Лозівська міська рада харківської області
Скачати 63.49 Kb.
НазваЛозівська міська рада харківської області
Дата конвертації19.12.2013
Розмір63.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


УКРАЇНА
ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ64604, м. Лозова, Харківської області, мікрорайон 1, тел.. 2-22-66, тел./факс 2-51-43


___________ __________

На №_______від__________

ОФІЦІЙНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

щодо відповідальності по дотриманню прав неповнолітніх

згідно із законодавством України.

Мене,________________________________________________________________________


(прізвище, ім’я та по батькові)

“__” ________ 19__ року народження, що мешкаю за адресою ________________________

_____________________________________________________________________________

(місце проживання)

офіційно попереджено про відповідальність за дотримання законів України по утриманню, вихованню та навчанню неповнолітніх дітей, а саме:


 • Конституції України: Ст. 51; Ст. 52; Ст. 53.

 • Сімейного кодексу України: Ст. 150 (обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини); Ст. 155 (здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків); Ст. 164 (підстави позбавлення батьківських прав).

 • Закону україни про освіту: Ст. 59 (відповідальність батьків за розвиток дитини).

 • Закону України про загальну середню освіту: Ст. 29 (права та обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють).

 • Кримінального кодексу України: Ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

 • Кодексу україни про адміністративні правопорушення Ст. 184 (ухиляння батьків від виконання своїх батьківських обов’язків).

 • Закону України про попередження насильства в сім’ї Ст.15 (відповідальність за вчинення насильства в сім’ї).

Мені роз’яснено, що у разі невиконання законів України по утриманню, вихованню та навчанню неповнолітніх дітей я можу бути притягнутий до кримінальної, адміністраривної чи цивільнл-правової відповідальності згідно, із чинним законодавством.

З переліком статей та їх змістом ознайомлений: _________________________________

(П.І.Б., підпис)

офіційне повідомлення здійснено _____________________________________________

(посада, звання, прізвище

__________________________________________________________________________

та підпис працівника, який здійснив повідомлення)

у присутності ______________________________________________________________

(указати особу, яка була присутня при винесенні попередження)


“ ” ____________________20___р.

Додаток до попередження щодо відповідальності по дотриманню прав неповнолітніх згідно із законодавством України

^ Зміст законів України

(згідно з переліком повідомлення, щодо відповідальності

по дотриманню прав неповнолітніх )

 • Конституція України

Ст. 51. Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняється державою.

Ст. 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Ст. 53. кожен має право на освіту.

Повна загальна освіта є обов’язковою.

 • Сімейний кодексуУкраїни

Ст.150. Обовязки батьків щодо виховання та розвитку дитини:

 1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

 2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

 3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

 4. Батьки зобов’язані поважати дитину.

 5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

 6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

 7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Ст. 155. Здійснення батьнівських прав та виконання батьківських обовязків

 1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків мають грунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

 2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

 3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

 4. Ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Ст. 164. Підстави позбавлення батьківських прав

 1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

  1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

  2. ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

  3. жорстоко поводяться з дитиною;

  4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;

  5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

  6. засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

 2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2,4 і 5 чвстини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

 3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

 4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків обо одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

 • Закон України про освіту

Ст. 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

 2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

 3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забеспечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 1. Держава подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

 • Закон України про загальну середню освіту

Ст. 29. права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють

 1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

 1. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

Забеспечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 1. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

 • Кримінальний кодекс України

Ст.166. Злісне невиконання обовязків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, -

Карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст.184. Ухиляння батьків вад виконання своїх батьківських обов’язків, передбачених законодавством України, щодо забеспечення необхідних умов по утриманню, вихованню, навчанню неповнолітніх дітей, тягне за собою попередження або штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.

Ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою стягнення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімальних прибутків громадян.

Вчинення неповнолітнім у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачене чинним Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків чи осіб, що їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.

Вчинення неповнолітнім діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за який передбачено Кримінальним Кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків чи осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.


 • Закон України про попередження насильства в сім’ї

Ст. 15. Відповідальність за вчинення насильства в сімї

Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.Схожі:

Лозівська міська рада харківської області iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Лозівської міської ради Харківської області
Лозівська міська рада харківської області icon«затверджено» З’їздом Спілки підприємців Харківської області
Спілка підприємців Харківської області (далі „Спілка”) є місцевою громадською організацією, що об’єднує широкі верства населення,...
Лозівська міська рада харківської області iconКиївська міська рада
Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до ст ст. 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська...
Лозівська міська рада харківської області iconГорлівська міська рада рішення
Наказу Міністерству праці та соціальної політики України від 13. 02. 2007 №48 та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве...
Лозівська міська рада харківської області iconЛуганська міська рада четверте скликання тридцять третя сесія
Чого комітету луганської міської ради від 06. 06. 05 №168 “Про погодження проекту рішення Луганської міської ради “Про встановлення...
Лозівська міська рада харківської області iconЛуганська міська рада
«Про житлово-комунальні послуги», враховуючи інформацію заступника Луганського міського голови Михайленко Е. Л., рішення виконавчого...
Лозівська міська рада харківської області iconУкраїна покотилівська селищна рада харківського району харківської...
Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Покотилівська...
Лозівська міська рада харківської області iconУкраїна покотилівська селищна рада харківського району харківської області
Г, для будівництва І обслуговування жилого будинку, господарських будівель І споруд, керуючись ст ст. 12, 40, 81,116,118, 186, п....
Лозівська міська рада харківської області iconСлавутицька міська рада Київської області
Проведення інструктажів щодо дотримання особистої безпеки вдома, у школі, на вулиці
Лозівська міська рада харківської області iconУкраїна горлівська міська рада управління освіти
Горлівка Донецької області, бульвар Димитрова, 41 тел. 4-12-67, факс (06242) 52-21-45
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка