Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Скачати 65.86 Kb.
НазваПравила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Дата конвертації23.10.2013
Розмір65.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Правила обговорено на зборах трудового колективу

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи _________________

"ПОГОДЖЕНО"

Голова ПК ___________________
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

Складено відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти та на основі рішення трудового колективу з метою зміцнення трудової дисципліні

І. Введення в дію Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників КвІтневської загальноосвітньої школи І—III ступе­нів з дня їх прийняття

 1. Відповідно з Конституцією України кожний громадянин повинен
  дотримуватись дисципліни праці.

 2. Правила внутрішнього розпорядку для працівників та вихованців школи мають метою забезпечення правильної організації праці, свідомої дисципліни праці і навчання, повне і найбільш раціональне використання робочого часу, покращення якості навчально-виховної роботи.

4.Правила внутрішнього розпорядку обов'язкові для всіх працівників та учнів школи.

5. Працівники школи зобов"язані:

а/ вчасно з"являтися на роботу ;

б/ використовувати робочий час виключно для виробничої роботи і не займатися зайвими справами;

в/ берегти майно школи ;

г/ бути ввічливим між собою і дітьми ;

д/ підтримувати чистоту і затишок у школі ;

ж/ точно і безперечно виконувати всі розпорядження адміністрації, які відносяться до обов'язків по роботі;

з/ дотримуватися правил санітарної та протипожежної охорони ;
^ ОБОВЯЗКИ УЧБОВОГО ПЕРСОНАЛУ:

І. Вчитель відповідає перед органами народної освіти та перед ке­рівництвом школи за повне виконання учбового плану і програми, за успішність та якість знань учнів, прав.вихов.і дисципліну.

2. Вчитель зобов"язаний:

а/систематично і послідовно викладати ввірений йому предмет на високому методичному рівні; привчати учнів до самостійності праці над підручником, книгою , застосовувати наочність в педагогічному процесі,, правильно оцінювати знання вихованців з відповідності з встановлени­ми нормами оцінок;

б/вивчити кожного вихованця, його здібності,нахили, інтереси, ке­рувати навчанням учнів, виявляти причини неуспішості і приймати заходи по ліквідації їх;

в/закріпити дисципліну серед учнів ;

г/складати поурочні плани кожного уроку, перевіряти учнівські зошити та інші роботи учнів;

д/охайно вести класний журнал;

в/чергувати по школі за наказом адміністрації;
З.В школу вчителі з"являються не пізніше, як за 2О хв. до початку своїх уроків.

4.Приходячи в школу, вчителі знайомляться з розпорядженнями, оголо­шеннями.

5.В разі неявки до дзвінка на урок вчитель вважається запізнився, про причину відсутності вчитель письмово сповіщає директора школи.

6. Починаючи урок, вчитель зобов"язаний перевіряти вихованців і класного приміщення, наявність крейди, ганчірки, ручок тощо. Вразі, коли класне приміщення не підготовлене до проведення занять, вчитель не починає заняття до приведення приміщення в остаточний порядок.

Про всі випадки затримки уроку через непідготовленість класного приміщення, вчитель доповідає в той же день директору.

7.Вчитель під час уроку стежить за збереженням майна, чистотою і порядком класної кімнати.

8.Оцінку за відповідь вчитель коротко мотивує, оголошує класу і заносить в класний журнал.

9.Домашнє завдання дається вчителем обов'язково до дзвінка з обов"язковим записом його на дошці.

1О.Вчитель зобов’язаний ясно і точно записувати в класному жур­налі зміст уроку і домашнє завдання учням.

11.Після дзвінка вчитель доповідає учням про закінчення уроку і дає дозвіл на вихід з кабінету. Вчитель виходить з класу останнім, подбавши про відкриття квартирок черговими учнями. Вчитель ні в якому разі не повинен затримувати вихованців на перерву.

12.Вчитель приносить і відносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи його в класі.

13. Вчитель, що веде останній урок в якому-небудь класі повинен нагадати черговим про санітарний стан класу .

^ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК ЗОБОВЯЗАНИЙ

 1. Проводити виховну роботу з учнями свого класу, всебічно вивчати кожну дитину.

 2. Боротися за дисципліну і порядок у своєму класі.

 3. Стежити за виконанням учнями «Правил внутрішнього розпорядку»

 4. Кожний день перевіряти відвідування учнями уроків, негайно приймати міри для встановлення причин пропусків і запізнень учнів.

 5. Систематично спостерігати за станом класного приміщення і всіх речей, посібників, які знаходяться в ньому, за зовнішнім виглядом учнів, також за станом їх підручників,зошитів і щоденників.

 6. Своєчасно організовувати і надавати допомогу відсталим учням.

 7. Встановлювати і контролювати чергування учнів в школі і класі.

 8. Проводити кожен місяць одні збори. Відповідати за збереження життя та стан здоров’я дітей, прививати їм навички особистої гігієни.

 9. Прививати неохідні трудові навички і уміння керувати їх робо­тою по самообслуговуванні, організувати участь дітей з громадсько- ко­рисної роботі.

 10. Скласти план своєї роботи на півріччя і на кожний день.

 11. Мати зв’язок з батьками учнів.


^ ЧЕРГОВИЙ ПО ШКОЛІ ВЧИТЕЛЬ ЗОБОВЯЗАНИЙ:

-розставити чергових учнів на постах і керувати їх чергуванням;

-перевіряти готовність класних приміщень до початкузанять;

-контролювати виконання учнями "Правил внутрішнього розпорядку"

на перервах, забезпечивши порядок та високу організованість учнів;

-контролювати своєчасну подачу дзвінків;

-контролювати чергування учнів в класах;

-забезпечити виконання загальношкільних заходів.

^ Обов’язки учнів

Вимоги до учнів.

1. Учні повинні наполегливо оволодівати знаннями і навичками на уроці, бути уважними, приймати активну участь у роботі.

2.Учні входять до класної кімнати до дзвінка і до приходу вчителя готуються до уроку. Учні, які запізнилися можуть бути допущені на урок тільки з дозволу директора чи чергового вчителя.

3. При вході вчителя в клас, по дзвінку,учні вітають його вста­ванням.

4. За партою сидіти спокійно і прямо, не розвалюватись, не вип­равляти відповіді товариша без дозволу вчителя, не заважати йому підказуванням.

5. При опитуванні з місця встати, стояти рівно, відповідати чітко, не поспішати

6. При неохідності звернутися до учителя з питанням треба піднести руку, не відриваючи руку від парти, після дозволу учителя потрібно встати, задати питання і знову сісти.

7. Під час відповіді учня біля дошки учневі забороняється піднімати руку. Руку можна піднімати тільки після того, як вчитель звернеться до класу.

8. Учень, який не вивчив уроки по поважних причинах /хворобі та ін./зобов"язаний попередити про це учителя до початку уроку

9.Учень, який одержав за відповідь "2", зобов'язаний опрацювати даний матеріал до наступного уроку.

10. На урок фізичного виховання учні зобов’язани приходити у спортивній формі, переодягаючись на перерві перед цим уроком. Учні, звільнені від занять фізичного виховання, обов'язково повинні бути присутні на уроці, але вправи не виконують.

^ Вимоги до учнів під час перерви.

 1. Під час перерви в класі дозволяється бути тільки черговим. Чергові зобов'язані провітрювати кімнату і привести клас в належний санітарний стан.

 2. Усі перерви учні проводять у коридорі, в теплу суху погоду можуть бути на шкільному подвір"ї.

 3. Під час перерви у приміщенні школи не кричати, не бігати, зберігати загальний порядок, розмовляти тихо.

 4. По коридору і по східцях ходити тільки з правої сторони, не перевалюючись за перила.

 5. Побачивші на підлозі папір, чи інший, засмічуючий предмет, необ­хідно підняти його та кинути в урну.

 6. Точно виконувати вимоги та вказівки вчителів,чергових.

 7. Зустрівши дорослих, учень зобов"язаний зупинитися, уступити дорогу, привітатись, коли сидіть і поруч проходить дорослий, встати і привітатись.


Вимоги до учнів в їдальні.

 1. Кожен клас і учень має в їдальні закріплене за ним місце.

 2. Кожен учень може бути допущений в їдальні до прийняття їжі тільки з чисто вимитими руками.

 3. Під час прийняття їжі забороняється розмовляти,займатися сто­ронніми: справами.

4.Входити в їдальню дозволяється лише з класом, організовано з обов"язковою перевіркою чистоти рук черговими.

5. Сервіровка столів виконується черговими по їдальні.

6. Кожен учень зобоз"язаний вести себе за столом культурно, правильно користуватися столовими приборами.

7.Вихід з їдальні учнів дозволяється тільки всім класом організовано.

Схожі:

Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconПро реалізацію заходів Цільової програми розвитку професійно-технічної...
На зборах трудового колективу у січні 2012 року було прийнято рішення про створення робочої групи для розробки заходів щодо реалізації...
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconПротокол №1 зборів трудового колективу впу-24 м. Корець Рівненської області
Коржевський П. М., заступник начальника управлінні освіти І науки Рівненської ода, члени трудового колективу училища в кількості...
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconКолективний договір між адміністрацією І профспілковим комітетом...
Визначаючи даний колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально економічних,...
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Загальні положення
Правила мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності,...
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconЗатверджено обговорено
У 2009-2010 навчальному році зарубіжну літературу в загальноосвітніх навчальних закладах Уманського району викладали 44 вчителі....
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconЗ охорони праці у навчальному закладі
Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» iconПротокол загальних зборів трудового колективу Миколаївського професійного...
Представник Всеукраїнського козацького війська в Миколаївській області – Губчин В. Ф
Правила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено» icon3. Раді трудового колективу виконати (із залученням адміністрації)...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка