Тематика виконаних
НазваТематика виконаних
Сторінка1/10
Дата конвертації03.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МВС України

Національний університет внутрішніх справ

ТЕМАТИКА ВИКОНАНИХ

ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

У 2004 РОЦІ
Довідник

Видавництво

Національного університету внутрішніх справ

Харків 2005
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

ОВЧАРЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗАКОНИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ (ФОРМ) ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до категорії «закон».

Розділ 2. Закон у системі форм права.

Розділ 3. Класифікація законів України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Скакун Ольга Федорівна.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мурашин Олександр Геннадійович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Бенедик Іван Васильович.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія України.

Захист відбувся – 27. 02. 2004 р.
ОНУФРІЄНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРАВОВІ ЗАСОБИ У КОНТЕКСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА
Розділ 1. Інструментальна теорія права: передумови формування.

Розділ 2. Правові засоби як основна категорія інструментальної теорії права.

Розділ 3. Правові засоби у контексті деяких актуальних загальнотеоретичних проблем, що мають прикладне значення для діяльності ОВС України

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Скакун Ольга Федорівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Бенедик Іван Васильович.

Провідна установа – Національна академія внутрішніх справ України.

Захист відбувся – 13 03. 2004 р.

БАЧУР БОРИС СТЕПАНОВИЧ
ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ЗВИЧАЄВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ В Х – СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Розділ 1. Найдавніше право України;

Розділ 2. Регулювання земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України.

Розділ 3. Розвиток інституту земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України у другій половині ХVІІІ - середині ХІХ ст.

Дисертація виконана в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Тимощук Олександр Валентинович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Рекотов Петро Валентинович.

Провідна установа – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Захист відбувся – 13.03.2004 р.
ТОПОЛЕВСЬКИЙ РУСЛАН БОГДАНОВИЧ
СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
Розділ 1. Загальні питання дослідження системи юридичних джерел права.

Розділ 2. Місце системи юридичних джерел права в правовій системі.

Розділ 3. Зв’язки системи джерел права.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Погрібний Ігор Митрофанович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Оборотов Юрій Миколайович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Шмоткін Олексій Вікторович.

Провідна установа – Інститут законодавства Верховної Ради України м. Київ.

Захист відбувся – 12.06.2004 р.

ЧЕРВЯЦОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Розділ 1. Юридична природа конституційно правової відповідальності.

Розділ 2. Суб’єкти та окремі процедури конституційно-правової відповідальності.

Розділ 3. Конституційно-правові санкції та підстави конституційно-правової відповідальності.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Рогачова Людмила Леонідівна.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія.

Захист відбувся – 12.06.2004 р.
САКСОНОВ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVIII СТОЛІТТЯ)
Розділ 1. Історіографія проблеми, джерелознавчі та методологічні засади дослідження.

Розділ 2. Загальна характеристика організаційно-правового забезпечення фіскальної політики Російської імперії в останній третині ХVIII ст.

Розділ 3. Особливості організаційно-правового забезпе­чення фіскальної політики Російської імперії на території Пів­денної України в останній третині ХVIII ст.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Тимощук Олександр Валентинович;

 • кандидат юридичних наук Самойленко Олена Олександрівна

Провідна установа – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.

Захист відбувся – 09.07.2004 р.

ЮРЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

(1917-1929 рр.)
Розділ 1. Стан наукової дослідженості та джерельна база проблеми.

Розділ 2. Правові засади оподаткування в державних утвореннях на території України доби національно-визвольних змагань і Громадянської війни (1917-1920 рр.).

Розділ 3. Правове регулювання оподаткування в УСРР у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.).

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Тимощук Олександр Валентинович;

 • кандидат юридичних наук Сокіл Андрій Олексійович.

Провідна установа – Національна академія внутрішніх справ України.

Захист відбувся – 18.09.2004 р.
СМИРНОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПРВОВИЙ СТАТУС ЖЕРТВ ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ
Розділ 1. Розвиток вітчизняного законодавства про правовий статус жертв зловживання владою та правосуддям.

Розділ 2. Загальна характеристика правового статусу жертви зловживання владою та правосуддям.

Розділ 3. Особливості правовідносин, що виникають між державою та жертвами зловживання владою та правосуддям.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Оборотов Юрій Миколайович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Бенедикт Іван Васильович.

Провідна установа – Національна академія внутрішніх справ України.

Захист відбувся – 18.09.2004 р.

МОРОЗ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ПРВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
Розділ 1. Стан розробки проблеми й основні етапи розвитку ринку цінних паперів Російської імперії.

Розділ 2. Правове забезпечення формування ринку цінних паперів у другій половині ХІХ ст.

Розділ 3. Юридична регламентація обігу цінних паперів на початку ХХ ст.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович;

 • кандидат юридичних наук Горбаль Василь Михайлович.

Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Захист відбувся – 03.11.2004 р.
ІВАНОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПОВІТОВЕ ЗЕМСТВО В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ
Розділ 1. Історіографія проблеми, джерельна база та теоретико-методологічні основи дослідження.

Розділ 2. Правові основи формування повітових земських органів в Україні.

Розділ 3. Правове регулювання діяльності повітових земських органів в українських губерніях.

Дисертація виконана в Донецькому юридичному інституті МВС.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Румянцев В’ячеслав Олександрович;

 • кандидат юридичних наук, професор Тищик Борис Йосипович.

Провідна установа – Національна академія внутрішніх справ України.

Захист відбувся – 03.11.2004 р.

КРАСНОКУТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НЕДЕРЖАВНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Розділ 1. Правове регулювання недержавної правоохоронної діяльності в Україні.

Розділ 2. Загальна характеристика недержавної правоохоронної діяльності в Україні.

Розділ 3. Особливості здійснення контролю за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Колдій Анатолій Миколайович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Шестак Валентин Сергійович.

Провідна установа – Інститут законодавства Верховної Ради України.

Захист відбувся – 02.10.2004 р.
ЛЮБАР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

У КІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

(НА МАТЕРІАЛАХ РОСІЙСЬКИХ ГУБЕРНІЙ).
Розділ 1. Кадрове забезпечення органів загальної та політичної поліції Російської імперії у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми.

Розділ 2. Кадри політичної та загальної поліції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Розділ 3. Реформування загальної та політичної поліції Російської імперії у 60-70-х рр. Та його вплив на кадрову політику щодо цих інституцій на території України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Тимощук Олександр Валентинович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Рекотов Петро Валентинович.

Провідна установа – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.

Захист відбувся – 09.11.2004 р.

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право та міжнародне приватне право
ЧУРПІТА ГАННА ВІКТОРІВНА
АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО

МИСТЕЦТВА
Розділ 1. Сутність та юридична природа авторського права на твори образотворчого мистецтва.

Розділ 2. Зміст суб’єктивного авторського права на твори образотворчого мистецтва.

Розділ 3. Способи захисту авторського права на твори образотворчого мистецтва.

Дисертація виконана в Національній академії внутрішніх справ України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна;

 • кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 26.02.2004 р.
САПЕЙКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
Розділ 1. Загальна характеристика аліментних зобов’язань.

Розділ 2. Добровільне виконання батьками та дітьми обов’язку по взаємному утриманню.

Розділ 3. Примусове виконання батьками та дітьми аліментного обов’язку за Сімейним кодексом України.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Кройтор Володимир Андрійович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Ромовська Зореслава Василівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Гопанчук Василь Степанович.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія.

Захист відбувся – 27.02.2004 р.

БРУНЬ АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Розділ 1. Генезис і поняття договору оренди земельних ділянок.

Розділ 2. Укладання договору оренди земельної ділянки, сторони договору, предмет договору.

Розділ 3. Виконання та припинення договору оренди земельної ділянки та відповідальність сторін за невиконання та неналежне виконання договору.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ.

^ Науковий керівники:

– доктор юридичних наук, професор Азімов Чінгісхан Нуфатович;

– кандидат юридичних наук. доцент Кройтор Володимир Андрійович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Труба В’ячеслав Іванович.

Провідна установа – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Захист відбувся – 27.02.2004 р.
ЖОРНОКУЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Розділ 1. Загальна характеристика венчурного підприємництва.

Розділ 2. Договори в сфері венчурного підприємництва.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Крижна Валентина Миколаївна.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія.

Захист відбувся – 26.02.2004 р.


МОСКАЛЮК ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ЯК ФОРМА

УЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ. ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Розділ 1. Дитячій будинок сімейного типу в структурі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ 2. Правовідносини, що виникають при створенні дитячого будинку сімейного типу.

Розділ 3. Правовідносини, що виникають в процесі діяльності дитячого будинку сімейного типу

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Жилінкова Ірина Володимирівна.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Красицька Лариса Василівна.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 02.04.2004 р.
САМОЙЛЕНКО ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ВОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ
Розділ 1. Сучасний стан проблем правового регулювання перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні України.

Розділ 2. Договір як основна форма регулювання перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні.

Розділ 3. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Луць Володимир Васильович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Борисова Валентина Іванівна.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 02.04.2004 р.

СИДОРОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Розділ 1. Комерційна концесія (франчайзинг): світовий досвід та особливості становлення в Україні.

Розділ 2. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

Дисертація виконана в Запорізькому державному університеті.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Майданик Роман Андрійович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Кройтор Володимир Андрійович.

Провідна установа – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Захист відбувся – 18.06.2004 р.
СОБОЛЕВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ДОГОВІР КРЕДИТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Розділ 1. Визначення проблеми та методології дисертаційного дослідження.

Розділ 2. Загальна характеристика договору індивідуального житлового будівництва.

Розділ 3. Виконання, зміна, припинення та заставне забезпечення належного виконання договору кредитування індивідуального житлового будівництва

Розділ 4. Правові наслідки невиконання або неналежного виконання сторонами договору кредитування індивідуального житлового будівництва

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Чалий Юрій Іванович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Карманов Євген Вадимович.

Провідна установа – Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого.

Захист відбувся – 19.06.2004 р.

ТУЛЬЧЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКА
Розділ 1. Загальні положення про договір банківського депозитного рахунка.

Розділ 2. Особливості договору банківського депозитного рахунка.

Дисертація виконана в Запорізькому державному університеті.

Науковий керівники

 • доктор юридичних наук, професор Азімов Чінгісхан Нуфатович;

 • кандидат юридичних наук Карманов Євген Вадимович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович;

 • кандидат юридичних наук Кучерук Катерина Іванівна.

Провідна установа – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Захист відбувся – 01.07.2004 р.
БЕРЕСТОВА ІРИНА ЕРІЇВНА
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ
Розділ 1. Історія становлення і розвиток інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Розділ 2. Види зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави . Майно, що не підлягає поверненню.

Розділ 3. Співвідношення зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави з іншими цивільно-правовими засобами захисту права власності.

Дисертація виконана в Національній академії внутрішніх справ.

^ Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Заіка Юрій Олексійович.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна;

 • кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Захист відбувся – 03.06.2004 р.

БОБРИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Розділ 1. Загальні засади правової охорони особистого життя фізичної особи.

Розділ 2. Сутність і зміст особистих немайнових прав, спрямованих на охорону особистого життя фізичної особи.

Розділ 3. Цивільно-правові аспекти втручання в особисте життя.

Дисертація виконана в Національному академії внутрішніх справ

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Гопанчук Василь Степанович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Сліпченко Святослав Олександрович.

Провідна установа – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва.

Захист відбувся – 09.10.2004 р.
ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ДОГОВІР МОРСЬКОГО АГЕНТУВАННЯ
Розділ 1. Загальна характеристика договору морського агентування і його місце в системі договірного права України.

Розділ 2. Сторони, умови і порядок укладення договору морського агентування.

Розділ 3. Права і обов’язки сторін за договором морського агентування.

Розділ 4. Відповідальність сторін за договором морського агентування.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Луць Володимир Васильович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Стрельцова Євдокія Джонівна.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія.

Захист відбувся – 09.10.2004 р.
СОКОЛЕЦЬКА КЛАВДІЯ МИХАЙЛІВНА
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
Розділ 1. Національно-правове положення іноземних громадян і його загальна характеристика.

Розділ 2. Особливості цивільно-правового становища іноземних громадян в Україні.

Розділ 3. Особливості правового положення іноземних громадян в цивільному процесі.

^ Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Ситнік Олександр Михайлович.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна;

- кандидат юридичних наук, доцент Жуков Віктор Іванович.

Провідна установа – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.

Захист відбувся – 26. 11. 2004 р.
МУЗИКА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА
ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Розділ 1. Загальна характеристика інституту права власності

Розділ 2. Правовідносини комунальної власності: проблеми законодавства, теорії і практики

Розділ 3. Функціонування права комунальної власності

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Дзера Олександр Васильович

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович

 • кандидат юридичних наук, доцент Борисова Валентина Іванівна

Провідна установа – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

Захист відбувся – 27.11. 2004 р.

НИКОЛАЙЧУК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН
Розділ 1. Цивільно-правові договори серед підстав виникнення права приватної власності громадян

Розділ 2. Загальні положення про виникнення та припинення права приватної власності у громадянина – набувача майна за договором

Розділ 3. Особливості набуття громадянами права приватної власності за окремими видами цивільно-правових договорів

^ Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Луць Володимир Васильович.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, доцент Майданик Роман Андрійович

- кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія

Захист відбувся – 27. 11. 2004 р.
АПАНАСЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ДОГОВІР РЕНТИ
Розділ 1. Розвиток і загальна характеристика договору ренти.

Розділ 2. Динаміка договору ренти.

Розділ 3. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору ренти.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Шишка Роман Богданович.

^ Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович;

- кандидат юридичних наук, доцент Яроцький Віталій Леонідович.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 17. 12. 2004 р.
Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення
ІВЧУК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИВ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 1. Соціально-правова характеристика системи трудового права України

Розділ 2. Структура системи сучасного трудового права України.

Розділ 3. Напрямки удосконалення системи трудового права України.

Дисертація виконана в Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Лазор Валерій Васильович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Пилипенко Пилип Данилович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Бущенко Петро Аркадійович.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія.

Захист відбувся – 18.06.2004 р.
ГОЦ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
Розділ 1. Єдність і диференціація норм трудового законодавства у регулюванні праці науково-педагогічних працівників.

Розділ 2. Особливості виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками.

Дисертація виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Процевський Олександр Іванович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Лазор Лідія Іванівна;

 • кандидат юридичних наук, доцент Гончарова Галина Степанівна.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 02.07.2004 р.

СОЛОДОВНИК ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Розділ 1. Основи теорії юридичних фактів трудового права України.

Розділ 2 Зв’язок юридичних фактів та правовідносин у трудовому праві.

Розділ 3. Юридичні склади у системі фактичних обставин трудового права.

Дисертація виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Процевський Віктор Олександрович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Ротань Володимир Гаврилович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Жернаков Володимир Володимирович.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 02.07.2004 р.
ЛИСЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ПРОФСПІЛОК У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Розділ 1. Загальна характеристика ролі профспілок у регулюванні трудових правовідносин.

Розділ 2. Захисна функція та форми ї реалізації профспілками

Розділ 3. Регулятивна функція профспілок у трудових правовідносинах.

Дисертація виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Процевський Віктор Олександрович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Пилипенко Пилип Данилович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Прилипко Сергій Миколайович.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбувся – 03.07.2004 р.
КОЛЯДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Розділ 1. Соціально-правова характеристика диференціації правового регулювання трудових правовідносин.

Розділ 2. Диференціація законодавства про працю залежно від сфери дії правових норм.

Розділ 3. Зміст диференціації правового регулювання праці деяких категорій працівників.

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Венедіктов Валентин Семенович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Пилипенко Пилип Данилович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Гончарова Галина Степанівна.

Провідна установа – Східноукраїнський національний університет імені В.Даля.

Захист відбувся – 08.10.2004 р.
ГОРДІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ
Розділ 1. Соціально-правова характеристика робочого часу та часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ України.

Розділ 2. Особливості правового регулювання робочого часу працівників органів внутрішніх справ України.

Розділ 3. Особливості правового регулювання часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ України

Дисертація виконана в Національному університеті внутрішніх справ

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Венедіктов Валентин Семенович.

^ Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Процевський Олександр Іванович;

 • кандидат юридичних наук, доцент Жернаков Володимир Володимирович.

Провідна установа – Східноукраїнський національний університет імені В.Даля.

Захист відбувся – 08.10.2004 р.

КЛЕМПАРСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Розділ 1. Соціально-правова характеристика пенсійного забезпечення працівників ОВС України

Розділ 2. Сучасний стан правового регулювання пенсійного забезпечення працівників ОВС

Розділ 3. Удосконалення нормативної бази пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Венедіктов Валентин Семенович

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Ротань Володимир Гаврилович;

 • кандидат юридичних наук, професор Болотіна Нінель Борисівна.

Провідна установа – Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Захист відбувся – 26. 11. 2004 р.
ІОННІКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
Розділ 1. Історико-правовий аналіз підстав розірвання трудового договору.

Розділ 2. Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Розділ 3. Гарантії забезпечення конституційного права на працю при розірванні трудового договору.

^ Науковий керівник – доктор юридичних наук Хуторян Наталія Миколаївна.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Пилипенко Пилип Данилович;

- кандидат юридичних наук, доцент Жернаков Володимир Володимирович.

Провідна установа – Одеська національна юридична академія

Захист відбувся – 17. 12. 2004 р.


Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тематика виконаних iconОрієнтовна тематика диплом
Орієнтовна тематика дипломних робіт студентів спеціальності 050201 „менеджмент організацій”
Тематика виконаних iconДиплом П.І. П. вчителя
Проаналізувавши результати виконаних завдань 12 учасників олімпіади, оцінило їх роботи таким чином
Тематика виконаних iconВ. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу
Тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу «Теорія та методика журналістської творчості», / Укладач Костюк...
Тематика виконаних iconТематика бакалаврськихних робіт

Тематика виконаних iconКартка обліку наробітку та відстежування обігу аб
Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів І спеціальних машин, виконаних на...
Тематика виконаних iconКартка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини
Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів І спеціальних машин, виконаних на колісних...
Тематика виконаних iconПравила опрацювання елементів одновимірних(двовимірних) масивів....
Ввести довільний текст. Відредагувати даний текст, замінивши всі символи ":" на "-" І підрахувати кількість виконаних замін
Тематика виконаних iconОснови комп’ютерної графіки
Можна також створювати нові зображення. Засоби Photoshop сумісні з графічними планшетами, що дає можливість створювати цілком реалістичні...
Тематика виконаних iconТематика та план проведення масових заходів та відкритих виховних годин вересен ь

Тематика виконаних iconТематика доповідей
Пунктуаційний знак як засіб епітетного увиразнення в художніх І епістолярних текстах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка