12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)
Скачати 271.14 Kb.
Назва12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)
Сторінка1/2
Дата конвертації02.09.2013
Розмір271.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2
Календарно-тематичне планування

з правознавства
11 клас


Профільний рівень
Суспільно-гуманітарний напрям, правовий профільБлок ІІ «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»
п/п

Дата

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

ІІ.2 Адміністративне право України

( 9 год.)^ Тема 12. Загальна характеристика адміністративного права України

(2 год.)

Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права.

Адміністративні правовідносини. Суб’єкти адміністративних правовідносин.

Публічна адміністрація.^ Тема 13. Державне управління.

Державна служба

(2 год.)

Державне управління і управлінські функції. Методи державного управління. Адміністративне переконання. Адміністративний примус. Заходи адміністративного примусу (заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного попередження, адміністративні стягнення).

Поняття державної служби. Право проходження державної служби. Права та обов’язки державних службовців. Категорії та ранги державних службовців. Дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу, що застосовуються до державних службовців.^ Тема 14. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність

(3 год.)

Ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень.

Адміністративна відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності (фактична, процесуальна). Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративне стягнення. Види та зміст адміністративних стягнень (штраф, попередження, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, арешт).

Адміністративне затримання. Строки затримання. Органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання. Документи, що складаються при адміністративному затриманні (протокол про затримання, протокол про правопорушення). Оскарження адміністративного затримання.^ Тема 15. Адміністративне провадження

(адміністративний процес)

(2 год.)

Здійснення адміністративного провадження в адміністративному порядку, судовому порядку, громадськими органами. Види адміністративного провадження. Стадії адміністративного процесу.

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди. Підсудність справ. Учасники адміністративного судочинства. Етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів.

Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Звернення громадян. Вимоги до звернення. Пропозиція (зауваження). Заява. Клопотання. Скарга. Права громадян при розгляді заяви чи скарги. Органи, що розглядають звернення громадян. Порядок, строки розгляду та вирішення звернень громадян.

ІІ.3 Фінансове право України

(5 год.)^ Тема 16. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України

(2 год.)

Предмет фінансового права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансові правовідносини. Суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин

Бюджет. Бюджетна система України. Бюджетний процес.

Державний бюджет України. Доходи та видатки Державного бюджету України. Казначейська форма обслуговування Державного бюджету України. Контроль за використанням державних коштів.^ Тема 17. Податкова система України

(2 год.)

Поняття та принципи системи оподаткування. Платники податків і зборів. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права платників податків і зборів.

Податок. Збір. Мито. Ознаки податку. Функції податків. Види податків (за платниками, за формою обкладення, за характером використання, за періодичністю сплати, за органами, що їх встановлюють). Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Податки з фізичних та юридичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб.. Ставка оподаткування.

Податкова політика щодо малого підприємництва. Спрощене оподаткування. Фіксований податок. Спеціальний торговий патент. Єдиний податок.

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Податкове правопорушення. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів.^ Тема 18. Законодавство про банки та банківську діяльність

(1 год.)

Банківська система України. Національний банк України (НБУ).

Поняття банку. Порядок створення банків в Україні. Державна реєстрація банків. Банківська ліцензія. Банківські операції та угоди. Обмеження щодо діяльності банків. Банківська таємниця. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства. Ліквідація банку.

^ Підсумкове узагальнення

(1 год.)

ІІ.4 Кримінальне право України

(15 год.)^ Тема 19. Загальна характеристика кримінального права України

(1 год.)

Поняття кримінального права.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України (ККУ). Завдання ККУ. Дія ККУ відносно осіб, у просторових та часових межах.^ Тема 20. Злочин

(2 год.)

Поняття злочину. Ознаки злочину.

Склад злочину. Види злочинів в залежності від ступеня тяжкості. Мотиви скоєння злочинів. Неосудність: медичний та юридичний критерії.

Вина та її види (прямий умисел, непрямий умисел, злочинна самовпевненість, злочинна недбалість). Мотив. Мета. Дія. Суспільно-небезпечні наслідки. Причинний зв’язок.

Стадії злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Співучасть у вчиненні злочину. Поняття співучасті. Види співучасників (організатор, виконавець, підбурювача, пособник). Форми співучасті (група осіб, організована група, злочинна організація). Необіцяне заздалегідь переховування. Неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин^ Тема 21. Кримінальна відповідальність

(2 год.)

Поняття і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, уявна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації).

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності (у зв’язку із дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на поруки, зміною обстановки, закінченням строків давності).

^ Тема 22. Кримінальне покарання

(2 год.)

Поняття кримінального покарання. Мета покарання. Види кримінальних покарань (громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців строкової служби, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, позбавлення військового, спеціального звання, рагу або кваліфікаційного класу, конфіскація майна, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). Основні покарання. Додаткові покарання. Змішані покарання.

Порядок призначення покарання судом. Обставини, що пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.

Звільнення від покарання та його відбування. Порядок звільнення від покарання. Звільнення від покарання з випробуванням. Обмеження прав і свобод особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням. Амністія. Порядок застосування. Особи, до яких не застосовується амністія. Помилування. Порядок здійснення помилування. Право на клопотання. Судимість. Погашення та зняття судимості.

Примусові заходи медичного характеру. Порядок застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру

^ Тема 23. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх

(2 год.)

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю). Особливості застосування покарань.

Примусові заходи виховного характеру (застереження, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передача під нагляд батьків чи осіб, що їх заміняють чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу, відшкодування завданої шкоди, направлення до спеціалізованих навчально-виховних установ). Призначення вихователя. Обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітньому. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх.^ Тема 24. Відповідальність за окремі види злочинів

(4 год.)

Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти виборчих трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Злочини проти власності. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.^ Тема 25. Кримінальний процес

(2 год.)

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Етапи кримінального процесу. Порушення кримінальної справи. Учасники кримінального процесу (обвинувачуваний, підозрюваний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, представник, суд, прокурор, органи дізнання).

Органи дізнання. Досудове слідство. Органи досудового слідства. Запобіжні заходи (підписка про невиїзд; особиста порука; порука громадської організації або трудового колективу; взяття під варту; нагляд командування військової частини; віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників).ІІ.5 Екологічне законодавство України (4 год.)^ Тема 26. Загальна характеристика екологічного законодавства України (4 год.)

Принципи охорони навколишнього природного середовища. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування. Принципи природокористування. Види природокористування. Загальне та спеціальне природокористування.

Екологічна експертиза.. Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна експертиза.

Червона книга України. Об’єкти Червоної книги України. . Відповідальність за шкоду, завдану об’єктам тваринного і рослинного світу, занесеним до Червоної книги України.

^ Підсумкове узагальнення

(1 год.)
  1   2

Схожі:

12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 11 клас
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconСпіввідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) icon1. Метод адміністративного права
Будь-яку галузь права характеризує своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconПитання до іспиту з курсу "Практикум з психології"
Н. Методики дослідження уваги людини, їх загальна характеристика. 15. Методики дослідження мотивації людини, їх загальна характеристика....
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconЗагальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconСтановлення парламентського права в україні: регламент верховної...
Розділ І. Загальна характеристика Регламенту Верховної Ради України с. 5-9
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconЖитлове законодавство України: загальна характеристика, Житловий кодекс України
Житлове право України це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconРозділ Загальна характеристика
Розділ Загальна характеристика написати офіційну назву підприємства
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconПлан контрольної роботи по теорії держави І права на тему: "Загальна...
Основного закону суспільства й держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це найбільш узагальнююча категорія, яка...
12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.) iconУрок з географії на тему «Інші держави сусіди України. Загальна суспільно...
«Інші держави – сусіди України. Загальна суспільно – географічна характеристика Словаччини та Угорщини. Зв’язки з Україною.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка