Ярослава мудрого
НазваЯрослава мудрого
Сторінка1/3
Дата конвертації16.09.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

для студентів V курсу

заочних та вечірнього факультетів

 

 

 

 

Харків

2010

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочних та вечірнього факультетів / Уклад.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга, Г.В. Анісімова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 34 с.

 

 

 

 

У К Л А Д А Ч І^ А.П. ГЕТЬМАН,

  М.В. ШУЛЬГА,

  Г.В. АНІСІМОВА,

  А.К. СОКОЛОВА,

  Л.В. ЛЕЙБА.

 

 

 

 

^ Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 3 від 06.05.2010 р.)

 

 

 

 

© Національна юридична академія України, 2010

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.  

Вступ.........................................................................

3

2.

Загальний розрахунок годин лекцій,

практичних занять та самостійної роботи

для студентів заочних факультетів………………

5

2.1.

Загальний розрахунок годин лекцій

та самостійної роботи для студентів

вечірнього факультету……………………………...

7

3.

^ Програма навчальної дисципліни

“Земельне право України”………………………...

9

4.

Завдання до самостійного вивчення навчальної

дисципліни “Земельне право України” для

студентів вечірнього факультету…………………

13

5.

^ Контрольні питання

для підготовки до іспиту………………………….

20

6.

Список нормативно-правових актів, літератури,

матеріалів судової практики до всіх тем…………

25

 

 

 

1. ВСТУП

 

Згідно з навчальним планом навчальну дисципліну “Земельне право України” студенти заочного та вечірнього факультетів вивчають в 9-ому та 10-ому семестрах, по закінченні яких складають іспит.

Земельне право України  фундаментальна навчальна дисципліна, вивчення якої є важливою складовою правової освіти студентів вищих навчальних закладів, однією з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Особливого значення вона набуває в період реформування земельних правовідносин в Україні та суттєвого оновлення правового підґрунтя їх регламентації. Вивчення земельного права сприяє становленню сучасного правника як фахівця, який може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку, земельних прав та інтересів відповідних суб’єктів.

Завдання навчальної дисципліни – опанування студентами необхідних теоретичних положень; засвоєння сутності земельно-правових категорій, змісту земельно-правових інститутів; навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ; набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права.

Студенти повинні оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, земельно-правовою літературою, матеріалами судової практики.

Навчальна дисципліна передбачає вивчення кола основних питань про предмет, метод і систему земельного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи управління використанням, відтворенням та охороною земель, земельні права та обов’язки громадян, загальні засади щодо права власності та користування землею, набуття та реалізацію прав на землю, правове забезпечення вимог екологічної безпеки, земельні спори, відповідальність за порушення земельного законодавства, особливості правового регулювання економічного механізму раціонального використання та охорони різних категорій земель. Використовуються такі форми навчальної роботи: лекції, консультації (2 години перед іспитом), індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна робота. Для студентів заочного факультету передбачено написання контрольної роботи та 4 години для проведення практичних занять перед складанням іспиту[1].

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Земельне право України” студенти повинні:

знати стан основних проблем науки земельного права; сутність земельно-правових категорій; поняття, зміст та значення земельних правовідносин; особливості набуття й реалізації права власності та користування земельними ділянками; регулювання плати за землю; гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів; специфіку правового регулювання використання окремих категорій земель; правовий режим особливо охоронюваних територій;

 вільно орієнтуватися у системі земельного права України та судовій практиці застосування земельного законодавства при розгляді цивільних та кримінальних справ[2];

 володіти практикою застосування земельних нормативно-правових актів судами України, перспективними та основними напрямами розвитку та кодифікації земельного законодавства;

уміти правильно тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань; здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації земельних відносин; при виконанні професійних завдань визначати правовий статус органів у сфері управління використанням, відтворенням та охороною земель та правові наслідки рішень, які вони приймають; в межах економіко-правового механізму землекористування та охорони земель застосовувати економічні заходи раціонального землекористування та передбачені законодавством механізми правового регулювання використання, охорони та відтворення земельних ресурсів; мати власну точку зору та аргументувати прийняті рішення за конкретними завданнями.

 

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

 п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА – 36 год

1

Земельне право в правовій системі України

4

2

 

2

2

Джерела земельного права України

4

 

 

4

3

Публічно-правові засади регулювання управлінської діяльності у сфері земельних відносин

2

 

 

 

2

4

Загальні засади прав на землю

4

 

2

2

5

Право власності на землю

4

2

 

2

6

Право на користування землею

4

2

 

2

7

Обов’язки носіїв земельних прав

2

 

 

2

8

Економіко-правовий механізм у галузі використання, охорони та відтворення земель

2

 

 

2

9

Правова охорона земель

4

2

 

2

10

Вирішення земельних спорів

4

 

 

4

11

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

2

 

 

2

 

Разом

36

8

2

26

 п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА – 30 год

12

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

8

2

2

4

13

Правовий режим земель у межах населених пунктів

6

 

 

6

14

Правовий режим земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

4

 

 

4

15

Правовий режим земель лісогосподарського призначення

4

2

 

2

16

Правовий режим земель водного фонду

4

 

 

4

17

Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

4

 

 

4

 

Разом

30

4

2

24

 

Всього

66

12

4

50
  1   2   3

Схожі:

Ярослава мудрого iconУрок №2 ( 14 ) Тема: Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого
Освітня: Ознайомити учнів з головними подіями в Київській Русі за часів Ярослава Мудрого, особливу увагу звернути на його зовнішню...
Ярослава мудрого iconТема. Київська держава за Ярославичів
Мета. Ознайомитися з особливостями періоду історії Київської держави за правління синів Ярослава Мудрого
Ярослава мудрого iconЗатверджено
Роза Мойсеївна Шерайзіна, Галина Олександрівна Федотова, доктор педагогічних наук, професори Новгородського державного університету...
Ярослава мудрого iconПщручник підготовленний викладачами кафедри кримінально-виконавчого...
Віце-президент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Грошевой
Ярослава мудрого iconПерша книгозбірня Київської Русі
За літописними свідченнями, бібліотека Ярослава Мудрого – перша бібліотека Київської Русі – розташовувалася на території Софіївського...
Ярослава мудрого iconСофія Київська
В будь-якому разі, засновником собору історичні джерела визначають київського князя Ярослава Володимировича (Мудрого). В останні...
Ярослава мудрого iconЛомоносов, Михаил Васильевич
Шувалова повідомила Ломоносова, що «воліла б бачити Російську історію, написану його стилем». У середині 1758 р. Ломоносов надав...
Ярослава мудрого iconМетодична розробка бесіди
Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Цим знаком володарі руських земель скріплювали договори з іншими країнами....
Ярослава мудрого icon«Резекції легень при туберкульозі». З 1958 року починає співпрацювати...
Гес — 12 грудня 2002, Київ — український лікар, учений в галузі медицини, біокібернетики; дійсний член нану, директор Інституту серцево-судинної...
Ярослава мудрого iconРезюме куштана Ярослава Всеволодовича
Природничо-гуманітарний коледж інформатики, економіки І права ЗакДУ, отримав диплом молодшого спеціаліста по спеціальності: Програміст,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка