Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка4/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Питання для самостійного вивчення

 1. Основні елементи адміністративно-правового режиму.

 2. Гарантії законності в умовах дії надзвичайних режимів.

 3. Обмеження на певні види діяльності при дії надзвичайних режимів.

 4. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних режимів, та оплата праці громадянам, залученим до виконання заходів з ліквідації їх наслідків.


^ Тема реферату:

 1. Поняття, особливості і цілі режиму державної таємниці.


Навчальні задачі та вправи до практичного заняття
Задача № 1

У ніч на 4 листопада 2001 року потік води з гір ринув на міста і села Закарпаття. Повінь за декілька годин підтопила понад 500 будинків. Вода продовжувала затопляти села Берегівського і Хустського районів.

За поданням Голови Закарпатської обласної державної адміністрації обласна Рада депутатів прийняла рішення “Про введення з 09.00 годин 04 листопада 2001 року на території області режим регіонального стихійного лиха, а також розробила план проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

Завдання:

1. Здійснить юридичний аналіз зазначеної ситуації.
Задача № 2

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2002 року був введений воєнний стан в Закарпатській, Львівській, Волинській областях.

Цією постановою була припинена в цих областях діяльність місцевих органів самоврядування, а також судів, органів прокуратури, органів дізнання і слідства.

Завдання:

 1. Здійснить юридичний аналіз зазначеної ситуації.


Задача № 3

Незважаючи на відсутність згоди громадянина Іванова І.І. 10.10. 1984 року народження, без відповідного оформлення, ректор науково-дослідного інституту освіти розпорядженням надав допуск до державної таємниці указаному співробітнику.

Завдання:

 1. Дайте юридичну оцінку діям ректора науково-дослідного інституту.


Задача № 4

5.04.2002 року на Придніпровській залізниці в районі станції Верховцево сталася аварія вантажного потягу в наслідок якої в багатьох цистернах з азотом відкрилися кришки люків. Значна частина азоту вилилась на землю, забруднивши значну територію.

Постановою Кабінету Міністрів України на пропозиції Дніпропетровської обласної адміністрації був введений режим надзвичайного стану.

На протязі двох діб аварія була ліквідована. Постановою Кабінету Міністрів України надзвичайний стан було скасовано, повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування були поновлені..

Завдання:

 1. Дайте юридичну оцінку діям Кабінету Міністрів України в зазначеній ситуації.


Задача № 5

На території Автономної Республіки Крим виникли міжнаціональні конфлікти що супроводжуються загибеллю людей, руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення.

В Верховну Раду АРК звернулося керівництво Меджлісу про прийняття конкретних заходів.

Верховною Радою АРК була прийнята постанова про проведення референдуму по національним питанням.

Завдання:

1. Здійснить юридичний аналіз зазначеної ситуації.Задача № 6

В зв’язку з введенням воєнного стану в Закарпатській, Львівській і Волинській областях, військовим командуванням були встановлені слідуючи заходи:

 • обмеження передбачені статтями 47, 56, 58, 59, 60, 63 Конституції України;

 • дозволені проведення місцевого референдуму;

 • створені надзвичайні суди;

 • скорочені деякі форми судочинства.

Завдання:

1. Дайте юридичний аналіз зазначеній ситуації.
Література

 1. Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України,1996.

 2. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991.- № 4-Ст.20. ( із змінами та доповненнями).

 3. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 16.

 4. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41.

 5. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ.: 1993.

 6. Про Службу Безпеки України: Закон України від 25 березня 1992р.// Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ.: 1993.

 7. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Офіційний вісник України. 1999. № 42.

 8. Про аварійно-рятувальні служби: Закон України від 14 грудня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 4.

 9. Про правові режими надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 42.

 10. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 28.

 11. Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 28.

 12. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 42.

 13. Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Указ Президента України від 9 лютого 2001р. // Офіційний вісник України. 2001. № 7.

 14. Адміністративне право України: Підручник /Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.

 15. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина /Ред. колегія: В.А. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. -584 с.


Тема № 11. Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні”
Читається лекція

Семінар 2 години
Ключові слова та поняття: однотипність, галузеве (лінійне) управління, міжгалузеве (функціональне) управління, сфера управління, надвідомчість, регіон, економічні зв‘язки, макрорівень, мікрорівень, кордон регіону, інфраструктура.

План

 1. Поняття галузевого управління, його зміст.

 2. Особливості міжгалузевого управління.

 3. Поняття і особливості регіонального управління.


Питання для самостійного вивчення

 1. Об‘єкти галузевого управління.

 2. Взаємозв‘язок галузевого, міжгалузевого і регіонального управління.

 3. Рівні державного міжгалузевого регулювання ринкових відносин (макрорівень, мікрорівень).

 4. Управління державним обліком і статистикою.

 5. Функції місцевих державних адміністрацій і органів самоврядування.

 6. Функції підприємств, установ.


Тема реферату

 1. Територіальні органи міністерств і відомств України є важливою складовою частиною єдиної системи центральної виконавчої влади.


Література

 1. Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України,1996.

 2. Про державну статистику в Україні: Закон України від 17 вересня 1992р. // Відомості Верховної Ради України, 1992. № 43.

 3. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. // Зі змінами і доповненнями внесеними Законами України від 6 жовтня 1998р., 16 липня 1999р. “Місцеве самоврядування України”. – К.: Атіка. – 2000р.

 4. Положення про Державний комітет статистики України: Указ Президента України від 6 листопада 1997р. // Офіційний вісник України. 1997. № 46. 4.2. ст. 25; 2000. № 24. ст. 993.

 5. Про Міністерство освіти і науки України: Указ Президента України від 7 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. 2000. № 23.

 6. Про Положення про Міністерство охорони здоров‘я України: Указ Президента України від 24 липня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 30.

 7. Про Положення про Міністерство культури і мистецтв України: Указ Президента України від 31 серпня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 35.

 8. Про приблизний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної Київської та Севастопольської міських, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій: Постанова Кабінету міністрів України від 15 травня 1998р. // Офіційний вісник України. 1998. № 21.

 9. Адміністративне право України: Підручник /Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.

 10. Снижко Р. В. Министерства и другие центральные органы кака составные части органов исполнительной власти // Запорізький інститут державного та муніципального управління. – Матеріали конференції. – Запоріжжя. – 2000. – с. 222-224.


Тема № 12. Державне регулювання у сфері економіки та проблеми його вдосконалення в умовах реформування.
Читається лекція

Семінар 2 години

Практичне заняття 2 годиниКлючові слова та поняття: “економіка”, “командно-адміністративна система”, “господарські плани”, “економічні процеси”, “зовнішня експансія”, “матеріальне виробництво”, “тінізація та криміналізація економіки”, “еволюція управлінських структур”, “моделі державного управління”, “промисловість”, “агропромисловий комплекс”, “військово-промисловий комплекс”, “державна політика в сфері сільського господарства і в інших галузях”.
План

 1. Характеристика державного управління економічною сферою України в сучасний період.

 2. Загальна характеристика управління промисловістю та сільським господарством України.

 3. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання економіки за умов проведення адміністративної реформи.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Характеристика управління економікою в сучасний період.

 2. Складові елементи економічної сфери.


Тема реферату:

1.Загальна характеристика світових моделей ринкових економік.

Навчальні задачі та вправи до практичного заняття
Задача № 1

Назначений Кабінетом Міністрів України міністр промислової політики України, прийняв ряд заходів по укріпленню апарату міністерства.

 1. Звільнив від виконання своїх обов‘язків двох членів колегії міністерства;

 2. Вніс пропозиції в Кабінет Міністрів про створення науково-технічної ради;

 3. Збільшив своїм наказом граничну чисельність працівників апарату Міністерства промислової політики України.

Завдання: Дайте юридичну оцінку прийнятим рішенням.

Задача № 2

Обласна рада на своєму пленарному засіданні прийняла рішення:

 1. про застосування спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності для суб‘єктів малого підприємництва;

 2. затвердила програму підтримки малого підприємництва.

Суб‘єкти малого підприємництва відмовилися від застосування даної системи, керуючись Законом України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року.

Завдання: Дайте юридичну оцінку: а) діям обласної ради; б) діям суб‘єктів малого підприємництва.
Задача № 3

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України своїми розпорядженнями :

 1. скасувало накази деяких керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

 2. створило управління економіки в структурі Апостолівської районної державної адміністрації.

Завдання: Дайте правову оцінку діям Міністерства.
Задача № 4

Наказом начальника управління економіки, обласної державної адміністрації:

 1. Назначений начальник управління економіки Апостолівської районної державної адміністрації;

 2. Затверджено положення про структурні підрозділи і функціональні обов‘язки працівників вище вказаного управління економіки;

 3. Затверджений фонд оплати праці працівників цього управління.

Завдання: Дайте юридичну оцінку діям начальника управління економіки обласної державної адміністрації.
Задача № 5

Кредитор звернувся в Бабушкінський районний суд з заявою у письмовій формі про порушення справи про банкрутство відносно будівельної організації розміщеної на території Жовтневого району м. Дніпропетровська. Боржник на протязі 2-х місяців, після настання встановленого строку не може виконати своїх грошових зобов‘язань. Безспірні вимоги кредитора до боржника складають 250 мінімальних розмірів заробітної плати.

Суддя місцевого загального суду прийняв заяву. Через 20 днів кредитор звернувся в суд про відкликання заяви. Суд виніс ухвалу про відкликання цієї заяви.

Завдання: Дайте юридичну оцінку діям кредитора і суду.

Задача № 6

Призначений Кабінетом Міністрів України Міністр аграрної політики України:

 1. Скликав на нараду начальників управлінь економіки обласних державних адміністрацій з метою визначення основних напрямків державної політики у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

 2. На нараді декілька начальників управлінь за значні недоліки в роботі в сфері агропромислової політики були звільнені з посад;

 3. Затребував з місцевих органів самоврядування необхідну інформацію яка необхідна для підготовки державної програми розвитку в галузі агропромислового виробництва.

Завдання: Дайте юридичну оцінку Кабінету Міністрів України і Міністру аграрної політики України.
Література

 1. Адміністративне право України: Підручник /Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.

 2. Анисимов А.П. Административно государственный подход к экономичным проблемам национального социально-экономического развития: история и перспективы // Держава і право. – 2005. - № 29. – С. 284.

 3. Анисимов А.П. Юридические оценки состояния национальной экономики и права в современной Европе // Держава і право. – 2005. - № 30. – С. 314.

 4. Аністратенко О.О. До питання щодо правового забезпечення використання спеціального платіжного засобу (платіжної картки)// Держава і право. – 2005. - № 30. – С. 327.

 5. Білоус В.Т., Процент Т.О. Світовий досвід застосування міжнародних процедур обміну інформацією та здійснення податкового аудиту // Держава і право. – 2005. - № 28. – С. 303.

 6. Користін О.Є. Фактори поширення легалізацій (відмивання) “брудних” капіталів // Держава і право. – 2005. - № 29. – С. 272.

 7. Основні положення податкової політики в Україні: схвалені Постановою Верховної Ради України 4 грудня 1996р. // Голос України. - 1996.- 26 груд.

 8. Полешко А. Спільними зусиллями – проти корупції, організованої злочинності та злочинів у сфері економіки. // Право України, 2000 № 3. С.

 9. Положення про Міністерство аграрної політики: Указ Президента України від 7 червня 2000р. № 772/2000. // Офіційний вісник України. 2000. № 23.

 10. Положення про Міністерство економіки України: Указ Президента України від 23 жовтня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 43.

 11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. (з урахуванням змін)

 12. Про власність: Закон Української РСР від 07.02.1991р. // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991.- № 20- Ст.249.

 13. Про внесення змін „Про ціни і ціноутворення” Закон України від 17 березня 1999 року № 495-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 24.- Ст.210.

 14. Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство”: Закон України від 30 червня 1999 р. № 784 – XIV. Ст. 378.

 15. Про внесення змін до Закону України “Про національний банк України”: Закон України від 13 липня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 33.

 16. Про внесення змін до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”: Закон України від 2 листопада 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 48.

 17. Про внесення змін до ст. 20 Закону України “Про підприємства в Україні”: Закон України від 21 вересня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 42.

 18. Про державну підтримку малого підприємництва: закон України від 19 жовтня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 46.

 19. Про Державну програму приватизації: закон України від 12 лютого 1998. // Відомості Верховної Ради України. 1998. №33.

 20. Про загальні принципи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992р. // Голос України. - 1992.- 18 лист.

 21. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 5 червня 1991р. // Голос України. - 1991.- 12 черв.

 22. Про металобрухт.: Закон України від 5 травня 1999 р. № 619 – XIV ст.212

 23. Про перейменування Міністерства економіки України: Указ Президента України від 21 серпня 2001р. // Офіційний вісник України. 2001. № 34.

 24. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента України від 28 листопада 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 48.

 25. Про Положення про Міністерство промислової політики України: Указ Президента України від 21 вересня 2001р. // Офіційний вісник України. 2001. № 39.

 26. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21.11.1995р. // Голос України. - 1996.- 21 трав.

 27. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996р. // Уряд. кур`єр. - 1996.- 25 квіт.

 28. Про судоустрій України: закон України від 7 лютого 2002р. Київ. Атіка. 2002.

 29. Про утворення Міністерства промислового комплексу України: Указ Президента України від 25 липня 1997р. // Офіційний вісник України. 1997. № 31.

 30. Про ціни і ціноутворення: Закон Української РСР від 09.12.1990р. // Відомості Верховної Ради України. - 1990.- № 52.- Ст.650.

 31. Стулова І.М. Соціальні податка і зарубіжний досвід та можливість використання в Україні // Держава і право. – 2005. - № 28. – С. 314.

 32. Типове положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1441. // Офіц. вісник. – 2003. - № 37.


Тема № 13. Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством.
Читається лекція

Семінар 2 години
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка