Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка1/4
Дата конвертації20.09.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
Проект1
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Кабінет Міністрів України


 

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України як Уряду України, його склад і порядок формування, місце в системі органів державної влади, а також повноваження щодо здійснення виконавчої влади

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 

Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України

 

Кабінет Міністрів України - ^ Уряд України є вищий орган у системі органів виконавчої влади. Найменування Кабінет Міністрів України і Уряд України рівнозначні. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації.

 Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

 Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених статтями 85 та 87 Конституції України.
Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України

 

Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:

1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України; здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави в інтересах Українського народу; виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробка проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету
України;

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю;

8) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної
справи;

9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади;
10) координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади в сфері надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг.
Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України

 

Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, колегіальності та гласності.

Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гарантування відповідальності держави перед громадянами за забезпечення їм гідних умов життя.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу в межах, установлених Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України, не допускається. 

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Рішення приймаються ним після обговорення питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, крім випадку, передбаченого статтею 55 цього Закону. 

Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність. Прийняття таємних (закритих) рішень можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку з вимогами національної безпеки України.

 

Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України

 

Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

 Функції Кабінету Міністрів України в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента
України.

 Окремі питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 5. Місцезнаходження та атрибути Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України знаходиться в столиці України - місті Києві.

На будинку Кабінету Міністрів України кріпиться Державний Герб України та вивішується Державний Прапор України.

Державний Герб України та Державний Прапор України є атрибутами залу засідань Кабінету Міністрів України.
 

Розділ II. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

^ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів

 

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри України та міністри України.

 

За поданням Прем'єр-міністра України Президент України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерство. У складі Кабінету Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів. 

Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України визначається посадовим складом Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України формується та набуває повноважень у не більш як шістдесятиденний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України. 

Посади членів Кабінету Міністрів України за характером повноважень та діяльності призначених на них осіб належать до державних політичних посад і не відносяться до посад державних службовців, передбачених законодавством про державну службу. 

Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України. 

На членів Кабінету Міністрів України поширюються норми законодавства про боротьбу з корупцією.

 

Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України

 

Президент України протягом десяти днів з дня вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України. 

У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України, як правило, після
консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру.

 

Стаття 8. Розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України

 

Верховна Рада України розглядає внесену Президентом України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України не пізніш як у десятиденний строк з дня її внесення. 

Одночасно з внесенням кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України до Верховної Ради України подаються відомості про кандидата, зазначені в законі про
регламент Верховної Ради України. 

Депутатські фракції та групи мають право перед розглядом питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрітись із кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України та отримати відповіді на поставлені запитання. Президент України або уповноважена ним особа представляє внесену ним кандидатуру на пленарному засіданні Верховної Ради України. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає з програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів України. Представники депутатських фракцій і груп мають право висловити позицію своїх депутатських об'єднань. 

Голосування постанови Верховної Ради України про надання згоди на призначення Прем'єр-міністром України кандидатури, внесеної Президентом України, відбувається в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

 
Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України

 

Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України в триденний строк після одержання згоди Верховної Ради України. 

Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду після консультацій з депутатськими фракціями і групами вносить Президентові України подання щодо посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України. Про зміст подання Прем'єр-міністр України одночасно інформує Верховну Раду України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президентові України іншу кандидатуру на цю посаду в тому ж порядку.  

На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України затверджує посадовий склад Кабінету Міністрів України та призначає членів Кабінету Міністрів України. 

Пропозиції щодо призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президенту України протягом чотирнадцяти днів після утворення таких вакансій у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті. 

Указ Президента України про призначення на посади
членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.

 

Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ними повноважень

 

Члени Кабінету Міністрів України складають Присягу Українському народові такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, зміцнення та сталий демократичний розвиток Української держави". 

Присяга складається в урочистій обстановці на пленарному засідання Верховної Ради України не пізніше ніж через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України (призначення не менше двох третин від загальної чисельності Кабінету Міністрів України) чи призначення нового члена Кабінету Міністрів України. 

Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України, і її текст підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують Присягу особисто і підписують її текст. 

Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст Присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України. 

Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти Присягу має наслідком звільнення його з посади. 

Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту складення Присяги не менш як двома третинами від загальної чисельності Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту складення ними Присяги.

 

Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України

 

Новосформований Кабінет Міністрів України не пізніш як
у шістдесятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити концептуальне викладення стратегії діяльності, засобів та строків виконання завдань Кабінету Міністрів України. До Програми діяльності Кабінету Міністрів України додаються загальна структура системи органів виконавчої влади та інформація про членів Кабінету Міністрів України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України не пізніш як у десятиденний строк з дня її подання. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України перед її розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України попередньо обговорюється в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях і групах. 

Прем'єр-міністр України представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України. 

Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість протягом двадцяти днів доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України на основі вивчення пропозицій і зауважень, висловлених при її обговоренні у комітетах, депутатських фракціях і групах та на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

Голосування за постанову Верховної Ради України про Програму діяльності Кабінету Міністрів України відбувається в поіменному режимі. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. 

У разі несхвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України може розглянути питання про недовіру Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України.
 

Стаття 12. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України

 

Повноваження члена Кабінету Міністрів України можуть бути припинені Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або за заявою члена Кабінету Міністрів України, а також з власної ініціативи Президента України. 

Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку. 

Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України. 

Член Кабінету Міністрів України, відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням та власною згодою продовжує виконувати свої повноваження до набуття повноважень новим членом Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. 

З питань припинення повноважень чи прийняття відставки членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази.

 

Стаття 13. Вимоги до осіб, які входять до складу Кабінету Міністрів України

 

До складу Кабінету Міністрів України можуть бути призначені громадяни України, які мають право голосу та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені до складу Кабінету Міністрів України громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку. 

Члени Кабінету Міністрів України не можуть бути народними депутатами України чи мати інший представницький мандат, вони не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку або створеної з метою надання торгово-промислових чи фінансових послуг іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам.

 
Розділ III. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

^ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Стаття 14. Строк повноважень Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України утворюється на строк повноважень Президента України. 

Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються достроково у разі: 

1) прийняття Президентом України рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України чи про відставку Кабінету Міністрів України;

2) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

3) відставки або смерті Прем'єр-міністра України.

 

Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового Президента України

 

Прем'єр-міністр України подає заяву про складення повноважень Кабінету Міністрів України новообраному Президентові України на церемонії його вступу на посаду (інавгурації) після складення Президентом України присяги.

 

Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з припиненням повноважень Прем'єр-міністра України за рішенням Президента України

 

Президент України має право прийняти вмотивоване рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр України зобов'язаний невідкладно подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у зв'язку з таким рішенням Президента України. У разі неподання Прем’єр-міністром України у триденний строк Президентові України заяви про відставку Президент України припиняє повноваження Кабінету Міністрів України відповідно до статті 106 Конституції України.

 

Стаття 17. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри

 

Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. 

Це питання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України через десять днів після внесення пропозиції з обов'язковим запрошенням всього складу Кабінету Міністрів України. 

Постанова Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України (резолюція недовіри) голосується в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. 

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. 

Прем'єр-міністр України, отримавши підписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України, невідкладно подає Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України. У разі неподання Прем’єр-міністром України у триденний строк Президентові України заяви про відставку Президент України припиняє повноваження Кабінету Міністрів України відповідно до статті 106 Конституції України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також
протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 18. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з відставкою або смертю Прем'єр-міністра України

 

Прем'єр-міністр України має право заявити Президентові України про свою відставку. Президент України протягом десяти днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України або про неприйняття відставки Прем'єр-міністра України. 

Відставка Прем'єр-міністра України або його смерть має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 19. Виконання повноважень Кабінетом Міністрів України після його відставки

 

Прем'єр-міністр України та очолюваний ним Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням Президента України продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Таке доручення дається у формі указу Президента України.

 

  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка