Положення про раду профілактики Завдання
Скачати 188.55 Kb.
НазваПоложення про раду профілактики Завдання
Дата конвертації02.10.2013
Розмір188.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Положення про раду профілактики
Завдання

1.Створити максимально сприятливі умови для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

2.Сформувати єдиний шкільний колектив із здоровим моральним мікрокліматом.

3.Забезпечити координацію усіх шкільних ланок, які організовують життєдіяльність учнівського колективу.

4.Постійно підвищувати ефективність виховної роботи з учнями.

5.Сприяти розвитку учнівського самоврядування

6.Формувати громадську активність, самостійність, відповідальність учнів

7.Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки неповнолітніх
Організація роботи

Шкільна рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 7-9 осіб у залежності від загальної кількості учнів у школі.

Із числа працівників школи до ради входять заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, шкільний психолог, педагоги-консультанти секцій учнівського самоврядування. Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу ради юристів-працівників правоохоронних органів, соціологів, лікарів. Із числа старшокласників до складу ради можуть входити представники учнівського самоврядування.

Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у школі, обстановки у селищі, необхідності у рішучих заходах.

Головою ради обирається директор школи або його заступник з виховної роботи.

Шкільна рада не підпорядковується комісіям у справах неповнолітніх.
^ Функції ради профілактики

Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу.

Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, однолітки, заклади культури).

Творча функція надає комісії право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із врахуванням конкретних умов і особливостей.

Проективну функцію рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

Оціночно-узагальнююча функція ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

^ Класна година
- одна з найважливіших форм організації виховної роботи з учнями. Вона включається в шкільний розклад і проводиться щотижня в певний день. Зазвичай класна година проходить у формі лекції, бесіди або диспуту, але може включати в себе і елементи вікторини, конкурсу, ігри, а також інших форм виховної роботи.
Класна година виконує такі виховні функції: освітню, орієнтуючу і спрямовуючу.

Освітня функція полягає в тому, що класна година розширює коло знань вихованців з етики, естетики, психології, фізики, математики, літературознавства та інших наук.

Предметом класної години можуть бути і знання з області техніки, народного господарства, а також відомості про події, що відбуваються в селі, місті, країні, світі, тобто об'єктом розгляду може стати будь-яке явище соціального життя.

Орієнтуюча функція полягає у формуванні у школярів певного ставлення до об'єктів навколишньої дійсності, у виробленні в них ієрархії матеріальних і духовних цінностей. Якщо освітня функція передбачає знайомство зі світом, то орієнтуюча - його оцінку.

Названі функції нерозривно пов'язані між собою. Так, важко або навіть неможливо прищепити дітям любов до класичної музики, яку вони жодного разу не чули.

Спрямовуюча функція класної години передбачає переведення розмови про життя в область реальної практики учнів, спрямовує їх діяльність. Ця функція виступає як реальний вплив на практичну сторону життя школярів, їх поведінку, вибір ними життєвого шляху, постановку життєвих цілей і їх реалізацію. Якщо в процесі проведення класної години відсутня певна спрямованість, то ефективність її впливу на вихованців істотно знижується, а знання не переходять у переконання.
Тематика класних годин різноманітна. Вона заздалегідь визначається і відображається у планах класних керівників. Класні години можуть присвячуватися:

1. Морально-етичним проблемам. На них формується певне ставлення школярів до Батьківщини, праці, колективу, природи, батьків, самому собі і т. д

2. Проблемам науки і пізнання. У даному випадку мета класних годин полягає у виробленні у вихованців правильного ставлення до навчання, науки, літератури як джерела духовного розвитку особистості;

3. Естетичним проблемам. У процесі таких класних годин учні знайомляться з основними положеннями естетики. Мова тут може йти про прекрасне в природі, одяг людини, побут, працю та поведінку. Важливо, щоб у школярів сформувалося естетичне ставлення до життя, мистецтва, праці, себе, розвинувся творчий потенціал;
4. Питань держави і права. Слід розвивати інтерес учнів до політичних подій, що відбуваються в світі, почуття відповідальності за дії Батьківщини, її успіхи на міжнародній арені, вчити вихованців бачити суть державної політики.

5. Питань фізіології та гігієни, здорового способу життя, які повинні сприйматися учнями як елементи культури і краси людини;

6. Психологічним проблемам. Мета таких класних годин полягає в стимулюванні процесу самовиховання та організації елементарної психологічної освіти;

7. Проблемам екології. Необхідно прищепити школярам відповідальне ставлення до природи. Як правило, тут організовуються бесіди про тваринний і рослинний світ;

8. Загальношкільних проблем (значимих суспільних подій, ювілейних дат, свят і т. д.).
^ Організація класної години починається з психологічної підготовки учнів до серйозної розмови. Важливу частину загальної організаційної роботи складає і підготовка приміщення до даного заходу. Кімната, в якій буде проводитися класна година, повинна бути чисто прибрана, провітрена.

Добре б поставити на стіл квіти. Тема класної години може бути написана на дошці або плакаті, де, крім неї, вказуються питання, що підлягають обговоренню. На аркуші паперу як афоризм можна навести слова видатної особистості або цитату з відомої книги. На класній годині вихованці розсідаються так, як їм хочеться. Тривалість класної години повинна бути обґрунтованою. Досвідчений класний керівник намагається не затягувати класну годину, закінчити її до того, як діти відчують втому.

Перша класна година, особливо в 5 класі, може тривати 20-30 хвилин, в 9-11 класах - більше 1 години (коли розглядається актуальна тема, яка зацікавила кожного школяра). Однак у кожному випадку треба враховувати вимоги до режиму дня учнів. Перед проведенням класної години класний керівник повинен вирішити ряд завдань: визначити тему і методи проведення класної години, місце і час його проведення, скласти план підготовки та проведення класної години, залучити в процес підготовки та проведення якомога більше учасників, розподілити завдання між творчими групами і окремими учнями. Як і в будь-якому виховному заході, він враховує вікові особливості дітей, особливості класного колективу, рівень його розвитку.

У структурному відношенні класна година складається з трьох частин: вступної, основної та заключної.

Призначення вступної частини: активізувати увагу учнів, забезпечити досить серйозне і шанобливе ставлення до теми розмови, визначити місце і значення обговорюваного питання в житті людини, виробництві, розвитку суспільства і науки.

Цілі основної частини визначаються виховними завданнями класної години.

Під час заключної частини важливо стимулювати потребу школярів у самовихованні, їхнє бажання внести зміни в роботу класу.

Зміст класних годин, методи і форми взаємодії вихованців з класним керівником залежать не тільки від віку учнів, а й від їхньої позиції. Якщо на перших класних годинах організатором є класний керівник і інформація виходить в основному від нього, то на наступних класних годинах в їх проведення можуть включатися й школярі. Залучаючи учнів до ведення розмови про життя, класний керівник вчить їх аналізу життєвих явищ.
^ Форми організації позакласної виховної роботи
Найпростішою організаційною і в той же час найбільш поширеною формою виховної діяльності, а відтак – виховного процесу в цілому є класна година. У педагогічній науці і практиці є різні визначення класної години.

^ Основні компоненти класної години

Цільовий. Цільові установки пов'язані перш за все з розвитком індивідуальності, суб’єктності і креативності дитини, з проектуванням і становленням унікального способу його життєдіяльності.

Змістовний. Зміст класної години є особистісно значущим. Включається матеріал, необхідний для формування самостійності, самореалізації і самоствердження особистості дитини. Зміст класної години визначається соціальним замовленням суспільству, пріоритетними напрямками виховання в сучасних умовах, рівнем вихованості та розвитку учнів, їх інтересами, захопленнями.

Організаційно-діяльнісний. Учні є повноправними організаторами класної години. Передбачається активна участь і зацікавленість кожної дитини, актуалізація його життєвого досвіду, прояв і розвиток його індивідуальності.

Оцінно-аналітичний. Критеріями оцінки результативності класної години виступають: прояв і збагачення життєвого досвіду дитини, індивідуально-особистісне значення засвоюваної інформації, що впливає на розвиток індивідуальності і творчих здібностей учнів.
^ Форми і методи проведення класної години
Методика організації та проведення класної години має відповідати конкретним умовам школи, класу (місце знаходження, матеріальна база, вікові та психологічні особливості учнів, рівень знань учнів, рівень їх вихованості), а також цілям і задачам які визначає класний керівник в своїй роботі.
^ Поради з організації класної години.

Зміст класної години слід будувати так, щоб поступово переходити від предметної інформації до її оцінки, від загальних оцінок до розгорнених суджень.

Необхідно враховувати психологічні особливості сприйняття матеріалу учнями, стежити за їх увагою, при її зниженні – використати цікаві за змістом факти або поставити гостре питання; можна також використовувати музичну паузу або змінити вид діяльності.

У процесі обговорення поставлених питань класний керівник повинен бути дуже уважним до виступів учнів, вносити потрібні корективи, ставити додаткові навідні питання, акцентувати увагу на важливих моментах, розмірковувати разом з дітьми й допомогти їм знайти правильне рішення проблеми.
Форми проведення можуть бути різноманітні: бесіди, тематичні лекції, рольові та ділові ігри, заочні подорожі, уроки мужності, диспути, вікторини, дискусії, екскурсії, туристичні подорожі, відтворення свят тощо.
Особливе місце в системі виховних годин займають класні збори. Це форма розвитку учнівського самоврядування первинного колективу, це вищий орган учнівського самоврядування в класі.
Темою зборів дитячого колективу, як стверджував А.С. Макаренко, «повинен бути рух вперед… З точки зору цього прагнення вперед повинні розглядатися всі питання як навчальні, господарські, виробничі, так і питання дисципліни».
Класні збори можуть вирішувати такі питання життєдіяльності класного колективу:

планування і аналіз роботи колективу;

організація самообслуговування, збереження шкільного майна;

чергування з метою підтримки порядку;

вибори активу і розподіл громадських доручень та обговорення звітів про їх виконання;

– розподіл коштів, які зароблені спільною працею учнів;

вирішення питань про заохочення та стягнення;

організація ремонту;

розв’язання конфліктних ситуацій тощо.
Періодичність класних зборів визначається кожним класним колективом, але не менше ніж два рази на семестр, також можуть бути проведені і незаплановані класні збори (в залежності від ситуації).

Участь школярів у роботі зборів, як і самоврядування взагалі – не лише їх право, але й обов’язок, що, зазвичай, закріплено в Положенні про учнівське самоврядування, в Правилах для учнів, конкретного навчального закладу. На зборах учні вчаться відстоювати свою думку, поважати погляди інших, можуть вносити пропозиції щодо проблем як обговорюються, мають право вибирати та бути вибраними. Кожен учень, якщо того потребують збори повинен прозвітуватися перед колективом про виконання доручення, про ставлення до навчання, про поведінку.

Важливим елементом класних зборів є прийняття рішення, ведення документації. Учнів необхідно вчити вести протоколи зборів. Рішення може бути прийнятим якщо за нього проголосувала більшість учнів. При цьому класний керівник теж бере участь у голосуванні на загальних правах. Періодично потрібно розглядати питання виконання попередньо прийнятих рішень. Це сприятиме формуванню почуття відповідальності у кожного члена класного колективу.
1. Аналіз ефективності поставленої мети і планування виховного процесу класу в минулому році:

результати вирішення виховних завдань минулого року, доцільність їхньої постановки, дієвість ідей, що обиралися при плануванні;

правильність вибору основних напрямків, змісту, форм роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування.
2. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів:

особливості соціальної ситуації розвитку учнів, її зміна за минулий навчальний рік. Які фактори особливо вплинули на зміну цієї ситуації?

який вплив на розвиток особистості учнів, на формування їхніх якостей, творчих дарувань і фізичних здібностей має їхнє найближче оточення (батьки, ровесники) і заняття в гуртках, секціях та інших об’єднаннях?

особливості суспільної думки класу та його вплив на ціннісні орієнтації учнів.
3. Аналіз розвитку колективу класу:

соціометрична, рольова, комунікативна структури класу, рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому;

особливості морально-психологічного клімату в класі: характер взаємин учнів (тактовність, ввічливість, увага і повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, колективізм, взаємна відповідальність і турбота); ставлення учнів до вчителів, до школи; домінуючий емоційний настрій учнів класу; особливості спілкування в класному колективі;

ступінь залучення учнів до життєдіяльності класу, рівень їх включення у процес планування; організації і аналізу спільної діяльності;

розвиток суспільної активності учнів (їхня ініціативність, творчість, організованість, самостійність діяльності, участь у самоврядуванні класу).
4. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи:

основні мотиви участі учнів класу у шкільних заходах, ступінь зацікавленості та захопленості учнів життєдіяльністю школи, активність і результативність (для розвитку особистості і для забезпечення життєдіяльності школи) участі учнів класного колективу у шкільних справах;

участь учнів класу в шкільному самоврядуванні; організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, секцій, клубів, товариств; вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості учнів.
5. Аналіз розвитку учнів класу:

рівень вихованості і морально-естетичного розвитку учнів (зазначити, які фактори вплинули на їхній стан);

ступінь розвитку пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, та інших видах діяльності;

рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їхня успішність;

зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури, інтелектуальної та інформаційної культури, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейних стосунків, екологічної культури і культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благотворно впливати на соціум, а в результаті – розвиток культури життєвого самовизначення);

найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів класу;

рівень сформованості потреби займатися самовихованням;

зміни складу класу, що відбулися протягом року; індивідуальні особливості "новеньких" учнів, їхня адаптація та інтеграція у класному колективі;

учні групи ризику (їхні індивідуальні особливості, мотиви вчинків; вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш дієві прийоми роботи з ними, завдання виховання і коригування поведінки цих учнів; прогноз подальшої соціалізації їх).
6. Аналіз педагогічної взаємодії з родиною:

вплив батьків учнів на виховну діяльність класу;

участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя .
7. Аналіз організації виховного процесу в класі та ефективності виховної роботи вчителя/вихователя:

що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? В яких справах вони брали участь з найбільшим задоволенням? В яких справах виявили себе найкращими організаторами? До яких заходів залишилися байдужими? Чому?

наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?

які методи, форми роботи і засоби педагогічного впливу найбільш позитивно вплинули на розвиток і моральне становлення учнів?

яка діяльність позитивно впливала на формування позитивної дисципліни та відповідального ставлення до праці?

які заходи і колективні творчі справи, проведені в минулому році, сприяли зміцненню класного колективу?
8. Висновки:

про успіхи, про накопичений позитивний досвід;

про негативні моменти в організації і вихованні учнів класу;

про нереалізовані можливості і невикористані резерви;

про перспективні цілі та першочергові завдання на найближче майбутнє.
9.Додаток
У додатку можна помістити:

результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетування, опитувань;

зведення про проведення і результати окремих заходів, подій життя класного колективу.

Картка особистого обліку учня, схильного до правопорушень
1. Прізвище, ім’я, по батькові_______________________
2. Клас_______
3. Дата народження_______________________________
4. Батьки:
Мати_________________________________________
де працює ____________________________________
Батько________________________________________
де працює_____________________________________
5. Характер сім’ї_________________________________
6. Причини неблагополуччя _______________________
7. Коли поставлено на облік _______________________
8. За що поставлено на облік_______________________
9. До яких правопорушень схильний________________
10. Ставлення до навчання _________________________
11. Поведінка_____________________________________
12. Результати роботи психолога ____________________
13. Відомості про соціометричний статус_____________
14. Відомості про друзів та референтну групу _________
15. Чим захоплюється учень у школі _________________
16. Чим захоплюється учень вдома __________________
17. Улюблений предмет ___________________________
18. Який гурток відвідує ___________________________
19. Робота проведена з учнем _______________________

Карта вивчення підлітка, схильного до правопорушень
1. Загальні дані:
1) Школа__________________________________________ Клас ____________________
2) Прізвище, ім'я, по-батькові учня _____________________________________________
_____________________________________________
3) Дата народження «________» ____________ ___________ року
4) Домашня адреса __________________________________________
2. Дані спостережень класного керівника:

1) Основні вияви «труднощів», де, з якого часу спостерігаються
__________________________________________________________________
2) Ставлення до навчання (успішність, чи має бажання вчитися, якщо не вчиться, то з яких предметів?)__________________________________________________________________
3) Ставлення до праці (що любить робити?)
_____________________________________________________________________________
4) Поведінка в колективі (взаємовідносини з колективом, чи має друзів, хто вони?)
______________________________________________________________________
5) Ставлення до дорослих, учителів (хто з них є авторитетом, чому?)
_______________________________________________________________________
6) Як проводить вільний час? (гуртки, спорт, чи цікавиться музикою, театром, кіно, читанням художньої літератури?)
_______________________________________________________________________
7) Норми культурної поведінки (чи володіє навичками культурної поведінки і культурою мови?

Такт по відношенню до дорослих, товаришів. Охайність. Як веде себе в громадських місцях?)
_______________________________________________________________________
8) Які засоби впливу застосовувались до учня школою, батьківським комітетом, сім'єю тощо?
_______________________________________________________________________
3. Умови життя в сім'ї:
1) Прізвище, Ім'я, по-батькові батьків, місце роботи. Чи має сестер, братів? Які вони?
Батько:____________________________________________________________
Мати: _____________________________________________________________
2) Матеріально-побутові умови (в яких умовах проживає, матеріальна забезпеченість сім'ї)
___________________________________________________________________
3) Взаємовідносини в сім'ї. Чи мають відхилення в поведінці члени сім'ї (алкоголізм, хуліганство, судимість)?
____________________________________________________________________
4) Виховання в сім'ї (характер впливу на учня, його участь у домашній роботі. Заохочення і покарання. Наявність контролю з боку членів сім'ї. Відношення учня до батьків і батьків до нього)
_______________________________________________________________________
5) Стан здоров'я учня. Фізичний розвиток. Чи займається спортом? Які відхилення має у фізичному чи розумовому розвитку?
_______________________________________________________________
4. Висновки:
1) Які причини відхилення від позитивної поведінки?
_______________________________________________________________________
2) Комплекс заходів, які рекомендуються або раніше застосовувалися для перевиховання підлітка:
_______________________________________________________________________
Класний керівник (_____ ________________________)
«_________»_________________________________20___ року
Висновок психолога:
______________________________________________________________________
Психолог (_____________________________)
«__________»_________________________20______ року

Загальні дані про учня

Фізичний розвиток і стан здоров’я

Умови сімейного виховання

Відомості про навчальну діяльність

Ставлення до праці

Соціальна активність

Участь у гуртках і спортивних секціях

Статус у класному колективі

Відомості про друзів та найближче оточення

Характерні порушення дисципліни, заходи виховного впливу, що застосовувалися до учня

Чи має навички культури поведінки

Особливості мислення

Найтиповіші психічні стани

Інтереси, нахили, здібності

Які моральні якості намагається в собі виховувати

Плани на майбутнє

Особливості вольових якостей

Як проводить вільний час

Характер читацьких інтересів

Коло друзів поза школою

Ставлення до природи

Найяскравіші риси характеру

З якого класу характеризується як важковиховуваний

Які позитивні риси відзначалися раніше

Які позитивні риси є в учня зараз

Які негативні риси і якості відзначалися раніше

Які негативні риси і якості є в учня зараз
Орієнтовні критерії постановки учнів на внутрішкільний контроль
Якщо учень систематично:

не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи;

пропускає уроки без поважних причин;

виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;

не виконує вимог учителів та батьків, вступає з ними в конфлікт;

не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;

здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень;

вживає алкоголь, палить;

має схильність до вимагання грошей у школярів;

має схильність до насильства над слабшими.

Єдині вимоги до учнів

Деталі Хіти: 510

Учні приходять до школи за 10 хв. до початку занять.

Перед входом до школи учень повинен витерти взуття, у гардеробі зняти верхній одяг, не поспішаючи, іти на той поверх, де знаходиться його клас.

До приходу вчителя учні готують все необхідне до уроку. Підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

Після того, як вчитель зайшов у клас, входити забороняється. Учні, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише з дозволу директора і його заступників.

Не дозволяється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом зброю, навіть іграшкову, вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини, гострі предмети, гральні карти, алкогольні напої, сигарети, жувальні гумки, літературу, аудіо-, відео-, та СD-продукцію аморального змісту. Не дозволяється використовувати плеєрів та мобільних телефонів під час навчального процесу.

Не дозволяється без дозволу вчителя залишати приміщення та територію школи в урочний час. У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівникові довідку від лікаря або записку від батьків стосовно причини відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважної причини не дозволяється.

Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати на іншу парту.

Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя з запитанням, повинні підняти руку, поставивши ї ліктем на парту.

Після відповіді на питання вчителя учень обов’язково подає щоденник для виставлення оцінки.

Після закінчення уроку учні встають тільки після слів вчителя: "Урок закінчено”.

Після закінчення уроків учні організовано під керівництвом вчителів, які проводили останній урок, виходять з класу.

Зі школи учні повинні виходити спокійно, додержуючись порядку. Залишатися в школі без потреби забороняється.

На перерві

На перерві та під час руху по сходах учням забороняється бігати, галасувати.

При появі на поверсі директора, його заступників, вчителів або кого-небудь з дорослих, учні повинні стати вбік і пропустити їх, обов’язково привітатися.

Кожен учень при звертанні до нього чергового вчителя або чергового учня зобов’язаний назвати своє прізвище і клас.

Учням забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя.
Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

Кожен учень зобов’язаний з’явитися до школи чистим і охайно вдягненим.

Зачіска повинна бути акуратною, користуватися косметикою забороняється.

До школи учні приходять в одязі ділового або напівділового стилю. Тільки на уроки фізкультури учні повинні з’являтися у спортивній формі, а на зайняття в майстерні – в спеціальному одязі.
Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї

Деталі Хіти: 971
__________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Адреса______________________________________________
Комісія у складі:_______________________________________
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
Встановила:_______________________________________
1. Сім’я займає житлову площу_______________________
(коротка характеристика житлової площі, кількість кімнат)
2. Санітарний стан_________________________________
3. На цій площі площі проживає:_____________________Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Місце роботи, навчання
1.


2.


3.


4.


4. Матеріальне становище сім’ї_______________________
5. Характеристика батьків:___________________________
а) їхня поведінка___________________________________
б) чи займаються вихованням дітей____________________
в) чи застосовувалися до них засоби громадського та
адміністративного впливу___________________________
г) чи притягувалися вони до карної відповідальності_____
6. Стосунки в сім’ї__________________________________
Висновки комісії___________________________________

Підписи:

Схожі:

Положення про раду профілактики Завдання iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Положення про раду профілактики Завдання iconПогоджую
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням...
Положення про раду профілактики Завдання icon«14» серпня 2012 р. №1088 положення про обласну координаційну раду...
Про внесення змін до Положення про обласну координаційну раду з питань протидії туберкульозу та віл- інфекції/сніду
Положення про раду профілактики Завдання iconПро організацію методичної роботи
Продовжити роботу методичної ради педагогічних працівників колегіуму, згідно Положення про Методичну раду, в складі
Положення про раду профілактики Завдання iconКонцепція програми Напрями програми Керівництво Положення про Координаційну...

Положення про раду профілактики Завдання iconНаказ
Про затвердження Положення про Раду керівників Міністерства освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти І науки обласних,...
Положення про раду профілактики Завдання iconПро заходи із профілактики
Згідно з інформацією Комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій „ Про заходи щодо профілактики масових...
Положення про раду профілактики Завдання iconВища атестаційна комісія україни наказ
Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни...
Положення про раду профілактики Завдання iconПостанова n 1552 від 17. 11. 2004
...
Положення про раду профілактики Завдання iconКриворізький міський методичний центр
Положення про міську Раду учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів м. Кривого Рогу (далі – міська Рада)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка