Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради
НазваЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради
Сторінка1/12
Дата конвертації19.12.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
УМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

_____________О.А.Супрунець ПРОТОКОЛ № від____ВЕРЕСНЯ 2013 року

ГОЛОВА РАДИ__________І.М. Світова


ПЛАН РОБОТИ
РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ


на 2013-2014 навчальний рік

м. Умань

2013 рік


ЗМІСТ

Вступ2
Організаційно-методичне забезпечення методичної роботи як системи 12
Дослідно-експериментальна робота 41
Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду 42
План – сітка 44
ДОДАТОК 1. Методичні дні педагогічних працівників району 47

ДОДАТОК 2.Добір та розстановка кадрів 48

ДОДАТОК 3. Методичний супровід організації навчально – виховного процесу в ЗНЗ 52


ВСТУП

Районний методичний кабінет відділу освіти Уманської райдержадміністрації є центром організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у міжкурсовий період. Забезпечується оперативність, мобільність науково-методичної роботи, яка носить випереджаючий характер, практичну спрямованість, ефективно поєднуючи індивідуальні та колективні форми роботи.

У 2012-2013 навчальному році робота методичного кабінету відділу освіти, навчальних закладів району здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про дошкільний навчальний заклад», «Про районний методичний кабінет»,указами, розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, наказами департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, методичними рекомендаціями Черкаського ОІПОПП, наказами відділу освіти Уманської районної державної адміністрації.

Головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, створення у навчальних закладах умов для самоосвітньої діяльності, для постійного проведення педагогами експериментальної, дослідницької роботи.

Саме тому районний методичний кабінет спрямував свою діяльність у напрямку розв’язання науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності педагога,як умова забезпечення ефективності та якості освіти».

Структура методичної роботи включала діяльність:

 • 25 районних методичних об’єднань;

 • 2 постійно – діючі семінари;

 • 37 опорних навчальних закладів;

 • 8 шкіл молодого вчителя;

 • 10 творчих груп;

 • 3 майстер –класи

 • Інтегровані семінари – практикуми.

За навчальний рік проведено 43 - семінари,8 - засідань школи молодого вчителя,13- інтернет- семінарів, 7 майстер – класів та інше. Всього 112 методичних заходів.

Методисти та керівники методичних обєднаньзосередили свою увагу на вирішенні актуальних проблем навчально-виховного процесу:

підвищення якості навчально-виховного процесу з метою покращення навчальних досягнень учнів;

модернізації змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури вчителів;

вивченні, апробації та впровадженні в практику ППД, наукових ідей, інноваційних технологій навчання;

організації творчої, пошукової, науково-дослідницької роботи методистів райметодкабінету, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів;

здійсненні постійного моніторингу показників роботи навчальних закладів, окремих педагогічних працівників, управлінських рішень для ліквідації прогалин у роботі, для вдосконалення педагогічної діяльності;

проведенні заходів щодо виконання «Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»;

проведенні заходів щодо стовідсоткового оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів основ ІКТ.

На засіданнях методичної ради розглядалися питання:

 • Про апробацію Положення про кредитно – модульну систему неперервної освіти педагогічних працівників;

 • Про якість природничо – математичної освіти у ЗНЗ;

 • Про стан викладання викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури;

 • Про проведену науково – дослідну та експериментальну роботу в Текучанській зош І-ІІІ ст.. з проблеми «Проектування особистісно – розвивального змісту ЗНЗ»;

 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії;

 • Про роботу школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій;

Атестація педагогічних працівників тісно пов’язана з професійним, фаховим зростанням учителя. У 2012-2013 навчальному році за новим Типовим положенням пройшли чергову атестацію 191 педагогічних працівників району (20,9% від загальної кількості педпрацівників). Підвищили кваліфікаційну категорію 70 педагогічних працівників, що становить 36,5 % від кількості педагогів, які атестувались.Атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» 6 осіб, 1- «керівник – гуртка – методист» та 3 присвоєно педзвання «вихователь-методист», 2-«старший вчитель», 10 атестовано на відповідність раніше присвоєному педзванню «старший вчитель». За період з 2008 по 2012 роки пройшли курси підвищення кваліфікації 458 педпрацівників, що становить 103% від плану.

Значна увага у створенні ефективної системи методичної роботи приділялась управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його педагогічної компетентності.Під пильною увагою методичної служби в першу чергу знаходиться категорія керівників шкіл.  Плануючи роботу з керівними кадрами, відділ освіти, райметодкабінет виходили із проблем сьогодення, орієнтувались на обласні напрямки, створювали свої наробки. Так, у 2012-2013 навчальному році серед розглянутих питань у рамках семінарів директорів шкіл, заступників директорів з навально-виховної роботи наступні:

 • Стратегія розвитку навчального закладу, як умова забезпечення якості освіти

 • Нормативно-правове забезпечення та практична організація управління організаційно-педагогічною діяльністю навчальних закладів

 • Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми

 • Системність в роботі навчального закладу з обдарованими та здібними учнями.

Семінари для керівників шкіл та їх заступників пройшли на базі Родниківської, Колодистенської, Дмитрушківської зош І-ІІІ ступенів та Городищенського відділу освіти. Основна мета семінарів для керівників шкіл – оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь директорів і заступників директорів з навчально–виховної роботи у зв’язку з необхідністю освоєння нових управлінських методів, ознайомлення з досвідом колег.

Освітяни району активно долучились до участі в експериментах та проектах різного рівня.

^ Дослідно – експериментальна робота регіонального рівня

 • Сушківська зош І-ІІІ ступенів з теми « Виховання гуманістичних цінностей особистості в контексті авторської школи О.А. Захаренка» (Наказ ГУОН №625 від 28.11.07)

 • Городецька зош І-ІІІ ступенів з теми « Виховання гуманістичних цінностей особистості в контексті авторської школи О.А. Захаренка» (Наказ ГУОН №625 від 28.11.07)


Міжнародний проект «Школа дружня до дитини»

_ Гереженівський НВК, Міжнародний проект «Школа дружня до дитини». Профілактичні заходи ВІЛ і СНІДу. ( Наказ МОНМСУ від 21.11.2012 №1314 « Про затвердження плану заходів з реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ_інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»)
^ Національний проект «Відкритий світ»

- Дмитрушківська зош І-ІІІ ст., створення інформаційно – комунікаційної 4-G освітньої мережі національного рівня.

- Старобабанівська зош І-ІІІ ст.,створення інформаційно – комунікаційної 4-G освітньої мережі національного рівня.( Наказ ГУОН №203 від 29.05.2013)
^ Українсько-шведський проект «Уроки для стійкого розвитку»

організація «Вчителі за демократію та партнерство»


ЗНЗ

ПІБ вчителя

Антонівський НВК

Литвин Т.В.

Максимівський НВК

Зозуля Т.В.

Гродзевський НВК

Уралова Л.Т.

Доброводівський НВК

Паламарчук О.В.

Краснопільський НВК

Харитонова Л.Ю.

Томашівський НВК

Яремчик В.І.

Шаринський НВК

Алексєєнко Н.М.

Юрківський НВК

Арляпова Л.М.

Бабанська ЗОШ

Мальованець Л.С.

Дмитрушківська ЗОШ

Гнилиця О.А.

Колодистенська ЗОШ

Фаріончук С.І.

Старобабанівська ЗОШ

Кожухівська Л.О.

Текучанська ЗОШ

Даценко О.А.

Паланська ЗОШ

Панченко О.В., Жовтюк Л.М., Малинська Т.М.

Кочубіївська ЗОШ

Середінська Л.О., Параскун О.П., Булеховець

Іванівська ЗОШ

Кривошия Н.І., Гущина С.І., Любич С.О.

Городецька ЗОШ

Порщук В.П., Кожухівський С.В.

Косенівський НВК

Горбань Н.П., Хохич В.Б.

Разом

18 ЗНЗ


16 ЗНЗ впроваджують інноваційну діяльність, як «Школи сприяння здоров’ю»

Вперше у жовтні – березні Черкаським ОІПОПП було проведено вебінари в режимі on-lineз учителями інформатики району.

Важливим напрямком методичної роботи РМК в контексті виконання ^ Державної цільової соціальної програми «Сто відсотків» є формування єдиного інформаційно-навчального середовища. Процес інформатизації системи освіти висуває нові вимоги до педагогів шкіл у сфері підвищення компетентності кожної особистості, що характеризує високий рівень інформаційної компетенції й інформаційної культури. Зростає значимість інформаційної компетенції вчителів шкіл, що здійснюють свою професійну діяльність в умовах широкого впровадження засобів ІКТ в освітній простір школи. У 30 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів функціонує 46 навчальних комп’ютерних комплексів. У загальноосвітніх навчальних закладах району нараховується 530 одиниць комп’ютерної техніки. У 2012 році у ЗНЗ придбано 29 персональних комп’ютерів за спонсорські кошти та з місцевого бюджету. Придбано 2 НКК У Паланську та Родниківську загальноосвітні школи.

На один комп’ютер в загальноосвітніх навчальних закладах Уманського району І-ІІІ ступенів припадає ^ 7 учнів, в загальноосвітніх закладів І-ІІ ступенів 10 учнів.До мережі Інтернет підключено 30 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 9 навчально-виховних комплекси І-ІІ ступенів, 2 навчально-виховних комплекси І ступеня, всього 100 % від потреби у ЗНЗ.

Загальний відсоток підключення загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району становить 100 %.

Створено та постійно адмініструється веб-сторінка відділу освіти. Активізувався процес створення сайтів загальноосвітніх шкіл району. Створили власні веб-сторінки 30 загальноосвітніх навчальних закладів, 3 дошкільні навчальні заклади.

Мультимедійними засобами навчання забезпечені 5 навчальних закладів (інтерактивні мультимедійні комплекси): Дмитрушківська,Бабанська, Старобабанівська, Ладижинська, Родниківська зош І-ІІІ ступенів) та 18 загальноосвітніх навчальних заклади забезпечені проекторами.

Комп’ютеризовано та підключено до мережі Інтернет ^ 39 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 100 % від потреби.Запроваджено електронний документообіг між відділом освіти райдержадміністрації – РМК – загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами, підключена система SKAPE до кожного ЗНЗ району.
Одним з найбільш ефективних механізмів управління якістю освіти є моніторинг, що відстежує діяльність освітньої системи та вливає на її функціонування. Протягом навчального року районним методичним кабінетом було здійснено організаційно-методичний супровід моніторингових досліджень з екологічного виховання учнів; рівня сформованості в учнів вміння розв’язувати складені задачі; емоційно-ціннісного розвитку в ДНЗ; щодо роботи працівників психологічної служби з дітьми з деліквідною та девіантною поведінкою.

Важливим напрямком діяльності райметодкабінету є діагностика і аналіз стану навчально –методичної роботи в освітніх закладах, експертна оцінка під час атестації навчальних установ. У ході експертизи дається об’єктивна оцінка рівня продуктивності методичної роботи школи, визначається її роль у розвитку особистості педагога і підвищенні якості освіти учнів. Крім того, надаються конкретні рекомендації по вирішенню існуючих управлінських і педагогічних проблем. У навчальному році пройшли атестацію Текучанська зош І-ІІІ ступенів, Краснопільський НВК, Дмитрушківська зош І-ІІІ ступенів, Полянецька зош І-ІІІ ступенів.

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи в районі є підтримка молодих спеціалістів у професійному становленні. У 2012 році в район прибули 37 молодих спеціалістів, випускників Уманського державного педагогічного університету ім..П.Тичини. В кожній школі, де працюють молоді спеціалісти, за ними закріплені наставники, складено плани стажування. Кожен з них є слухачем районної школи молодого вчителя за фахом викладання.

Турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток - один із пріоритетних напрямків політики нашої держави і нашого району в тому числі. Щорічно поповнюється і оновлюється банк даних про обдарованих учнів на підставі даних загальноосвітніх навчальних закладів. Районний банк даних налічує 774 учнів за різними видами обдарованості. Проведення районних олімпіад конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів забезпечення участі обдарованої молоді в обласних та всеукраїнських інтелектуальних і творчих змаганнях є важливим напрямом у діяльності навчальних закладів. З метою пошуку та підтримки обдарованих учнів з 15 по 25.10.2012 серед учнів 6-11-х класів у 40 загальноосвітніх навчальних закладах та МНВК проведено ІІ (районний) етап олімпіад з 19 предметів, у якому взяли участь 462 учнів (в минулому році - 587). Порівняно з 2011-2012 н. р. кількість учасників зменшилась на 125 учнів. Переможцями визнано 64 учні, що становить 14% від загальної кількості учасників. Підсумки показали невисокий практичний і теоретичний рівень знань учнів Доброводівського, Рижавського, Юрківського НВК, Родниківської, Текучанської ЗОШ І-ІІІ ст.Покращили рейтинг за підсумками олімпіад Ладижинська, Оксанинська, Ятранівська, Полянецька ЗОШ І-ІІІ ст., Дубівський НВК.Успішно виступили команди з Паланської, Сушківської, Бабанської ЗОШ І-ІІІ ст. 36 учнів – переможців районного етапу олімпіад взяли участь в обласному етапі з них 15 отримали призові місця (42%).

Рейтинг району за результатами участі в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів значно зріс і перемістився з 25 на 8 місце.

На базі районного методичного кабінету діє Мала академія наук, в роботі якої в 2012-2013 році взяли участь 33 учні із 22 секцій, всі були охоплені контрольними роботами з базових дисциплін.

Переможцями обласного етапу в поточному році стали 5 учнів (два других і три третіх місця) та 4 учнів нагороджені грамотами. Члени журі відзначили досить широкий спектр досліджень юних науковців, високий науковий потенціал. Конкурсанти вміло презентували основні результати своїх досліджень та ґрунтовно відстоювали свої погляди з обраних тем, використовуючи заздалегідь підготовлені електронні презентації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconУманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких І раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconУкраїна уманська районна державна адміністрація Черкаської області...
Впровадження ікт в діяльність бібліотек дозволяє бібліотекарю створювати власні інформаційні продукти,які допомагають читачеві /...
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconВідділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний...
Конституції України, законах України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту", „Про позашкільну освіту",...
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconЗатверджую погоджено начальник відділу освіти Заступник голови Балаклійської...
Організація роботи відділу освіти та графік прийому відвідувачів
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconІV. Програма, вік, кількісний склад, строки проведення спартакіади
Начальник відділу освіти Начальник відділу сім ї, молоді Директор дюсш відділу освіти райдержадміністрації та спорту райдержадміністрації...
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconМагдалинівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний...
Складання опорних схем за текстом підручника – один з найефективніших методів формування географічної освіти
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з
Згідно з п. 2 ст. 14 Закону України „Про освіту”, ст. 36 Закону України „Про загальну середню освіту”, плану роботи відділу освіти...
Черкаська область уманська районна державна адміністрація методичний кабінет відділу освіти погоджено затверджено начальник відділу освіти на засіданні методичної ради iconЗолочівська районна державна адміністрація Відділ освіти Рішення...
Рда оберемок Н. В. «Про підсумки роботи відділу освіти та закладів освіти району в 2010 році» колегія відзначає, що відділ освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка