Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
НазваПравила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Сторінка5/5
Дата конвертації12.10.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

^ 3.5.4. Відповідальність за порушення.

 1. За порушення дисципліни до працівника, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.

Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем (керівником установи) за наявності документів, що підтверджують факт порушення, містять зміст заподіяного.

 1. До застосування дисциплінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

 2. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.

 1. Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.

 2. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 3. Роботодавець (керівник установи) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу школи або первинної профспілкової організації, що діє у навчальному закладі.

 4. Працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі - без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.


^ 3.5.5. Заохочення за успіхи в роботі.

 1. Забезпечення трудової дисципліни в КЗ «Зеленівська ЗОШ» реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, - готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників, незалежно від посади, відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як сфери духовного виробництва, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.

 2. Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника КЗ «Зеленівська ЗОШ» в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством.

У КЗ «Зеленівська ЗОШ» застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

 • оголошення подяки в усній або письмовій формі;

 • представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

 • нагородження грамотою шкільного рівня;

 • представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

 • представлення на присвоєння почесних звань;

 • переведення на систему самоконтроля професійної діяльності;

 • преміювання,

 • нагородження цінним подарунком.

 1. Працівникам, які успішно виконують свої посадові обов’язки, надаються, крім зазначеного вище, в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень навчального закладу. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

 2. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки працівника.^ IV. Правила внутрішнього розпорядку для учнів КЗ «Зеленівська ЗОШ»

4.1. Права учнів.

Учні Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» Приморської районної ради Запорізької області мають право:

 • на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, зокрема - профільної спрямованості, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

 • на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

 • на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі – в позаурочний період;

 • на вибір предметів варіативної складової робочого навчального плану (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів і т.ін.), на висунення пропозицій щодо профілізації навчання в старшій школі;

 • на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

 • на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

 • на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

 • на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування навчального закладу.^ 4.2. Обов’язки учнів.

Учні Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» Приморської районної ради Запорізької області зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

 • дотримуватись режиму роботи школи, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класу;

 • приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по школі;

 • дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

 • використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

 • сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

 • підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

 • брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

 • своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.


^ 4.3. Перелік забороненого.

Учням Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» Приморської районної ради Запорізької області категорично забороняється:

 • припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника або чергового вчителя (чергового адміністратора);

 • порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

 • припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;

 • розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

 • виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

 • на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

 • знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;

 • використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;

 • вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;

 • використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території.


^ 4.4. Відповідальність за порушення.

Учні Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» Приморської районної ради Запорізької області, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи.
^ 4.5. Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2. До учнів КЗ «Зеленівська ЗОШ» можуть бути застосовані різні форми заохочень:

 • за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

 • за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо, керівника шкільного Євроклубу тощо);

 • за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

 • за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

 • за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, памятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

 • за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (2-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

 • за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

 • за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, регіону.

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.
^ V. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).

5.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

 • брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті, Раді школи, конференції), інших рівнів – районного, міського, регіонального;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у школі, організації навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

 • звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

 • отримувати від навчального закладу кваліфіційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

 • вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.


^ 5.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, зобовязані:

 • неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

 • знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів школи (Статуту, Положення про Раду школи, Батьківський комітет класу та школи та ін.), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

 • постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для його формування як особистості, для розвитку його індивідуальних здібностей;

 • забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

 • здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

 • проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

 • систематично відвідувати навчальний заклад для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські збори, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи.


^ 5.3. Перелік забороненого.

Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

 • ухилятися від виконання своїх обовязків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

 • перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

 • застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

 • незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

 • змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

 • перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

 • з’ясовувати у приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

 • перешкоджати своїми діями навчально-виховному процесу (в тому числі – відволікати вчителя від виконання своїх обовязків для вирішення організаційних, господарчих питань, зясування непорозумінь тощо);

 • перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

 • палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи.


^ 5.4. Відповідальність за порушення.

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
5.5. Заохочення.

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня - за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Батьківського комітету). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою голови Приморської районної ради, голови Приморської районної державної адміністрації тощо, іншими формами відзнаки за поданням керівництва навчального закладу при погодженні Радою школи.


1   2   3   4   5

Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Б класу комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
А класу комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПривовчанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Посада, місце роботи – учитель початкових класів, Привовчанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconІнформаційно-методична картка директора опорного навчального закладу
...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconЗатверджене наказом №282 по комунальному закладу освіти «Солонянська...
Затверджене наказом №282 по комунальному закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І–ііі ступенів Солонянської...
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Сковородинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка