1. Поняття інтелектуальної власності
Скачати 28.03 Kb.
Назва1. Поняття інтелектуальної власності
Дата конвертації03.03.2013
Розмір28.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1.Поняття інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності - це сукупність цивільно-правових норм, що регулюють відносини, пов'язані із творчою діяльністю. При цьому цивільне право безпосередньо не регулює саму творчу діяльність, тому що процес творчості залишається за межами дії його норм. Функції цивільного права полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їхнього правового режиму, моральному і матеріальному стимулюванні і захисту прав авторів та інших осіб, що мають авторські права.

^ 2.Що представляють собою виняткові права?

Авторські, винахідницькі і подібні їм права звичайно називають винятковими. тобто абсолютними суб'єктивними правами, що забезпечують їхнім носіям правомочності на вчинення різноманітних дій з одночасною забороною всім іншим особам чинити зазначені дії.

Виняткові авторські і подібні їм права (право на винахід. промисловий зразок. раціоналізаторську пропозицію і т. ін.) виникли як реакція права на масове застосування товарно-грошових відносин у духовній сфері, що дозволяє ставити знак рівності між виключним правом і правом власності.

^ 3.Види прав інтелектуальної власності. Чим вони відрізняються?

Зміст права інтелектуальної власності складають особисті немайнові (духовна власність) і пов'язані з ними майнові права її суб'єктів. Специфіка змісту права інтелектуальної власності полягає у двоєдиній структурі й у тому, що тут майнові права не просто пов'язані з немайновими, вони виходять від немайнових прав і ґрунтуються на духовній власності творців.

На відміну від особистого немайнового права майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Крім того, воно має часові й територіальні обмеження. Так. наприклад, майнове право на винахід діє протягом 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і послуг) - 10 років із правом продовження щоразу ще на 10 років. На літературні й художні твори це право діє протягом всього життя автора й 70 років після його смерті. Наприклад, патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий. Тобто патент, виданий в Україні, не діє на території інших держав.

^ 4.Що представляють собою особисті немайнові права? Термін їх дії. Перелічити види цих прав.

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі. До нього належать:

а)право на визнання людини творцем (автором,виконавцем, винахідником і т.д.) об'єкта права інтелектуальної власності:

б)право перешкоджати якому-небудь посяганню на право інтелектуальної власності, що може завдати шкоди честі або репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності:

в)інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, передбачені законом.

Так. наприклад, майнове право на винахід діє протягом 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і послуг) - 10 років із правом продовження щоразу ще на 10 років. На літературні й художні твори це право діє протягом всього життя автора й 70 років після його смерті. Наприклад, патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий. Тобто патент, виданий в Україні, не діє на території інших держав.

5.Що представляють собою майнові права? Перелічити види цих прав.

До майнового права належать:

а)право на використання об'єкта права інтелектуальної власності:

б)виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності:

в)виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання:

г)інші майнові права інтелектуальної власності, передбачені законом.

Суттю майнових прав є одержання комерційної вигоди.На відміну від особистого немайнового права майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Крім того, воно має часові й територіальні обмеження.

Схожі:

1. Поняття інтелектуальної власності iconЗміст вступ
Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності
1. Поняття інтелектуальної власності iconПроблеми доведення порушених прав інтелектуальної власності в Україні
Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері інтелектуальної власності в Україні залишається на недостатньому...
1. Поняття інтелектуальної власності icon6. Законодавча діяльність в Україні з питань інтелектуальної власності почалася в 1992 році
Права на об’єкти інтелектуальної власності (питання стосується усіх можливих об’єктів) виникають
1. Поняття інтелектуальної власності icon«Захист прав інтелектуальної власності»
Захист права інтелектуальної власності може бути здійснено в кримінально-правовому, адміністративно-правовому та цивільно-правовому...
1. Поняття інтелектуальної власності iconПраво інтелектуальної власності
Людський геній є джерелом усіх витворів мистецтва та винаходів. Ці витвори є гарантією життя, гідного людини. Обов’язок держави —...
1. Поняття інтелектуальної власності iconКому належить майнове право інтелектуальної власності?
В, але за певних умов майнове про може належати І роботодавцю, юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо...
1. Поняття інтелектуальної власності iconБуло не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним...
Льтатів рішення формальної експертизи укрпатенту (дод. 1) Та рішення апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності...
1. Поняття інтелектуальної власності iconКнига четверта
Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного
1. Поняття інтелектуальної власності iconЗагальнотеоретичні питання права інтелектуальної власності
Такі правові норми у своїй сукупності утворюють відповідний інститут права власності. Оскільки ці норми мають переважно цивільно-правове...
1. Поняття інтелектуальної власності iconОхорона прав інтелектуальної власності під час створення І функціонування веб-сайтів
Тема: Охорона прав інтелектуальної власності під час створення І функціонування веб-сайтів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка