Положення про органи учнівського самоврядування Вступ
Скачати 76.33 Kb.
НазваПоложення про органи учнівського самоврядування Вступ
Дата конвертації19.12.2013
Розмір76.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Положення про органи учнівського самоврядування

Вступ

В умовах нашого суспільства школа покликана забезпечувати міцний зв'язок із вивчення основних наук із практикою життя, формувати в учнів широкий кругозір, морально готувати їх до праці, свідомого вибору професії, розвивати громадську активність, організаторські здібності, готувати до свідомої активної участі в житті держави, до самостійної адаптації в умовах швидких змін суспільного життя.

Одним із важливих засобів і методів розв'язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Це Положення, яке побудоване на основі демократичних цінностей, визначає систему, засади організації та діяльності й відповідальності органів і посадових осіб учнівського самоврядування НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія». Учнівське самоврядування – це гарантоване Статутом школи право та реальна здатність учнів самостійно вирішувати питання шкільного життя в межах Положення.

Розділ I

Загальні положення

^ Основні терміни використані в Положенні

Учнівська конференція - вищим керівним органом учнівського самоврядування НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» є учнівська конференція, яку проводять двічі на рік.

Конференція шкільного активу є формою вирішення учнівськими об’єднаннями питань організації життєтворчості учнів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» шляхом прямого волевиявлення.

Предметом конференції шкільного активу може бути будь-яке питання, віднесене до повноважень органів учнівського самоврядування.

На конференцію шкільного активу не можуть бути винесені питання, які є компетенцією адміністрації закладу.

Конференція шкільного активу скликається головою учнівського самоврядування НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» і радою “Дитячого парламенту» .

Скликання конференції відбувається не рідше двох разів на рік.

^ Права і обов’язки лідерів дитячого самоврядування

Справжній лідер самоврядування має бути обізнаний зі станом усіх справ, що виконуються, реалізуються чи виконуються в колективі; уміти надати тактовну й повноцінну допомогу будь-кому з членів свого колективу у виконанні того чи того завдання; сприяти встановленню доброзичливих і товариських стосунків між усіма учасниками процесу самоврядування; турбуватися про створення позитивного іміджу своєї організації закладу.

Президент:

стежить за виконанням статуту та законів навчального закладу;

координує і контролює роботу органу дитячого самоврядування навчального закладу;

захищає та відстоює інтереси членів свого колективу;

реалізує свою передвиборчу програму;

приймає конкретні та виважені рішення в рамках своєї компетенції;

координує діяльність як законодавчих, так і виконавчих структур органу самоврядування дітей;

веде пленарні засідання й підписує їх протоколи;

сприяє членам парламентських комісій у вирішенні проблемних питань, надає їм потрібну для діяльності інформацію;

звітує про роботу парламенту перед своїми виборцями на загальних зборах;

Президент має право:

на всі права, визначені в статуті навчального закладу;

представляти свій парламент у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей із посадовими особами різних рівнів, а також зі школярами та іншими громадянами;

входити до складу ради навчального закладу;

брати участь у засіданнях педагогічної та батьківської рад;

заступник голови парламенту є першим його помічником, тісно з ним співпрацює. Головний його обов’язок – організація системи всіх комісій, що працюють кожна у своєму напрямі і відповідають за реалізацію конкретних проектів. Окрім цього:

за відсутності голови виконує його обов’язки;

разом із координатором здійснює навчання активу;

проводить засідання організаційного комітету;

^ 2. Система учнівського самоврядування.

Система учнівського самоврядування включає:

дитячо-юнацьку організацію "Лідер "

раду "Дитячий парламент ";

голів учнівського самоврядування;

заступника голови;

учнівську конференцію;

старостат;

відділи учнівського самоврядування;

самоврядування в класних колективах.

^ Самоврядування в класних колективах.

Самоврядування в класних колективах 5-11 –х класів визначається загальними зборами відкритим голосуванням.

Класні колективи здійснюють зв'язок із дитячо-юнацькою організацією «Лідер» через старост та членів ради «Дитячого парламенту»

Колективний орган учнівського самоврядування в класі – класні збори, що проводяться не рідше одного разу за семестр.

Розділ 3.

Учнівська рада «Дитячий парламент» – керівний виборний орган учнівського самоврядування, який складається з учнів-активістів.

3.1. Керівним органом самоврядування є учнівська рада «Дитячий парламент», яку обирають на засадах вільного та рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

3.2. Учнівська рада «Дитячий парламент» складається з голови (президента) ради, заступника, секретаря та голів відділів.

3.3. Учнівська рада вносить зміни до Статуту з подальшим затвердженням його на сесії.

3.4. Приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції.

3.5. Є посередником між членами організації, органами місцевого самоврядування та адміністрацією закладу.

3.6. Структуру й склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічні й учнівські колективи шляхом відкритого голосування.

3.7. Головою ради учнівського колективу може бути учень 9-11 класу, якого обирають таємним голосуванням члени учнівської ради.

3.8.Старостат - засідання старост 5-11 класів.

Староста – учень(учениця) – лідер, який обирається шляхом відкритого голосування в класному колективі.

Розділ 4.

Дитячо-юнацьке об'єднання " Лідер "- це представницький орган учнівського самоврядування НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія», що представляє спільні інтереси класних колективів, виступає від їхнього імені та в їхніх інтересах.

4.1 Члени організації обираються на посаду на один навчальний рік відкритим голосуванням на зборах учнівських колективів.

4.2 Членом дитячої організації може бути учень, який досяг 10-річного віку і є активним учасником шкільного життя, не схильний до правопорушень.

4.3 Участь у роботі дитячої організації її члени беруть у вільний від навчання час.

4.4 Засідання організації проходять відкрито; на них запрошуються адміністрація школи та класні керівники.

4.5 Члени організації мають право вільно висловлюватися.

4.6 Повноваження членів організації можуть бути припинені в разі:

- складання повноважень за особистою заявою;

- відкликання класом свого представника зі складу організації;

- закінчення НВК«ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» ;

- виключення з організації за рішенням ради «Дитячого парламенту», членів відділу й творчих ініціативних груп.

^ Голова дитячо-юнацької організації – учень (учениця) – лідер учнівського самоврядування, який обирається шляхом закритого голосування на учнівській конференції та представляє інтереси учнів на всіх рівнях учнівського самоврядування.

Заступник голови учнівської організації – учень (учениця) – лідер, який призначається на посаду на засіданнях ради «Дитячого парламенту» та виконує обов'язки згідно з Положенням.

Відділи учнівського самоврядування - об'єднання школярів за їхніми інтересами та вподобаннями.

^ 5. Права учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування має право:

отримувати інформацію від адміністрації навчального закладу про організацію навчального і виховного процесу;

захищати гідність і права учнів;

брати участь та вносити пропозиції навчального закладу про організацію навчального і виховного процесу;

брати участь та вносити пропозиції на засіданнях педагогічної ради НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія»

залучати до організації, підготовки та проведення заходів педагогічних працівників;

користуватися приміщенням навчального закладу для проведення своїх статутних цілей, використовувати інвентар НВК«ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія»

^ 6. Право учнів на участь в учнівському самоврядуванні.

Учні школи реалізують своє право на участь у шкільному самоврядуванні за належністю до відповідних відділів дитячо-юнацької організації.

Будь-які обмеження права дітей школи на участь у шкільному самоврядуванні заборонені.

^ 7. Головні принципи учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування здійснюється на принципах:

- Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо.

- Ми повинні приносити користь.

- Турбота про молоде покоління.

- До спілкування через діяльність.

- Кожний важливий.

- Ми вміємо співпрацювати одне з одним.

^ 8. Поради консультантам учнівського самоврядування

8.1. Самоврядування в шкільному класі, творчому об’єднанні – це не проблема дітей, а педагогічна проблема, основною трагедією якої є:

послідовне створення за допомогою органів учнівського самоврядування духовно-морального клімату взаємних стосунків;

утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальних за якість життя колективу;

обговорення перспектив роботи учнівського колективу, планування та організація життєдіяльності;

забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів на всіх етапах - від пошуку корисних справ та їх реалізацію до підбиття підсумків.

8.2. Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки від демократизації. Справжній демократизм можливий за таких умов:

активної дії такої форми демократії, як загальні збори;

змінності лідерів учнівського самоврядування, коли всі почергово виконують функції як організаторів, так і виконавців;

реального вибору активу будь-якого органу учнівського самоврядування на альтернативній основі;

самостійного значення учням завдань, змісту та організаційних форм самоврядування;

наділення учнів реальними правами та обов’язками.

Принцип дії педагога щодо учнівського самоврядування виражається формулою: “Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! Аналізуй! Давай можливість проявити дітям ініціативу! Але не ”натискай”!”

Творче зростання педагогів і дітей в учнівському самоврядуванні забезпечується здатністю педагога бути неформальним лідером.

Схожі:

Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconУчнівське самоврядування в птнз м. Кривого Рогу
Кривому Розі створена система учнівського самоврядування в кожному птнз, яка діє за єдиним планом з регіональною радою учнівського...
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconУмови діяльності органів учнівського самоврядування
Органи дитячого самоврядування це одна з форм саморозвитку, яка забезпечена певними умовами, а саме
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconКриворізький міський методичний центр
Положення про міську Раду учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів м. Кривого Рогу (далі – міська Рада)...
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconРічний план виховної роботи Кам’янець-Подільського нвк №17 Хмельницької області на 2005-2006 н р
Обрати органи учнівського самоврядування в класах. Провести вибори Президента школи
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconЗаставнівська районна державна адміністрація
«Феміда», «Права дітей», «Закон І ти», «Первоцвіт». Важливу роль в правовій освіті та правовиховній роботі відіграють органи учнівського...
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconСамоврядування справді представляє учнів, адже його органи влади...
Загальні принципи виборів Правління, ради, визначає Регламент Учнівського Самоврядування. Особливі принципи проведення різних виборів...
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconВсеукраїнський проект «Молодіжна рада місцевого самоврядування»
Короткий опис реальної ситуації, щодо співпраці учнівського колективу та органів місцевого самоврядування
Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconВибори правління проводяться на основі Закону про систему освіти...

Положення про органи учнівського самоврядування Вступ iconСтатут учнівського самоврядування Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Учнівське самоврядування Мелітопольської зош І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка