Наказ
Скачати 187.14 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації04.10.2013
Розмір187.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВІДДІЛ ОСВІТИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
_09.09.2013___ №___190

м.Миколаїв

Про організацію методичної

роботи з педагогічними кадрами

району у 2013/2014 навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про дошкільний навчальний заклад», «Про районний методичний кабінет», на основі вивчення результативності навчально-виховного процесу в навчальних закладах району у 2013/2013 навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності керівних та педагогічних кадрів району, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки, вдосконалення навчально-виховного процесу, приведення професійної компетентності педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами, перспективності та наступності в роботі всіх освітніх ланок
НАКАЗУЮ:
1. Районному методичному кабінету, керівникам закладів освіти:

1.1. Спрямувати діяльність педагогічних кадрів у 2013-2014 навчальному році на вирішення науково-педагогічної проблемної теми: «Модернізація системи методичної роботи з метою формування професійної компетентності вчителя, здатного реалізувати завдання оновленого змісту освіти».

У 2013/2014 навчальному році спрямувати методичну роботу райметодкабінету, педагогічних колективів навчальних закладів району на виконання до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про дошкільний навчальний заклад», Державних цільових програм: «Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», «Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків»; «Державної цільової програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року»; районної Цільової програми розвитку освіти Миколаївського району на 2011-2015 роки.
1.2 Зосередити свою увагу на вирішенні актуальних проблем навчально-виховного процесу:

 • поліпшення якості викладання предметів з метою досягнення державних стандартів на основі оновленого змісту освіти та використання інформаційно-комунікаційних технологій;

 • формування в учнів національної самосвідомості, життєвої компетентності;

 • підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, стимулювати їх участь у дослідницькій та експериментальній діяльності;

 • розвиток творчої особистості вчителя в умовах розбудови української національної школи з їх соціалізацією;

 • сприяння утвердженню позитивного іміджу відділу освіти, районного методичного кабінету, навчальних закладів району.


1.3. Модернізувати традиційні форми методики навчально-виховного процесу, переорієнтувавши на особистість учня і учителя.

Постійно


1.4. Створити належні умови для самовираження особистості розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів початкової ланки.

Постійно


1.5. Активізувати впровадження профільного навчання, спрямувавши зусилля старшокласників на свідомий вибір майбутньої професії.

Постійно.

1.6. Продовжувати впровадження моніторингової системи відстеження параметрів розвитку педагогічної освіти в школах району.

Постійно.

1.7. Скоординувати діяльність методичних осередків на розв'язання практичних навчально-виховних завдань, а саме:

 • безперервно вдосконалювати і підвищувати кваліфікацію педагогічних і керівних кадрів, працівників освіти, здійснювати стажування і наставництво молодих спеціалістів;

 • узагальнювати та пропагувати ППД вчителів району, апробовувати інформаційно-освітні технології та телекомунікаційні мережі з виходом в Інтернет;

 • залучення педагогів до науково-дослідної роботи, апробації та введення нових освітніх технологій;

 • удосконалювати систему профільного навчання;

 • вивчати стан викладання предметів і курсів шкільного компоненту базового навчального плану;

 • підвищити якість знань та результативність діяльності наукових товариств та їх осередків.

Постійно.

2. Методичній раді РМК, керівникам методичних осередків:

2.1. Скоординувати діяльність:

 • районних методичних центрів при освітніх округах;

 • районних методичних об’єднань;

 • шкіл молодого вчителя;

 • школи педагогічної майстерності;

 • районних проблемних семінарів;

 • конференцій.

2.2. Зосередити методичну роботу у 5 освітніх округах: Кир’яківському, Комсомольському, Ковалівському, Радсадівському та Степівському.
3. Заступникам директорів шкіл з навчально-виховної роботи, головам методичних осередків:

3.1. Планувати діяльність навчальних закладів з метою оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу. Активізувати методичну роботу в напрямку підвищення педагогічної майстерності працівників, впровадження інноваційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методик навчання і виховання.

Постійно.

3.2. Спрямувати методичну роботу на підготовку учителів до впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та загальної середньої освіти

Постійно.
3.3. Спланувати роботу методичних осередків, надати перевагу практичним заняттям, подати плани на затвердження методичною радою райметодкабінету.

до 15.09.13 року.

4. Продовжити роботу районних методичних об'єднань.

Двічі на рік.

4.1. Затвердити голів районних методичних об'єднань учителів

(Додаток 1)

5. Продовжити роботу шкіл молодих педагогічних працівників

Двічі на рік.

5.1. Затвердити керівників районних шкіл молодих педагогічних працівників (Додаток 2)

6. Продовжити роботу районних семінарів-практикумів.

Двічі на рік.

6.1. Затвердити керівниками районних постійно діючих семінарів-практикумів


 • кадрових питань та шкільного діловодства, Куценко Л.М., методиста РМК;

 • керівних кадрів (директорів, заступників директорів з НВР), Вінійчук Л.І., завідуючу РМК;

 • заступників директорів з виховної роботи Колкутіну Л.В., методиста РМК;

 • практичних психологів Гайдук Л.Г., психолог Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • завідуючих дошкільними навчальними закладами, Соколенко Л.В., завідуючу Кир’яківським ДНЗ.


7. Продовжити роботу районних творчих груп по апробації та створенню нових технологій, інтерактивних методик, авторських програм, посібників.

7.1. Затвердити керівниками районних творчих груп (Додаток 3).

8. Створити:

8.1.Клуб творчих учителів – словесників «Сузір’я» з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій» та призначити його керівником Шередько О.О., учителя вищої категорії, старшого вчителя Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

8.2. Авторську творчу майстерню учителя-методиста Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галущак Г.М. «Практична спрямованість курсу фізики»;

8.3.Школу передового педагогічного досвіду та призначити її керівником Лисицю О.Й., учителя- методиста Веснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

9.Затвердити школи перспективного педагогічного досвіду (Додаток 4).

10.Затвердити школи-експериментальні майданчики (Додаток 5)11. Затвердити організаторів районних постійно-діючих експрес-виставок:

 • Бужикова П.В., директора РБТУ;

 • Довженко Т.Ф., методиста РМК.

12. Завідуючій райметодкабінетом Вінійчук Л.І.

12.1 Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, дбати про результативність, координувати діяльність методичних об’єднань, семінарів, творчих груп, враховувати діагностичні та моніторингові показники, диференціювати методичну роботу з педагогами, спрямовувати її різні форми і методи на надання дієвої практичної допомоги педагогу.

Протягом року

12.2. Організувати атестацію педагогічних працівників згідно Типового Положення про атестацію, заслухати творчі звіти вчителів, що атестуються на засіданнях районної методичної ради, психолого-педагогічних конференціях, методичних об'єднаннях.

Протягом року

12.3. Організувати, провести районний та взяти участь в обласному конкурсі «Учитель року – 2014» з номінацій, передбачених Положенням.

За графіком.

12.4. Організувати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду ( за поданням шкіл та методичної ради).

12.5. Забезпечити ефективну діяльність сайту райметодкабінету.

Постійно

13. Керівникам методичних об'єднань, методистам РМК.

13.1. Провести шкільні, районні та взяти участь в обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, виставках, акціях.

13.2. Залучити старшокласників до участі в сесіях т/в МАН та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт.

За графіком.
14. Методисту РМК по кадрах Куценко Л.М.

14.1. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педкадрами району, згідно плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

14.2. Організувати атестацію педагогічних працівників згідно Типового Положення про атестацію.

14.3. Відслідковувати процес адаптації та становлення молодих учителів.

Протягом року
15. Методисту РМК по бібліотечним фондам Довженко Т.Ф.

15.1. Продовжити поповнювати:

 • банк даних учасників і переможців конкурсу «Учитель року»;

 • багатофункціональний банк даних і картотеку перспективного педагогічного досвіду вчителів району;

 • моніторинговий банк даних по апробації підручників та впровадження інноваційних технологій в практику роботи вчителів району.

15.2.Продовжити роботу із створення прес-центрів у школах району.

Протягом року

16. Затвердити громадськими методистами учителів району:

 • Ордеху С.І. вчителя інформатики вищої категорії Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Андраш І.О., вчителя хімії та біології вищої категорії Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Задвірного О.П., вчителя біології трихатської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

17. Затвердити склад методичної ради району:

 • Голова методичної ради – Вінійчук Л.І., завідуюча райметодкабінетом;

 • Секретар методради –Бігайло М.М., методист райметодкабінету;

Члени методичної ради:

 • Атанасов О.С., методист з питань фізкультури і спорту;

 • Довженко Т.Ф., методист РМК по бібліотечних фондах;

 • Рубаник О.О., методист РМК з суспільних дисциплін;

 • Ярошевська М.О., методист предметів естетичного циклу;

 • Завгородня О.А., методист РМК з профільного навчання;

 • Колкутіна Л.В., методист з виховної роботи;

 • Кунпан А.Ю., методист початкового навчання;

 • Єніна І.М., методист природничих дисциплін;

 • Куценко Л.М., методист з кадрових питань;

 • Константинова В.Й., заступник директора з навчально-виховної роботи Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури;

 • Дольна І.О.,заступник директора з навчально-виховної роботи Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури;

 • Вишневська Т.С., заступник директора з навчально-виховної роботи Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів;

 • Шучаліна Ю.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учитель української мови та літератури;

 • Мельник А.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

18. Встановити єдині дні для організації методичної роботи в районі:

 • для директорів шкіл – останній вівторок місяця;

 • для заступників директорів з навчально-виховної роботи – другий четвер місяця;

 • для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів – третій четвер місяця;

 • для бібліотекарів – перша середа місяця.

19. Керівникам навчальних закладів:

19.1. Спрямувати роботу на виконання державних стандартів освіти, законодавчих нормативних і інструктивних документів з питань освіти.

19.2. Забезпечити:

 • підвищення якості навчально-виховного процесу з метою покращення навчальних досягнень учнів;

 • модернізацію змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури учителів;

 • у зв’язку з впровадженням нового Державного стандарту початкової школи, затвердженням у листопаді 2011 року нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та створенням нових навчальних програм для 5-9 класів розроблення, узагальнення і використання нових методик вивчення навчальних предметів у школі;

 • умови для підвищення професійної компетентності учителя, його фахового рівня, оволодіння ІКТ, вміння використовувати новації сучасного світу для реалізації конкретних навчальних завдань, що є найважливішим чинником на шляху до якісної освіти;     

 • вивчення, апробацію та впровадження в практику ППД, наукових ідей, інноваційних технологій навчання;

 • організацію творчої, пошукової, науково-дослідницької роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи навчальних закладів, окремих педагогічних працівників, управлінських рішень для ліквідації прогалин у роботі, для вдосконалення педагогічної діяльності;

 • проведення заходів щодо виконання «Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»;

 • активну участь педагогічних працівників у районних та обласних методичних заходах;

 • забезпечити діяльність шкільних Веб-сайтів.


19.3. Інтенсифікувати контрольно-аналітичну діяльність, посилити внутрішкільний контроль і керівництво за організацією методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямовувати їх на кінцеві результати навчально-виховного процесу.
19.4. Використовувати атестацію, конкурси, огляди педагогічної майстерності в результативності праці педагога, розвитку його творчої активності.
19.5. Про виконання наказу та результати організації методичної роботи в навчальному закладі звітувати на методичній раді райметодкабінету.

До 25.06.2014 року.
20. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу райметодкабінетом Вінійчук Л.І.

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації Л.О.Долованюк


Вінійчук

48 08 66

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 09.09.2013№ 190

Затвердити голів районних методичних об'єднань учителів у такому складі:

 • математики Деркач О.М., учителя І категорії Кир’яківської ЗОШ І- ІІІ ст.;

 • української мови та літератури, Горецьку Н.А., старшого учителя Петровосолониської ЗОШ І-ІІ ст.;

 • хімії, Гарагулю А.В., «старшого учителя» Петровосолониської ЗОШ І-ІІ ст.;

 • біології, Андраш І.О., учителя І категорії Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • географії, Підорич Н.В., учителя Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • історії і правознавства, Нійзамову О.В.,учителя Трихатської ЗОШ І-ІІІ ст.,

 • світової літератури та російської мови, Поліщук О.В., учителя вищої категорії Веснянської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • російської мови Кореновську М.М., вчителя Степівської ЗОШ І-ІІІ ст;

 • фізики, астрономії, Мокрицьку Н.М., учителя вищої категорії Новобогданівської ЗОШ І-ІІІ ст.,

 • іноземної мови, Шарову В.І., учителя І категорії Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • музики,Зелінську С.В, учителя вищої категорії Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • образотворчого мистецтва, Шиліну С.В, учителя вищої категорії Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • художньої культури, Вербицьку З.В.,учителя вищої категорії Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • трудового навчання, Кичатого С.Д, учителя І категорії Криничанської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • інформатики Ордеху С.Ю., учителя вищої категорії Степівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • фізкультури, Данилюка С.М., вчителя вищої категорії Веснянської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • ДПЮ, Лісянського В.В., вчителя ІІ категорії Степівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • природознавства, Харкову В.Т., вчителя вищої категорії Кривобалківської ЗОШ І-ІІ ст.;

 • ОБЖ і основ здоров’я, Кондратьєву Л.М., учителя І категорії Трихатської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • етики, Запорожець О.В., «вчителя-методиста» Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • початкових класів:

 • перших класів, Шевченко Н.А., учителя Шостаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • других класів, Юркевич В.О., учителя Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • третіх класів, Рєзнік К.І., учителя Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • четвертих класів, Челяк О.В.,учителя Криничанської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, Будикіну Р.В., заступника директора з виховної роботи Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • педагогів-організаторів, Потінську І.Ф., педагога-організатора Криничанської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • практичних психологів, Кияшко Н.С., практичного психолога Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • керівних кадрів (директорів та їх заступників з навчально-виховної роботи), Калашник Н.М.,директора Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ст., Вінійчук Л.І., завідуючу райметодкабінетом;

 • шкільних бібліотекарів, Довженко Т.Ф., методиста РМК;

 • класних керівників 5-х класів, Гордієнко О.Ю., класного керівника 5 класу Петровосолониської ЗОШ І-ІІ ступенів;

 • учителів початкових класів, які викладають інформатику у 2–му клас, Супроткіну Т.В., учителя Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • вихователів груп продовженого дня

Завідуюча райметодкабінетом Л.І.Вінійчук


Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 09.09.2013 № 190
Затвердити керівників районних шкіл молодих педагогічних працівників:

 • математики, Мазур М.К., учителя вищої категорії Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • фізики, Завгородню О.А., методиста РМК

 • української мови та літератури, світової літератури, Ковригу Н.М., учителя-методиста Надбузької ЗОШ І-ІІ ступенів;

 • іноземної мови, Петренко Т.Г., учителя-методиста Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • хімії та біології Хлистову А.., учителя І категорії Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • початкових класів, Кунпан А.Ю., методиста початкової освіти РМК;

 • музики і образотворчого мистецтва, Ярошевську М.О., методиста РМК;

 • трудового навчання Мулу Л.А., учителя Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • практичних психологів Кияшко Н.С., психолога Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • заступників з навчально-виховної роботи, Константинову В.Й., заступника з НВР Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • бібліотекарів Довженко Т.Ф., методиста РМК.

Завідуюча райметодкабінетом Л.І.Вінійчук

Додаток 3

до наказу відділу освіти

від 09.09.2013 № 190
Затвердити керівниками районних творчих груп:

 • учителів фізики – Лисицю О.Й., учителя- методиста Веснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів; «Школа передового педагогічного досвіду»

 • Місаренко В.І., учителя Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Методика вивчення складних тем з фізики»;

 • учителів математики – Пуриш Т.В., учителя-методиста Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Підготовка учителя та учня до інтелектуальних змагань»;

 • учителів історії – Крук Г.Є., учителя Криничанської ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Викладання історії України у 5 класі в 2013/2014 навчальному році в умовах впровадження нових Державних стандартів та нової програми»

 • учителів початкових класів – Боднар Н.О., учителя Степівської ЗОШ І-ІІ ступенів з проблеми «Підготовка до впровдення нових Державних стандартів та нових програм у 3 класі»;

 • учителів трудового навчання – Балинського С.А., учителя Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми « Актуальні проблеми методики викладання предмету»;

 • заступників директорів з виховної роботи – Понтус Т.Д., заступника директора з виховної роботи Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Виховання молодого покоління на традиціях народу, сім’ї та свого родоводу - шлях до виховання соціально активного громадянина»

 • учителів хімії, біології - Вербицьку З.В., учителя-методиста Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Формування здоров’яформуючих та здоров’язберігаюих компетентностей на уроках біології та хімії»

 • практичних психологів - Гайдук Л.Г., практичного психолога Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Години психолога. Методологічна складова»Завідуюча райметодкабінетом Л.І.Вінійчук


Додаток 4

до наказу відділу освіти

від 09.09.2013 № 190
Затвердити школи перспективного педагогічного досвіду: • Ольшанську ЗОШ І-ІІІ ступенів з питань підтримки обдарованої молоді, директор Молчанова С.В.;

 • Зеленоярську ЗОШ І-ІІІ ступенів з питання «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність», директор Савченко Н.М.;

 • Ковалівську ЗОШ І-ІІІ ступенів з питання впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес, директор Бесчасна Л.А.;

 • Комсомольську ЗОШ І-ІІІ ступенів, опорну школу з проблеми дослідження та впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського;

 • Кир’яківську ЗОШ І-ІІІ ступенів з питання національно-патріотичного виховання молоді, творчого розвитку молодших школярів, директор Торопенко Л.М.;

 • Степівську ЗОШ І-ІІІ ступенів з питання організації методичної роботи з педагогічними кадрами, директор Погорєлова Л.Є.

 • Ульянівську ЗОШ І-ІІІ ступенів з питання діяльності громадсько-активної школи, директор Ракоча Т.М.


Завідуюча райметодкабінетом Л.І.Вінійчук

Додаток 5

до наказу відділу освіти

від 09.09.2013 № 190
^ Затвердити школи-експериментальні майданчики:


№п/п

Школа

Проблема, напрямок експерименту, проекту

ПІБ директора

Відповідальний методист

1

Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Художньо-естетична освіта і виховання учнів ЗНЗ у процесі впровадження інтегрованих курсів «Мистецтво» і «Художня культура»

Стасюк З.В.

Ярошевсь

ка М.О.

2

Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Упровадження медіа-освіти у НВП ЗНЗ України

Савченко Н.М.

Довженко Т.Ф

3

Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Подимова Ж.П.

4

Ольшанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Молчанова С.В.

5
Методика і технологія конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури
Бігайло М.М.

6

Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Стасюк З.В.

7

Кир’яківська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Торопенко Л.М.

8

Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Бесчасна Л.А.

9

Кривобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Калашник Н.М.
Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Школа В.О.Сухомлинського-школа ХХІ століття

Подимова Ж.П.

Кунпан А.Ю.

10

Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Програма «Школа як осередок розвитку громади»

Бесчасна Л.А.

Колкутіна Л.В.

11

Степівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Погорєлова

Л.Є.

12

Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ракоча Т.М.
13

Радсадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Програма «Intel. Шлях до успіху»

Володько С.М.

Ткачов М.Т.

14

Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Подимова Ж.П.

15

Ольшанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Партнерство в навчанні

Молчанова С.В.

16

Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Національний проект «Відкритий світ»

Савченко Н.М.

17

Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Бесчасна Л.А.

18

Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Науково-педагогічний проект «Росток»

Савченко Н.М.

Кунпан А.Ю.

19

Кир’яківська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Віртуальна профільна школа

Торопенко Л.М

Завгородня О.А.

20

Трихатська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Школи-новатори

Кравченко С.Т.

Єніна І.М.

21

Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Регіональний інноваційний соціокультурний освітній кластер

Мельничен

ко Є.П.

Кузьмичова Т.В.

Завгородня О.А.

22

Всі школи

Проект «КУРС: Освіта
Ткачов М.Т.Завідуюча райметодкабінетом Л.І.Вінійчук

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка