Регламент
НазваРегламент
Сторінка3/10
Дата конвертації04.09.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ 5. Організація роботи з документами
5.1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з питань діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з питань діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242
5.2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Організація роботи з документами з грифом "Для службового користування" в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості,що становлять службову інформацію.
5.3. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові районної державної адміністрації, після їх реєстрації негайно передаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації голові районної державної адміністрації для розгляду через керівника апарату районної державної адміністрації, а в разі відсутності голови – першому заступнику голови або заступникам голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
5.4. Документи, адресовані голові районної державної адміністрації, його заступникам із позначкою "ОСОБИСТО", які мають гриф обмеження доступу "Цілком таємно", "Таємно" і "Для службового користування", передаються до сектора режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.
5.5. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

^ 6. Організація роботи з контролю за виконанням документів

6.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і керівники її структурних підрозділів.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, голів сільських та селищних рад із питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в яких декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі, або визначеного в резолюції.
6.2. Контроль здійснюється за виконанням зареєстрованих документів, в яких установлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян – загальним відділом апарату районної державної адміністрації, доручень першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації , за проходженням документів в апараті районної державної адміністрації − загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Завідувач сектором контролю апарату районної державної адміністрації отримує через загальний відділ зареєстровані інформаційні матеріали щодо реалізації кожного завдання згідно з установленими строками їх виконання, у тому числі, розроблені заходи щодо виконання документа в разі необхідності;

передає до відповідних структурних підрозділів отримані від районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів інформації на виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки інформації про їх виконання;

готуює на ім’я голови районної державної адміністрації проект інформації (відповіді) першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації за результатами наданих структурними підрозділами узагальнених інформацій щодо виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

доповідає на кожній оперативній нараді у безпосереднього керівника про стан роботи з контрольними документами.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою "терміново" – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.
6.3. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства встановлюються

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням у цілому.

План контролю погоджується в частині термінів виконання з сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

Доцільність розроблення плану контролю визначає перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
6.4. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій забезпечує сектор контролю апарату районної державної адміністрації, а секретних документів – сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами ,оборонної, мобілізаційної та режимно- секретної роботи апарату районної державної адміністрації,службових документів з грифом « Для службового користування «- загальний відділ апарату районної державної адміністрації.
6.5. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності − посадовою особою, яка її заміщує.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за
7 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документу менше, ніж 7 днів – за 1 день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, подаються голові районної державної адміністрації через сектор контролю аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.

Сектор контролю після подовження терміну виконання документа готує і направляє виконавцю інформацію щодо перенесення терміну виконання документу.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів,а документи з позначкою « терміново»- протягом 7 робочих днів від дати підписання документа .У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.
6.6. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби дана відповідь по суті.
Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

документи органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади − відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо;

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації – голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади здійснюються:

довгострокових із вимогою періодичного інформування − на підставі наданої письмової інформації голови районної державної органу влади вищого рівня, центральному органу виконавчої влади (посадовій особі), що давав завдання, із пропозиціями про зняття з контролю як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа, в цілому чи окремого завдання, в місячний термін відповідним органом надсилаються погоджені пропозиції про зняття;

документів із вимогою одноразового інформування − на підставі письмової інформації за підписом голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату, чи іншого документа, що підтверджує його виконання .На виконаних документах голова районної державної адміністрації робить на нижньому лівому полі першого аркуша оригіналу документа відмітку»До справи»,нижче –найменування посади і підпис;

після погодження на зняття з контролю та відмітки "До справи" виконані документи разом з інформацією про виконання передаються в загальний відділ для формування у справи.
^ 7. Організація розгляду звернень громадян і

проведення особистого прийому громадян
7.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі діловодства, та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації .У разі надходження до загального відділу апарату районної державної адміністрації звернення що, відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбаченими статтею19 Закону України»Про доступ до публічної інформації» таке звернення реєструється як запит та передається до відділу контролю районної державної адміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого
2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348
(зі змінами), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858( зі змінами).

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної державної адміністрації, приймаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації. У той же день відділ реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, готує необхідні додаткові матеріали та окремі з них передає на розгляд голові, заступникам голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
7.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків), які дають доручення відповідним службам, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, посадовим особам для вивчення, перевірки та вирішення порушених у зверненнях питань.

Анонімні листи не розглядаються.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

За дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників або самостійно відділ роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації організовує та контролює проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг.

Пропозиції, заяви і скарги громадян розглядаються не більше одного місяця з дня їх реєстрації. У необхідних випадках посадові особи районної державної адміністрації, які давали доручення щодо розгляду звернень, можуть своєю резолюцією скоротити або продовжити строки розгляду звернень, але при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. У випадках, коли строки розгляду звернень продовжуються, у проміжних відповідях указуються причини, а також строки остаточного вирішення питань. У разі допущення порушень термінів розгляду звернень громадян виконавець разом із довідкою надає пояснення щодо причин їх порушення.

Довідки про результати розгляду усних чи письмових звернень, взятих на контроль в районній державній адміністрації, підписуються керівниками відділів апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким давалися відповідні доручення, або їх заступниками. Якщо факти підтвердилися, у довідках зазначається про вжиті заходи, а також чи ознайомлений автор звернення з результатами розгляду звернення і в якій формі.

Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд надсилаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації та формуються у справи згідно з резолюціями керівників районної державної адміністрації.

Відповіді за результатами розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі в органах влади вищого рівня, готуються і візуються виконавцями та підписуються керівництвом районної державної адміністрації.
7.3. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації систематично (щомісяця, щокварталу, за півріччя, рік) аналізує кількість і характер звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань та інформує керівництво районної державної адміністрації про результати цієї роботи.
^ 8. Організація правового забезпечення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Регламент iconРегламент проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти...
Міністерства освіти І науки України від 16 жовтня 2009 року №937 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка