Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
НазваПравила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Сторінка3/5
Дата конвертації12.10.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

^ 3.3.1.3. Перелік забороненого.

Директору КЗ «Зеленівська ЗОШ» забороняється:

 • мати педагогічне навантаження вище за педагогічне навантаження працівника аналогічної фахової підготовки, що прийнятий на посаду вчителя без обговорення неповного навантаження;

 • замінювати протягом робочого тижня відсутніх учителів більше встановленої норми-дозволу;

 • замінювати уроки відсутніх педагогічних працівників при наявності вільних від навчальних занять за розкладом інших педагогічних працівників;

 • відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в інших заходах, у тому числі – запланованих, якщо вони співпадають з графіком чергування по школі під час навчально-виховного процесу, збігаються з розкладом уроків;

 • залучати педагогічних працівників без їхньої особистої згоди до участі в роботах, зокрема – господарських, не пов’язаних з безпосередньою педагогічною діяльністю та виконанням обов’язків, передбачених посадовою або/і робочою інструкцією; у разі згоди працівника на участь у господарській роботі, - залучати до виконання за рахунок навчальних годин та часу, передбаченого на чергування по школі;

 • відвідувати згідно з планом або позапланово навчальне заняття (виховний захід), що проводить педагогічний працівник, без оголошення йому мети відвідування;

 • відвідувати уроки педагогів–молодих спеціалістів для виконання контролюючої функції без попередження заздалегідь і отримання їх особистої згоди, без оголошення мети, що передбачає обов’язково надання методичної допомоги;

 • входити до складу комітету первинної профспілкової організації.


^ 3.3.1.4. Відповідальність за порушення.

 1. Директор КЗ «Зеленівська ЗОШ» може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, – догани, звільнення (розірвання контракту) – за вчинення порушень. Рішення про притягнення керівника установи до дисциплінарної відповідальності приймається роботодавцем – начальником відділа освіти.

 2. Відносно керівника установи можуть бути застосовані інші заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України; можуть бути застосовані заходи громадського впливу.


^ 3.3.1.5. Заохочення за успіхи в роботі.

 1. Успіхи та результати праці директора знаходять відтворення в загальних показниках роботи школи, в її високих показниках з окремих напрямів діяльності. Крім того, враховують (передбачають) відносно керівника установи такі позиції, як належне виконання професійних обов’язків, особисті досягнення в галузі управління навчальним закладом, тривалість і бездоганність роботи на посаді. Все це визначає можливість заохочення директора КЗ «Зеленівська ЗОШ» у моральній (грамота, поядка тощо) або матеріальній (грошова винагорода, цінний подарунок тощо) формі.

Вид, форма заохочення директора КЗ «Зеленівська ЗОШ» встановлюється уповноваженим на це органом державного управління на підставі відповідного звернення (подання), яке, в свою чергу, надається уповноваженим на виконання такої функції органом (представництвом) згідно з чинним законодавством.

Директор КЗ «Зеленівська ЗОШ» може відзначатися за успіхи в роботі за процедурою заохочення інших педагогічних працівників, закріпленою у п.3.4.5. даних Правил внутрішнього розпорядку, але за умови, якщо керівник практикує у навчальному закладу як учитель.

^ 3.3.2. Основні права та обов’язки заступників директора з навчально-виховної (виховної) роботи.

3.3.2.1. Основні права.

Заступник директора КЗ «Зеленівська ЗОШ» з навчально-виховної (виховної) роботи має право:

 • на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, охорону і захист професійної честі та гідності;

 • на відмову педагогічним та іншим працівникам в особистому прийомі поза планом, якщо вони звернулися з питанням неробочого характеру та змісту або з робочим питанням, що не потребує на термінове вирішення;

 • на відмову громадянам в особистому прийомі по факту їх звернення в часи, не передбачені спеціальним графіком;

 • на педагогічну діяльність у КЗ «Зеленівська ЗОШ», а також в інших навчальних закладах, за фахом, у межах навантаження, не забороненого законодавством;

 • на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі;

 • на діяльність, не пов’язану з роботою в сфері освіти, у вільний від роботи час.


^ 3.3.2.2. Основні обов’язки.

Заступник директора КЗ «Зеленівська ЗОШ» з навчально-виховної (виховної) роботи зобов’язаний:

- бути обізнаним з питань управління навчальним закладом у відповідності з останніми надбаннями науки, володіти основними професійно-особистісними якостями, що відповідають загальним вимогам управлінської діяльності, вимогам керівника установи;

- дотримуватись порядку ієрархії в управлінні, основних правил роботи в команді; здійснювати свою діяльність у межах повноважень, делегованих директором школи, визначених ним у персональних посадових сертифікатах (інструкціях), затверджених у встановленому порядку, та повноважень, відтворених у відповідних наказах по школі;

- дотримуватись корпоративної етики, у тому числі – в аспекті зовнішнього вигляду - ділового одягу та взуття, атрибутики (в повсякденній роботі, при виконанні представницьких функцій та під час урочистостей тощо);

- активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом, щодо зміцнення трудової дисципліни в колективі, у тому числі – шляхом особистої зразкової поведінки, сумлінної праці, бездоганної виконавчої дисципліни;

- активно використовувати засоби щодо забезпечення дисципліни в навчальному закладі, режиму його роботи та правил поведінки з боку учнів та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють) як учасників навчально-виховного процесу;

- додержуватись умов Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників та учнів, сприяти забезпеченню надання їм установлених пільг і привілеїв;

- здійснювати своєчасно підготовку проектів розпорядчих документів (наказів), а також документів, що регулюють внутрішньошкільну організацію і порядок життєдіяльності (розклади, графіки), оплату праці та надання відпусток (табелі заробітної платні, графіки відпусток); дотримуватись при проектуванні документів основних положень людиноцентриського підходу в управлінні, принципу раціонального розподілу праці, принципів об’єктивності та оптимальності з урахуванням нормативно-правових вимог;

 • оперативно готувати проекти документів (статистичних та інших звітів) або безпосередньо відомості про роботу установи освіти (інформацію) для подання у вищі органи управління освіти, для подання органам державної виконавчої влади.^ 3.3.2.3. Перелік забороненого.

Заступникам директора з навчально-виховної (виховної) роботи забороняється:

 • мати педагогічне навантаження вище за педагогічне навантаження працівника аналогічної фахової підготовки, що прийнятий на посаду вчителя без обговорення неповного навантаження;

 • замінювати протягом робочого тижня відсутніх учителів більше встановленої норми-дозволу;

 • замінювати уроки відсутніх педагогічних працівників при наявності вільних від навчальних занять за розкладом інших педагогічних працівників;

 • замінювати відсутніх педагогічних працівників у дні чергування по закладу за винятком ситуації, коли забезпечити заміну іншим педагогічним працівником неможливо за причини його відсутності, а заміна організується позапланово, оперативно;

 • відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в інших заходах, у тому числі – запланованих, якщо вони співпадають з графіком чергування по школі під час навчально-виховного процесу, збігаються з розкладом уроків;

 • здійснювати відвідування навчального заняття (виховного заходу), що проводить педагогічний працівник, як контрольне відвідування без попереднього ознайомлення працівника з термінами контролю, якщо він запланований, та без попередження заздалегідь (спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії не пізніше, ніж за годину до навчального заняття; спеціалістів другої та першої кваліфікаційних категорій – не пізніше, ніж за день до уроку, що передбачається для відвідування). У разі виконання контролюючої функції, час на виконання якої не передбачено річним планом роботи закладу;

 • відвідувати згідно з планом або позапланово навчальне заняття (виховний захід), що проводить педагогічний працівник, без оголошення йому мети відвідування;

 • відвідувати уроки педагогів–молодих спеціалістів для виконання контролюючої функції без попередження заздалегідь і отримання їх особистої згоди, без оголошення мети, що передбачає обов’язково надання методичної допомоги;

 • переносити проведення запланованих заходів організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості на інший час безпідставно (без видання спеціального розпорядження (наказу));

 • залишати навчальний заклад в часи чергування для розв’язання робочих проблем у вищих органах управління освіти, для участі в інструктивно-методичних та робочих нарадах, семінарах тощо без передоручення виконання робочих обов’язків працівникові відповідної посади під його особистий підпис та попередження про заміну чергового;

 • передоручати іншому працівникові відповідної посади виконання своїх робочих функцій і посадових обов’язків з делегуванням відповідальності без попередньої згоди такого працівника під особистий підпис та попередження безпосереднього керівника;

 • доручати виконання управлінських функцій на громадських засадах педагогічному працівникові, що не входить до керівного складу КЗ «Зеленівська ЗОШ», не має досвіду управлінської діяльності, не є учасником робочої групи, призначеним наказом по навчальному закладу, не є учасником взаємоконтролю за власною ініціативою.


^ 3.3.2.4. Відповідальність за порушення.

  1. Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи КЗ «Зеленівська ЗОШ» може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, – догани, звільнення – за вчинення порушень. Рішення про притягнення заступника директора до дисциплінарної відповідальності приймається роботодавцем – начальником відділа освіти.

  2. Відносно заступника директора з навчально-виховної (виховної) роботи можуть бути застосовані інші заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України, можуть бути застосовані заходи громадського впливу.


^ 3.3.2.5. Заохочення за успіхи в роботі.

 1. Успіхи та результати високопродуктивної праці заступників директора з навчально-виховної (виховної) роботи знаходять відтворення в безпосередніх результатах роботи педагогічних працівників закладу, в загальних показниках діяльності школи з тих напрямів та ланок роботи, які очолюються заступниками згідно з персональними посадовими сертифікатами (посадовими інструкціями). Крім того, містять такі показники, як сумлінне виконання функцій менеджерів другої ланки управління школою, особисті досягнення в професійній галузі, тривалість і бездоганність роботи на посаді. Все це визначає можливість заохочення заступників директора КЗ «Зеленівська ЗОШ» з навчально-виховної роботи у моральній (грамота, подяка тощо) або матеріальній (грошова винагорода, цінний подарунок тощо) формі, як то передбачено чинним законодавством.

 2. Заохочення заступника директора з навчально-виховної роботи здійснюється уповноваженим на це органом на підставі спеціального подання, яке, в свою чергу, подається іншим органом, що має право на виконання такої функції. Так, вищий орган управління освіти здійснює заохочення заступника директора з навчально-виховної роботи на підставі подання керівника установи, керівник установи здійснює заохочення на підставі звернення (подання) шкільних органів державно-громадського самоврядування. Вид та форма заохочення визначається органом, що представляє подання.

 3. У разі, якщо особа, що працює в закладі на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи, має педагогічне навантаження і в системі практикує як учитель, до неї можуть застосовані форми заохочення, передбачені даними Правилами внутрішнього розпорядку в п.3.4.5. для педагогічних працівників.^ 3.3.3. Основні права і обов’язки завідуючого господарством.

3.3.3.1. Основні права.

Завідуючий господарством КЗ «Зеленівська ЗОШ» має право:

 • на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, охорону і захист професійної честі та гідності;

 • на участь у державно-громадському самоврядуванні;

 • на користування оплачуваною відпусткою в повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу;на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі;

 • на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час.


^ 3.3.3.2. Основні обов’язки.

Завідуючий господарством КЗ «Зеленівська ЗОШ» зобов’язаний:

- бути обізнаним з питань управління (завідування) в аспекті господарської діяльності, в галузі забезпечення порядку утримання навчального закладу відповідно до вимог фінансово-правової дисципліни, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, виробничої санітарії тощо;

 • забезпечувати належне утримання і збереження шкільного приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, матеріально-технічного та навчально-виробничого обладнання, інвентарю, іншого майна; створювати належні умови для зберігання верхнього одягу учнів та працівників школи;

- своєчасно готувати проекти документів, що відтворюють стан матеріально-технічної бази школи, зміни в інвентаризації тощо, що впливають на дотримання порядку в організації праці та здійснення її оплати працівникам, які займані на посадах, не пов’язаних з педагогічною діяльністю;

- дотримуватись корпоративної етики, порядку ієрархії в управлінні, основних правил роботи в команді; активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом у межах посадових повноважень, щодо зміцнення трудової дисципліни серед членів колективу.

^ 3.3.3.3. Перелік забороненого.

Завідуючому господарством забороняється:

 • здійснювати педагогічну діяльність, зокрема замінювати протягом робочого дня відсутніх педагогічних працівників;

 • відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в заходах фінансово-господарської спрямованості;

 • здійснювати контролюючу функцію за роботою педагогічних працівників, що не стосується питань фінансово-господарського характеру, дотримання норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог тощо;

 • залучати педагогічних працівників до участі в господарських роботах по закладу за рахунок навчальних годин та часу, передбаченого для чергування по школі, без узгодження з керівником установи, а за його відсутності – з черговим адміністратором;

 • залучати школярів до участі в господарських роботах по закладу без їхньої особистої згоди та дозволу на роботу з боку батьків учнів (осіб, що їх замінюють), без попереднього узгодження з педагогічним працівником (класним керівником дитини), без дозволу керівника установи, а за його відсутності – без дозволу чергового адміністратора (заступника директора з навчально-виховної роботи);

 • переносити проведення запланованих заходів господарської спрямованості на інший час без об’єктивних на те причин, безпідставно (без попереднього узгодження з керівником установи);

 • передоручати іншому працівникові відповідної посади виконання своїх робочих функцій і посадових обов’язків з делегуванням відповідальності без попередньої згоди такого працівника під особистий підпис та попередження безпосереднього керівника;

 • доручати виконання управлінських функцій на громадських засадах підлеглому працівникові, що не має досвіду управлінської діяльності, не є учасником робочої групи, призначеним наказом по навчальному закладу;

 • приймати до виконання рішення керівника установи з питань фінансово-господарської діяльності, що передбачено тягнуть за собою юридичну відповідальність як адміністративні або карні правопорушення;

 • входити до складу комітету первинної профспілкової організації.

1   2   3   4   5

Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Б класу комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
А класу комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПривовчанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Посада, місце роботи – учитель початкових класів, Привовчанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconІнформаційно-методична картка директора опорного навчального закладу
...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconЗатверджене наказом №282 по комунальному закладу освіти «Солонянська...
Затверджене наказом №282 по комунальному закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І–ііі ступенів Солонянської...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Сковородинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка