Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 128.92 Kb.
НазваПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації11.09.2013
Розмір128.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

28 серпня 2013 року № 218

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ
1. СЕКТОР У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Сектор) є структурним підрозділом Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

Сектор перейменовано з Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 5 серпня 2013 року № 202 «Про внесення змін до структури районної державної адміністрації».

Сектор у справах молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації є правонаступником всіх прав та обов’язків Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної та Великобурлуцької районної рад, Положенням про сектор, а також іншими нормативно – правовими актами.
3. Основними завданнями Сектору є:
забезпечення реалізації на території Великобурлуцького району державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;
виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію права дітей на оздоровлення та відпочинок, розвитку фізичної культури та спорту;
координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей;
сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
сприяння громадським організаціям фізкультурно – спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення дозвілля молоді (конкурси, фестивалі, виставки тощо);
організація та проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;
організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді;
організація та проведення серед широких верств населення інформаційних компаній, спрямованих на поліпшення становлення молоді;
організація відпочинку, дозвілля і оздоровлення дітей та молоді;
сприяння розвитку олімпійського, параолемпійського та дефлімпійського руху;
забезпечення підготовки і проведення в районі навчально – тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівней;
сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту;
участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку Великобурлуцького району;
4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку творчих й інтелектуальних здібностей та формування навичок здорового способу життя молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
2) розробляє та подає на розгляд Великобурлуцької районної державної адміністрації пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинок дітей, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розвиток фізичної культури та спорту;
3) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
4) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розробленими молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
5) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі закладів оздоровлення та відпочинку;
6) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці, організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно – освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
7) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально – тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
8) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
9) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно – просвітницьку роботу щодо поширенню соціально – небезпечних хвороб серед молоді;
10) розробляє положення про змагання та проводить районні змагання і навчально – тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
11) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
12) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;
13) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно – спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально – технічної бази;
14) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури, спорту та обдарованій молоді;
15) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення обдарованої молоді державними нагородами, присвоєння їм стипендій та премій, грандів Президента України обдарованій молоді;
16) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно – оздоровчої роботи у навчально – виховній, виробничій і соціально – побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
17) вживає заходів для забезпечення розвитку мережі Великобурлуцького центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за його діяльністю;
18) здійснює контроль за дотримання організаціями фізкультурно – спортивної спрямованості законодавства з питань соціальної підтримки молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної кваліфікації;
19) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, організації оздоровлення та відпочинку, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково – практичні семінари, конференції та інші заходи;
20) надає об’єктам господарювання консультаційно – методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності;
21) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для підтримки молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку фізичної культури в районі;
22) взаємодіє з осередками громадських організацій фізкультурно – спортивного спрямування;
23) сприяє діяльності районних громадських організацій інвалідів фізкультурної спрямованості з питань розвитку фізкультурно – реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцнення їх матеріально – технічної бази, надає їм консультаційно – методичну допомогу;
24) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
25) здійснює контроль за станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;
26) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
27) проводить у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Секторі;
28) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;
29) вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
30) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

31) бере участь у межах компетенції у погоджені проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
32) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головним розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;
33) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду їх на сесії районної ради;
34) самостійно або разом з іншими структурними підрозділами готує інформаційні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
35) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
37) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
39) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
42) забезпечує захист персональних даних;
43) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
5. Сектор має право:
5.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
5.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
5.3. Здійснювати перевірку роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів незалежно від підпорядкування і форм власності.
5.4. Організовувати в установленому порядку видавничу діяльність, виготовлення методичних, інформаційних матеріалів, проводити семінари, конференції, «круглі столи» з питань, що належать до його компетенції.
5.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.
5.6. Проводити та брати участь у заходах згідно з затвердженим календарним планом.
5.7. Делегувати право проведення заходу юридичній або фізичній особі, яка зазначається у наказі по сектору та призначається відповідальною за організацію, проведення та участь у заході.
6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.
7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно головою Великобурлуцької районної державної адміністрації за погодженням директора Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

На період відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору. У разі відсутності завідувача сектору, головного спеціаліста сектору виконання обов’язків завідувача сектору покладається на іншу особу в установленому порядку.

На посаду завідувача, головного спеціаліста сектору призначаються особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та необхідний стаж роботи за фахом.
8. Завідувач сектору:
8.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на Сектор завдань;
8.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор.
8.3. Затверджує функціональні обов'язки працівників сектору;
8.4. Планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.
8.5. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.
8.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.
8.7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
8.8. Представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.
8.9. Розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на Сектор завдань;
8.10. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту.
8.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору.
8.12. Забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
8.13. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Секторі інформації з обмеженим доступом.
8.14. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Сектору, може утворюватись колегія у складі заступника голови районної державної адміністрації (голова колегії), завідувача сектору, головного спеціаліста сектору, керівників підрозділів районної державної адміністрації, КП «Спорт для всіх». До складу колегії можуть також входити керівники підприємств та організацій, рад фізкультурно-спортивних товариств, інших громадських організацій.
Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням завідувача Сектору.
10. При Секторі для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватись громадські, наукові ради та комісії у складі висококваліфікованих спеціалістів.
11. Сектор утримується за рахунок бюджетних коштів.
12. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова Великобурлуцької районної державної адміністрації у межах виділених коштів.

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи апарату районної держаної

адміністрації Н. МОЛЧАН

Зоренко

Схожі:

Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconВідділ у справах сім’ї та молоді затверджую великобурлуцької районної...
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації. Посадові інструкції
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Міністрів України від 1 лютого 2006 року №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, районної державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка