Конкурс "творчий учитель обдарований учень"
Скачати 147.84 Kb.
НазваКонкурс "творчий учитель обдарований учень"
Дата конвертації27.02.2013
Розмір147.84 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Право > Конкурс

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС

"ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ – ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ"

Номінація авторські навчальні та виховні програми

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

превентивного виховання

«Твоє життя в твоїх руках»

(для учні 5-9 класів)

Автор:

Бойко Рита Миколаївна,

вчитель історії та правознавства, спеціаліст І категорії

Іллінської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів.

2012р.


Щоб змінити людей, їх треба любити.

Вплив на них пропорційний  любові до них.

І.Песталоцці

        Превентивне виховання в школі – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.                                                                                                   

Зміст програми визначає й закладає основу превентивної  роботи з учнями. Проект  передбачає  комплес організаційно – педагогічних і науково – методичних заходів, спрямованих  на виконання Закону України «Про  загальну середню  освіту», Концепції  національного виховання, Концепції громадянського  виховання.

Мета програми:

 • забезпечення  відповідального ставлення до особистого здоров’я у учнівської молоді;

 • протистояти шкідливим звичкам та неадекватній поведінці,

 • накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення  потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій;

 • підвищити рівень обізнаності з проблематики ВІЛ/СНІД, шкідливих звичок.


Головні завдання  програми :

- формування  правового  світогляду підлітків, попередження  правопорушень серед учнів;

- набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового  способу життя та попередження вживання  наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління;

- формування  навичок  відповідальної поведінки учнів;

- попередження  випадків дитячого травматизму;

- підвищення  обізнаності учнів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;

- набуття необхідних  умінь і навичок безпечної поведінки;

- виховання толерантного ставлення учня до оточуючих

Під час взаємодії з важковиховуваними дітьми педагог повинен компетентно здійснювати супровід учнів в їх розвитку, саморозвитку, соціалізації та культурній інтеграції.

^ Особливості програми

Програма «Твоє життя - в твоїх руках» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівники, учні тощо.

Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників школи. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм та проектів. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними та позакласними заходами.
^ При цьому робота має такі складові:

1) комплексне вивчення та узагальнення усіх факторів розвитку дитини;

2) вироблення власного професійного погляду на особистість дитини як на цілісний психофізичний, етико-духовний і інтелектуально-творчий феномен суспільного буття;

3) розробка і реалізація плану роботи запобіжних заходів з учнями школи.

Для того, щоб запобіжні заходи були ефективними, слід враховувати індивідуальні особливості кожного учня.

Об’єкт програми

Формування сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення в учнів школи.

Суб'єкти програми

 • учні Іллінської ЗОШ;

 • неповнолітні, які перебувають на обліку (шкільному, кримінальному).

Функції превентивного виховання

Діагностично-прогностична функція полягає в аналітичній роботі зі з'ясування причин і умов відхилень у поведінці дітей; у передбаченні тенденцій їхнього розвитку; у виявленні шляхів і способів превентивного втручання в соціальну ситуацію розвитку особистості.

^ Корекційно - реабілітаційна функція ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини і пов'язана із втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя.

^ Освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.

^ Організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реалізацію міжгалузевих науково-дослідних проектів із проблем превентивного виховання; дослідження соціально-гігієнічних та медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо їі профілактики.

Інтнегрaтивно - просвітницька функція передбачає збір, аналіз, адаптацію узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики, інтеграцію у світовий превентивний процес у роботі з дітьми І молоддю.

Превентивне виховання здійснюється на двох рівнях:

 • раннє, або первинне, превентивне виховання (соціально-педагогічна профілактика);

 • вторинне превентивне виховання (превентивна допомога і корекція);

 • третинне превентивне виховання (адаптація, реабілітація і ре соціалізація).

^ Соціально-педагогічна профілактика (первинна профілактика) – вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень. Вона ґрунтується на позитивній педагогічній діяльності, мета якої - своєчасне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному розвитку дітей у їхній поведінці, стані здоров'я.

Зміст соціально-педагогічної профілактики: взаємодія у формуванні знань, умінь, установок та мотивів свідомого вибору про соціальних моделей поведінки; підготовка та розповсюдження превентивної інформації через друковану продукцію, засоби масової інформації, спілкування на рівні міжособистісних стосунків, інші форми соціально-педагогічної роботи.

^ Превентивна допомога і корекція - вид психолого-педагогічної та медико-соціальної діяльності, що полягає у допомозі окремим категоріям групам ризику (зменшення шкоди, допомога з метою самодопомоги). Це передбачає психолого-педагогічний та соціально-терапевтичний вплив на особистість з тим, щоб вона сама навчилась допомагати собі, розв`язуючи багато чисельні проблеми, що провокують на деструктивну поведінку. На цьому рівні є доцільними:

 • реалізація програми превентивного виховання з «групами ризику» із залученням державних, громадських, конфесійних організацій, волонтерів;

 • патронажна робота з «групами ризику», неповнолітніми із дисфункціональних сімей по усуненню соціально-психологічних передумов деструктивної поведінки;

 • організація різноманітних форм превентивної освіти, проведення дозвілля.

^ Адаптація. реабілітація та ре соціалізація полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей, допомозі в спілкуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або адаптації в соціальній життєдіяльності. Необхідними заходами такої роботи є:

 • науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у школі;

 • співпраця і науково-методична підтримка роботи служби у справах дітей, служб «Телефонів довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем негативної поведінки дітей;

 • науково-методичне сприяння організації і розвитку взаємо підтримки неповнолітніх;

Очікувані результати

Дотримання програми превентивного виховання сприятиме:

• активізації діяльності педагогічних працівників у дослідженні і вирішенні проблем превентивного виховання;

• залученню медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності;

• посиленню тенденції до попередження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ - інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

• зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;

• створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.
Основні напрямки виконання програми

- Превентивне та правове виховання – профілактика правопорушень в суспільстві.

Формування здорового способу життя – формування навичок здорового способу життя, зміцнення та збереження здоров’я.

Координація та контроль за ходом  виконання проекту

        Координатор програми – Бойко Рита Миколаївна

Контроль проекту здійснює адміністрація школи.

Форми та методи роботи

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;

 • тренінги;

 • «круглі столи»;

 • спільні з батьками заходи;

 • консультаційні пункти;

 • діяльність органів учнівського самоврядування;

 • інтелектуальні та розвивальні ігри;

 • гуртки за інтересами;

 • конференції, диспути, дискусії;

 • дні відкритих дверей;

 • уроки;

 • відеолекторії;

 • батьківські збори;

 • фестивалі соціальної реклами;

 • моніторинг;

 • просвітницькі акції;

 • колективна творча справа;

 • шкільні газети;

 • журнали, газетні колажі.

Учасники програми

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:

 • адміністрації;

 • учителів;

 • учнів;

 • класних керівників;

 • медичного працівника;

 • представників громадськості;

 • батьківського комітету;

 • бібліотекаря.

Термін дії програми: 2011-2015р.

Основні заходи на 2011-2012 н.р.

п/п

^ Назва заходу

Термін  проведення

Відповідальні

1.

   Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів з сімей соціального ризику.


Серпень-вересень

КК(класні кер.)

РП(Рада профілактики)

2.

  Розробити індивідуальний план роботи з важковиховуваними дітьми

Серпень-вересень

КК

РП

3.

   Поновити куточок правових знань.

Жовтень

Вчитель правознавства

4.

   На засіданнях учнівського самоврядування (центр Дисципліни та порядку) заслуховувати учнів, схильних до правопорушень.

1 раз в місяць

ОДК

Голова Ради профілактики

5.

   В класах проводити години спілкування, диспути на орієнтовану тематику:

- “Як керувати своїми вчинками”

- “Право і закон”

- “Що головне для тебе в житті”

- “Чи знаєш ти свої обов’язки”

- “Від пияцтва до злочину – один крок”

- “Шкідливі звички”

- “Згубний вплив тютюну на здоров’я підлітків”

- “Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані наркотичного та алкогольного отруєння”

- “Що ви знаєте про СНІД?”

тощо.

Протягом року

КК


6.

   Спланувати і провести місячник правових знань, включивши такі заходи:

- анкетування учнів різних вікових груп;

- години спілкування про право і закон;

- зустріч з працівниками правоохоронних органів, лікарями;

- обговорення газетних статей та літературних творів на морально-етичну та правову тему;

- розважальний позакласний захід з правової тематики

тощо.

Згідно плану

Вчитель правознавства

КК

Вчитель правознавства

7.

   З метою покращення успішності та дисципліни учнів проводити операції-рейди: “Урок”, “Вулиця”, “Перерва”, “Запізнення”, “Дискотека”, «Портфель».

Регулярно

ОДК

КК

Члени батьківського комітету

8.

   Організувати виступи на робочих лінійках по результатах навчання, виховання учнів; чергування класів.

Щопонеділка

ОДК

Центр «Дисципліни і порядку»

9.

   В порядок денний класних батьківських зборів включати питання на правовиховну тему.

Згідно плану

КК

10.

   З метою виявлення причин порушення дисципліни окремих учнів проводити психолого-педагогічний консиліум.

Згідно плану

КК

11.

   Питання “Превентивне виховання школярів” заслухати на методичному об’єднанні класних керівників.

Згідно плану

Голова РП

Голова МО класних керівників

12.

   Провести загальношкільні батьківські лекторії з питань правентивного виховання.

Згідно плану

Лекторська група

п/п

^ Назва заходу

Термін  проведення

Відповідальні

1.

   Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів з сімей соціального ризику.

Розробити індивідуальний план роботи з важковиховуваними дітьми

Серпень-вересень

ЗДВР

КК(класні кер.)

РП(Рада профілактики)

2.

   На кожного з вищевказаних учнів завести картки, дати їм доручення, закріпити наставників, вести за ними спостереження.

Серпень-вересень

КК

РП

 

3.

   Поновити куточок правових знань.

Жовтень

Вчитель правознавства

4.

   На засіданнях учнівського самоврядування заслуховувати учнів, схильних до правопорушень.

1 раз в місяць

ЗДВР

Голова Ради профілактики

організатор

5.

   В класах проводити години спілкування, диспути на орієнтовану тематику:

- “Як керувати своїми вчинками”

- “Право і закон”

- “Що головне для тебе в житті”

- “Чи знаєш ти свої обов’язки”

- “Від пияцтва до злочину – один крок”

- “Шкідливі звички”

- “Згубний вплив тютюну на здоров’я підлітків”

- “Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані наркотичного та алкогольного отруєння”

- “Що ви знаєте про СНІД?”

тощо.

Протягом року

КК


6.

   Спланувати і провести місячник правових знань, включивши такі заходи:

- анкетування учнів різних вікових груп;

- години спілкування про право і закон;

- зустріч з працівниками правоохоронних органів, лікарями;

- обговорення газетних статей на морально-етичну та правову тему;

- вечір-конкурс вихованих

тощо.

Згідно плану

ЗДВР

Вчитель правознавства

КК

Вчитель правознавства

7.

   З метою покращення успішності та дисципліни учнів проводити операції-рейди: “Урок”, “Вулиця”, “Перерва”, “Запізнення”, “Дискотека”.

Регулярно

ЗДВР

КК

Члени батьківського комітету

8.

   Проводити лінійки по результатах навчання, виховання учнів; санітарного стану класів.

Щопонеділка

ЗДВР

Самоврядування

9.

   В порядок денний батьківських зборів включати питання на правовиховну тему.

Згідно плану

ЗДВР

КК

10.

   З метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів провести психолого-педагогічний консиліум.

Згідно плану

КК

11.

   Питання “Превентивне виховання школярів” заслухати на педраді, методичному об’єднанні класних керівників.

Згідно плану

Дирекція школи

Голова МО класних керівників

12.

   Провести загальношкільні батьківські збори з питань правового всеобучу.

Згідно плану

Лекторська група

Схожі:

Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconКонкурсу (жовтень) інформаційне забезпечення ІІ всеукраїнського конкурсу...
«Творчий учитель – обдарований учень» – ІІ всеукраїнський конкурс за участю педагогів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconКонкурс "творчий учитель обдарований учень"
Номінація авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" icon1. Загальні положення
Творчий учитель – обдарований учень – І всеукраїнський конкурс за участю педагогів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconКонкурс «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі Конкурс)
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти І науки України на виконання Указу Президента...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconКанізька загальноосвітня школа
Почка Валентин –іі місце на олімпіаді з математики для початкових класів (учитель Капріор В. М.), учень 8 класу Односум Андрій- ІІІ...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»)...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconПроек т «невстигаючий обдарований учень» Виконавець-заступник директора...
Учасники проекту: заступник директора з навчально- спортивної роботи,психолог, соціальний педагог, керівники мо, учні
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconМіський конкурс "Учитель року – 2009"
Життя змінюється стрімко, часом непередбачувано. У січні 2009 р міський конкурс "Учитель року – 2009" став історією. Він мав велике...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconКонкурс фестиваль "Учитель року 2007"
Хіі міжнародний конкурс фестиваль "Учитель року – 2007" на якому від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти...
Конкурс \"творчий учитель обдарований учень\" iconНаказ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка