Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ
Скачати 79.52 Kb.
НазваУкраїна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ
Дата конвертації22.09.2013
Розмір79.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
від „____”___________ 2012 року № _____


Про затвердження Положення про

групу з централізованого господарського

обслуговування навчальних закладів і

установ освіти відділу освіти

районної державної адміністрації.


Відповідно до п.14 Положення про відділ освіти Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 25 квітня 2007 року № 275-р , на виконання розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 08 травня 2007 року 298-р «Про приведення у відповідність документів»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про групу з централізованого господарського обслуговування закладів і установ освіти відділу освіти районної державної адміністрації (додається).

2.1.Ознайомити працівників підрозділу із Положенням про групу з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти районної державної адміністрації.

2.2.Забезпечити дотримання працівниками підрозділу вимог Положення про

групу з централізованого господарського обслуговування закладів і установ освіти відділу освіти районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


^ Начальник відділу освіти О. Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по відділу освіти

Новомиргородської

районної державної адміністрації

від "___" ________ 2012 року №


П О Л О Ж Е Н Н Я

про групу з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ відділу освіти Новомиргородської РДА відділу освіти районної державної адміністрації

1. Загальна частина
1.1. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти районної державної адміністрації є підрозділом відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації, підзвітним і під контрольним начальнику відділу освіти райдержадміністрації.
1.2. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти створюється відділом освіти Новомиргородської районної державної адміністрації.
1.3. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти здійснює свою діяльність під безпосереднім керівництвом відділу освіти райдержадміністрації.
1.4. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами управління освіти і науки обласної та відділу освіти районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
1.5. У межах своїх повноважень група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти райдержадміністрації тісно співпрацює з управлінням економіки та розвитку інфраструктури, фінансовим відділом, а також відділом містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації, сільськими та селищними радами.
^ 2. Основні завдання:
2.1 Відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти райдержадміністрації забезпечує виконання заходів спрямованих на створення ефективних умов діяльності працівників відділу освіти райдержадміністрації та працівників і учнів навчальних закладів району.
ΙΙΙ. Група з централізованого господарського обслуговування відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розробляє та організовує виконання заходів, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району.
3.2. Забезпечує технічний нагляд за капітальними та поточними ремонтами закладів освіти району.

3.3. Здійснює нагляд за проведенням будівельних робіт, реконструкцій добудов у закладах освіти району. Погоджує акти виконаних робіт, здійснює контроль за дотриманням технічних вимог при виконанні будівельних робіт.
3.4. Здійснює нагляд за експлуатацією будівель і об'єктів, опалювальних систем та інженерних споруд в закладах та установах підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації.
3.5.Оформляє дефектні акти на ремонти будівель та споруди закладів освіти, організовує розробку проектно-кошторисної документації.

3.6. Організовує матеріально-технічне постачання.

3.7. Розробляє заходи та організовує роботи щодо підготовки закладів освіти району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
3.8. Готує питання, що належать до компетенції працівників госпо- дарської групи для розгляду на нарадах та колегіях відділу освіти райдержадміністрації.
3.9. Забезпечує утримання в належному стані приміщень відділу освіти та

прилеглої території відповідно до правил і норм виробничої санітарії та по- жежної безпеки, організовує їх своєчасний ремонт.

3.10. Контролює дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти.

3.11. Організовує господарське обслуговування заходів, що проводяться відділом освіти райдержадміністрації.
^ 4. Організаційна структура:

4.1. Групу з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти Новомиргородської РДА очолює начальник групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти який підпорядкований безпосередньо начальнику відділу освіти районної державної адміністрації.
4.2. Начальник групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації, а інші працівники за погодженням з начальником господарської групи.
4.3. Господарська група працює за такими напрямками:

- технічний нагляд;

- господарська діяльність;
4.4. Чисельність працюючих в групі з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти встановлюється наказом по відділу освіти в межах граничної чисельності та фонду заробітної плати.

4.5. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти розробляє посадові обов'язки працівників.

^ 5. Взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами відділу освіти райдержадміністрації:
5.1. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти в процесі виконання покладених на неї завдань за дорученням начальника відділу освіти районної державної адміністрації взаємодіє з управліннями, відділами райдержадміністрації, а також з сільськими та селищними радами.
Вироблення та впровадження відповідних рішень проводиться за узгодженням з начальником відділу освіти та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії закладів освіти.
5.2. Має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів

райдержадміністрації, підпорядкованих навчальних закладів, струк-

турних підрозділів відділу освіти інформацію і матеріали, необхідних

для виконання покладених на неї завдань;

- вносити начальнику відділу пропозиції з питань щодо удосконалення

матеріально-технічних баз закладів освіти;
-за дорученням начальника відділу утворювати робочі групи для вико-

нання поставлених завдань, а також для надання консультацій, про-

ведення аналізу і складання прогнозів щодо реконструкції, добудов,

капітальних ремонтів у закладах освіти району.
^ 6. Начальник господарської групи:
6.1.Повинен мати вищу або базову вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.
6.2. Здійснює керівництво групою з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти, несе відповідальність перед начальником відділу освіти за виконання покладених на нього завдань.
6.3. Одержує від керівників навчальних закладів району та інших уста-

нов оперативні відомості, статистичні та інші дані, довідки з питань, віднесених до компетенції відділу.
6.4. Визначає послідовність виконання першочергових ремонтних робіт та складання на них кошторисів.
6.5. Готує статистичну звітність, що відноситься до його компетенції.
6.6. Веде облік робочого часу працівників групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти Новомиргородської РДА.
6.7. Здійснює керівництво роботами в процесі господарського обслуго-

вування відділу освіти райдержадміністрації та його підрозділів.

6.8. Здійснює контроль за роботою інженера – будівельника та завгоспа.
6.9. Начальник групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти несе персональну відповідальність за вирішення питань, віднесених до компетенції групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти перед начальником відділу освіти районної державної адміністрації.

^ 7. Фінансування та майно групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти
7.1. Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти відділу освіти утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання визначає начальник відділу освіти райдержадміністрації в межах виділених асигнувань після погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації.
^ 8. Ліквідація групи з централізованого господарського обслуговування закладів і установ освіти відділу освіти
8.1. Група з централізованого господарського обслуговування закладів і установ відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації може бути ліквідована, реорганізована ( злиття, поділ, приєднання, перетворення) згідно з чинним законодавством.

Ліквідаційна комісія призначається наказом по відділу освіти Новомиргородської райдержадміністрації згідно розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації.

У разі ліквідації господарсько-технічної групи відділу освіти Новомиргородської райдержадміністрації майно та інші матеріальні цінності передаються на облік установи, яка буде визначена наказом по відділу освіти.
_______________________________

Схожі:

Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconУкраїна долинська районна державна адміністрація кіровоградської області
ПриватБанку «Комп’ютер кожному школяреві» та резолюції голови обласної державної адміністрації до пропозиції ПриватБанка щодо проекту...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconУкраїна відділ освіти, сім’Ї, молоді та спорту кременчуцької районної державної адміністрації
Департаменту освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації від 09. 07. 2013 №268 „Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Україна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації кіровоградської області наказ iconВідділ освіти золочівської районної державної адміністрації
Золочівської районної державної адміністрації про виконання Програми «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка