Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526
Сторінка1/5
Дата конвертації05.11.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 526
Київ
 
Про заходи щодо упорядкування видачі документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009 N 965 ( 965-2009-п ) від 09.09.2009 N 70 ( 70-2010-п ) від 27.01.2010 N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010 N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010 }

 
     З метою удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру та забезпечення реалізації Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити:
 
     перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри, згідно з додатком 1;
 
     основні вимоги до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру згідно з додатком 2.
 
     2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва внести до Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності зміни, що випливають з цієї постанови.
 
     3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити прийняття заяв та інших документів, що подаються для видачі документів дозвільного характеру, та їх видачу безпосередньо суб'єктам господарювання структурними підрозділами зазначених органів за принципом організаційної єдності в одному приміщенні.
 
     4. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва забезпечити організацію навчання, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - участь адміністраторів у навчанні та підвищенні кваліфікації. Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів проводиться один раз на три роки.

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 25

 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 526
 
ПЕРЕЛІК
документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності,
що видаються виключно через дозвільні центри

 

------------------------------------------------------------------
|    Назва документа   |Закон України|  Дозвільні органи,        |
|дозвільного характеру |             |    уповноважені           |
|                      |             |  видавати документ        |
|                      |             |    дозвільного            |
|                      |             |     характеру             |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|1. Дозвіл на          |   Водний    |територіальні органи з     |
|будівельні,           |   кодекс    |питань забезпечення        |
|днопоглиблювальні     |   України   |реалізації державної       |
|роботи, видобування   |( 213/95-ВР )|регіональної політики і    |
|піску і гравію,       |             |політики у сфері           |
|прокладення кабелів,  |             |будівництва, архітектури та|
|трубопроводів та      |             |містобудування за          |
|інших комунікацій на  |             |погодженням з              |
|землях водного фонду  |             |територіальними органами   |
|                      |             |спеціально уповноваженого  |
|                      |             |центрального органу        |
|                      |             |виконавчої влади з питань  |
|                      |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища та   |
|                      |             |спеціально уповноваженого  |
|                      |             |центрального органу        |
|                      |             |виконавчої влади з питань  |
|                      |             |водного господарства - в   |
|                      |             |разі проведення на землях  |
|                      |             |водного фонду робіт з      |
|                      |             |будівництва об'єктів       |
|                      |             |гідротехнічного,           |
|                      |             |гідрометричного та         |
|                      |             |лінійного призначення;     |
|                      |             |                           |
|                      |             |територіальні органи       |
|                      |             |спеціально уповноваженого  |
|                      |             |центрального органу        |
|                      |             |виконавчої влади з питань  |
|                      |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища - в  |
|                      |             |разі проведення робіт на   |
|                      |             |землях прибережних захисних|
|                      |             |смуг морів і на землях,    |
|                      |             |зайнятих морями;           |
|                      |             |                           |
|                      |             |територіальні органи       |
|                      |             |спеціально уповноваженого  |
|                      |             |центрального органу        |
|                      |             |виконавчої влади з питань  |
|                      |             |водного господарства за    |
|                      |             |погодженням з              |
|                      |             |територіальними органами   |
|                      |             |спеціально уповноваженого  |
|                      |             |центрального органу        |
|                      |             |виконавчої влади з питань  |
|                      |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища - в  |
|                      |             |разі проведення            |
|                      |             |днопоглиблювальних робіт,  |
|                      |             |видобування піску і гравію,|
|                      |             |прокладення кабелів,       |
|                      |             |трубопроводів та інших     |
|                      |             |комунікацій (крім          |
|                      |             |будівельних робіт та робіт |
|                      |             |на землях прибережних      |
|                      |             |захисних смуг морів і на   |
|                      |             |землях, зайнятих морями)   |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|2. Дозвіл на          |   Водний    |територіальні органи       |
|проведення спеціальних|   кодекс    |спеціально уповноваженого  |
|робіт із спорудження  |   України   |центрального органу        |
|експлуатаційних       |( 213/95-ВР )|виконавчої влади з питань  |
|свердловин на воду    |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища      |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|3. Дозвіл на          |    - " -    |Республіканський комітет   |
|спеціальне            |             |екології та природних      |
|водокористування в    |             |ресурсів Автономної        |
|разі використання води|             |Республіки Крим, державні  |
|водних об'єктів       |             |управління екології та     |
|загальнодержавного    |             |природних ресурсів в       |
|значення              |             |областях, мм. Києві та     |
|                      |             |Севастополі, державні      |
|                      |             |інспекції охорони Чорного  |
|                      |             |та Азовського морів        |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|4. Погодження         |    - " -    |Республіканський комітет   |
|клопотання            |             |по водному господарству    |
|водокористувачів з    |             |Автономної Республіки Крим,|
|обґрунтуванням потреби|             |територіальні органи       |
|у воді в разі         |             |басейнових управлінь водних|
|використання          |             |ресурсів або обласні       |
|поверхневих вод       |             |виробничі управління       |
|                      |             |водного господарства і     |
|                      |             |меліорації                 |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|5. Дозвіл на          |    - " -    |Верховна Рада Автономної   |
|спеціальне            |             |Республіки Крим, обласні,  |
|водокористування в    |             |Київська та Севастопольська|
|разі використання води|             |міські ради за погодженням |
|водних об'єктів       |             |з державними органами      |
|місцевого значення    |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища      |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|6. Рішення про надання|  Земельний  |Рада міністрів Автономної  |
|земельних ділянок     |   кодекс    |Республіки Крим, місцеві   |
|державної або         |   України   |держадміністрації,         |
|комунальної власності | ( 2768-14 ) |відповідні органи місцевого|
|у користування        |             |самоврядування             |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|7. Рішення про продаж |    - " -    |          - " -            |
|земельних ділянок     |             |                           |
|державної та          |             |                           |
|комунальної власності |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|8. Рішення про        |    - " -    |          - " -            |
|передачу в оренду     |             |                           |
|земельних ділянок, що |             |                           |
|перебувають у         |             |                           |
|державній або         |             |                           |
|комунальній власності |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|9. Дозвіл на          |    - " -    |          - " -            |
|розроблення проекту   |             |                           |
|відведення земельної  |             |                           |
|ділянки               |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|10. Погодження проекту|    - " -    |комісії з розгляду питань, |
|відведення земельної  |             |пов'язаних з погодженням   |
|ділянки               |             |документації із            |
|                      |             |землеустрою, які діють     |
|                      |             |відповідно до статті 186-1 |
|                      |             |Земельного кодексу України |
|                      |             |( 2768-14 )                |
|                      |             |територіальні органи       |
|                      |             |Держкомзему                |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|11. Дозвіл на зняття  |    - " -    |комісії з розгляду питань, |
|та перенесення        |             |пов'язаних з погодженням   |
|ґрунтового покриву    |             |документації із            |
|земельних ділянок     |             |землеустрою, які діють     |
|                      |             |відповідно до статті 186-1 |
|                      |             |Земельного кодексу України |
|                      |             |( 2768-14 )                |
|                      |             |територіальні органи       |
|                      |             |Держземінспекції           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|12. Погодження        |   Лісовий   |Рада міністрів Автономної  |
|визначення місць      |   кодекс    |Республіки Крим, місцеві   |
|розміщення            |   України   |держадміністрації,         |
|підприємств, споруд та| ( 3852-12 ) |територіальні органи       |
|інших об'єктів, що    |             |центральних органів        |
|шкідливо впливають на |             |виконавчої влади з питань  |
|стан і відтворення    |             |лісового господарства,     |
|лісів                 |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища,     |
|                      |             |органи місцевого           |
  1   2   3   4   5

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 13 травня 1996 р. N 502
Відповідно до статті 85 Водного кодексу України ( 213/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 5 січня 1993 р. N 4 Київ...
Закону України "Про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 2532-12 )
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 травня 2002 р. N 697
Затвердити Методику визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (додається)
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 18 лютого 1997 р. N 176
Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 777
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 16 листопада 2002 р. N 1788
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 серпня 1992 р. №442
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка