Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи




НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка10/11
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Семінар 2 год


Ключові поняття: "спадкування", "спадкодавець", "спадкоємець". "спадкове майно", "відкриття спадщини", „черги спадкоємців, „відмова від спадщини”, „заповіт”.
ПЛАН:

 1. Поняття та значення спадкового права.

 2. Відкриття спадщини.

 3. Підстави спадкування (за законом, за заповітом).

 4. Прийняття спадщини і відмова від спадщини.

 5. Оформлення спадкових прав та поділ спадкового майна.


Накресліть схему:

1. Принципи спадкового права.

Теми рефератів:

 1. Спадковий договір.

 2. Особливості спадкування об’єктів права інтелектуальної власності.


Контрольні запитання для перевірки якості знань:

 1. Що розуміється під спадкуванням та яке його значення?

 2. Що таке відкриття спадщини, а також час і місце відкриття спадщини?

 3. Які є підстави спадкування?

 4. Які особливості спадкування за законом?

 5. Які особливості спадкування за заповітом?

 6. Який існує порядок прийняття спадщини?

 7. Яким чином відбувається відмова від спадщини.

 8. Як відбувається поділ і оформлення поділу спадкового майна?

 9. В яких випадках має місце перехід по праву спадкоємству державі?


Література:

 1. 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р.№ 3425-12. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383

 4. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” N 18/5 від 18.06.94

 5. Постанова Пленуму Верховного Сулу України від 24.06.83р. №4 "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах 1993. №2.

 6. Верховний Суд України. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 – 1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Від. Ред. П. І. Шевчук. – К., 1998. – С. 189.

 7. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 8. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 9. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 10. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 11. В.Ігнатенко. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8

 12. В.В. Васильченко. Розробка теорії спадкового договору на сучасному етапі// Вісник прокуратури.

 13. Ю.Заїка. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

 14. Ю.Заїка. Особливості спадкування окремих видів майна // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9

 15. О Кармаза. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №11

 16. О.Шевченко. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8

 17. О.І. Астахова. Щодо питання визначення кола спадкоємців // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 18. В.В.Васильченко. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми// Право України. – 2003. – №10

 19. Є.Рябоконь. Проблема і перспективі правового регулювання спадкових відносин після смерті засновника приватного підприємства // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №3

Практичне заняття 8 години.

Задача 1.

Катков, який постійно проживав у м. Дніпропетровську і мав там житловий будинок та інше майно, виїхав в довгострокове відрядження на Далекий Схід, де через декілька місяців помер.
1. Визначте місце відкриття спадщини Каткова.
Задача 2.

Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина через чотири години. У подружжя Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та її дорослий брат.

^ 1. Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових.
Задача 3.

Після смерті Будякова залишилось майно, що складалось із автомобіля, носильних речей, предметів домашньої обстановки та грошового внеску в сумі 2000 доларів, що знаходився в банку. Дружина віком 50 років та повнолітня дочка проживали в одній сім'ї з Будяковим, а дорослий син з сім'єю - окремо. Дружина та дочка померлого гадали, що сину, який проживає окремо, нічого із спадкового майна не належить.
^ 1. Чи обґрунтований такий погляд? Як повинно бути розділене спадкове майно?
Задача 4.

Сім'я Грушина складалась із його дружини віком 60 років, дочки з чоловіком та двох дітей. Грушин помер, не залишивши заповіту. За рік до смерті Грушина померла його дочка.

1. Як повинно бути розподілене спадкове майно? Як його належало б розподілити, якщо б дочка Грушина померла через місяць після смерті свого батька, не встигнувши прийняти майно?
Задача 5.

Після смерті Скорила залишилась спадщина, на отримання якої претендували син Петро, що проживав разом із спадкодавцем, син від першого шлюбу Василь, що проживав окремо від спадкодавця, та рідний брат Олексій - інвалід 3 групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив усунути від одержання спадщини свого брата Василя на тій підставі, що останній злісно ухилявся від подання матеріальної допомоги батькові, про що були пред'явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд включити його в склад спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував матеріальної допомоги від спадкодавця.
^ 1. Як повинен бути вирішений такий спір?
Задача 6.

Кленова проживала з 1990 р., з Бутовим однією сім'єю, не перебуваючи з ним в шлюбі. За час спільного життя у них народилось двоє дітей, відносно яких Бутов визнавав своє батьківство з оформленням в органах РАЦСу. Кленова була протягом останніх 6 років на утриманні Бутова, здійснюючи догляд за малолітніми дітьми віком 4 та 6 років та ведучи домашнє господарство. В 1996 р. Бутов помер , не залишивши заповіту. Інших родичів та утриманців він не мав .
^ 1. Чи можуть Кленова та її діти отримати спадщину після смерті Бутова?
Задача 7.

Громадянин Фетисов, що проживав зі своєю непрацездатною дружиною та працездатним братом, залишив заповіт на свою половину будинку на користь сина від першого шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі предмети домашньої обстановки та грошовий внесок в сумі 5 тис. доларів, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова в суд звернулась дружина покійного з позовом про визнання частково недійсним заповіту, складеного на користь сина на половину будинку. Свій позов вона мотивувала тим, що вона непрацездатна і користується правом обов'язкової долі. В суд звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання за ним права на предмети домашньої обстановки та вжитку, вказуючи, що він проживав однією сім'єю з спадкодавцем протягом останніх 5 років до смерті останнього.
^ 1. Вирішіть спір.
Задача 8.

Михайлов, Іванова і Сизова звернулись до суду з позовом до Захарова про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, яке було видане відповідно до заповіту Сіренка на ім'я відповідача. Одночасно позивачі прохали визнати за кожним з них право власності в порядку спадкоємства на 1/4 частину дому. Позивачі посилались на те, що в заповіті спадкодавець розпорядився на випадок смерті тільки відносно грошового вкладу, але нотаріальна контора помилково видала Захарову свідоцтво про право спадкоємства на все майно, в тому числі і на дім.

В судовому засіданні нотаріус Айматова пояснила, що вона складала текст двох заповітів і згідно з першим спадкодавець нібито залишив будинок, який належав йому, в рівних частинах Захарову, Івановій та Сизовій. На прохання спадкодавця був складений ще один заповіт про залишення грошового внеску Захарову. Але текст цього заповіту був викладений не зовсім зрозуміло, тому вона після смерті спадкодавця зробила напис на першому заповіті, що він не скасований і не змінений. Однак, як видно із другого заповіту, все майно і грошовий внесок були залишені тільки Захарову.


 1. Як треба вирішити справу?

 2. Яким чином відбувається складання та зміна заповіту?

 3. Чи можна оспорювати заповіт показаннями свідків?



Задача 9.

Д'яченко пред'явив позов до Борисенка про відшкодування шкоди. Позивач зазначив, що з вини відповідача сталася автодорожня подія, внаслідок якої йому заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, що стали причиною повної втрати професійної працездатності. Посилаючись на те, що відповідач в добровільному порядку відшкодував лише частину втраченого у зв'язку з каліцтвом заробітку, позивач просив стягнути з нього одноразово 7 тис. грн. і щомісячно по 500 грн. Оскільки під час розгляду справи відповідач помер, до участі в ній він просить притягнути дружину Борисенка, яка прийняла спадщину. Суд задовольнив позов.

У апеляційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення суду і звільнити її від відповідальності, посилаючись на те, що вона не повинна нести відповідальність за заподіяну чоловіком шкоду.
^ 1. Проаналізуйте обставини справи і вкажіть, за які борги спадкодавця відповідає спадкоємець.

Задача 10.

Після смерті Маленка до його дочки Івасюк звернулась організація з позовом до суду, в якому просила визнати право на спадщину за заповітом, який був складений Маленком у формі листа до друзів. В цьому листі Маленко вказував, що своє майно залишає побудованій на його гроші бібліотеці в селі, де він народився. Цей лист, на думку позивача, є заповітом померлого, якому повинна бути надана юридична сила. Івасюк позову не визнала і вказала, що, оскільки нотаріально посвідченого заповіту немає, лист його замінити не може.
1. Як повинна бути вирішена справа?

^ ТЕМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ САМОСТІЙНО.


 1. Основні системи континентального цивільного права.

 2. Рецепція римського приватного права та похідних правових систем в сучасному цивільному праві України.

 3. Проблема суб’єктивного цивільного права та зловживання ним.

 4. Межі здійснення приватних прав в сучасному цивільному праві.

 5. Юридичне значення засобів індивідуалізації фізичних осіб у цивільному праві.

 6. Цивільно-правове регулювання корпоративних прав в Україні.

 7. Правове значення інституту визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим.

 8. Специфіка підприємницької діяльності голови фермерського господарства.

 9. Банкрутство юридичної особи як специфічний інститут цивільного права.

 10. Юридичне значення класифікації речей на окремі види.

 11. Особливості нематеріальних благ як об’єктів цивільних прав.

 12. Правові наслідки визнання недійсності правочинів.

 13. Вплив часу на здійснення та захист цивільних прав.

 14. Юридичні гарантії здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання обов’язків.

 15. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 16. Здійснення і захист права приватної власності громадян.

 17. Земля як особливий об’єкт права власності.

 18. Категорія прав на чужі речі в сучасному речовому праві України.

 19. Юридична природа сервітутів в сучасному цивільному праві України.

 20. Загальна характеристика множинності осіб у цивільно-правових зобов’язаннях.

 21. Правове регулювання винаходів (корисних моделей), промислових зразків та товарних знаків в Україні.

 22. Авторське право та суміжні права як специфічний вид виключних прав.

 23. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.

 24. Поняття, значення та функції цивільно-правового договору.

 25. Способи забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань.

 26. Правове регулювання купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу.

 27. Поняття і види договорів майнового найму.

 28. Особливості найму житлового приміщення як одного з зобов’язань з передачі майна у користування.

 29. Правове регулювання перевезень вантажу морським транспортом.

 30. Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом.

 31. Особливості перевезення пасажирів повітряним транспортом.

 32. Цивільно-правове регулювання зобов’язань зі страхування.

 33. Роль і значення зобов’язань у сфері інтелектуальної діяльності.

 34. Юридична природа ведення чужих справ без доручення.

 35. Місце недоговірних зобов’язань в системі цивільних правовідносин.

 36. Юридичні засади компенсації моральної шкоди.

 37. Загальна характеристика історичних форм сім’ї та шлюбу.

 38. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.

 39. Особисті права і обов’язки членів сім’ї.

 40. Права та обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дітей.

 41. Опіка та піклування як специфічний інститут захисту особистих і майнових прав фізичних осіб.

 42. Підстави та особливості встановлення окремих видів спадкування.

 43. Спадкування права власності та інших речових прав.

 44. Особливості спадкування житлових приміщень.

 45. Спадкування майна господарських товариств, виробничих кооперативів, яка відповідає частці учасника-спадкодавця в статутному капіталі.

 46. Загальна характеристика спадкування договірних прав та обов’язків громадян.

 47. Специфіка спадкування авторського та суміжних прав.

 48. Здійснення спадкових прав за новим законодавством України та їх захист.

 49. Проблемні аспекти юридичної відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця.

 50. Місце цивільного права в системі правових галузей та питання його соціальної цінності.

 51. Історичне підґрунтя сучасного цивільного права.

 52. Основні ідеологічні напрямки в історії цивільного права.

 53. Тлумачення цивільно-правового договору як різновид тлумачення права.

 54. Юридичні факти – підстави виникнення цивільних правовідносин.

 55. Роль цивільно-правового договору у формуванні підприємницьких відносин.

 56. Особливості розірвання шлюбу між подружжям, яке має неповнолітніх дітей.

 57. Особливості змісту права власності на знак для товарів та послуг.

 58. Співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в цивільному праві України.

 59. Цивільно-правовий захист прав та законних інтересів фізичних осіб.

 60. Підстави і види обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та її правові наслідки.

 61. Фізична особа як підприємець.

 62. Право подружжя на майно, яке використовується для підприємництва, та на доходи одержані від нього.

 63. Довірче управління майном, що використовується у підприємництві.

 64. Організаційно-правові питання створення та функціонування юридичних осіб (на власний вибір курсанта будь-який вид господарських суб’єктів).

 65. Правове значення державної реєстрації юридичної особи.

 66. Участь державних органів у цивільних правовідносинах.

 67. Особливості цивільно-правової відповідальності за зобов’язаннями скарбниць.

 68. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.

 69. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.

 70. Місце та значення інституту представництва в цивільному праві.

 71. Характерні особливості цивільного правонаступництва.

 72. Проблема нематеріальних інтересів в цивільно-правовій доктрині.

 73. Право на захист як суб’єктивне цивільне право.

 74. Характерні особливості цивільно-правової відповідальності.

 75. Проблема речових прав в цивільному праві.

 76. Право власності – центральний інститут цивільного права.

 77. Поняття і зміст права спільної власності.

 78. Захист права власності та інших речових прав.

 79. Місце інституту володіння в системі речових прав.

 80. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони.

 81. Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та виробників.

 82. Особливості захисту прав володільця, що не є власником.

 83. Зобов’язання як особливий вид цивільних правовідносин.

 84. Поняття та принципи виконання цивільно-правових зобов’язань.

 85. Значення інституту купівлі-продажу як одного з найпоширеніших зобов’язань з передачі майна у власність.

 86. Особливості купівлі-продажу у роздрібній торгівлі.

 87. Правові способи та порядок захисту прав споживачів.

 88. Правове регулювання купівлі-продажу на біржі.

 89. Загальна характеристика та види договорів поставки.

 90. Поняття і види зобов’язань з виконання робіт.

 91. Особливості перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні.

 92. Юридична характеристика договору зберігання.

 93. Загальна характеристика договору позики як кредитного правочину.

 94. Цивільно-правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

 95. Особливості договорів доручення та комісії як зобов’язань з надання послуг та їх відмінність від інших суміжних інститутів.

 96. Поняття та основні види зобов’язань за спільною діяльністю.

 97. Поняття і загальна характеристика зобов’язань із заподіяння шкоди (будь-який вид на власний вибір курсанта).

 98. Поняття і зміст сімейних правовідносин.

 99. Правова регламентація шлюбних відносин в Україні.

 100. Правовий режим майна членів сім’ї.

 101. Актуальні проблеми встановлення походження дітей в сімейному праві.

 102. Аліментні обов’язки членів сім’ї та родичів.

 103. Поняття і значення інституту усиновлення в сімейному праві.

 104. Виникнення ідеї спадкування і загальний розвиток підстав спадкового правонаступництва.

 105. Актуальні питання загальної теорії науки спадкового права.

 106. Доктринальні проблеми понятійного апарату інституту спадкового права.

 107. Характерні особливості наступництва за спадковим договором.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка