Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
НазваПравила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Сторінка1/5
Дата конвертації12.10.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

КЗ «Зеленівська ЗОШ І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» Приморської районної ради

Запорізької області
Протокол від 30.08.2013 р. №2

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку
Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів»

Приморської районної ради

Запорізької області

ЗМІСТ

І. Загальні положення.

ІІ. Вихідні положення.

ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для працівників КЗ «Зеленівська ЗОШ».

3.1. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи.

3.2. Робочий час і його використання.

3.3. Основні права і обов’язки осіб, що займають керівні посади.

3.3.1. Основні права і обов’язки директора КЗ «Зеленівська ЗОШ».

3.3.1.1. Основні права.

3.3.1.2. Основні обов’язки.

3.3.1.3. Перелік забороненого.

3.3.1.4. Відповідальність за порушення.

3.3.1.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.3.2. Основні права і обов’язки заступників директора з навчально-виховної (виховної) роботи КЗ «Зеленівська ЗОШ».

3.3.2.1. Основні права.

3.3.2.2. Основні обов’язки.

3.3.2.3. Перелік забороненого.

3.3.2.4. Відповідальність за порушення.

3.3.2.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.3.3. Основні права і обов’язки завгоспа КЗ «Зеленівська ЗОШ».

3.3.3.1. Основні права.

3.3.3.2. Основні обов’язки.

3.3.3.3. Перелік забороненого.

3.3.3.4. Відповідальність за порушення.

3.3.3.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.4. Основні права і обов’язки педагогічних працівників.

3.4.1. Основні права.

3.4.2. Основні обов’язки.

3.4.3. Перелік забороненого.

3.4.4. Відповідальність за порушення.

3.4.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.5. Основні права і обов’язки працівників, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю.

3.5.1. Основні права.

3.5.2. Основні обов’язки.

3.5.3. Перелік забороненого.

3.5.4. Відповідальність за порушення.

3.5.5. Заохочення за успіхи у роботі.

IV. Правила внутрішнього розпорядку для учнів КЗ «Зеленівська ЗОШ».

4.1. Права учнів.

4.2. Обов’язки учнів.

4.3. Перелік забороненого.

4.4. Відповідальність за порушення.

4.5. Заохочення за успіхи.

V. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).

5.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

5.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

5.3. Перелік забороненого.

5.4. Відповідальність за порушення.

5.5. Заохочення.
І. Загальні положення


 1. Дані Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму Приморської районної ради Запорізької області (далі – Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ») є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів навчально-виховного та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти України.

 2. Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ» складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти - Статуту навчального закладу та Колективного договору, - якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу - учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників - директора та його заступників), інших працівників школи, якими визначаються відносини учасників трудового процесу - керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників навчального закладу.

 3. Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ» вступають у дію і вважаються чинними по факту затвердження їх загальними зборами колективу (конференцією) до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого у встановленому порядку. Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ» є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи, незалежно від посади, рівня освіти та професійної підготовки, кваліфікаційної категорії та навантаження, належності до професійної спілки тощо, поширюються на всіх учнів 1-11-х класів навчального закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу.

 4. Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ» поділяються на групи, що в сукупності складають цілісну структуру. Кожна складова триєдиної структури спрямована на конкретний об'єкт-суб'єкт колективних відносин у школі, враховує його специфіку, роль і функцію в системі життєдіяльності закладу: Правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку для учнів, Правила внутрішнього розпорядку для батьків (осіб, що їх замінюють). Кожна група правил поширюється на відповідні категорії суб'єктів, апелюючи, в свою чергу, до відповідної групи нормативно-правових документів, що входять до законодавчої бази державної системи загальної середньої освіти.

ІІ. Вихідні положення


 1. Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ» спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.

 2. Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників школи, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації навчального закладу за підтримки органів державно-громадського самоврядування школи, первинних профспілкових організацій. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та адміністративного впливу, передбачені в підрозділах 3.3.1.4., 3.3.2.4., 3.3.3.4., 3.4.4., 3.5.4., 4.4., 5.4. даних Правил внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ», згідно з чинним законодавством України.

 3. Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану школи на рік, фактичного ресурсного забезпечення навчального закладу на початок навчального року, на підставі постанови Ради школи.

Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на то причин та обставин, про що видається спеціальний наказ керівника за погодженням Радою навчального закладу.

 1. КЗ «Зеленівська ЗОШ» працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8.00, що враховується при встановленні режиму роботи школи на початок кожного навчального року.

Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не співпадати із встановленим по школі, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу ( в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по школі на початок навчального дня.

Кінець робочого дня для працівника визначається його навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах школи, що регламентують порядок її життєдіяльності.

5. Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для школярів різних вікових категорій, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за годину від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується керівником установи за попереднім узгодженням режиму роботи закладу з Радою школи.

Кінець навчального дня для учня відповідної вікової категорії визначається його навантаженням, що відбивається у розкладах занять, у тому числі – в позаурочний час.

6. Дотримання режиму роботи школи є обов’язковим для всіх членів шкільного колективу, перш за все - для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні бути обізнані щодо режиму роботи школи, вимагати його дотримання з боку дітей, педагогів, інших працівників загальноосвітньої установи.

ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для працівників

КЗ «Зеленівська ЗОШ»

3.1. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи.

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

 2. Процедура прийняття на роботу та звільнення працівників визначається у КЗ «Зеленівська ЗОШ» законодавством України про освіту, законодавством про працю, а також регулюється іншими нормативно-правовими документами, що діють у системі загальної середньої освіти.

 3. Роботодавцем для педагогічного працівника установи є керівник установи (директор КЗ «Зеленівська ЗОШ») , що укладає трудовий договір з ним. Тривалість трудового договору, а також його зміст (посада, навантаження, графік роботи, розклад, вимоги до педагогічного працівника) визначаються виробничою ситуацією, що склалася в організації на момент прийняття педагогічного працівника на роботу.

 4. Роботодавцем для працівника, який не належить до категорії педагогічних працівників, є керівник установи (директор КЗ «Зеленівська ЗОШ»), що укладає з ним трудовий договір, тривалість і зміст якого (посада, графік роботи) визначаються фактичною виробничою ситуацією на момент прийняття працівника на роботу.

 5. Педагогічний працівник, що влаштовується на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», повинен представити (надати) такі документи:

  • паспорт та його ксерокопію (стор. 1-3, стор. 11) у двох примірниках;

  • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та її ксерокопію у двох примірниках;

  • диплом з додатком до нього (листком оцінок за опановані предмети) або інший документ про освіту (професійну підготовку) та його ксерокопію у одному примірнику;

  • військовий квиток (у разі наявності) та його ксерокопію у одному примірнику;

  • документ про реєстрацію розірвання шлюбу (у разі розбіжності у прізвищах на документах) та його ксерокопію у одному примірнику;

  • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, та її ксерокопію (в двох примірниках – у разі претендування на погодинне суміщення).

Усі копії наданих документів завіряються керівником установи, скріплюються печаткою.

У разі проходження атестації на попередньому місці роботи педагогічний працівник представляє оригінал атестаційного листа і надає до нього ксерокопію у одному примірнику. Атестаційний лист повертається працівникові після завірення копії керівником навчального закладу.

 1. Особа, що працевлаштовується до КЗ «Зеленівська ЗОШ» на посаду, не пов’язану з педагогічною діяльністю, подає той самий перелік документів, крім атестаційного листа.

 2. Ксерокопії документів, наданих педагогічним працівником, що приймається на роботу, зберігаються в його особовій справі за місцем безпосередньої роботи – в КЗ «Зеленівська ЗОШ».

 3. Ксерокопії документів, наданих працівником, що не претендує на педагогічну діяльність, зберігаються в його особовій справі за місцем працевлаштування, у роботодавця – директора КЗ «Зеленівська ЗОШ».

 4. Працівник, що влаштовується на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», несе відповідальність за достовірність представлених документів.

 5. Працівник, що влаштовується на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», власноруч заповнює особовий листок встановленого зразку та надає автобіографію, які керівник установи засвідчує надписом про ознайомлення, скріплює підписом та печаткою.

 6. Працівник, що влаштовується на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», за власним бажанням або за необхідністю, може надати інші документи про себе та членів своєї сім’ї і, відповідно, - копії до них, якщо такі документи впливають на визначення оплати його праці, відтворюють право на додаткову соціальну відпустку тощо (пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження дитини і т.ін.).

 7. Працівник, що влаштовується на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», не зобов'язаний повідомляти про партійну або національну приналежність, надавати відомостей про походження та надавати іншу інформацію про себе і, в свою чергу, - відповідні документи, подання яких не передбачено законодавством України. Вимагання з боку роботодавця при укладанні трудового договору таких відомостей забороняється.

 8. Прийняття на роботу працівника оформлюється наказом роботодавця, що оголошується працівникові під підпис. Наказ роботодавця в КЗ «Зеленівська ЗОШ» реєструється як вхідний документ і зберігається в особовій справі педагогічного працівника.

 9. Працівник вважається прийнятим на роботу або з часу, визначеного у змісті наказу, або (у разі відсутності у наказі конкретної дати працевлаштування) з часу, що визначається фактичною датою видання наказу.

 10. Оплата праці особи, прийнятої на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю на підставі нормативно-фінансових документів по факту допуску працівника до виконання своїх посадових обов’язків. Для працівника установи освіти таким допуском є особиста санітарна книжка, оформлена у встановленому порядку. Санітарна книжка повинна містити медичний висновок про стан здоров'я суб'єкта праці за показниками, визначеними спеціальним документом, визначаючим згідно вимогам до стану здоров'я працівників системи загальної середньої освіти. Перевірку за кількісним показником всіх необхідних результатів медичного огляду для допуску працівника до роботи в дитячій установі та відповідність результатів нормативним вимогам здійснює медична сестра школи.

 11. Працівник, прийнятий на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», у разі відсутності позитивного медичного висновку за показниками в повному обсязі тимчасово не допускається до виконання обов’язків, про що видається по закладу відповідний наказ. У наказі, за погодженням з працівником, обов'язково визначаються терміни, в які він зобов'язаний пройти процедуру медичного огляду для отримання висновку-допуску в повному обсязі. Час, визначений у змісті наказу і витрачений працівником відповідно на медичне обстеження, оплаті не підлягає. У разі дострокового отримання повного медичного висновку працівник допускається до роботи на підставі спеціально виданого наказу по школі.

Санітарна книжка особи, що влаштувалася на роботу до КЗ «Зеленівська ЗОШ», з результатами медичного огляду-допуску в повному обсязі зберігається в навчальному закладі під наглядом медичної сестри. Відповідальність за організацію збереження санітарної книжки та здійснення контролю за її збереження несе медична сестра школи.

 1. На осіб, які працюють у КЗ «Зеленівська ЗОШ» понад п’яти днів, ведуться трудові книжки. Записи в трудових книжках працівників здійснюються згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників, окрім трудової книжки керівника установи, зберігаються як документи суворої звітності безпосередньо в закладі. За збереження і видачу трудових книжок, за організацію ведення їх обліку персональну відповідальність несе керівник установи.

 2. На осіб, які працюють у КЗ «Зеленівська ЗОШ» за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудову книжку оформлюється за бажанням працівника уповноваженим органом за місцем основної роботи.

 1. Особа, що влаштовується на роботу в КЗ «Зеленівська ЗОШ», повинна бути ознайомленою з боку керівництва закладу щодо вимог до відповідної посади - з обов’язками, що передбачені для виконання, з правами працівника тощо.

Директор КЗ «Зеленівська ЗОШ» зобов’язаний: а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки на істотні умови праці, повідомити про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, роз’яснити працівникові його права на пільги і компенсації за роботу в небезпечних та шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору; б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором, Статутом закладу, Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, Посадовою інструкцією; в) проінструктувати працівника з охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

Виконання зобов’язань керівника установи стосовно особи, що влаштовується на роботу, зазначених вище у п.п. 19а, 19в, може бути делеговано заступникові директора, відповідальному за охорону праці у навчальному закладі. Заступник директора може бути уповноваженим для виконання і п. 19б, але не в повному обсязі. Ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку КЗ «Зеленівська ЗОШ» та Посадовою (або/і робочою) інструкцією як повноваження не можуть бути делеговані. Із зазначеними документами директор КЗ «Зеленівська ЗОШ» ознайомлює працівника під підпис особисто. У разі відмови працівника ставити підпис про ознайомлення з документом складається акт про факт ознайомлення. З часу ознайомлення вступають у дію вимоги до працівника як посадовця.

 1. Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи роботодавця як уповноваженого органу припускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Припинення трудового договору, укладеного між працівником та роботодавцем, може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, оформлюється відповідним наказом роботодавця, стосовно педагогічних працівників – з виконанням процедури, аналогічної прийняттю на роботу. Днем звільнення вважати останній день роботи.

 2. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи в КЗ «Зеленівська ЗОШ» може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації КЗ «Зеленівська ЗОШ» як комунальної установи державної форми власності або її реорганізації, у випадку скорочення кількості працюючих або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 3. Роботодавець (директор КЗ «Зеленівська ЗОШ») зобов’язаний видати працівникові у день звільнення належно оформлену трудову книжку, запис про причину звільнення повинен провестись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. По факту звільнення роботодавець зобов'язаний здійснити з працівником розрахунок у відповідності з чинним законодавством.

 4. Визначені вище правила прийняття на роботу і звільнення працівників (п.п.2-21) поширюються на всіх працівників загальноосвітньої установи, крім її керівника.

 5. Особа (керівник навчального закладу) повинна відповідати вимогам для призначення на посаду, передбаченим чинним законодавством України про освіту, а також (бажано) мати, крім вищої педагогічної освіти, спеціальну підготовку, належний кваліфікаційний рівень, що підтверджується відповідним документом (дипломом).

 6. Особа, що працевлаштовується на посаду директора КЗ «Зеленівська ЗОШ», подає роботодавцю такий пакет документів:

 • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

 • паспорт та ідентифікаційний код;

 • диплом про отримання вищої педагогічної освіти;

 • диплом (інший документ), що підтверджує володіння спеціальними знаннями з питань управління навчальним закладом, засвідчує професійну підготовку;

 • військовий квиток (у разі наявності);

 • інші документи (за бажанням, необхідністю або передбачені процедурою працевлаштування на посаду).

 1. Усі представлені документи повинні супроводжуватися ксерокопіями (кількість примірників - за вимогою уповноваженої особи), що засвідчуються підписом роботодавця, закріплюються печаткою відповідного органу управління освіти.

 2. Особова справа керівника КЗ «Зеленівська ЗОШ» зберігається у роботодавця, в районному відділі освіти, безпосередньо за місцем працевлаштування.

 3. Трудова книжка директора КЗ «Зеленівська ЗОШ» зберігається у відділі освіти Приморської РДА.

При прийнятті на роботу особи, що працевлаштовується на посаду директора КЗ «Зеленівська ЗОШ», записи в трудовій книжці повинні підтверджувати наявність у працівника досвіду роботи, що становить не менше 3-х років педагогічної стажу, бажано - і на керівних посадах.

 1. Директор КЗ «Зеленівська ЗОШ», як і інші працівники закладу, зобов'язаний мати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

 2. Припинення трудового договору з керівником або розірвання його з ініціативи роботодавця може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством

  1   2   3   4   5

Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Б класу комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
А класу комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПривовчанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Посада, місце роботи – учитель початкових класів, Привовчанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconІнформаційно-методична картка директора опорного навчального закладу
...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconЗатверджене наказом №282 по комунальному закладу освіти «Солонянська...
Затверджене наказом №282 по комунальному закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І–ііі ступенів Солонянської...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Сковородинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка