Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею
Скачати 192.75 Kb.
НазваПравила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею
Дата конвертації19.12.2013
Розмір192.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Правила прийому до

Миколаївського професійного

машинобудівного ліцею

2014

Розроблено на основі типових

правил прийому до

професійно-технічних закладів

України, затвердженим

Міністерством освіти і науки

України молоді та спорту

наказ № 441 від 06.06.2006

Правила

прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею
І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею на 2014 рік,затверджені директором ліцею і погоджені департаментом з освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації а відповідно розроблені до типових правил, затверджених Наказом Міністерства освіти науки, молоді та спорту від 14.05.2013 року № 499, і є обов’язковими до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.

1.2. До Миколаївського професійно машинобудівного ліцею приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно – технічної освіти Миколаївського професійно машинобудівного ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у Миколаївського професійно машинобудівного ліцею відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею здійснюється на первинну професійну підготовку за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовками кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Миколаївського професійно машинобудівного ліцею Матвійчук Олександр Анатолійович, який своїм наказом № 67 від 31.05.2013 року визначив персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія Миколаївського професійно машинобудівного ліцею працює:

з 01 червня 2014 року по 25 серпня 2014 року з понеділка по п’ятницю

з 8-00 до 16-00 години.

2.4. Приймальна комісія Миколаївського професійно машинобудівного ліцею :

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення співбесід;

- приймає рішення щодо осіб,рекомендованих до зарахування до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- розглядає спірні питання щодо результатів зарахування вступників.

2.5. Правила прийому до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею доводяться до відома вступників через інформаційні стенди, та розміщуються на сайті ліцею http : // mpml.narod.ru

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються даними Правилами прийому до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

План набору на 2014-2015 навчальний рік


Перелік професій

(код професії)

Плановий обсяг набору

Строк навчання,

років,

форма навчання

Вимоги щодо освітнього рівня вступників

Освітньо-кваліфікаційний

рівень,

розряд

Верстатник широкого профілю 8211, оператор верстатів з програмним керуванням 8211


90


2,

денна

Базова загальна

освіта


4 розряд
2 розряд

Слюсар з механоскладальних робіт 7233, контролер складально-монтажних та ремонтних робіт 7232


30


2,

денна

Базова загальна

освіта


4 розряд
2 розряд

Слюсар-ремонтник 7233, електрозварник ручного зварювання 7212


30


2,

денна

Базова загальна

освіта

4 розряд
2 розряд

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241, електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 7244


30


2,

денна

Базова загальна

освіта

4 розряд
3 розряд

Електрогазозварник 7212

60

10 міс,

денна

Повна

загальна

середня освіта

3 розряд

Токар 8211

60

10 міс,

денна

Повна

загальна

середня освіта

3 розряд

Оператор комп’ютерного набору 4112, секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4115


30


1,5,

денна

Повна

загальна середня освіта


І категорія

Обмеження за обраною професією для вступників за віком, статтю та медичними показаннями зазначені у Державному стандарті за професіями, маються в наявності в приймальній комісії та обов’язкові для ознайомлення вступникам (батькам, законним представникам для неповнолітніх)під час подання документів на вступ до Миколаївського професійно машинобудівного ліцею

2.7 Мешканці інших міст населених пунктів забезпечуються місцями у гуртожитку. Для отримання місця у гуртожитку необхідно надати письмову заяву на ім’я директора щодо необхідності проживання у гуртожитку,письмову згоду батьків, законних представників (для неповнолітніх), обов’язкове виконання правил проживання у гуртожитку.

2.8 Після зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею за професіями :верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар з механоскладальних робіт, контролер складально-монтажних та ремонтних робіт, слюсар – ремонтник, електрозварник ручного зварювання, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер охоронно - пожежної сигналізації, електрогазозварник, токар до 15 вересня проводиться обов’язковий професійний медичний огляд з метою можливості подальшого навчання за обраною професією.

У разі медичного підтвердження професійної непридатності за обраною професією Миколаївським професійним машинобудівним ліцеєм розглядається питання щодо можливості подальшого навчання за іншою професією (при наявності місць) або відрахування.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають: особисту заяву про вступ до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, згідно додатку № 2 вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання, до якої додають:

- свідоцтва про народження (паспорта за наявністю) оригінал та копія;

- документ про освіту (оригінал) та копія;

- медичну довідку за формою 0-86У,з зазначенням групи для заняття фізкультурою;

- 6 фотокарток розміром 3х4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності)

Для обробки персональних даних вступники надають приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею проводиться за результатами співбесід та за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну освіту, або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. В ступні випробування, співбесіди можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні Вищого професійного училища, Вищого професійного училища технології та дизайну, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти науки України від 20.06.2000 № 225 (z0442-00), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663.

4.4.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних
випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол
та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до
професійно-технічного навчального закладу за обраною чи
рекомендованою формою навчання.


4.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань
вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну
заяву на ім'я голови приймальної комісії.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування »(зі змінами);особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правого і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків.
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібної) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершальному етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови,якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею .

5.4 У разі оскарження результатів відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після відбору зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1 Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Миколаївського професійного машинобудівного ліцею .

На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при співбесідах, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Миколаївського професійного машинобудівного ліцею може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею , а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5 Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

_______________________________________________________________Розроблено на основі типових правил прийому до

професійно-технічних закладів України,затвердженим Міністерством

науки і освіти України молоді та спорту

Наказ № 441 від 06.06.2006Додаток № 1

Графік проведення співбесід

Верстатник широкого профілю 8211, оператор верстатів з програмним керуванням 8211

20 серпня з 8:00

Аудиторія 4,5, 14

Слюсар з механоскладальних робіт 7233, контролер складально-монтажних та ремонтних робіт 7232

21 серпня з 8:00

Аудиторія 19

Слюсар-ремонтник 7233, електрозварник ручного зварювання 7212

22 серпня з 8:00

Аудиторія 19

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241, електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 7244

22 серпня з 8:00

Аудиторія 18

Електрогазозварник 7212

25 серпня з 8:00

Аудиторія 27

Токар 8211

25 серпня з 8:00

Аудиторія 27,21

Оператор комп’ютерного набору 4112, секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4115

25 серпня з 8:00

Аудиторія 16


Додаток № 2

Директору

Миколаївського професійного машинобудівного ліцею

^ Матвійчуку О.А.

ЗАЯВА
Я, ____________________________ _________________________ _______________________________________,

прізвище ім’я по батькові

який (а) проживає за адресою________________________________________________________________________

(зазначити адресу та поштовий індекс за реєстрацією та фактичного проживання)

_______________________________________________________________________________________________

^ Контактні телефони: дом. _________________________ моб.________________________________________________
Прошу прийняти мої документи для вступу до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею (МПМЛ)

на бюджетну форму навчання за професією ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Освіту даного рівня за державний кошт отримую вперше: да ні _________________

(особистий підпис)

Про себе приймальній комісії повідомляю наступні відомості:

Дата народження «_____»_______________ _______ року. Громадянство_________________________________

Свідоцтво про народження ________№ _____________ видане___________________________________________

Паспорт: серія ____________ №___________________ Виданий «_______»_____________ __________ р

ким _____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер

Сімейний стан: __________________ Склад сім’ї: В родині ________ дітей

Мати (законний представник)______________________________________________________________________

(ПІБ, адреса проживання, місце роботи, посада)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Батько (законний представник)______________________________________________________________________

(ПІБ, адреса проживання, місце роботи, посада)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

^ Пільги на час вступу: не маю маю : ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

(вкажіть, які пільги)

Гуртожиток не потребую потребую


До приймальної комісії надаю документ про освіту:


Свідоцтво Оригінал Дублікат Копія
^

Атестат Оригінал Дублікат Копія


серія ____________ №____________________, виданий «_______»__________________ _________ р.

Закінчив (ла) у _________ році ______________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу, місце)

___________________________________________________________________________________________
Середній бал атестату (свідоцтва) _________.
Попереджений(а) про заміну копії документа про освіту на оригінал до 25 серпня 2013р. _________________

(підпис)

Відповідно до чинного законодавства України з метою реалізації права на освіту надаю згоду на збір та обробку персональних даних Особистий підпис вступника __________________________

^ ПІБ та підпис батьків (законних представників)

для неповнолітніх вступників ___________________________
___________________________
Додаткові відомості про себе (інтереси, захоплення, хобі): _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
^ Бажання відвідувати:
гурток художньої самодіяльності спортивні секції гурток музейної справи
З Правилами прийому до МПМЛ, Статуту МПМЛ та іншими необхідними для вступу і подальшого навчання документами ознайомлений(а) __________________________________

(підпис)
Джерело отримання інформації про навчальний заклад _____________________________________________________

(батьки, друзі, преса, телебачення, інтернет, відвідання виставки, інше)

Дата заповнення «____»___________20____ року. Особистий підпис абітурієнта__________________________

Прізвище, ім’я, по батькові та

підпис батьків (законних представників)

для неповнолітніх абітурієнтів ___________________________
___________________________

До заяви додаються копії:
Свідоцтво про народження або паспорт ____________

Ідентифікаційний номер ____________

Довідка з місця проживання ____________

Медична довідка ____________

Карта (довідка) щеплень ____________

Фотокартки ____________

^ Відмітка приймальної комісії:
_____________ ______________________ (_________________________________)

дата підпис ПІБ члена приймальної комісіїДодаток № З

^ Миколаївський професійний машинобудівний ліцей
ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я,

(народився „ " 19 року , паспорт серії

№ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду Міністерству

освіти і науки, молоді та спорту, державному підприємству „Державний центр прикладних інформаційних технологій" та інформаційно-технічному адміністратору ІВС „ОСВІТА" на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, обліку та видачі студентського (учнівського) квитка, документів про освіту та вчені звання державного зразка та забезпечення роботи ІВС „ОСВІТА" в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовленні, обліку та видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту та вчені звання державного зразка і в забезпеченні роботи ІВС „ОСВІТА" та в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

«____»____________ _____ р.
___________________ ( ___________________________________________ )

(підпис) (П.І.Б.)
Особу та підпис ________________________________________ перевірено

(П.І.Б.)
«____» _____________ ______ р.

Керівник навчального закладу

(керівник кадрового підрозділу) ___________(_________________________)

М.П.

Я,__________________________________

____________________________________

Посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних МПМЛ з метою забезпечення реалізації трудових, адміністративно-правових відносин та відносин у сфері управління людськими ресурсами, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої данні надаються, для виконання зазначеної мети
« « Підпис

20 _________року

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних МПМЛ з метою

забезпечення реалізації трудових,

адміністративно - правових відносин та відносини у сфері управління людськими ресурсами.

Відповідно до ст..8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних

мас право:

  1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника:

  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних:

  3. на доступ до своїх персональних даних, шо містяться у відповідній базі персональних даних:

  4. отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з надходження запиту, крім випадків передбачених законом, відповідь про те чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються:

  5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

  6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи г недостовірними:

  7. па захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у "зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх паданням, а також на захист від надання відомостей що є недостовірними і чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи:

В) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних:

9) застосовувати засоби правового захист) в разі порушення законодавець пре» захист персональних даних.
«____» _____________20__ року

Схожі:

Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПравила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
До Слов’янського професійного машинобудівного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПротокол загальних зборів трудового колективу Миколаївського професійного...
Представник Всеукраїнського козацького війська в Миколаївській області – Губчин В. Ф
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПравила прийому до Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею
До ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПравила прийому
До Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею приймаються громадяни України
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами...
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПравила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець
До Вищого професійного училища №24 м. Корець приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на...
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПерспективний план виховної роботи Куп’янського професійного ліцею на 2011 2012 навчальний рік
Куп’янського професійного ліцею. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на формування громадянина через його політичну...
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconПравила прийому до державного навчального закладу кіровоградське
Правила прийому до днз «Кіровоградське вище професійне училище №4» на 2013-2014 навчальний рік розроблено згідно із «Типовими правилами...
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею iconЗасідання конкурсної комісії за визначення призерів міського конкурсу...
В. В., народного депутата України Лук’янова В. В., Харцизької міської ради у місті пройшов конкурс “Моя професія у долі мого міста...
Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею icon25. 06. 2012 м. Київ №920
Мнс від 24. 04. 2012 № 506/713, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 15. 05. 2012 №758/21071, та з метою забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка