Затверджено
Скачати 101.4 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації09.09.2013
Розмір101.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > ДокументыМіністерство доходів і зборів

України

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства доходів і зборів України

від 14.06.2013 № 161

ІК-18-БП-14

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про зняття з обліку платника податків

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство доходів і зборів України державні податкові інспекції

2.

Місце надання адміністративної послуги

Кобеляцьке відділення

Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області

39200, Полтавська область, м. Кобеляки

вул. Касьяна,2

Телефон (05343) 3-25-93

3.

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця: з 9 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Податковий кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1562/20300

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру:

відомості (інформація) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій).

Для відокремленого підрозділу:

внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу.

У разі припинення фізичною особою незалежної професійної діяльності:

документально підтверджена інформація щодо припинення незалежної діяльності від державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо). закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо).

постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою.

постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності.

анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Для договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції:

припинення, розірвання, закінчення строку дії чи досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку

6.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність:

 1. заява про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП;

 2. оригінали довідки про взяття на облік платника податків та інших документів, що видаються державною податковою інспекцією і підлягають поверненню до державної податкової інспекції.

Для юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі:

 1. заява про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП;

 2. оригінал довідки про взяття на облік платника податків;

 3. копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

 4. копія розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Для військових частин:

 1. заява про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП;

 2. оригінал довідки про взяття на облік платника податків;

копія розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи для отримання адміністративної послуги подаються до державної податкової інспекції за основним місцем обліку.

Вони можуть бути подані особисто або надіслані поштою.

Документи, подані особисто, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається заявнику з відміткою про дату надходження документів

8.

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно

9.

Строк надання адміністративної послуги

Довідка про зняття з обліку платника податків видається заявнику протягом 5 робочих днів після зняття платника податків з обліку.

Зняття платника податків з обліку здійснюється за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру, а також після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень державної податкової інспекції щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, але не пізніше строку визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.

Після завершення строку дії довідки повторна довідка видається державною податковою інспекцією протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки

10.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неможливість проведення документальної перевірки у зв’язку з такими обставинами:

відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи);

невстановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи); недопуск до проведення документальної позапланової перевірки платника податків (головою комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційною комісією, ліквідатором, іншими особами, залученими до припинення юридичної особи);

несвоєчасне надання або надання не у повному обсязі документів та (або) відомостей, а також відсутність ведення податкового та бухгалтерського обліку або відсутність первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи Міндоходів.

Це положення не застосовується, якщо керівником державної податкової інспекції прийнято рішення про:

непроведення документальної позапланової перевірки платника податків, стосовно якого прийнято судове рішення про припинення, або якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання державною податковою інспекцією документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, митних органів та інших органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої податкової звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і державна податкова інспекція не може встановити фактичне місцезнаходження платника податків; відміну рішення про призначення перевірки, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) більше 12 місяців та державна податкова інспекція не має можливості провести документальну позапланову перевірку внаслідок відсутності існування платника податків або не встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, та для призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого платника податків відсутні інші підстави, визначені Податковим кодексом України, ніж підстави, встановлені підпунктами 78.1.2, 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 глави 7 розділу II Податкового кодексу України.

 1. Наявність податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження, грошових зобов'язань та податкового боргу та несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам.

 2. Наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних із оподаткуванням, зокрема, земельних ділянок, які надані у власність або користування юридичній особі чи для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю.

 3. Наявність судових спорів між платником податків та державною податковою інспекцією чи кримінальних справ за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими особами юридичної особи чи фізичною особою - підприємцем.

 4. Неповернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки.

 5. Наявність в державній податковій інспекції даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії.

 6. Неподання юридичною особою копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором).

 7. Відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. Це положення не застосовується, якщо у разі припинення платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надав довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення.

Неповернення до державної податкової інспекції оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчених копій цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до державної податкової інспекції. Це положення не застосовується, якщо у разі втрати таких документів платник податків надав пояснення, у яких викладені обставини втрати документів або до яких додані документи, що підтверджують факт втрати документів

11.

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про зняття з обліку платника податків за ф. № 12-ОПП (додаток 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1562/20300)

12.

Способи отримання результату

Довідка про зняття з обліку платника податків направляється заявнику поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

За зверненням платника податків довідка може бути видана йому безпосередньо в державній податковій інспекції, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в державній податковій інспекції. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою

^ Довідкова інформація

13.

Телефон/факс (довідки), адреси електронної пошти та веб-порталу

Для отримання довідки щодо адміністративної послуги можна звернутися за телефоном 0 800 501 007 (з 8:00 до 20:00, крім суботи та неділі, безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або направити запитання на адресу електронної пошти: idd@minrd.gov.ua.

Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративної послуги можна на веб-порталі за адресою www.minrd.gov.ua

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка