа;

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо)

3.5. Адреси зазначаються таким чином:

- Спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва.

- Адреси в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку ім’я, а потім прізвище.

Схожі:

Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconДодаток До рішення ХІІ сесії VІ скликання Шевченківської сільської ради від
Шевченкове в межах Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області,керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconПро план роботи Шевченківської сільської ради на 2013 рік Відповідно...
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Шевченківської сільської...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconШевченківська сільська рада
Шевченкове в межах Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області,керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconДодаток №1 до рішення №100 Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 3 статті 8, статі 10, пунктів 12. 3, 12. 4 І 12. 5 статті 12, статей...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconПравила з дотримання тиші на території Шевченківської сільської ради
Відповідно до п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою відвернення І зменшення шкідливого впливу шуму на...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconШевченківська сільська рада
Шевченкове в межах Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області,керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconКонкурсів на право укладання
Роздолівської сільської ради, у відповідність до чинного законодавства України, згідно з вимогами регуляторної політики та з метою...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconРозпорядження
Про затвердження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) Лобко А. С. на території Шипуватської сільської...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconЛуганська міська рада виконавчий комітет рішення
Навчого комітету луганської міської ради «Про типові договори оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної...
Про питання присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна на території населеного пункту Шевченківської сільської ради iconДодаток №1 до рішення Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 3 статті 8, статі 10, пунктів 12. 3, 12. 4 І 12. 5 статті 12, статей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка