Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка3/11
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

П Л А Н


 1. Поняття, сторони, зміст договору найму (оренди) та правові наслідки його порушення.

 2. Оренда державного майна, земельних ділянок, будівель та капітальних споруд.

 3. Договір побутового прокату.

 4. Поняття та види лізингу.

 5. Зміст договору позички.

 6. Найм жилого приміщення.


Накресліть схему:

 1. Види договорів з передачі майна у користування.

 2. Види житлового фонду.


Теми рефератів:

 1. Найм (оренда) транспортних засобів.

 2. Приватизація житла в Україні.


Контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу:

 1. Чим відрізняються договори з передачі майна у власність від договорів про надання майна у тимчасове користування?

 2. Хто і в якому розмірі несе витрати за ремонт і експлуатацію орендованого майна, а також за зроблені в ньому поліпшення?

 3. Який порядок здачі майна піднайм (суборенду)?

 4. Що є підставами для розірвання договору найму?

 5. Які права та обов'язки мають сторони за договором найму?

 6. За які порушення та як відповідають сторони за договором побутового прокату?

 7. Який порядок укладання договору оренди державного майна?

 8. З якою метою проводиться конкурс при здачі державного майна в оренду?

 9. На який строк може бути укладений договір оренди землі?

 10. Яке майно може бути предметом лізингу?

 11. З чого складаються лізингові платежі?

 12. Які види договорів найму жилого приміщення Ви знаєте?

 13. Що є підставами та який порядок постановки на квартирний облік?

 14. В чому полягають особливості отримання службових приміщень?

 15. Які передумови виникнення права на жиле приміщення в будинках державного та громадського фондів?


Література:

 1. 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р., № 5464/Х // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 28, ст.574

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144

 5. Кодекс торгівельного мореплавства України від 23.05.1995 р., № 176/95 ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 47, ст.349

 6. Повітряний Кодекс України від 04.05.1993 ., № 3167-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 25, ст.274

 7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27

 8. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року N 2482-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524 .

 9. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995. N 2269-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416

 10. Закон України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 10 квітня1992 р. N 2269-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416

 11. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16.12.97 № 723/97-ВР.

 12. Постанова Ради Міністрів і Укрпрофради "Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні" від 11 грудня 1984 р.,. № 470 // Відомості Верховної Ради (ВВР)- 1983. - додаток до № 28. - ст. 574.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх сплати” від 1.08.96р. №879.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України „Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації” від 20 жовтня 1992 р. N 593

 15. Декрет Кабінету Міністрів "Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" від 29. 12. 1992 р. № 20-92. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 90

 16. Декрет Кабінету Міністрів "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності" від 11. 01. 1993 р. № 5-93. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 12, ст.108

 17. Декрет Кабінету Міністрів "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій і структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" від 31.12.1992 р. №26-92. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 96

 18. Постанова Ради Міністрів УРСР "Правила обліку громадян, які бажають вступити в житлово-будівельний кооператив" від 05. 06. 1985 р.

 19. Постанова Ради Міністрів УРСР „Правила обміну жилих приміщень” від 31. 01. 1986 р. №31.

 20. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12. 04. 96 р. №5.

 21. Типовий договір оренди державного майна, затверджений наказом Фонду державного майна України від 19. 04. 1996 р. №457.

 22. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 23. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 24. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 25. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 26. .Тимощук. Надання квартир громадянам, жилі будинки яких підлягають знесенню // Добірка судових рішень - Юридична Україна. – 2003. – №6


Практичне заняття – 6 годин.

Задача 1.

Машинопрокатна база уклала договір з заводом металоконструкцій про передачу йому напрокат землериючої машини терміном на 1 рік. Через 5 місяців машина вийшла з ладу та виникла необхідність капітального ремонту. Завод зробив ремонт і, крім того, обладнав машину новим технічним пристроєм. Протягом 4 місяців завод не платив орендної плати, вважаючи, що витрати на ремонт та поліпшення майна повинні бути зараховані в орендну плату. Машинопрокатна база з цим не погодилась, заявивши, що завод поліпшив машину без її згоди.
1. Чи вправі був завод робити капітальний ремонт машини без згоди машинопрокатної бази?

2. Чи вправі завод вимагати від бази відшкодування витрат, пов'язаних з ремонтом машини?
Задача 2.

Рахманінов взяв піаніно строком на один рік уклавши договір побутового прокату з ательє. У зв'язку з виїздом на три місяці Рахманінов передав піаніно у тимчасове користування своєму сусідові Туліну з умовою, що він буде платити вартість прокату весь час, доки піаніно буде знаходиться у нього. Тулін поставив піаніно біля батареї центрального опалення, і незабаром в піаніно з'явилося три тріщини. Після закінчення строку договору Рахманінов повернув піаніно ательє. Проте, після огляду інструмента ательє запропонувало Рахманінову забрати піаніно та відремонтувати його за свій рахунок. Рахманінов відмовився, пояснюючи це тим, що зіпсував інструмент Тулін.

1. Чи мав право Рахманінов передати піаніно Туліну?

2. Чи можливо, щоб Тулін платив за прокат піаніно замість Рахманінова та яким чином?

3. Чи має Рахманінов вимагати компенсації збитків від Туліна?
Задача 3.

В 1997 році товариство з обмеженою відповідальністю "Крокус" уклало договір про оренду приміщення загальною площею 70 кв. м з акціонерним товариством "МТП", яке було власником цього приміщення. Договір оренди було укладено строком на 25 років. 1 січня 2000 року ТОВ "Крокус" взяло позику у фірми "Відсоток" на місяць у сумі 100000 гр., вказавши у договорі, що у разі неповернення суми позики право на оренду переходить до фірми "Відсоток".

Гроші в строк не були поверненні. Виконуючи свої обов'язки, ТОВ "Крокус" по акту передало приміщення фірмі "Відсоток", після чого перестало платити орендну плату товариству "МТП".

1 травня 2000 року товариство "МТП" звернулося до господарського суду з позовом про стягнення орендної суми за три місяці з ТОВ "Крокус" і про розірвання договору оренди на це приміщення. ТОВ "Крокус" проти вимог заперечувало, посилаючись на те, що орендарем на теперішній час воно не є і тому, орендну плату не повинно сплачувати

.

^ 1. Яким буде рішення суду по цій справі?
Задача 4.
Група молодих співробітників Ленінського РВ УМВС України в Дніпропетровській області вирішила організувати молодіжний житлово-будівельний кооператив та у вільний від роботи час за власні кошти збудувала двохповерховий будинок. Розглянувши рапорт, начальник РВ УМВС усно заборонив створення будівельного кооперативу. Він вважав, що це буде заважати службі та призведе до зловживань, а також нехтуються інтереси інших співробітників, які роками чекають отримання житла. Крім цього, вони можуть бути поставленні на квартирний облік. А також він доручив своєму першому заступнику уважно вивчити проблему і подати йому висновок у письмовій формі.

1. Дайте письмовий висновок по наведеній ситуації?

2. Вкажіть форми забезпечення громадян житлом.
Задача 5.
Ромашевськаа була засуджена на два роки позбавлення волі та після оголошення вироку суду взята під варту. В її однокімнатну квартиру через місяць вселилась Лукчук. Розглянувши апеляційну справу на вирок суду апеляційний суд замінив Ромашевській покарання виправно-трудовими роботами, звільнивши її з-під варти. Ромашевська звернулася з позовом до суду про визнання виданого ордера Лукчук недійсним і виселення її з квартири.
1.У яких випадках за особою, яка тимчасово відсутня залишається право на житлову площу?

2. Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 6.
Мазур одержав у спадщину половину житлового будинку, яку за договором найму жилого приміщення передав Жирову строком на три роки. Втративши роботу в місті, він переїхав в село з наміром поселитися у своєму будинку і запропонував Жирову звільнити його. Оскільки термін договору не вийшов Жиров відмовився виселитися. Мазур подав позов про виселення Жирова.

1. Які підстави розірвання договору найма житла?

2. Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 7.
Подружжя Симоненко по контракту з Київським управлінням експлуатації газових родовищ виїхало на Далекий Схід для роботи та забронювало свою квартиру до 30 квітня 2003 року. В травні 2001 року шлюб між ними був розірваний, і Симоненко, розірвавши контракт, виїхав до Владивостока, де працював у морському порту і проживав у гуртожитку. Його колишня дружина повернулася додому у червні 2002 року та приватизувала квартиру. Симоненко з новою дружиною через півроку повернувся також і заявив свої претензії на житло, право на яке, на його думку, він не втратив. Симоненко поміняла замки в квартирі та заявила, що її колишній чоловік втратив право на житло.
^ 1. Як необхідно вирішити справу?
Задача 8.
Власником приватного підприємства на підставі виданого ним розпорядження була надана 2-кімнатна квартира менеджеру Антоновій в новозбудованому будинку. Після заселення в квартиру вона звернулася в паспортний стіл з заявою про реєстрацію. В прописці було відмовлено на тій підставі, що реєстрація за адресою, де знаходиться квартира, здійснюється на підставі виданого райвиконкомом ордера, а оскільки такий відсутній, то в реєстрації відмовили.

Юрисконсульт, до якого звернулася Антонова, порадив їй жити в квартирі без реєстрації та пояснив, що користуватися вона нею може лише на час роботи, а в разі звільнення може бути виселена.
^ 1. Проаналізуйте описану ситуацію і зробіть висновок.
Задача 9.
Подружжя Великан з сином і дочкою проживали в квартирі із двох суміжних кімнат. Чоловік в 1998 році звернувся до суду з заявою про розірвання шлюбу і одержав відмову. Після чого він став в квартирі дебоширити, організовувати п'янки, за що тричі протягом 1999 року притягався до адміністративної відповідальності. В лютому 2000 року він пішов із сім'ї і в квартирі не проживав, а в вересні 2000 року дружина звернулася з позовом до суду про позбавлення її чоловіка права на це жиле приміщення. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що дружина спеціально провокувала скандали та перешкоджала проживати йому в квартирі, неодноразово змінювала замки на вхідних дверях.
1. Які підстави виселення з житлового приміщення?

2. Як необхідно вирішити спір?
Задача 10.
Дільничний інспектор Хохлов одержав на себе і свою сім'ю службову двохкімнатну квартиру, в якій проживав з грудня 1984 року. В червні 1994 року він був звільнений з органів внутрішніх справ за вчинення злочину. Міськвиконком подав позов про його виселення без права надання іншого жилого приміщення. Під час досудового розгляду матеріалів було встановлено, що Хохлов фактично в даній квартирі не проживає з лютого 1993 року. В квартирі залишилась проживати його колишня дружина і трьохрічна донька.
1. В чому полягають особливості надання службових приміщень?

2. Яке рішення винесе суд в даній ситуації?
^ ТЕМА № 20: ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ.
Ключові поняття: "підрядчик", "замовник", „генеральний підрядчик”, "субпідрядник", „кошторис”, „ощадливість підрядника” „проектно-кошторисна документація”, "нове будівництво", "розширення", “технічне переобладнання", "субпідряд".
Накресліть схему:

1. Види договорів з виконання робіт.
Теми рефератів:

 1. Відповідальність сторін за порушення взятих зобов’язань за договором підряду.

 2. Права та обов'язки сторін за договорами про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт.


Контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу:

 1. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору, договорів купівлі-продажу, постачання?

 2. Що є предметом договору підряду?

 3. Як встановлюється ціна і строк за договором побутового підряду?

 4. Який порядок укладання договору будівельного підряду?

 5. З чого складається кошторис?

 6. Які функції виконує генеральний підрядчик?

 7. Які строки пред'явлення позову щодо виявлених у роботі недоліків?

 8. Які правові наслідки настають у разі, коли замовник своєчасно не з'явився щоб одержати річ за договором побутового підряду?

 9. Що є предметом договорів на виконання проектних робіт, на виконання пошукових робіт?

 10. В чому полягають особливості предмету договору на виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт?

 11. Які права і обов'язки мають сторони за договором про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт?


Література:


 1. 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144

 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р., № 322-VІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, додаток до N 50, ст. 375

 5. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 20. Ст.249.

 6. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року N 1023-XII// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст.379.

 7. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р. N 327/95-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 32. - ст. 255.

 8. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництво об'єктів" від 06 квітня 2000 N 1641-III // Урядовий кур'єр. - 2000. 14 червня. - № 107.

 9. Закон України "Про планування і забудову територій" від 20. 04. 2000 N 1699-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250.

 10. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року N 3687-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32

 11. Постанова Ради Міністрів СРСР від 26. 12. 1986 р. № 1550 "Про затвердження правил про договори підряду на капітальне будівництво" // СП СССР . 1987. №4.

 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.липня 1979р № 4 . “Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, якими регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення” / Бюл. законодавства юридичної практики. 1993. №2.с.37.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил побутового обслуговування населення” від 16 травня 1994р. № 313/ Урядовий кур’єр. 1994. №86.

 14. Положення про організацію будівництва об'єктів "під ключ", затверджене Держбудом, Держпланом та Держпостачем СРСР 03. 02. 1987 р. № 147.

 15. Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 15. 04. 1993 р. № 01 -6/ 438 "Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів" // Бізнес, 1993 № 24.

 16. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 17. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 18. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 19. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.


Практичне заняття – 2 години.

Задача 1.

У контракті інженера КБ "Південне" Вороніна передбачалось, що у випадку створення ним винаходу, право володіння патентом переходить до заводу. У вільний від роботи час, застосувавши набуті в КБ знання і досвід, Воронін винайшов пристрій для магнітної генерації і подав заявку на видачу йому патенту на даний винахід. Дізнавшись про оформлену і подану заявку Вороніна, керівництво заводу вимагало, щоб винахідник, як це й передбачено контрактом, уступив патент. Одержавши відмову Вороніна, завод звернувся до нього і Держпатенту України з позовом про переведення на нього прав патентовласника і видав наказ про звільнення порушника умов контракту з роботи. Розглянувши позов суд в його задовольнянні відмовив, а зустрічний позов Вороніна про поновлення на роботі і оплаті вимушеного прогулу задовольнив. Завод подав апеляційну скаргу.


 1. Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішення цієї задачі

 2. Чи правильне рішення районного суду?


Задача 2.
Громадянин Міронюк уклав з робітниками будівельної організації Антоновим, Соколовим і Хмельновим договір, який вони назвали трудовою угодою, і у відповідальності з яким останні зобов'язались у вільний від основної роботи час збудувати на ділянці Міронюка будинок з його матеріалів. Оскільки Міронюк не зміг до обумовленого строку дістати матеріали і передати їх робітникам, то вони почали будувати будинок на місяць пізніше, ніж узгоджено за договором. До 18 червня будівництво будинку було майже закінчено, залишилося лише провести деякі малярні роботи, але вночі була гроза, і від удару блискавки будівля згоріла. Робітники вимагали від Міронюка оплатити вартість роботи, посилаючись на те, що укладений договір був трудовим. Міронюк відмовився оплатити вартість роботи в зв'язку тим, що вона ним не прийнята.


 1. Чи обґрунтовані вимоги робітників та заперечення Міронюка?

 2. Чи можна назвати договір, який був укладений між Миронюком і робітниками трудовим договором?

 3. Яким буде рішення суду по цій справі?Задача 3.
Першого грудня Афонін здав в телевізійне ательє телевізор для ремонту. Із 100 гр., які належало сплатити за ремонт, він вніс авансом 50 гр. Строк повернення телевізора з ремонту був зазначений в квитанції - 16 грудня. Ательє відремонтувало телевізор до вказаної дати. 29 грудня Афонін відправився в ательє за телевізором, але в дорожньо-транспортній пригоді отримав тілесні ушкодження та опинився в лікарні, де знаходився протягом місяця. Після виходу з лікарні він прийшов в ательє за телевізором, але йому повідомили, тому що внаслідок пожежі, яка виникла з вини одного з мешканців будинку, його телевізор та інше майно згоріли. Афонін вимагав, щоб ательє виплатило йому повну вартість телевізора, повернуло сплачений аванс. Ательє відмовило в цьому і в свою чергу вимагало доплатити 50 грн. за виконану роботу.
1. Які розрахункові документи можуть засвідчувати факт надання
послуг за договором побутового призначення?

Які права та обов'язки мають сторони за договором побутового обслуговування?

2. Яким буде рішення суду по цій справі?
Задача 4.
Петров уклав договір з підприємством "Дніпробуд" на ремонт своєї трикімнатної квартири. Вартість робот та використаного матеріалу була визначена загальною сумою в 15 тис. гривень. Відповідно до умов договору, ремонт повинен початися 10 червня 2004 року та закінчитися 20 липня 2004 року.

При укладенні договору Петров заплатив 6 тис. гривень, а 10 червня 2004 року до нього зателефонували з "Дніпробуд" та попросили згоди на перенесення початку робіт на 15 червня 2004 року, пояснивши це тим, що підприємство не має достатньої кількості робітників для початку виконання ремонту, тому що деякі з них працюють на інших об'єктах. Петров відмовився від цієї пропозиції, так як на час ремонту він взяв відпустку і тому не може чекати стільки днів.

Роботи були початі лише 14 червня 2004 року, а закінчені 25 липня 2004 року. По закінчені роботи Петров сплатив 6 тис. Гривень, а решту сплатити відмовився, важчаючи це понесенням збитків (він взяв відпустку за власний рахунок, для того щоб спостерігати за якістю виконуваної роботи). Окрім цього частину роботи він виконав сам. "Дніпробуд" звернувся з позовом до суду про стягнення з Петрова всієї суми, вказаної у договорі.


 1. ^ Яким буде рішення суду по справі?


Задача 5.
Незадовго до закриття майстерні три лікарі місцевої лікарні здали на ремонт свої годинники. Оскільки квитанцій про прийняття майна на ремонт не було, годинники були прийняті без їх оформлення. Тієї ж ночі майстерня була погромлена, внаслідок чого годинник Білого пропав, а годинники Єгорова та Гопанюка були пошкодженні, внаслідок чого вартість ремонту зросла в десять разів. Білий звернувся з вимогою про повернення йому нового годинника тієї ж марки, а Єгоров та Гопанюк - про ремонт годинників на раніше узгоджених умовах.

Власник майстерні задовольнити їх вимоги відмовився та заявив, що претензії про повернення годинника необхідно пред'являти зловмисникам (якщо вони будуть розшукані), а ремонтувати пошкодженні годинники за свій рахунок він не буде.

 1. Як необхідно вирішити справу?

 2. В якій формі вчиняється договір побутового підряду.

 3. В чому полягає відповідальність сторін за договором побутового обслуговування?Задача 6.
За договором АТ "Будівельник" будувало для НВК "Колос" приміщення. Строк будівництва був встановлений 1 рік. Внаслідок недоліків проектної документації вона була повернута проектанту і передана АТ "Будівельник" із запізненням на 20 днів. Крім цього з запізненням на 25 днів був переданий і будівельний майдан. За додатковим договором між сторонами строки закінчення і здачі будівництва були перенесені на місяць, але здача будівництва була затримана на 2 місяці. Мотивуючи порушення термінів АТ "Будівельник" посилалось на те, що у зв'язку з аварією на цегельному заводі йому протягом 20-ти днів не поставлялася цегла. А в зв'язку із введенням постанови міської адміністрації режиму економії електроенергії протягом 2 місяців АТ "Будівельник" вимушене було припинити всі роботи і відправити працівників у відпустку.
^ 1. Чи буде нести АТ "Будівельник" відповідальність за прострочення терміну здачі будівництва?

2. Яке правове значення наведених фактів?
Задача 7
Приватний підприємець Грицюк вирішив збудувати підприємство по переробці сільськогосподарської продукції в зв'язку з чим звернувся за консультацією до юриста з питаннями:

1. Який вид договору він повинен укласти і з ким?

2. Які передумови будівельного підряду?

3. Як встановлюється ціна договору?

4. Чи може він сплатити підрядчику одразу вартість будівництва?

5. Чи може він перекласти обов'язки по здійсненню нагляду за будівництвом на третю особу?

6. Яка особливість договору будівельного підряду "під ключ"?
Підготуйте обґрунтовану відповідь на вказані питання.

Задача 8.

За договором між генеральним підрядчиком та субпідрядною організацією, остання в березні 2001 року повинна була виконати електромонтажні роботи. У зв'язку з відсутністю електроарматури роботи були початі в квітні 2001 року, внаслідок чого на 2 місяці був порушений узгоджений графік виконання роботи по будуванню об'єкта, а інша субпідрядна організація не змогла своєчасно почати поклейку шпалерів і понесла збитки. На підставі цього вона звернулася з претензією до генерального підрядчика сплатити неустойку за зрив узгоджених строків, а до іншого субпідрядника - відшкодування збитків за простої.

Окрім цього, постало і питання про відшкодування вартості украдених із охоронюваного генеральним підрядчиком приміщення шпалер і фарби. Прийнятими розшуковими заходами злодії не були встановленні.

1. Як вирішити справу?

 1. Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що шпалери та фарба згоріли внаслідок пожежі, що сталася у приміщенні?


Задача 9.

При здачі житлового будинку приймальною комісією був встановлений місячний термін для ліквідації перерахованих в акті прийома-здачі недоліків (не працює система опалення та газопостачання, відсутність лічильників). У вказаний в акті термін недоліки підрядчиком не були усунуті, і замовник звернувся з вимогою про негайне їх усунення та сплату неустойки. Мотивуючи невиконання зобов'язань, підрядчик сказав, що в нього відсутні спеціалісти, а також ряд необхідних матеріалів та апаратури, і запропонував, щоб це було зроблено силами замовника і за його рахунок.

Окрім цього протягом року з дня здачі було виявлено ряд інших недоліків: не прилягання вікон та дверей, тріщини у віконних рамах, не працювала вентиляція.
1. Чи повинен підрядчик усунути недоліки, вказані у задачі?


^ ТЕМА 21: ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ (ПРАВИЛА ІНКОТЕРМС).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка