Історичний аспект виникнення держави
Скачати 94.64 Kb.
НазваІсторичний аспект виникнення держави
Дата конвертації02.09.2013
Розмір94.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Календарно-тематичне планування

з правознавства


10 клас
Рівень стандарту / Академічний рівень


п/п

Дата

К-сть

год.

Зміст навчального матеріалу

Примітки0,5

Вступ до “Основ правознавства” Поняття, мета, завдання і структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках та підготовки до уроків вдома.

Частина перша:

^ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
1,5

Тема 1. Історичний аспект виникнення держави

Порівняльна характеристика понять “країна”, “суспільство”, “держава”.

Поняття і види суспільних відносин та особливості їх впорядкування у додержавний період.

Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави.

Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.


1

Тема 2. ^ Загальна характеристика держави та державної влади

Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види.

Органи держави: поняття, ознаки, види.

Поняття і види влади. Особливості державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.


2

Тема 3. ^ Державний лад

Поняття і загальна характеристика державного ладу.

Види і загальна характеристика форм правління.

Політичні режими: поняття і види.

Форми територіального устрою держави: поняття і види.


2

Тема 4. ^ Особа, суспільство, держава

Загальна характеристика понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”.

Особливості взаємовідносин особи і суспільства.

Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

Особливості взаємовідносин суспільства і держави.

Поняття та ознаки правової і соціальної держави.


1

Повторювально-узагальнюючий урок


Частина друга:

^ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН
1

Тема 1. Поняття і загальна характеристика права

Соціальні норми: поняття, види. Поняття і ознаки права. Право і мораль.

Функції права.

Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти.

Принцип верховенства законів.

Систематизація правових актів: поняття і види.


1

Тема 2.^ Поняття і структура правової систем

Поняття системи права. Галузі права, правові інститути.

Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями правових актів.

Система права і система законодавства.

Види правових систем. Поняття міжнародного права.


2

Тема 3. Правовідносини

Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин.

Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.


2

Тема 4.^ Правопорядок і правопорушенн

Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.

Поняття правосвідомості.

Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.


1

Тема 5. ^ Юридична відповідальність

Поняття та види відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності; обставини, що її виключають.

Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.


1

Повторювально-узагальнюючий урок


Частина третя:

^ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1

Тема 1. Конституційне право

Загальна характеристика конституційного права.

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України.

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України.

Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.


1

Тема 2.^ Основні права, свободи і обов’язки громадян Україн Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.


3

Тема 3.^ Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україн

Загальні засади організації державної влади в Україні.

Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види.

Верховна Рада України.

Президент України.

Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Місцеве самоврядування в Україні.

Органи судової влади України.

Правоохоронні органи України.


1

Тема 4. ^ Фінансове право

Загальна характеристика фінансового права.

Бюджетна система України.

Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства.


1

Тема 5. ^ Адміністративне право

Загальна характеристика адміністративного права.

Суб’єкти адміністративного права. Державна служба.

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.


1

Тема 6. ^ Екологічне право

Загальна характеристика екологічного права.

Екологічні права і обов’язки громадян.

Використання природних ресурсів. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів.

Червона книга України.


2

Тема 7.^ Кримінальне прав

Загальна характеристика кримінального права.

Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині.

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.

Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Види кримінальних покарань.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.


1

Повторювально-узагальнюючий урок

Частина четверта:

^ ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
3

Тема 1. Цивільне право

Загальна характеристика цивільного права.

Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності. Власність неповнолітніх.

Способи захисту цивільних прав.

Поняття і значення строків позовної давності.

Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

Поняття спадкового права. Порядок спадкування.

Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.


1

Тема 2.^ Сімейне право. Житлове прав

Загальна характеристика сімейного права.

Умови і порядок укладення та припинення шлюбу.

Особисті та майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей.

Загальна характеристика житлового права.

Право громадян на житло: зміст і способи реалізації.

Договір житлового найму.


1

Тема 3.^ Земельне прав

Загальна характеристика земельного права.

Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.

Способи набуття та припинення права власності на землю.

Користування землею: поняття, суб’єкти, види.

Права і обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.


2

Тема 4. ^ Трудове право

Загальна характеристика трудового права.

Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення.

Особливості прийому на роботу неповнолітніх.

Припинення трудового договору: поняття, підстави.

Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника.

Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види.

Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття.

Матеріальна відповідальність.


1

Повторювально-узагальнюючий урок

Схожі:

Історичний аспект виникнення держави iconПроцес виникнення держави характеризується як об’єктивна закономірність,...
Причини виникнення держави – певні умови, які визначили необхідність державної організації суспільства. В залежності від ступеня...
Історичний аспект виникнення держави icon1. Виникнення держави І права (3 год.)
Влада І суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення держави І права
Історичний аспект виникнення держави icon2. Методологія теорії держави та права. Поняття та класифікація методів теорії держави та права
Предметом теорії держави І права є найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування права І держави, а також...
Історичний аспект виникнення держави iconКонкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні»
Україні; формувати вміння визначати історичний аспект формування гендерної політики в Україні та прав жінок; розвивати навички роботи...
Історичний аспект виникнення держави iconНові незалежні держави. Особливості шляхів історичного розвитку
Показати кордони 15 радянських республік, наголосити, що всі вони стають незалежними І починають власний історичний роз­виток
Історичний аспект виникнення держави iconМ. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
На рис. 2 перелічені питання, які потрібно знати про державу взагалі. Сюди входять: поняття держави, причини її виникнення, теорії...
Історичний аспект виникнення держави iconМіністерство освіти України Національний Технічний Університет України...
Виникнення проблеми зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави
Історичний аспект виникнення держави iconПитання до екзамену з курсу «історія україни»
Виникнення Давньоруської держави у IX ст. Погляди вчених на утворення Київської Русі
Історичний аспект виникнення держави iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Влада І суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення держави І права
Історичний аспект виникнення держави iconРефератів: Тема Виникнення держави І права
Тема Місце людини, особи, особистості І громадянина в суспільстві. Їх правовий статус
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка