Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка6/11
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Семінар 2 год


Ключові поняття: "деліктне зобов'язання", “деліктоздатна особа", "кредитор", "боржник", "протиправність поведінки", "протиправна дія". "джерело підвищеної небезпеки", "небезпека", "безпідставне придбання". "збереження майна".
ПЛАН.

 1. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Особливості відповідальності за заподіяну шкоду.

 2. Особливості відшкодування шкоди за ушкодження здоров’я та смерті громадянина.

 3. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

 5. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

 6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

 7. Набуття, збереження майна без достатньої правової діяльності.


Накресліть схему:

1. Склад цивільного правопорушення.

Теми рефератів:

 1. Зобов’язання, що виникають із створення небезпеки довкіллю.

 2. Деліктна відповідальність.Контрольні запитання для перевірки якості знань:

 1. Що розуміється під зобов’язаннями, що виникають внаслідок заподіяння шкоди та яке їх значення?

 2. Хто є суб’єктами, що є об’єктами, який зміст зобов’язань, котрі виникають внаслідок заподіяння шкоди.

 3. Які є загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди і способи відшкодування шкоди.

 4. При наявності яких підстав несе відповідальність організація за шкоду, заподіяну з вини її працівника.

 5. Які особливості відшкодування шкоди за ушкодження здоров’я і заподіяння смерті громадянинові.

 6. Як визначається відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я неповнолітнього.

 7. Що розуміється під моральною шкодою.

 8. У чому полягає компенсація моральної шкоди.

 9. Що розуміється під зобов’язаннями із рятування колективного і державного майна, їх елементи та підставі виникнення.

 10. Який зміст зобов’язань з набуття, збереження майна, що виникають без достатньої правової діяльності.


Література:

 1. 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144

 4. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 20. Ст.249.

 5. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року N 959-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377.

 6. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. N 266/94-ВР // Голос України.-1995.-17 січня. - № 9

 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” від 31 березня 1989 р. № 3 // Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. – К., 1995.

 8. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди» // Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. — К., 1998.

 9. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди»//3бірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. К., 1998.

 10. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними»/ /Юридичний вісник України. — 1999. — № 16.

 11. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 24 грудня 1999 р. № 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заставу”.

 12. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 13. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 14. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 15. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 16. В.Кучер. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №1

 17. І.Тимощук. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Питання оцінки доказів. Судові виклики і повідомлення// Добірка судових рішень - Юридична Україна. – 2003. – №1

 18. І.Є.Берестова. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

 19. І.Є.Берестова. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №11
Практичне заняття 6 годин.
Задача 1.

Автоінспектор Возний зупинив водія особистого автомобіля Геля, пересів на місце водія і почав переслідувати правопорушника. На слизькій дорозі Возний не впорався з керуванням автомобіля виїхав на зустрічну смугу і в результаті зіткнення пошкодив автомобіль АТП-І2377.
1. Чи піддягає відшкодуванню шкода, яка завдана АТП?

2. Як вирішити питання по відшкодуванню шкоди заподіяної автомобілю Геля?

Задача 2.

Вирок по відношенню до Фесенко був скасований і справа припинена у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину. Фесенко знаходився в місцях позбавлення волі 8 місяців.

1. На які види відшкодування він мав право і як будуть поновлюватись його трудові .житлові та інші права?

Задача 3.

Під час будування автомобільної магістралі проводились підривні роботи. Внаслідок впливу вибухової хвилі був пошкоджений житловий будинок К. Будинок знаходився в аварійному стані і підлягав капітальному ремонту, вартість якого складала 20000грн. Спеціалізоване управління, яке здійснювало підривні роботи субпідрядника, відмовилось від відшкодування, стверджуючи, що ним було вжито усіх заходів по забезпеченню безпеки підривних робіт: проводило їх на підставі розрахунків (безпечна відстань, потужність вибухової хвилі, конструктивні властивості будівлі в небезпечній зоні та ін., зроблених підрядною будівельною організацією. Помилки в цих розрахунках і були причиною заподіяння шкоди.

1. Чи вправі К. вимагати відшкодування заподіяної шкоди?

2. Хто є належним відповідачем по цій справі?
Задача 4.

Вирокам суду Ю. був визнаний винний в тому, що керуючи автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, який належить фермерському господарству, не справився з управлінням та перекинув автомобіль, внаслідок чого з цистерни вилилось 1873 кг молока. Незважаючи на те, що на дорозі утворилася слизька ділянка із молока та палива, Ю. не встановив знаку, який би попереджав про небезпеку, і з місця пригоди зник. Автомобіль «Жигулі», що під’їжджав, під управлінням його володільця З. на слизькій частині дороги занесло убік, він ударився об огорожу і перекинувся. З. отримав легкі тілесні ушкодження, а автомобіль - технічні пошкодження, вартість усунення яких становить 5000 грн. З. звернувся з позовом до суду про відшкодування йому заподіяної шкоди.
^ 1. Хто і на яких підставах повинен нести відповідальність за заподіяну шкоду у цьому випадку?

Задача 5.

В., керуючи автомобілем, вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої І. зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ-ї групи.

Було встановлено, що робітник автобази В., скориставшись відсутністю охорони гаража, вночі самовільно взяв машину з гаража, ключі від якого у нього знаходились за домовленістю із адміністрацією, а о 4-й годині ранку вчинив наїзд на І. І. звернувся з позовом до автобази - володільця джерела підвищеної небезпеки. Представник автобази позов не визнав, посилаючись на те, що автомобіль вибув із володіння автобази не з її волі. Суд притягнув В. до участі в справі як співвідповідача та наклав відповідальність за цією вимогою на В. на автобазу солідарно.
^ 1. Хто повинен відповідати за заподіяну шкоду перед потерпілим І.?

Задача 6.

Головний інженер заводу Ф. і завідуючий гаражем К. були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності Ф. За кермом автомобіля знаходився К., який мав права водія 1 класу. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Ф. загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. В суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, робітника заводу, і при виконанні ним службових обов'язків.
^ 1. Як необхідно вирішити справу?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка