Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Скачати 96.28 Kb.
НазваПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Дата конвертації13.12.2013
Розмір96.28 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Право > Конкурс
Н А К А З
05.04.2007 N1031/45


Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

З метою удосконалення проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, популяризації підприємницької діяльності серед молоді та на виконання Указу Президента України від 06.10.99 N1285 (1285/99) "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді"

Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, що додається.
2. Структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку забезпечувати проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10.10.2000 N 49/1949 "Про затвердження нової редакції Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді".
4. Департаменту молодіжної політики (Захаренко К.В.) забезпечити державну реєстрацію даного наказу відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва згідно з розподілом обов'язків.


Міністр України у справах

сім'ї, молоді та спорту В.П. Корж
В.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва К.О. Ващенко
Наказ Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

N1031/45

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2007 р. за N408/13675
ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі - Конкурс) проводиться щороку на виконання Указу Президента України від 06.10.99 N1285 (1285/99) "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді".
1.2. Організатори Конкурсу:

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Мінсім'ямолодьспорт);

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво).


2. Мета й завдання Конкурсу
2.1. Мета Конкурсу - залучення молоді до підприємницької діяльності шляхом підтримки її підприємницьких ініціатив.
2.2. Завдання Конкурсу:

- навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій тощо;

- допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

- надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.
3. Умови проведення Конкурсу
3.1. У Конкурсі беруть участь громадяни України віком від 14 до 35 років.
3.2. Для участі в Конкурсі претенденти подають:

- заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

- бізнес-план.
3.3. Бізнес-план має містити:

дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини, матеріалів, а також гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.

Бізнес-план повинен бути викладений державною мовою та оформлений таким чином:

- має містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А4;

- мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий редактор - MS Word 98-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між рядками - полуторний, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,5 см; праворуч - 1,5 см).
3.4. Конкурс проводять у двох номінаціях:

- "виробництво, сфера послуг і торгівля";

- "соціальний проект".
3.5. До номінації "виробництво, сфера послуг і торгівля" входять такі види економічної діяльності:

- сільське господарство;

- лісове господарство;

- рибне господарство;

- промисловість;

- будівництво;

- оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;

- готелі й ресторани;

- транспорт і зв'язок;

- фінансова діяльність;

- операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

- державне управління;

- освіта;

- охорона здоров'я та соціальна допомога;

- колективні, громадські та особисті послуги.
3.6. Номінація "соціальний проект" передбачає бізнес-плани, які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

- покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

- надання соціальних послуг.4. Порядок проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводять у три тури:

перший тур - регіональні конкурси;

другий тур - робота Експертної ради;

третій тур - проведення фіналу.
Перший тур - регіональні конкурси
4.2. Для організації та проведення першого туру Конкурсу структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, інші громадські організації відповідно до умов цього положення:

- оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах; приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

- проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

- організовують просвітницькі заходи;

- формують відповідні експертні ради, залучаючи фахівців з питань підприємництва, інновацій, фінансів, банківської справи, зайнятості тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і визначають переможців;

- направляють бізнес-плани переможців регіонального туру конкурсу з написом "Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності" на розгляд Експертної ради конкурсу до Мінсім'ямолодьспорту.
Другий тур - робота Експертної ради
4.3. Експертна рада, до складу якої запрошуються фахівці інвестиційних, фінансових та консалтингових підприємств, фінансових фондів, у тому числі міжнародних, тощо (не менше 7 осіб) та яка формується за окремим наказом Мінсім'ямолодьспорту, аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах.

4.4. Оцінювання здійснюється за такими критеріями:

- відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

- наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

- ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

- забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

- оригінальність та обґрунтованість ідеї;

- соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.
4.5. Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу (додаток 2).
4.6. За сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.
4.7. Члени Експертної ради працюють на громадських засадах.
Третій тур - проведення фіналу Конкурсу
4.8. Фінал конкурсу передбачає:

- презентацію учасниками своїх бізнес-планів;

- відповіді на запитання експертів;

- визначення переможців та їх нагородження.
4.9. Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив, чисельністю не більше ніж три особи.
4.10. Кожен член Експертної ради оцінює презентацію бізнес-плану за двома критеріями: якість презентації та відповіді на запитання експертів за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу (додаток 3). Сумою балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

- одне перше місце;

- одне друге місце;

- одне третє місце.
4.11. Члени Експертної ради:

- відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць;

- зачитують експертний висновок про кожен бізнес-план, що виборов призове місце;

- нагороджують переможців.
4.12. Рішення Експертної ради є правочинним у разі присутності більшості її членів. Його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів Експертної ради.
4.13. Рішення Експертної ради може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.
5. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу
5.1. Організатори конкурсу забезпечують:

- прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів для залучення молоді до підприємницької діяльності й підвищення її освітнього рівня у цій сфері;

- підготовку засідань Експертної ради;

- тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

- підготовку проектів підсумкових документів;

- підготовку та проведення фіналу Конкурсу.
5.2. Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо проведення Конкурсу структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжним центрам праці, іншим громадським організаціям.
5.3. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів:

- державного бюджету, передбачених Мінсім'ямолодьспорту на реалізацію молодіжних програм і заходів;

- державного бюджету, передбачених Держпідприємництву на підтримку та розвиток підприємницької діяльності;

- місцевих бюджетів;

- благодійних фондів;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Недержавні організації можуть за власною ініціативою нагороджувати переможців Конкурсу.
5.4. Організатори Конкурсу можуть надавати рекомендації переможцям Конкурсу щодо подальшої реалізації їхнього проекту.
Директор департаменту

молодіжної політики К.В.Захаренко
Додаток 1

до пункту 3.2 Положення

про Всеукраїнський конкурс

бізнес-планів підприємницької

діяльності серед молодіЗАЯВКА

на участь у __________ Всеукраїнському конкурсі

бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

у однієї з цих номінації:

"Виробництво, сфера послуг і торгівля"

"Соціальний проект"
1. Інформація про конкурсанта:

П.І.Б. __________________________________________________________ Дата народження _________________________________________________

Освіта __________________________________________________________ Місце проживання ________________________________________________

Телефон, факс ____________________

e-mai______________________
2. Вид економічної діяльності:

сільське господарство;

транспорт і зв'язок;

лісове господарство;

фінансова діяльність;

рибне господарство;

операції з нерухомістю,

здавання під найм та послуги юридичним особам;

промисловість;

державне управління;

будівництво; освіта;

оптова й роздрібна торгівля,

охорона здоров'я та соціальна допомога;

послуги з ремонту;

готелі й ресторани; колективні,

громадські та особисті послуги.
3. Назва бізнес-плану _______________________________________________________________________________________________________
Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів)

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________
4. Фінансова інформація:

сума інвестицій, необхідна для реалізації бізнес-плану ______грн.

з них:

сума зовнішнього фінансування _________________грн.

власний внесок _________________грн.

строк окупності _________________міс.
5. Досвід роботи в даній сфері ____________________________________________________________
6. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів - зазначити яких, інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо)

_________________________________________________________________
7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових конференціях чи досягнення в бізнесі) ___________________________
Дата заповнення ___ _________ 200__ р. Підпис ___________________
Підпис конкурсанта

Схожі:

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconНа участь у конкурсі бізнес-планів серед підприємницької молоді Криму

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconМолоді та спорту україни
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconПоложення  про Всеукраїнський конкурс “ Моральний вчинок ”
Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconНаказ
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс юних зоологів І тваринників
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconНаказ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський біологічний форум учнівської...
Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України,...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconКонкурс «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі Конкурс)
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти І науки України на виконання Указу Президента...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв...
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді icon«Попередня публікація | Наступна публікація»
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка